Hastalığı modifiye eden antiromatizmal ilaç

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Methotrexate
Hydroxychloroquine
Auranofin, a gold salt

Hastalık modifiye eden antiromatizmal ilaç (DMARD) birçok otoimmün hastalıkta hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar ilk olarak romatoid artrit tedavisi için üretilmişlerdir (isim buradan gelmektedir.[1]) ama birçok başka hastalıkta da kullanılmaya başlamışlardır, bu hastalıklar arasında Crohn hastalığı, sistemik lupus eritematozus, idyopatik trombositopenik purpura (ITP), myasthenia gravis sayılabilir.

Bu ilaçların bazıları kesin bir şekilde otoimmun hastalık olarak dile getirilemeyen ülseratif kolit hastalığının tedavisinde de kullanılmaya başlanmışlardır. (bakınız otoimmun hastalık listesi)

Bazı DMARD'lar hafif etkili kemoterapötiklerdir ama kemoterapinin bir yan etkisini - immunosüpresyon - kullanırlar.

Bu terim, ilacın hastalığın altında yatan ve oluşumunu tetikleyen süreçler üzerine etkili olduğu,bunları baskıladığı ya da geciktirdiği anlamına gelmektedir, tıpkı artmış eritrosit sedimantasyon hızı, azalmış hemoglobin düzeyi, artmış Romatoid Faktör düzeyi ya da daha güncel bir saptama olarak, artmış C reaktif protein düzeyi gibi. Aslında terim şu anda kemik ve kıkırdağa hasar veren süreçleri baskılayan ilaçlar için kullanılmaktadır. DMARD'lar ileride 'kimyasal olarak sentezlenen geleneksel ufak molekül ağırlıklı ialçalar' ya da 'genetik mühendisliği ile üretilmiş biyolojik ilaçlar' olarak iki alt gruba ayrılabilirler.

Üyeler[değiştir | kaynağı değiştir]

İlaç Mekanizma
Abatasept T lenfosit eş uyarım inhibitörü
Adalimumab TNF inhibitörü
Anakinra IL-1 reseptör antagonisti
Apremilast Fosfodiesteraz 4 inhibitörü
Azatiyoprin Pürin sentez inhibitörü
Barisitinib JAK inhibitörü
Sertolizumab pegol TNF inhibitörü
Klorokin İnflamasyon hücrelerinin apoptozu, kemotaksisin azaltılması,
IL-1 baskılanması
Siklosporin A Kalsinörin inhibitörü
D-penisilamin
(günümüzde nadir kullanılır)
T lenfosit sayılarının azaltılması
Etanersept Sahte TNF reseptörü
Filgotinib JAK inhibitörü
Golimumab TNF inhibitörü
Altın tuzları (sodyum orotiyomalat, oranofin)
(günümüzde nadir kullanılırlar)
Bilinmiyor
Hidroksiklorokin İnflamasyon hücrelerinin apoptozu, kemotaksisin azaltılması,
TNF alfa inhibisyonu
İnfliksimab TNF inhibitörü
Leflunomid Pirimidin sentez inhibitörü
Metotreksat Pürin metabolizması inhibitörü
Minosiklin 5-LO inhibitörü
Rituksimab B lenfositlerin yüzeyindeki CD20'ye karşı monoklonal antikor
Sarilumab IL-6 reseptör antagonisti
Sekukinumab IL-17 inhibitörü
Sulfasalazin İnflamasyon hücrelerinin apoptozu, kemotaktik factörlerin artışı,
IL-1 ve TNF alfa baskılanması
Tokilizumab IL-6 reseptör antagonisti
Tofasitinib JAK inhibitörü
Ustekinumab IL-12 ve IL-23 inhibitörü

Alternatifler[değiştir | kaynağı değiştir]

DMARD'larla tedavi başarısız olduğu zaman, siklofosfamid ya da steroid tedavisi sıklıkla otoimmun hastalığı kontrol altına almak için kullanılır. Bazı ciddi otoimmun hastalıklar klinik denemelerde Kemik İliği Nakli ile tedavi edilmektedir, bu da genellikle siklofosfamid tedavisi başarısız olduğu zaman uygulanır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Buer, Jonas Kure. 2015. "A history of the term “DMARD” 12 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Inflammopharmacology 23 (4):163-171. doi: 10.1007/s10787-015-0232-5. PMID 26002695 2 Şubat 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.