Hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD) birçok otoimmün hastalıkta hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar ilk olarak romatoid artrit tedavisi için üretilmişlerdir (isim buradan gelmektedir.[1]) ama birçok başka hstalıkta da kullanılmaya başlamışlardır, bu hastalıklar arasında Crohn hastalığı, sistemik lupus eritematozus, idyopatik trombositopenik purpura (ITP), myasthenia gravis sayılabilir.

Bu ilaçların bazıları kesin bir şekilde otoimmun hastalık olarak dile getirilemeyen ülseratif kolit hastalığının tedavisinde de kullanılmaya başlanmışlardır. (bakınız otoimmun hastalık listesi)

Bazı DMARD'lar hafif etkili kemoterapötiklerdir ama kemoterapinin bir yan etkisini - immunosüpresyon - kullanırlar.

Bu terim, ilacın hastalığın altında yatan ve oluşumunu tetikleyen süreçler üzerine etkili olduğu,bunları baskıladığı ya da geciktirdiği anlamına gelmektedir, tıpkı artmış eritrosit sedimantasyon hızı, azalmış hemoglobin düzeyi, artmış Romatoid Faktör düzeyi ya da daha güncel bir saptama olarak, artmış C reaktif protein düzeyi gibi. Aslında terim şu anda kemik ve kıkırdağa hasar veren süreçleri baskılayan ilaçlar için kullanılmaktadır. DMARD'lar ileride 'kimyasal olarak sentezlenen geleneksel ufak molekül ağırlıklı ialçalar' ya da 'genetik mühendisliği ile üretilmiş biyolojik ilaçlar' olarak iki alt gruba ayrılabilirler.

Üyeler[değiştir | kaynağı değiştir]

İlaç Mekanizma
adalimumab TNF İnhibitörleri
azatioprin pürin sentezi inhibitörleri
klorokin ve hidroksiklorokin (antimalaryal) (antimalaryal)
siklosporin (siklosporin A) kalsinörin inhibitörüdür.
D-penisilamin T-lenfosit sayılarını azaltır
etanercept TNF İnhibitörleri
altın tuzları (sodyum aurotiyomalat, auranofin)
infliximab TNF inhibitörleri
leflunomid pirimidin sentez inhibitörleri
metotreksat (MTX) antifolat
minosiklin 5-LO inhibitörü
sülfosalazin

Alternatifler[değiştir | kaynağı değiştir]

DMARD'larla tedavi başarısız olduğu zaman, siklofosfamid ya da steroid tedavisi sıklıkla otoimmun hastalığı kontrol altına almak için kullanılır. Bazı ciddi otoimmun hastalıklar klinik denemelerde Kemik İliği Nakli ile tedavi edilmektedir, bu da genellikle siklofosfamid tedavisi başarısız olduğu zaman uygulanır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Buer, Jonas Kure. 2015. "A history of the term “DMARD”. Inflammopharmacology 23 (4):163-171. doi: 10.1007/s10787-015-0232-5. PMID 26002695