Anjiotensin II reseptör antagonistleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Losartan, ilk Anjiotensin Reseptör Antagonisti

Anjiyotensin II tip1 reseptörü blokerleri veya Anjiyotensin II (tip1) reseptörü antagonistleri ,[1] Anjiyotensin reseptör blokerleri veya kısaca (ARB'ler) olarak da bilinen,[2][3] , Anjiyotensin II reseptör tip 1'e (AT 1 ) bağlanarak onu inhibe eden ve böylece renin-anjiyotensin sisteminin arteriolar kontraksiyonunu ve sodyum retansiyonu etkilerini bloke eden ilaçlardır.[4]

Başlıca kullanımları hipertansiyon (yüksek tansiyon), diyabetik nefropati ( diyabete bağlı böbrek hasarı ) ve konjestif kalp yetmezliği tedavisindedir. AT1 reseptörünün aktivasyonunu bloke edilmesini, ACE inhibitörlerinin anjiotensin II'ye bağlanmayı önlemesine kıyasla daha selektif olarak sağlar.[4]

ARB'ler ve ona benzer atfedilen ACE inhibitörleri, sol kalp yetmezliği ile birlikte hipertansiyon gelişen hastalarda birinci basamak antihipertansifler olarak endikedir.[5] Bununla birlikte, ARB'lerin ACE inhibitörlerine kıyasla daha az yan etki ürettiği görülmektedir.[5] Çünkü daha selektif ilaçlardır.

Tıbbi kullanımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Anjiyotensin II reseptör blokerleri, hastanın esas olarak inatçı ve/veya kuru öksürük nedeniyle ACE inhibitörü tedavisinin tolere edilemediği durumlarda öncelikle hipertansiyon tedavisi için kullanılır.[6] Bunlar ACE inhibitörlerinin aksine bradikinin ya da diğer kininlerin parçalanmasını inhibe etmezler, Bu sayede ACE inhibitörlerinin en sık ilaç bıraktıran yan etkisi kuru öksürüğe neden olmazlar . Özellikle kandesartan olmak üzere  ; yakın zamanlarda, ACE inhibitörü tedavisini tolere edemeyen hastalarda kalp yetmezliğinin tedavisi için kullanılmıştır. Irbesartan ve losartan, tip 2 diyabetli hipertansif hastalarda yarar gösteren çalışma verilerine sahiptir. ve diyabetik nefropatinin ilerlemesini geciktirebilir. 1998'de yapılan bir çift-kör çalışma, " lisinoprilin insülin duyarlılığını iyileştirdiğini, losartan'ın ise insülin duyarlılığını etkilemediğini" buldu.[7] Kandesartan , migrenin önleyici tedavisinde deneysel olarak kullanılmaktadır.[8][9] Lisinopril (ACE inhibitörü bir ilaç ) ise migreni önlemede kandesartandan daha az etkili bulunmuştur.[10]

Anjiyotensin II reseptör blokerleri, istatistiksel olarak maksimum dozlarda olarak farklı etkilerle, kan basıncı kontrolü ile ilgili olarak farklı potansiyellere sahiptir.[11]

Bu ilaçların bazılarının ürikozürik etkisi vardır.[12][13]

Losartan (bir ARB ilaçtır) ile 10 haftalık tedaviden sonra yapılan bir çalışmada, cinsel işlev bozukluğu olan hipertansif erkeklerin %88'i cinselliğin en az bir alanında iyileşme bildirmiş ve genel cinsel tatmin %7.3'ten %58,5'e yükseldiği iddia edilmiştir.[14] Beta bloker karvedilol ile valsartan'ı karşılaştıran bir çalışmada, anjiyotensin II reseptör blokörü cinsel işlev üzerinde sadece zararlı bir etki göstermediği, aynı zamanda onu iyileştirdiği iddia edilmiştir.[15] Diğer ARB'ler arasında kandesartan , telmisartan ve Valsartan , fimasartan bulunur.

AT 1 reseptör reseptör stimülasyonu yoluyla anjiyotensin II, önemli bir stres hormonudur ve (ARB'ler) bu reseptörleri bloke ettiğinden, anti-hipertansif etkilerine ek olarak, stresle ilişkili bozuklukların tedavisi için düşünülebileceği iddia edilmiştir.[16]

2008'de Alzheimer hastalığı (AH) ile dikkate değer bir negatif ilişkiye sahip oldukları bildirildi. ABD Gazi İşleri Bakanlığı sistemiyle yapılan beş milyon hasta kaydının geriye dönük analizi, yaygın olarak kullanılan farklı tipte antihipertansif ilaçların çok farklı AD sonuçlarına sahip olduğunu buldu. Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB'ler) alan hastaların, diğer antihipertansifleri kullananlara göre AD geliştirme olasılığı %35-40 daha azdı.[17][18]

Yan etkiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu ilaç sınıfı genellikle iyi tolere edilir. Yaygın ilaç yan etkileri şunları içerir: baş dönmesi, baş ağrısı ve/veya hiperkalemi . Tedaviyle ilişkili seyrek ilaç yan etkileri şunları içerir: ilk doz ortostatik hipotansiyon, döküntü, diyare, dispepsi, anormal karaciğer fonksiyonu, kas krampı, miyalji, sırt ağrısı, uykusuzluk, hemoglobin düzeylerinde azalma, böbrek yetmezliği, farenjit ve/veya burun tıkanıklığı.[19] Randomize kontrollü çalışmalara dayanan bir 2014 'Cochrane sistematik incelemesi', ACE inhibitörü alan hastalarla ARB alan hastalar karşılaştırıldığında, ACE inhibitörü hastalara kıyasla yan etkiler nedeniyle daha az ARB hastasının çalışmadan çekildiğini bildirdi.[20]

Bu sınıfın kullanılmasının temel gerekçelerinden biri, ACE inhibitörü tedavisine bağlı kalıcı kuru öksürük ve/veya anjiyoödemden kaçınmak olsa da, nadiren yine de ortaya çıkabilirler. Ayrıca, ACE inhibitörü tedavisi ile anjiyoödem yaşayan hastalarda küçük bir çapraz reaktivite riski de vardır.[19]

Kalp krizi[değiştir | kaynağı değiştir]

Anjiyotensin II reseptör antagonistlerinin miyokard enfarktüsü (MI veya kalp krizi) riskini hafifçe artırıp artırmadığı konusu halen araştırılmaktadır. Bazı çalışmalar ARB'lerin MI riskini artırabileceğini öne sürüyor.[21] Bununla birlikte, bazı diğer çalışmalar ARB'lerin MI riskini artırmadığını bulmuştur.[22] Bugüne kadar ARB'lerin miyokard enfarktüsü riskini artırma eğiliminde olup olmadığı konusunda bir fikir birliği sağlanamamışken, daha ileri araştırmalar devam etmektedir.

Kanser[değiştir | kaynağı değiştir]

2010 yılında yayınlanan bir çalışma, "... randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi, ARB'lerin artan yeni kanser teşhisi riski ile mütevazı bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Sınırlı veriler göz önüne alındığında, her bir ilaçla ilişkili kesin kanser riski hakkında sonuçlar çıkarmak mümkün değildir.."[23] Bu iddia üzerine art arda çok sayıda araştırma yapılmıştır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ARB'leri diğer tedavilerle karşılaştıran 31 randomize kontrollü çalışmanın daha sonraki bir meta-analizi, kanserle , yeni kanser vakalarıyla , kansere bağlı ölümle, meme kanseriyle, akciğer kanseri veya ARB alan hastalarda prostat kanseri riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı.[24] 2013'te Amerika Birleşik Devletleri Gazi İşleri Bakanlığı'nın bir milyondan fazla Gazinin deneyimine ilişkin karşılaştırmalı etkinlik araştırması, akciğer kanseri[25] (Journal of Hypertension'daki orijinal makale 10 Aralık 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ) veya prostat kanseri için artan riskler bulamadı.[26] Araştırmacılar şu sonuca vardılar: "Amerika Birleşik Devletleri Gazilerinden oluşan bu büyük ülke çapında kohortta, yeni ARB kullanıcıları arasında, kullanmayanlara kıyasla artan akciğer kanseri riskine ilişkin herhangi bir endişeyi destekleyecek hiçbir kanıt bulamadık. Bulgularımız ARB'lerin koruyucu etkisi ile uyumluydu."[25]

148.334 hastayı içeren 2016 tarihli bir meta-analiz, ARB kullanımıyla ilişkili kanser insidansında anlamlı bir farklılık bulamadı.[27]

Böbrek yetmezliği[değiştir | kaynağı değiştir]

ARB'lerin diyabet ve önceden hipertansiyonu olan hastalar için ARB uygulanmadan gelişen böbrek hastalıkları için koruyucu etkileri olmasına rağmen [28] ARB'ler, önceden proteinürisi olan hastalarda serum kreatinin artışı ile ilişkili glomerüler filtrasyon hızını azaltmak gibi böbrek fonksiyonlarını kötüleştirebilir. renal arter stenozu, hipertansif nefroskleroz, kalp yetmezliği, polikistik böbrek hastalığı, kronik böbrek hastalığı, interstisyel fibroz, fokal segmental glomerüloskleroz veya ARB'lerle tedavi edilen ancak yine de klinik olarak mevcut hipertansiyon gibi herhangi bir durum böbreğe giden kan damarlarının anormal daralmasına yol açan hipertansiyon organa oksijen ve besin tedarikini keser.[28][29][30][31][32][33][34]

Yapı[değiştir | kaynağı değiştir]

Losartan, irbesartan, olmesartan, kandesartan, valsartan, fimasartan ve azilsartan tetrazol grubunu (dört nitrojen ve bir karbonlu bir halka) içerir. Losartan, irbesartan, olmesartan, kandesartan ve telmisartan, bir veya iki imidazol grubu içerir.

Çalışma mekanizması[değiştir | kaynağı değiştir]

Hücrelerde var olan AT1-reseptorlerinin aktive olmasının ebgellenmesine dayalıdır . AT 1 reseptörleri damarların düz kas hücrelerinde, adrenal bezin kortikal hücrelerinde ve adrenerjik sinir sinapslarında bulunur. AT 1 reseptör blokajı doğrudan vazodilasyona, vazopressin salgılanmasını azalmasına ve aldosteron üretimin ve salgılanmasının azalmasına neden olur. Sonuç olarak toplam etki kan basıncını düşürür.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Interference With the Renin–Angiotensin System (RAS): Classical Inhibitors and Novel Approaches". Encyclopedia of Endocrine Diseases. Elsevier. 2019. ss. 523-530. doi:10.1016/b978-0-12-801238-3.65341-2. ISBN 978-0-12-812200-6. 
 2. ^ "List of Angiotensin receptor blockers (angiotensin II inhibitors)". Drugs.com. 28 Şubat 2020. 2 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2020. 
 3. ^ "Blood Pressure : Angiotensin receptor blockers (ARBs)". blood pressure medication. 14 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2020. 
 4. ^ a b "ARBs", Angiotensin II Receptor Antagonists, Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2012, PMID 31643954, 27 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 21 Mart 2020, The angiotensin II receptor antagonists, also known as angiotensin receptor blockers (ARBs), are a family of agents that bind to and inhibit the angiotensin II type 1 receptor (AT1) and thus inhibit the renin-angiotensin system and its cascade of effects in causing arteriolar contraction and sodium retention. While angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors block the cleavage of angiotensin I to angiotensin II, the active peptide that causes a pressor response, the ARBs inhibit its peripheral action. 
 5. ^ a b "Management of Hypertension in Chronic Heart Failure". Today on Medscape. 26 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2019. 
 6. ^ "Choice of drug therapy in primary (essential) hypertension". UpToDate. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2019. 
 7. ^ "Comparative effects of lisinopril and losartan on insulin sensitivity in the treatment of non diabetic hypertensive patients". British Journal of Clinical Pharmacology. 46 (5): 467-71. November 1998. doi:10.1046/j.1365-2125.1998.00811.x. PMC 1873694 $2. PMID 9833600. 
 8. ^ "Prophylactic treatment of migraine with an angiotensin II receptor blocker: a randomized controlled trial". JAMA. 289 (1): 65-9. January 2003. doi:10.1001/jama.289.1.65. PMID 12503978. 
 9. ^ "Differential clinical profile of candesartan compared to other angiotensin receptor blockers". Vascular Health and Risk Management. 7: 749-59. 2011. doi:10.2147/VHRM.S22591. PMC 3253768 $2. PMID 22241949. 
 10. ^ "Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers for the prevention of migraines". The Annals of Pharmacotherapy. 44 (2): 360-6. February 2010. doi:10.1345/aph.1M312. PMID 20086184. 
 11. ^ "Comparative efficacy of two angiotensin II receptor antagonists, irbesartan and losartan in mild-to-moderate hypertension. Irbesartan/Losartan Study Investigators". American Journal of Hypertension. 11 (4 Pt 1): 445-53. April 1998. doi:10.1016/S0895-7061(97)00491-3. PMID 9607383. 
 12. ^ "Effects of losartan and irbesartan on serum uric acid in hypertensive patients with hyperuricaemia in Chinese population". Journal of Human Hypertension. 20 (1): 45-50. January 2006. doi:10.1038/sj.jhh.1001941. PMID 16281062. 
 13. ^ "Effect on serum uric acid levels of drugs prescribed for indications other than treating hyperuricaemia". Current Pharmaceutical Design. 11 (32): 4161-75. 2005. doi:10.2174/138161205774913309. PMID 16375738. 
 14. ^ "Sexual dysfunction in hypertensive patients treated with losartan". The American Journal of the Medical Sciences. 321 (5): 336-41. May 2001. doi:10.1097/00000441-200105000-00006. PMID 11370797. 
 15. ^ "Sexual activity in hypertensive men treated with valsartan or carvedilol: a crossover study". American Journal of Hypertension. 14 (1): 27-31. January 2001. doi:10.1016/S0895-7061(00)01214-0. PMID 11206674. 
 16. ^ "Peripherally administered angiotensin II AT1 receptor antagonists are anti-stress compounds in vivo". Annals of the New York Academy of Sciences. 1148 (1): 360-6. December 2008. doi:10.1196/annals.1410.006. PMC 2659765 $2. PMID 19120129. 
 17. ^ "Use of angiotensin receptor blockers and risk of dementia in a predominantly male population: prospective cohort analysis". BMJ. 340 (9): b5465. January 2010. doi:10.1136/bmj.b5465. PMC 2806632 $2. PMID 20068258. 
 18. ^ "Potential of antihypertensive drugs for the prevention and treatment of Alzheimer's disease". Expert Review of Neurotherapeutics. 8 (9): 1285-1287. September 2008. doi:10.1586/14737175.8.9.1285. 
 19. ^ a b Rossi S, editor. Australian Medicines Handbook 2006. Adelaide: Australian Medicines Handbook; 2006.
 20. ^ "Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors versus angiotensin receptor blockers for primary hypertension". The Cochrane Database of Systematic Reviews (8): CD009096. August 2014. doi:10.1002/14651858.CD009096.pub2. PMC 6486121 $2. PMID 25148386. 
 21. ^ "Angiotensin receptor blockers may increase risk of myocardial infarction: unraveling the ARB-MI paradox". Circulation. 114 (8): 838-54. August 2006. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.594986. PMID 16923768. 
 22. ^ "Angiotensin receptor blockers do not increase risk of myocardial infarction". Circulation. 114 (8): 855-60. August 2006. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.594978. PMID 16923769. 
 23. ^ "Angiotensin-receptor blockade and risk of cancer: meta-analysis of randomised controlled trials". The Lancet. Oncology. 11 (7): 627-36. July 2010. doi:10.1016/S1470-2045(10)70106-6. PMC 4070221 $2. PMID 20542468. 
 24. ^ "Angiotensin FDA Drug Safety Communication: No increase in risk of cancer with certain blood pressure drugs – Angiotensin Receptor Blockers (ARBs)". Food and Drug Administration (FDA). 2 Haziran 2011. 8 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 25. ^ a b "Angiotensin receptor blockers: are they related to lung cancer?". Journal of Hypertension. 31 (8): 1669-75. August 2013. doi:10.1097/HJH.0b013e3283621ea3. PMC 3879726 $2. PMID 23822929. 
 26. ^ "Angiotensin receptor blockers and risk of prostate cancer among United States veterans". Journal of Clinical Pharmacology. 53 (7): 773-8. July 2013. doi:10.1002/jcph.98. PMC 3768141 $2. PMID 23686462. 
 27. ^ "Angiotensin II Receptor Blockers and Cancer Risk: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials". Medicine. 95 (18): e3600. May 2016. doi:10.1097/MD.0000000000003600. PMC 4863811 $2. PMID 27149494. 
 28. ^ a b "Medications: 3. What are the major adverse effects on the kidney of ACE inhibitors and ARBs?". Nephrology Secrets. Elsevier. 2019. ss. 78-83. doi:10.1016/b978-0-323-47871-7.00019-8. ISBN 978-0-323-47871-7. due to inhibition of angiotensin II production by ACE inhibitors or competitive antagonism of the angiotensin II receptor by ARBs... results in loss of angiotensin II–induced efferent arteriolar tone, leading to a drop in glomerular filtration fraction and GFR. The efferent arteriolal vasodilation reduces intraglomerular hypertension (and pressure-related injury) and maintains perfusion (and oxygenation) of the peritubular capillaries. 
 29. ^ "Reversible renal insufficiency due to angiotensin converting enzyme inhibitors in hypertensive nephrosclerosis". Annals of Internal Medicine. 115 (7): 513-9. October 1991. doi:10.7326/0003-4819-115-7-513. PMID 1883120. 
 30. ^ "Angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated elevations in serum creatinine: is this a cause for concern?". Archives of Internal Medicine. 160 (5): 685-93. March 2000. doi:10.1001/archinte.160.5.685. PMID 10724055. 
 31. ^ "Chronic renal diseases: renoprotective benefits of renin-angiotensin system inhibition". Annals of Internal Medicine. 136 (8): 604-15. April 2002. doi:10.7326/0003-4819-136-8-200204160-00010. PMID 11955029. 
 32. ^ "Antihypertensive therapy in the presence of proteinuria". American Journal of Kidney Diseases. 49 (1): 12-26. January 2007. doi:10.1053/j.ajkd.2006.10.014. PMID 17185142. 
 33. ^ "Progressive renal and cardiovascular disease: optimal treatment strategies". Kidney International. 62 (4): 1482-92. October 2002. doi:10.1111/j.1523-1755.2002.kid591.x. PMID 12234333. 
 34. ^ "ACE Inhibitors and ARBs in Patients with Kidney Disease". Pharmacy Times. 30 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2019.