Hagay Kitabı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Hagay kitabı sayfasından yönlendirildi)
        

Hagay kitabı, Eski Ahit veya Tanah'ın, Küçük peygamberler veya "Onikiler" denen kitaplar dizisinde yer alır.[1] İki konudan oluşan kısa bir kitaptır. Kitapta anlatılanların geçtiği tarih Tapınağın terar inşasından önce MÖ 520 civarıdır.[2] Bu dönemde, Yahudilerin topraklarına dönmesine yardım eden Zerubbabel gibi Pers kralları yaşamıştır.

Yazar[değiştir | kaynağı değiştir]

Hagay kitabının yazarının, kitaba ismini verdiği peygamber Hagay olduğu farzedilir. Hagay kitabında peygamberle ilgili biyografik bir bilgi bulunmadığından bu peygamberle ilgili elde mevcut bir bilgi yoktur. Hagay ismi İbranice'de hgg kökünden gelmektedir ve anlamı "hac yapmak"tır. W. Sibley Towner'e göre, Hagay adını, antik zamanlarda hac için gidilen Yahudiye'deki Kudüs Tapınağı'nın tekrar inşa edilmesi için tek başına verdiği çabalardan almaktadır.[3]

Yazıldığı tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

Hagay kitabı, Büyük Kiros'un Babil'i fethetmesinin ardından Yahudilerin Yahudiye'ye dönmesine izin veren MÖ 538 tarihli bildirgesinden on sekiz yıl sonra, yani MÖ 520'de yazılmıştır. Kiros, dini vecibelerin yerine getirilmesi ve sürgünden sonra ulusal birliğin oluşturulabilmesi için tapınağın restore edilmesinin bir gereklilik olduğunu görmüştür.

Özeti[değiştir | kaynağı değiştir]

Hagay'ın mesajı, halkın İkinci Tapınağın restore edilmesi için harekete geçmesinin aciliyetiyle ilgilidir. Hagay, bu zamanda yaşanan kuraklığı, halkın ikinci tapınağın inşa edilmesine karşı çıkmasına bağlar; bunu Kudüs'ün görkemi için kilit bir adım olarak görür. Kitap, Tanrı tarafından atanan Yehuda valisi Kral Zerubbabel'in önünde diğer krallıkların yıkılacağı kehanetiyle son bulunur. Diğer peygambelerin kitapları gibi zarif bir dil kullanılmayan bu kitabın amacı açıktır.

Yakından bakış[değiştir | kaynağı değiştir]

Birinci konu ilk çağrıyı (2-11) ve etkilerini (12-15) içerir

İkinci konunun içeriği ise şöyledir:

 1. İlk kehanetten bir ay sonra yapılan ikinci kehanet (1-9)
 2. İkinci kehanetten iki ay ve üç gün sonra yapılan üçüncü kehanet (10-19) ve
 3. Üçüncü kehanetle aynı günde yapılan dördüncü kehanet (20-23).

Bu kehanetler Ezra kitabına da konu olmuştur (5:1 ve 6:14)

Hagay'ın aktardığına göre, ilk kehanetinden üç hafta sonra MÖ 7 Eylül 521'de ikinci Tapınağın inşası başladı. "Böylece RAB Şealtiel'in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil'i, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu'yu ve sürgünden dönen halkın tümünü bu konuda harekete geçirdi. Darius'un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın yirmi dördüncü günü gelip Tanrıları Her Şeye Egemen RAB'bin Tapınağı'nda işe başladılar" (Hagay 1:14-15). Ezra kitabında aktarıldığına göre ise "Tapınak Kral Darius'un krallığının altıncı yılı, Adar ayının üçüncü günü tamamlandı." (Ezra 6:15)

Ana hatları[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. İlahi bildiri: Tapınağın tekrar inşasının emri (Hagay 1:1-15)
  1. Başlangıç: İnşaatçıların gönülsüzlüğü (Hagay 1:1-2)
  2. Yolunuzu hesaba katın: Meyvesiz varlık (Hagay 1:3-12)
  3. Söz ve gelişme (Hagay 1:13-15)
 2. İlahi bildiri: Tapınağın yaklaşan ihtişamı (Hagay 2:1-9)
  1. Tanrı sözünü tutacak (Hagay 2:1-5)[4]
  2. Tapınağın gelecekteki heybeti (Hagay 2:6-9)[4]
 3. İlahi bildiri: Lekelenmiş halkın kutsanması (Hagay 2:10-19)
  1. Önceki sefalet (Hagay 2:10-17)[4]
  2. Gelecekteki kutsama (Hagay 2:18-19)[4]
 4. İlahi bildiri: Zerubbabel'in seçilmiş mührü (Hagay 2:20-23)

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Coogan, Michael D. A Brief Introduction to the Old Testament. Oxford University Press, 2009. p. 255.
 2. ^ Coogan, Michael D. "A Brief Introduction to the Old Testament." Oxford University Press, 2009. o. 346.~~~~
 3. ^ Towner, W. Sibley. The Harper Collins Study Bible. HarperCollins Publishers. 2006. p. 1265.
 4. ^ a b c d Achtemeier, Paul J., and Roger S. Boraas. The HarperCollins Bible Dictionary. San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 1996. Print.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]