İçeriğe atla

Devrimler ve ayaklanmalar listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Fransız Devrimi sırasında Bastille Baskını, 14 Temmuz 1789.

Bu listede tarih boyunca gerçekleşmiş devrimler ve isyanlar yer almaktadır.

Milattan önce[değiştir | kaynağı değiştir]

 • M.Ö 2730 (yak.): Mısır'ın ikinci hanedanı döneminde firavun Seth-Peribsen döneminde Set isyanı başladı.[1]
 • M.Ö 2690 (yak.):- Mısır'ın ikinci hanedanının son firavunu Khasekhemwy, tanrı Horus takipçileri ile tanrı Set takipçileri arasında çıkan bir iç savaşı bastırdı. Sonuç olarak, ardından Yukarı Mısır ve Aşağı Mısır bölgelerini birleştirerek Mısır'ın ikinci hanedanına son verdi. Birleşik Mısır'a tümüyle hakim olan yeni bir hanedan, Mısır'ın üçüncü hanedanı ortaya çıktı.[2][3]
 • M.Ö 2380 (yak.): Sümer şehir devleti olan Lagaş'ta, bir halk ayaklanmasından sonra Kral Lugalanda hükümdarlıktan atıldı. Yerine reformcu Urukagina getirildi.[4][5]
 • M.Ö 842: Çin'de Zhou Hanedanı'nın onuncu kralı olan Kral Li Zhou'lu ayaklanma sonucu sürgün edildi. M.Ö 841 - M.Ö 828 döneminde Zhou Çin kralığı ya Zhou Dükü ve Sahao Dükü adlarını taşıan iki asil dük tarafından birlikte naip olarak veya diğer bir kaynağa göre "Gong He" adıyla bilinen Kont Gong naipliği altında yönetildi. Bu fetret dönemi Çin tarihçileri tarafından "Gonngche Naipliği" adı ile anılır.[6]
 • M.Ö 615: Babilliler, Asur İmparaturluğu yönetimine karşı isyan başlattı.
 • M.Ö 570: Mısır'in yirmi-altici hanedanı firavunu II. Psamtik'in başlattığı ve selefleri tarsfından devam ettirilen askerî seferler döneminde onun selefi olsn firavun Apreis Libya'ya karşı yapmakat olduğu askerî seferde bazı Antik Mısır askerleri ayaklanma başlattılar. Sefer ordusunda general olan II. Amasis firavunluk tahtını eline geçirdi. .
 • M.Ö 522: İran'da kurulmuş olan Ahameniş Hanedanı üçüncü imparatoru olan I. Darius Bardiya adini alarak taht gaspcısı olan "Gaumata/Düzmece Smerdis" isyanıni ve ona bağlı olarak diğer bölgelerde çıkan isyanları bastırdı. Bu isyanları bildiren kaynak İran'daki antik Bisutun yazıtlarıdır.
 • M.Ö 509: Antik Roma şehir devleti M.Ö 753;'de kuruluşundan bu yana Roma Krallığı olarak yönetilmekte idi. Son Roma kralı olan Lucius Tarquinius Superbus donemi sonunda Lucretia adlı bir asil kadının kralın oğlu Sextus Tarquinius'un cinsel tecavüzüne uğraması ve bu asil kadının intihar etmesi uzerine şehirde kral aleyhtari bir siyasi halk devrimi ortaya çıktı. Son kral tahttan indirilip Etrüsk asıllı soylu ailelerin çoğu ile birlikte Roma'dan kovuldular. M.Ö 510'da Antik Roma'da yeni yönetim rejimi olarak Roma Cumhuriyeti kuruldu.
 • M.Ö 508/7: Atik yarımadasında kurulu şehir devleti olen Atina'da yapılan "Atina Devrimi" sonucu bu şehir devletinin yeni yönetim şekli olan Atina demokrasisi kuruldu.[7]
 • M.Ö 499-493: İyon Ayaklanması: Aiolis, Doris, Kıbrıs ve Karya'nın birleşmesiyle, Önasya üzerindeki Akamenid İmparatorluğu hakimiyetine karşı ayaklanma başladı.
 • M.Ö 494: Antik Roma'da Patricilere karşı ilk Pleb isyanı başladı.
 • M.Ö 464: Mora Yarımadasında Helot sınıfından köleler Spartalı efendilerine karşı isyan başlattı.
 • M.Ö 460: II. Inaros, Atinalı destekçileriyle birlikte Mısır'ın yirmi yedinci hanedanı'na isyan başlattı.
 • M.Ö 206: Çıkan ayaklanma sonucu Qin Hanedanı'nın son hükümdarı Ziying, ilk Han Hanedanı hükümdarı olan Liu Bang'a teslim oldu.
 • M.Ö 181-174: İspanya'da Keltiberi isyanı başladı İsyan Roma Cumhuriyeti tarafından bastırıldı.
 • M.Ö 167-160: Yahudiler Helenleştirme politikaları sonucu yüksek vergilere karşı Seleukos İmparatorluğu'na karşı isyan başlattı. Ayaklanma lideri Judas Maccabeus, Haşmonayim olarak bağımsızlığını ilan etti.
 • M.Ö 154: Çin'de Han Hanedanı'na karşı olan yine o hanedandandan asil üyeler tarafından düzenlenen Yedi Devletler İsyanı başarısız oldu.
 • M.Ö 153-133: Romalılara karşı Keltiberiler yine ayaklandı. İsyan İberik yarımadasında bulunan Numantia'nin Romalılar eline geçirilmesine kadar devam etti.
 • M.Ö 147-139 Romalılara karşı (İber yarımadasında modern Portekiz'de) Lusitania İsyanı başladı.
 • M.Ö 135-132: İlk Köle Savaşı: Suriye asıllı Eunus liderliğindeki Sicilyalı köleler ve gladyatörler, Romalı sahiplerine karşı özgürlük için isyan başlattı. İsyan başarıyla sonuçlandı, köleler ve gladyatörler özgür oldu.[8]
 • M.Ö 104-100: II. Köle Savaşı: Bir Seleukos Kralı olan Tryphon adını alan ama asıl adı Slavius olan bir köle tarafından Sicilya'da Romalılara karşı başlatılan ve sonra Athenion adlı bir köle tarafından devam ettirilen bir köle isyani. M.Ö 100'de Roma konsulu "Manius Aquillius" ile isyancıların lideri Athenion ile yapılan teke-tek çatışma sonunda bastırıldı.[9]
 • M.Ö 73-71: III. Köle Savaşı: Gladyatör Spartaküs liderliğinde Roma Cumhuriyeti'ne karşı büyük bir isyan başladı. Kölelerden oluşan ordular arka arkaya çok sayıda Roma birliğini yendi, isyancılar Roma'ya dayandı. İsyan güçlükle de olsa bastırıldı.
 • M.Ö 52-51: Vercingetorix liderliğinde Kelt Galyalılar ayaklanma başlattı. İsyan Jül Sezar tarafından bastırıldı.
 • M.Ö 49-45: Jül Sezar Rubicon nehrini geçerek Roma'ya yürüdü. Sezar, Roma'nın düşüşünden ve Pompei hükûmetinin devrilmesinden sonra "ebediyen diktatör" ilan edildi.

0-999[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 6-9: Çeşitli iliryalı kabileler Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanma başlattı.
 • 9: Roma İmparatorluğu'na karşı Arminius isyanı patlak verdi. Cermen kabilelerinin de desteğini alan Publius Quinctilius Varus liderliğindeki Arminius kabileleri pusu sonucu Varus Savaşı kapsamında tam donanımlı üç Roma lejyonunu öldürür.
 • 18-25: Çin'de Xin hanedanı'na karşı Kızılkaş İsyanı ve Yeşil Orman Ayaklanması adlarıyla anılan isyanlar başladı. Daha sonra Yeşil Orman Ordusu Kızılkaş Ordusunu mağlup etti ve Han Hanedanı yeniden kuruldu.
 • 40-43: Vietnam'da ki Çin egemenliğine karşı Trưng Kardeşler ayaklanma başlattı.
 • 60-61: Roma döneminde Britanya'da kraliçe Boudica, İngiliz kabilelerinin desteğiyle Roma İmparatorluğu'na karşı isyan başlattı.[10]
 • 66-70: Yahudi-Roma savaşları'ndan ilki olan Birinci Yahudi-Roma savaşı Yahudiye'de patlak verdi.[11]
 • 69-70: Roma eyaleti Germania Inferior'da Batavi Ayaklanması patlak verdi.
 • 115-117: Yahudi-Roma savaşlarından ikincisi olan Kiştuş Savaşı başladı.
 • 132-135: Yahudi-Roma savaşlarından üçüncüsü ve sonuncusu olan Bar Kohba İsyanı patlak verdi.
 • 184: Zhang Jue başarısız bir köylü ayaklanması sonrası dolayı istikrarsızlaştırma ve Çin genelinde diğer Sarı Türban güçleriyle koordinasyon eksikliği çöktü sonraki Han hanedanı sırasında Sarı Türban Ayaklanması olarak açtı.
 • 248: Çin Domination karşı Vietnam Lady Trieu Ayaklanması
 • 286: Bagaudae olarak bilinen Galyalı İsyancılar, Augustus Diocletian için çalışan, Sezar Maximian ve onun alt Carausius'un tarafından ezilir.
 • 251, 255, 257-258: Shouchun Üç isyanlar 3 Çin Üç Krallık döneminde Cao Wei hanedanı iktidardan Sima klan kaldırmak için girişimleri başarısız oldu.
 • 291-306: Çin'in Jin hanedanı Sekiz Prenses Savaşı
 • 351-352: Constantius Gallus ve Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı Constantius Gallus Yahudi Filistinli isyanları karşı Yahudi isyanı
 • 484-572: Samaritans liderliğindeki Bizans imparatorluğuna karşı merhametli isyanlar.
 • 496: Mazdek Farsça sosyalist hareketin önderlerinden ve ikinci soylular tarafından devrildi. Önce Pers imparatorluğunun Shahanshah I. Kavad dönüştürülür.
 • 532: Konstantinopolis'deki Nika Ayaklanması.
 • 541: Çin egemenliğine karşı Vietnam Lý Nam DJE Ayaklanması
 • 613: Çin'de Yang Xuangan A isyan Sui hanedanı tarafından ezildi.
 • 614-625: Bizans İmparatorluğu ve onun lideri Herakleios'a karşı Yahudi ayaklanması.
 • 623: Avarlar karşı Samo liderliğindeki Slavların bir ayaklanma.
 • 656: Müslüman Mısırlıların Halife Osman'a isyanı
 • 685-699: Emeviler karşı İran ve Irak'taki Azraqi Kharijī isyanı.
 • 713: Çin egemenliğine karşı Vietnam Mai Thuc Kredi Ayaklanması
 • 734-736: Emeviler karşı Horasan'da el-Hâris ibn Sureyc'in İsyanı.
 • 740: Emevi hanedanına karşı Zeydi İsyanı.
 • 740-743: Emeviler karşı Mağrip Büyük Berber İsyanı (Şam'dan yönetilen) Arap halifeliği ilk başarılı ayrılığı oldu.
 • 744-746/7: Abdullah ibn Mu'awiya ve Ali taraf- tarı ayaklanması.
 • 747-750: Abbasi Devrimi Emevi hanedanı alaşağı etti. Abdallah ibn Ali altında, Emevi hanedanının üyelerinin çoğu öldürüldü.
 • 754: el-SAFFAH ölümünden sonra el-Mansur karşı hilafet için Abdallah ibn Ali'nin teklifi. Abdullah'ın ordusu Ebu Müslim tarafından yenildi.
 • 755: Abd al-Rahman el-Andalus Almuñécar indi. Abd Rahman Ben yaklaşık üç yüzyıl boyunca Iberia büyük bir kısmını yöneten Müslüman hanedanının kurucusudur.
 • 755-763: Nüfus ve ekonomi açısından Çin'de ağır hasara yol açtı Tang hanedanı güçlü Jiedushi An Luşan'da tarafından an luşan isyanı.
 • 762: Medine ve ikinci Abbasi Halifesi karşı Basra'da kardeşi İbrahim Al-Mansur Muhammed b Abdullah'ın Ali taraf- tarı İsyanı.
 • 782-785: Şarlman'a karşı Sakson isyanı.
 • 791: Çin egemenliğine karşı Vietnam Phung Hưng Ayaklanması
 • 811-825: Nasr ibn Shabath el-Uqayli altında Yukarı Mezopotamya'da Qaysi isyanı.
 • 814: Al-Hakam bir banliyösünde din adamları tarafından yönetilen İber Müslümanların bir isyan Guadalquivir nehrinin güney kıyısında el-Ribad denilen ezilmiş.
 • 815: Muhammed b Ca'fer es-Sâdık Abbasi Halifesi Memun karşı başarısız bir isyan başlatır.
 • 817-837: Babek Hürremi liderliğindeki İran Hurremiyye isyanı.
 • 821-823: Michael II'ye karşı Slav Amorian Bizans İmparatorluğu'nun en engulfs Thomas isyanı.
 • 824-836: aglebiler karşı Tunus'ta Arap askerlerinin isyanı sadece Berberiler yardımıyla bastırıldı.
 • 828: Silla karşı Kim Heon-chang tarafından başarısız isyan.
 • 841: Abbasiler karşı Filistin'de El-Mubarqa ve Başarısız yanlısı Emevi isyanı.
 • 845: Jang öldürüldü zaman sona Silla karşı ünlü donanma komutanı Jang Bogo tarafından isyanı.
 • 861: Ya'qub bin Laith olarak-Saffar Saffarid hanedanı kurdu. O günümüz Doğu Afganistan'da çok İran, Pakistan ve parçaları fetih, Seistan bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Ya'qub bin Laith olarak-Saffar bir haydut olarak onun kampanyası başlattı ve kendi ordusunu kurdu.
 • 864: Yahya bin Ömer Abbasi Halifesi Mustain karşı Küfe bir abes ayaklanma yol açar.
 • 869-883: Irak'ta siyah Afrikalı kölelerin zenci ayaklanması. Zenci ayaklanması Abbasiler tarafından 883 yılında ezildi.[12]
 • 875-884: Daha sonra isyan neden istikrarsızlığa bağlı çöktü Tang hanedanı Çin, karşı tuz kaçakçı Huang Chao tarafından bir isyan.
 • 884: Ömer ibn Hafsun güney İspanya'da Anti-Emevi hanedanı kuvvetlerinin komutanıydı.
 • 899-906: karmatîlik, doğu Arabistan merkezli bir aşırılık İsmaili İslam mezhebi, Abbasiler karşı ayaklandı.
 • 923: Sırbistan Prensi Zaharija tarafından başlatılan Bulgaristan ve Sırbistan sınır bölgesinde Bulgaristan'a karşı isyan.
 • 943-947: Ebu Yezid, Fatımi yönetimine karşı büyük bir aşiret koalisyonu birleştirilmiş bir Kharijī Berber liderinin büyük bir isyanı.
 • 970: Nikephoros II Phokas dan I. Yannis Çimiskes gasp aşağıdaki Bardas Fokas bir Abortif isyanı.
 • 976-979: Basil II karşı Bardas Skleros İsyanı.
 • 982: Kutsal Roma İmparatorluğu'na karşı düşük Elbe putperest Polabian Slavlar büyük isyanı.
 • 987-989: Basil II karşı Genç Bardas Phokas İsyanı.

1000-1499[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1034-1038: Duklja Vojislav liderliğindeki Bizans İmparatorluğu'na karşı Sırpların isyanı.
 • 1090: Hasan Sabbah haşhaşiler için Alamut kalesini aldı.
 • 1095: William Rufus karşı kuzey soylularının İsyanı.
 • 1125: Muvahhidler Atlas Dağları'nda bir isyan başladı.
 • 1156: HOGEN İsyanı Japonya tarihinin samuray klan hakimiyetini ve sonunda ilk samuray liderliğindeki hükûmeti kurmayı başardı.
 • 1185: Bizans İmparatorluğu'na karşı Ulah-Bulgar İsyanı.
 • 1233-1234: Frisia Stedinger isyanı Papa Gregory IX bir haçlı seferi aramaya neden oldu.
 • 1237-1239: Rum Selçuklular karşı Anadolu'da Babai Ayaklanması.
 • 1242-1249: Kuzey Haçlı Seferleri sırasında gerçekleşen Töton Şövalyeleri karşı ilk Prusya Ayaklanması.
 • 1250: Eyyubi hanedanının son sultanını ödürdü ve Bahri hanedanı tarafından Memlük Devleti kuruldu.
 • 1282: Sicilya Vespers, ölü Fransız işgalciler ve Avrupa güç kayması binlerce sonuçlanan adada Fransızca/Angevin kral Charles I yönetimine karşı bir ayaklanma.
 • 1296-1328: 1328 yılında yenilenen İskoç bağımsızlık lider İskoçya ve İngiltere arasında İskoç Bağımsızlık Savaşları Öncelikle.
 • 1332-1357: İngiltere ve Berwick Anlaşması'ndan yenilenen İskoç bağımsızlık tekrar lider İskoç Bağımsızlık Savaşları ikinci taksit.
 • 1302: Fransız uzaklaştırıldı sonra Flanders altın mahmuzlar savaşı.
 • 1323-1328: Geç 1323 yılında dağınık kırsal ayaklanmalar bir dizi olarak başlayan Flanders Köylü isyanı bir tam ölçekli isyan dönüştü ve Cassel Savaşı ile sona erdi.
 • 1343-1345: Estonya Aziz George Gece Ayaklanması.
 • 1354: Roma Cola di Rienzi isyanı.
 • 1356-1358: jacquerie: Yüz Yıl Savaşı sırasında Kuzey Fransa'da bir köylü ayaklanması.
Richard II izlerken İngiltere 1381 Rebel lideri Wat Tyler başarısız Köylü İsyanı sonuna öldürülür. Resmin içinde ikinci bir görüntü Richard kalabalığa hitap gösterir.
 • 1368: Zhu Yuanzhang'ın Ming hanedanı kuran Moğol Yuan hanedanı karşı isyan köylü Han Çince açtı.
 • 1378: Florence Ciompi İsyanı.
 • 1381: Köylü İsyanı ya da İngiltere'de 1381 Büyük Rising.
 • 1390: Timur Lenk uzak acımasız canlılığı ile bastırıldı ise tüm Pers üzerinde patlak isyanları; Bütün şehirler, yıkılan nüfusları katledildi ve kuleleri onların kafatası inşa etti.[13]
 • 1400-1415: Owain Glyndwr liderliğindeki Welsh isyanı.
 • 1418-1427: Le Loi liderliğindeki Vietnam Çin işgaline karşı ayaklandı.
 • 1420: Bohemian Hussites Katoliklik ve Kutsal Roma İmparatorluğu hem de karşı bir isyan başlar. doğmak savaşlar Hussite Savaşları olarak da bilinir.
 • 1426: Bir Tepanec kral sonra bir Mesoamerican isyan, Tezozomoc öldü Tepanec İç Savaşı.
 • 1434: Bir İsveçli köylü isyanı Danimarkalıların karşı patlak verir.
 • 1431-1435: Galiçya İlk Irmandiño Savaşı.
 • 1437: Hussites savaşlar esinlenerek askerî taktikleri kullanarak Transilvanya Bobalna (Bábolna) isyan.
 • 1444-1468: Osmanlı yönetimindeki Arnavutluk Skenderbeg isyanı.
 • 1450: Jack Cade liderliğindeki Kent isyanı.
 • 1462-1485: Katalonya Remences İsyanı.
 • 1467-1470: Galicia İkinci Irmandiño Savaşı.
 • 1497: İngiltere'de 1497 Cornish İsyanı.

1500-1699[değiştir | kaynağı değiştir]

Rus ressam Ernst Lissner tarafından Nijniy Kotly civarında Moskova'da Çarın Ordusu ile Bolotnikov Savaşı.
1682 Moskova Ayaklanması'ndan bir sahne
 • 1499-1501: kütle yanıt Granada, Krallığı'nın Müslüman nüfus ve Katolik inancı Müslüman nüfusun zorla dönüşümü ile Alpujarras İsyanı.
 • 1514: Macaristan Krallığı György Dózsa başkanlığındaki bir köylü savaşı.
 • 1515: Sloven köylü ayaklanması.
 • 1515-1523: Pier Gerlofs Donia ve Wijerd Jelckama liderliğindeki Arumer Siyah Heap Frizce isyanı.
 • 1516: Lê hanedanına karşı Vietnam'da Trần cao İsyanı,
 • 1519-1523: Valencia tarikatlardan ilk İsyanı, İtalyan cumhuriyetleri esinlenerek bir anti-monarşist, anti-feodal ve anti-Müslüman otonomcu hareketi.
 • 1519-1610: Osmanlı İmparatorluğu'nun otoritesine karşı Anadolu'da Celali İsyanları.
 • 1520-1522: İspanyol kral ve Kutsal Roma İmparatoru Charles V. yönetimine karşı Comuneros İsyanı
 • 1524-1525: Kutsal Roma İmparatorluğu'nun içinde Alman Köylü Savaşı.
 • 1542: İsveç'te Dacke Savaşı.
 • 1549: Devon ve Cornwall, İngiltere'de arundel isyanı.
 • 1549: kett en İsyanı.
 • 1566-1648: Seksen Yıl Savaşları; İspanya'ya karşı düşük ülkelerin isyanı.
 • 1567-1799 ve ötesi: İspanya'ya karşı Filipin ayaklanmalar.
 • 1568-1571: Morisco topluluğunun kalıntıları ile Granada Morisco isyanlar Habsburg İspanya'da (İspanyolca Hristiyan İslam'ın [ "kripto-Müslüman"] dönüştürür).
 • 1569-1570: Kuzey İngiltere'de Kuzey ayaklanması patlak verdi.
 • 1573: Hırvat-Sloven köylü isyanı.
 • 1594-1603: İrlanda'da İngiliz yönetimine karşı İrlanda Ulster Dokuz Yıl Savaşı ya da 'Tyrone en İsyan',.
 • 1594: Banat Ayaklanması.
 • 1596: Finlandiya'da Kulübü Savaşı ayaklanması.
 • 1596-1597: Osmanlılara karşı Sırp Ayaklanması.
 • 1597: İlk Guale isyanı İspanyol misyonlar karşı Florida'da geliştirilen ve Juanillo (Juanillo's isyan) liderliğindeki.
 • 1601: Acaxee İsyanı Acaxee Kızılderililer tarafından işlenen Meksika'da İspanyolca yönetimine karşı bir ayaklanma.
 • 1606-1607: Rusya'da Troubles Zaman parçasıydı serfliğin kaldırılması için Bolotnikov isyanı.
 • 1616-1620: Durango Tepehuanes İspanyollara karşı ayaklandı zaman Tepehuan İsyanı idi.
 • 1618-1625: Habsburglar karşısında Bohemian isyanı. İsyan Otuz Yıl Savaşları parçasıydı.
 • 1637-1638:. Japon Hristiyanların Shimabara İsyanı[14]
 • 1640: İspanyol İmparatorluğu'na karşı Portekizce isyanı.
 • 1640-1652: Katalan İsyanı.
 • 1640-1644: Moravia Habsburg yönetimine karşı Ulah ayaklanma.
 • 1641: 1641 İrlanda İsyanı.
 • 1642-1660: İngiliz Devrimi, Parlamento ve Kral arasında bir iç savaş olarak başlayan ve Charles I yürütülmesi ve Oliver Cromwell Protektorası tarafından birkaç yıl sonra başarılı bir cumhuriyetçi Commonwealth, kurulması sonuçlanan.
 • 1644: Li Zicheng Ayaklanması Ming hanedanı devirdi.
 • 1645: Florida İspanyol misyonlar karşı İkinci Guale isyanı, neredeyse misyonları kapalı sallayarak.
 • 1647: Napoli İsyanı.
 • 1648: Polonya-Litvanya Birliği Polonyalı soylular karşısında Ukrayna'da Kazakların hmelnitski ayaklanması.
 • 1648-1653: Fransa Fronde.
 • 1664-1670: Magnate komplo: Habsburglar karşısında Zrinski, Wesselényi ve Frankopan ayaklanma.
 • 1665-1709: Kongo Krallığı altında Kongo İç Savaşı.
 • 1668: Anandpur içinde Sihler Babür İmparatorluğu'na karşı ayaklandı.
 • 1668-1676: Solovetsky Manastırı Ayaklanması.
 • 1669: GoKula altında Jat ayaklanması. Hindu varyetelerin Agra bölgesinde Babür İmparatoru Aurangzeb karşı ayaklandı.
 • 1672: Mughals karşı Paştun isyanı.
 • 1672-1674: Lipka İsyanı, Polonya-Litvanya Birliği karşısında Polonya Tatarları bir ayaklanma.
 • 1672-1678: Messina İsyanı. İspanyol yönetimine karşı Sicilya isyan Louis XIV Fransız-Hollanda Savaşı sırasında gerçekleşti; İsyancılar Fransa *tarafından desteklenmiştir.
 • 1675-1676: Bazen Metacom en İsyan denilen Kızılderililer ve İngiliz yerleşimciler arasında Kral Philip Savaşı.
 • 1676: Rus yönetimine karşı Başkurt isyanı.
 • 1676: Virginia Bacon'ın İsyanı.
 • 1680-1692: New Mexico'da İspanyol yerleşimcilerin karşı Pueblo İsyanı.
 • 1682: Moskova streltsy alayları Moskova Ayaklanması.
 • 1688: 1688 Siyam devrim, Mandarin Phetracha tarafından yanlısı yabancı Siyam kralı Narai devrilmesi.
 • 1688: İngiltere'de Şanlı Devrim King James II devirdi ve bir liberal parti egemenliğindeki Protestan anayasal monarşiyi kurmuştur.
 • 1688-1746: Yakubi ayaklanması 1688 ve 1746 arasında meydana gelen Britanya Adaları ayaklanmalar, isyanlar ve savaşlar bir dizi vardı.
 • 1689: Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Karposh en isyan.
 • 1687-1689: quartering ve İspanyol askerlerin bakım tarafından istendiğinde Katalonya Barretinas, İsyanı ve Fransız ajanları tarafından yoğunlaştı.
 • 1693: feodal vergilendirme tarafından istendiğinde Valencia İkinci Kardeşlik,.
 • 1698: Rusya'da Streltsy Ayaklanması.

1700-1799[değiştir | kaynağı değiştir]

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, 1781 yılında Yorktown de Cornwallis'in teslim oluşu
1798 İrlanda İsyanı sırasında Sirke Hill Savaşı tasviri.
Fransız yönetimine karşı Haiti Devrimi sırasında "Yılan Gully" savaşı
 • 1702-1715: Fransa'da Camisard İsyanı.
 • 1703-1711: Habsburglar karşısında Rákóczi Ayaklanması.
 • 1707-1709: İmparatorluk Rusya'da Bulavin İsyanı.
 • 1709: Mir Wais Hotak, bir Afgan aşiret lideri, Gurgin Han, Kandahar Pers valisi karşı başarılı bir isyan açtı.
 • 1711: Cary İsyanı, Kuzey Carolina hükûmete karşı bir ayaklanma.
 • 1715: James Stuart, Hanover yeni yüklenen Evi karşısında Eski Pretender iddialarını savunan İngiltere'nin kuzeyinde ve Cornwall İlk Yakubi İsyanı.
 • 1722: Afgan isyancılar Şah Sultan Hossein yendi ve Safevi hanedanı sona erdi.
 • 1729: Natchez isyanı - Fransız sömürgeciler üzerinde Natchez Saldırı.
 • 1730: Patrona Halil İsyanı - Osmanlı'da III. Ahmed tahttan indirilerek, yerine yeğeni I. Mahmud çıkarılmış, Lale Devri sona ermiştir.
 • 1731: Samba İsyanı - isyan Fransız Louisiana Afrikalı köleler tarafından arsa başarısız oldu.
 • 1743: İsveç'te Dördüncü Dalecarlian İsyanı.
 • 1744-1829: 85 yıl süren Filipinler'de Dagohoy İsyanı.
 • 1745-1746: Yakubi İskoçya'da yükselen.
 • 1748: Uprising tekel çıkarları ve ticaret kakao açısından Kraliyet Şirketi Guipuzcoana egemenliği karşısında, Panaquire, Venezuela Juan Francisco de León tarafından yol açtı.
 • 1749: Köleler Komplo, Malta başarısız bir köle isyanı.
 • 1763-1766: Büyük Göller bölgesi dışında İngiliz askerleri ve yerleşimcileri sürücü için bir çaba ayaklanma katıldı sayısız Kuzey Amerika Kızılderili kabileleri tarafından Pontiac İsyanı. Paxton Boys Ayaklanması da bu kapsamda meydana gelmiştir.
 • 1768: Creole ve Yeni İspanya'ya Yeni Fransa'dan Louisiana Territory ciro itiraz Alman yerleşimciler tarafından 1768 İsyanı.
 • 1769 - 1773: İlk Carib Savaşı, adada sömürgeci genişleme İngiliz çabalarını destekleyen Carib Saint Vincent sakinleri ve İngiliz askerî kuvvetleri arasında askerî çatışma.
 • 1770: Peloponnese Orlov İsyanı.
 • 1773-1775: Pugachev en İsyanı Rusya'nın tarihinin en büyük köylü ayaklanması oldu. Pugachev isyan sonunda ve 19. yüzyılın başında arasında, Rusya çapında salgınlar yüzlerce vardı.[15]
 • 1775: Malta Rahipler Yükselen.
 • 1775-1783: Amerikan Devrimi Amerika Birleşik Devletleri'nin cumhuriyeti oluşturarak, Büyük Britanya on üç Kuzey Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını kurar.
 • 1771-1802 ?: Tây Sơn İsyanı, iktidardaki Trịnh ve Nguyễn klan imha yanı sıra Đại Viet içinde Lê Hanedanı.
 • 1780-1782: Tupac Amaru II olarak bilinen José Gabriel Condorcanqui, Peru İspanyolca kontrolünde karşı isyan yerli köylü ordusu yükseltir. Tupac Katari olarak bilinen Julián Apasa, Tupac Amaru ile ittifak ve yaklaşık bir kuşatma La Paz kenti yok Alto Peru'da bir yerli ayaklanmasını (önceden ayarlanmış gün Bolivya) yol açar.
 • 1786-1787: mahkeme işlemleri vergi ve borçlarını tahsil karşı Massachusetts Shays İsyanı
 • 1788: Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Kočina Krajina Sırp isyanı
 • 1789: Fransız Devrimi tüm modern sosyo-politik devrimlerin en etkili biri olarak kabul edilir ve burjuvazinin yükselişi ve aristokrasinin çöküşü ile ilişkilidir.
 • 1789-1790: 1790 yılında ezilmiş Avusturya, Hollanda (Modern Belçika) Brabant Devrimi.
 • 1789-1791: Liège Devrimi, Liège fiyat piskoposlar halk ayaklanmasıyla yıkıldı
 • 1790: Saxon Köylü İsyanı asil gamekeeping hakları yol açtı ve sert kış ve yaz kuraklığı ile şiddetlenir. Yaz 1790 döneminde kasıp kavuran, ancak Eylül tarafından askerî ezilmiş.
 • 1791-1804: Haiti Devrimi: Başarılı bir köle isyanı, Toussaint L'Ouverture önderliğinde, ilk özgür, siyah bir cumhuriyet olarak Haiti kurar.
 • 1793: Fransız Devrimi'nin patlak vermesinden aşağıdaki Guadeloupe adasında üretilen Köle isyanı.
 • 1793-1796: Vendée'de İsyanı Fransız Devrimi sırasında Cumhuriyetçi hükûmete karşı halk ayaklanması oldu.
 • 1794: Polonya isyanı.
 • 1794: Vergiler üzerinden protestolar Pittsburgh, Pennsylvania ve Monongahela Vadisi Whiskey isyanı yol açar. Başkan George Washington 13.000 asker ile sıkıyönetim ilan ederek halkı ayaklanmaya çağırdı.

O yıllarda Haiti Devrimi etkisinde tüm Karayipler'de çok sayıda köle isyanları patlak In: 1795-1796 Küba, Jamaika (İkinci Maroon Savaşı), Dominica (Colihault Ayaklanması), Saint Lucia (Bush Savaş, "Guerre sözde des Bois "), Aziz Vicent (İkinci Carib Savaşı), Tula liderliğindeki Grenada (Fedon İsyanı), Curaçao (), Guyana (Demerara İsyanı) ve Coro, Venezuela (José Leonardo Chirino'nun önderliğinde) içinde.[16]

 • 1796-1804: Çin Qing Hanedanı karşı beyaz nilüfer isyanı.
 • 1797: Spithead ve Nore isyanlar İngiliz Kraliyet Donanması denizciler tarafından iki büyük isyanlar vardı.
 • 1798: 1798 İrlanda İsyanı İrlanda'da İngiliz yönetimini devirmek için başarısız oldu.
 • 1798: Malta Fransız yönetimine karşı Eylül 1798'de Maltese İsyanı. onlar iki yıl boyunca adaların liman surlarının içinde ablukaya edildikten sonra Fransız Eylül 1800 teslim oldu.

1800- 1849[değiştir | kaynağı değiştir]

Hill Kalesi Savaşı tasviri
Zaragoza'da Kuşatması (1809): Santa Engracia manastırın Fransız saldırı.
1830 Fransız devrimi anısına Eugène Delacroix tarafından yapılan eser.
1848 Devrimleri sırasında devrimcilerin tezahüratları

1850-1900[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1851-1864: Çin Qing Hanedanı karşı Tanrı Worshippers tarafından Taiping İsyanı. 20 ve 30 milyon yaşamları arasındaki toplam insan tarihinin ikinci en ölümcül savaş yapma, kayıp olmuştu.
 • 1852-1862: Osmanlı Hersek'te Hersek Ayaklanması (1852-1862).
 • 1853-1855: Şangay, Çin Küçük Bıçak Derneği isyanı
 • 1854: Ilımlı Parti Hükûmetine karşı İspanya'da bir devrim
 • 1854: Ballarat, Victoria, Avustralya Eureka İsyanı (Eureka Stockade). Madenciler Hükûmet vergilendirme politikalarına karşı İngiliz sömürge güçlerinin mücadele.
 • 1854-1856: Nguyen Hanedanı karşı Cao Ba Quat liderliğindeki Vietnam Köylü Rebel,
 • 1854-1856: Guangdong Red Turban İsyanı (1854-1856) (Kanton), Çin
 • 1854-1873: Çin'de Miao İsyanı.
 • 1854-1855: Meksika'da Ayutla Devrimi.
 • 1855-1873: Qing Hanedanı karşı Çin Müslümanlar tarafından Panthay İsyanı.
 • 1857: Hindistan'da Babür saltanatına son İngiliz Doğu Hindistan Şirketi aleyhine Hint isyan. Ayrıca, özellikle Batı'da 1857 Kurtuluş Savaşı ve, Sepoy Mutiny olarak da bilinir.
 • 1858: Estonya Mahtra Savaşı.
 • 1858: Osmanlı Bosna'da Pecija İlk İsyanı.
 • 1858-1861: Meksika Reform Savaşı.
 • 1859: İkinci İtalyan Bağımsızlık Savaşı.
 • 1861-1865: ABD ve on bir güney eyaletlerinde dışarı kuruldu Amerika Konfedere Devletleri arasında ABD'de Amerikan İç Savaşı.
 • 1861-1866: Missouri Quantrill Akıncıları.
 • 1862: Minnesota Sioux Uprising[18]
 • 1862-1877: Qing Hanedanı karşı Çin Müslümanlar tarafından Müslüman İsyanı.
 • 1863: New York Taslak Ayaklanmalar[19]
 • 1863-1865: Ocak Ayaklanması Rus İmparatorluğu'na karşı Polonya ayaklanması oldu.
 • 1865: Morant Bay isyanı.
 • 1866: Sibirya'da Polonya siyasi sürgün Ayaklanması.
 • 1866-1868: Japonya'da Meiji Restorasyonu ve çağdaşlaşma devrimi. Samurai ayaklanma şogunluk ve "modern" parlamenter, batı tarzı sisteminin kurulması devirmek yol açar.
 • 1867: Fenian Rising: İngiliz yönetimine karşı İrlanda Cumhuriyet Kardeşler tarafından ülke çapında ayaklanma bir girişim.
 • 1868: İspanya'da Şanlı Devrim Kraliçe Isabella II görevden alarak.
 • 1868: Grito de Lares olarak, isyancılar İspanya'dan Porto Riko bağımsızlığını ilan.

Ayrıca Birinci Dünya Savaşı (Guerra Grande) ve '68 Savaşı olarak bilinen on Yıl Savaşları (1868-1878), Küba doğumlu yetiştiricilerinin tarafından yönetilen İspanya bağımsızlık için Küba'nın mücadele, bir parçası oldu (özellikle Carlos Manuel de Cespedes tarafından) ve diğer zengin yerliler.

 • 1869-1870: Red River İsyanı, Kızılırmak Colony, Manitoba, Canada Métis lideri Louis Riel tarafından kurulan geçici hükûmetin eylemlerini çevreleyen olaylar.
 • 1871: Paris Komünü.
 • 1871-1872: Meksika Devlet Başkanı Benito Juárez karşı Porfirio Díaz isyancılar.
 • 1871: Guatemala liberal devrim.
 • 1875: Deccan ayaklanmalar.
 • 1875-1877: Hersek isyanı, Hersek'te Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyanların en ünlü; huzursuzluk yakında Osmanlı Bosna diğer bölgelerine yayıldı.
 • 1875: Stara Zagora Ayaklanması, Osmanlı yönetimine karşı Bulgar nüfus tarafından bir isyan.
 • 1876: Meksika Devlet Başkanı Sebastián Lerdo de Tejada karşı Porfirio Díaz tarafından ikinci isyanı.
 • 1876: Nisan ayaklanması, Osmanlı yönetimine karşı Bulgar nüfus tarafından bir isyan.
 • 1877: Meiji hükûmetine karşı Satsuma eski samuray Satsuma İsyanı.
 • 1879: Küçük Savaşı (Küba) ya da Küçük Savaş, Küba isyancılar ve İspanya arasında üç çatışmaların ikinci. Bu, 26 Ağustos 1879 tarihinde başlayan ve Eylül 1880 yılında isyancı yenilgiyle sona erdi.
 • 1882: Arabi Paşa Ayaklanması: Bir Khedive karşı 11 Haziran 1882 tarihinde Mısır'da ayaklanma ve ülkedeki Avrupa etkisi. Bu önderliğinde ve Albay Arabi Paşa almıştır.
 • 1885: Pedro Pablo Atusparía liderliğindeki Peru Ancash bölgesinde bir köylü isyanı birkaç ay Callejón de Huaylas işgal başarır.
 • 1885-1896: Fransız sömürgeciliğine karşı imparator Ham Nghi liderliğindeki Vietnam Can Vuong hareketi,
 • 1885: Saskatchewan Metis Kuzey-Batı İsyanı.
 • 1888: Banten, Endonezya Köylü İsyanı.
 • 1893: Bir liberal isyan Nikaragua iktidara José Santos Zelaya'yı getiriyor.
 • 1894-1895: Donghak Köylü Devrimi: Jeon Bong-jun liderliğindeki Koreli köylüler Joseon Hanedanlığı karşı ayaklanan; Ayaklanma İlk Çin-Japon Savaşı giden, Japon ve Çin müdahale tarafından ezildi.
 • 1895: Peru Cumhurbaşkanı Andrés Avelino Cáceres karşı devrim istikrarlı anayasal kuralın bir süre ushers.
 • 1895-1896: Etiyopyalılar İtalyanlar sömürgecilere karşı mücadele ettiği ilk Italo-Etiyopya Savaşı.

Kurtuluş (1895-1898), Küba, İspanya karşı savaşan üç kurtuluş savaşlarının son Küba Savaşı bu Jose Marti tarafından başlatılan.

 • 1896-1898: Filipin Devrimi, Katipunan toplum tarafından yönlendirilen İspanyol yönetimine karşı bağımsızlık savaşı.
 • 1897: Intentona de Yauco "Yauco teşebbüsü Darbe" olarak da bilinir, Porto Riko bağımsızlık yanlısı hareketi tarafından sahnelenen Porto Riko İspanyol sömürge yönetimi, karşı ikinci ve son büyük isyan oldu.
 • 1898: Dukçü İşan (Andican Ayaklanması): Kırgız, Özbek ve Kıpçak halkları Türkistan'da Çarlık Rusya'sının (Fargana Vadisi) karşı ayaklandı.
 • 1898: Üstünlükçü beyaz bir güruh Wilmington, North Carolina şehir hükûmeti zorla[20]
 • 1899-1902: Filipin-Amerikan Savaşı, İspanya-Amerika Savaşı sona erdi Paris Antlaşması ile ABD İspanya'dan Filipinler transferi aşağıdaki Amerika Birleşik Devletleri tarafından sömürge konmasına karşı bir ayaklanma.
 • 1899-1901: Sekiz Ülke İttifakı tarafından yenildi Qing Hanedanlığı'nın, son yıllarda Çin'de meydana gelen bu tür ticaret, siyaset, din ve teknoloji gibi alanlarda yabancı etkisine karşı Boxer Rebellion.

1900'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1901-1936: Kutsal Adamın İsyanı
 • 1903: Osmanlı İmparatorluğu'nda Makedonların Ilinden-Preobrazhenie Ayaklanması patlak verir.
 • 1904: Paraguay bir liberal devrim.
 • 1904-1908: Makedon Mücadele
 • 1904-1908: Herero Savaşları
 • 1905: Rusya'da Çar II. Nikolay'a karşı başarısız burjuva-liberal devrim.
 • 1905: Therisso devrimi
 • 1905: 1905 Arjantin Devrimi
 • 1905-1906: İran/İran Anayasa Devrimi.
 • 1905-1906: Alman Doğu Afrika Maji Maji İsyanı.
 • 1905: Shoubak İsyanı
 • 1905: Łodz ayaklanma (1905)
 • 1905-1907: Polonya Krallığı Devrimi (1905-1907)
 • 1905-1906: 1905 Tibet İsyanı
 • 1905-1907: 1905 Rus Devrimi
 • 1906: Bambatha İsyanı
 • 1906-1908: Theriso İsyanı
 • 1907: Rumen Köylü İsyanı
 • 1908: Jön Türk Devrimi
 • 1909: HNLMS De Zeven Provinciën (1909)
 • 1909: Harran Dürzi İsyanı

1910'lar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1910: Suriye'nin Kerek kasabasında Osmanlı yönetimine karşı Kerek İsyanı başladı.
 • 1910-1920: Meksika Devrimi diktatörü Porfirio Díaz alaşağı; Kurumsal Devrimci Parti tarafından iktidarın.
 • 1910: Portekiz'de cumhuriyetçi devrim.
 • 1910: Arnavutluk'ta Osmanlı merkezileşme politikalarına karşı 1910 Arnavut İsyanı.
 • 1910-1911: Sokehs İsyanı Alman-yönetilen Mikronezya sürer. Birincil lideri Somatau, kısa bir süre yakalandıktan sonra yürütülür.
 • 1911-1912: çin devrimi Çin Cumhuriyeti'nin iktidar Qing Hanedanı ve kuruluş alaşağı.
 • 1912: Arnavutluk'ta Osmanlı İmparatorluğu yönetimine karşı 1912 Arnavut İsyanı.
 • 1913: Çin Başkanı Yuan Shikai karşı İkinci Devrimi.
 • 1914: On Gün Savaşı meydana Colorado Ulusal Muhafız Baldwin Keçeler dedektifler, diğer yandan da makineli tüfek, top ve uçak dağıtma mayın korumaları karşı bir tarafta dinamit ve tüfek kullanarak kömür madencileri düzensiz kuvvetleri kapsayan bir çekim savaş, oldu Ludlow Katliamı sonrasında. Federal askerler müdahale sırasında On Gün Savaşı sona erdi.
 • 1914-1915: Güney Afrika'da İngilizlere karşı Boer İsyanı.
 • 1914: Merkez Arnavutluk Köylü İsyanı Wied Prensi William alaşağı.
 • 1915: Türkiye'de Osmanlılara karşı Van'da Ermeni İsyanı.
 • 1915-1916: İmparator Yuan Shikai başkanlığındaki Çin İmparatorluğu'na karşı Millî Korunma Savaşı. Çin Halk Cumhuriyeti restore edilmiştir.
 • 1916: Paskalya İrlanda Cumhuriyeti ilan edildi sırasında Dublin, İrlanda Rising.
 • 1916: Cezayir'de bir anti-Fransız ayaklanma.
 • 1916: Rus İmparatorluğu hükûmeti askerlik Müslümanların kendi muafiyet sona erdiğinde Orta Asya İsyanı başladı.
 • 1916: Fransız sömürgeciliğine karşı Vietnam Koçinçin ayaklanması
 • 1916-1917: Kuzey Nijer Hava Dağları'nın çevresi Fransız sömürge yönetimine karşı Tuareg isyanı.
 • 1916-1918: Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını güvence amacı ile Arap İsyanı.
 • 1916-1923: Kurtuluş İrlanda Savaşı, bağımsız ulus kurulması, İrlanda Free State getirdiği milliyetçi isyan, gerilla savaşı, politik değişim ve iç savaş dönemi. yanlısı antlaşma güçleri ve pro-cumhuriyet güçler arasında İrlanda İç Savaşı Sparking
 • 1916-1947: Hint bağımsızlığı için İngilizlere karşı Hintlerin mücadelesi.
 • 1917: Fransız Ordusu isyanlar.
 • 1917: Fransız sömürgeciliğine karşı Trinh Van Can liderliğindeki Vietnam Thai Nguyen ayaklanması,
 • 1917: Rusya'da Şubat Devrimi Çar Nicholas II alaşağı.
 • 1917: Yeşil Mısır İsyanı kırsal Oklahoma gerçekleşir.
 • 1917: Rusya'da Ekim Devrimi: Bolşevik Rusya'da iktidarın ve Rus İç Savaşı kıvılcım Sovyetler Birliği'nin kurulması.
 • 1917-1921: Ukrayna Devrimi.
 • 1918: Fin İç Savaşı.
 • 1918: Wilhelmshaven isyan.
 • 1918: Alman Devrimi Kaiser alaşağı; Weimar Cumhuriyeti'nin kurulması.
 • 1918-1919: grev ve öğrenci huzursuzluk dalgası Peru sallar. Víctor Raúl Haya de la Torre ve Jose Carlos Mariategui: Bu olaylar 20. yüzyılda Perulu siyasetin egemen rakamlar iki etkilemektedir.
 • 1918-1919: Greater Poland Ayaklanması, Alman makamlarına karşı Polonya ayaklanması.
 • 1918-1919: Mısır ve Sudan İngiliz işgaline karşı 1919 Mısır devrimi.
 • 1918-1920: Gürcü-Oset çatışma, güney Osetler Gürcü yönetimine karşı ayaklanan[21]
 • 1918-1922: Üçüncü Rus Devrimi, Bolşevizme karşı başarısız bir anarşist devrim.
 • 1918-1931: Orta Asya'da, Sovyet Rusya yönetimine karşı Basmacı ayaklanması.
 • 1919: Karadağ Noel Ayaklanması: Karadağlılar (Zelenaši) Sırbistan Krallığı ile Karadağ Krallığı birleşmesi karşı ayaklandı.
 • 1919-1920: Müslüman bir rejim ya da Osmanlı yönetiminin restorasyon oluşturulmaya çalışılırken, İngiliz ve İngiliz-Hint birliklerine karşı Irak *isyan.
 • 1919-1921: Tambov Ayaklanması, Rus İç Savaşı sırasında Bolşevik rejime karşı en büyük köylü isyanları biri.
 • 1919-1921: Weimar yönetimine karşı etnik Polonyalıların Silezya İsyanlar.
 • 1919-1922: Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Kurtuluş Savaşı.
 • 1919: İran'da Simko ayaklanması.
 • 1919: kısa ömürlü Macar Sovyet Cumhuriyeti ile sonuçlanan Macaristan'da bir devrim.
 • 1919: Japon işgali (1910) karşı Kore'de 1 Mart hareketi. Sonuçta bugün hâlâ hatırlanır ölenlere ama başarısız olur.

1920'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1920: Pitchfork Ayaklanması bugün Tataristan ne savaş Sovyetler Birliği'nin politikasına karşı bir köylü ayaklanması oldu.
 • 1920-1922: Gandi Sigara işbirliği hareketi açtı.
 • 1920-1922: İtalya'da faşist ulusal devrim. Eski sosyalist lideri Benito Mussolini liderliğindeki.
 • 1920: Tuzla, Bosna-Hersek'te Husino ayaklanması
 • 1921: Amerikan emek tarihinin en büyük silahlı organize ayaklanma kömür şirketleri ve yerel şerif güçleri tarafından kurulan hendeklerin dağ-tepe çizgileri saldıran Batı Virginia'daki Blair Mountain on bin on beş kömür madencileri isyan Savaşı.
 • 1921: Erken Rus SFSR hükûmete karşı Sovyet denizcilerin Kronstadt isyanı.
 • 1921: Markagjoni liderliğindeki Mirdita isyanı Arnavutluk'tan Mirdita Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.
 • 1921-1923: Yakut İsyanı.
 • 1921-1924: (Dış) Moğolistan, ülkenin bağımsızlığını yeniden kurar ve bir Sovyet tarzı sosyalist devleti inşa için yola koyulur bir devrim.
 • 1921: Moplah isyanı, Mappila Müslümanlar, geçmiş yüzyıllarda köylü ayaklanmasının bir dizi sonrasında göre Güney Hindistan'da Malabar sömürgeci İngiliz otorite ve Hindu ev sahiplerine karşı ayaklanma.
 • 1922-1923: İrlanda İç Savaşı, Anglo-İrlanda Antlaşması destekçileri ve İrlandalı Free State hükûmet ve anlaşmayı ve yeni hükûmeti karşı orijinal İrlanda Cumhuriyet Ordusu daha radikal üyeleri arasında.
 • 1923: Bayram Curri Arnavutluk Kruma'da jandarmaya saldırır.
 • 1923: Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması sonrasında yeni kurulan Türkiye'nin Atatürk Devrimleri ile yapılandırılması.
 • 1923: I. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'dan ayrılan Memel topraklarında Klaipėda İsyanı.
 • 1923: Ürdün Adwan İsyanı.
 • 1925: Şeyh Said İsyanı.
 • 1925: Ekvador Temmuz Devrimi.
 • 1925-1927: Büyük Suriye Devrimi, Dürzi tarafından başlatılan ve Fransız Manda karşı Sultan el-Atraş adlı liderliğindeki isyan.
 • 1926-1930: Ağrı'da Ağrı ayaklanmaları sonucunda Ağrı Cumhuriyeti kuruldu.
 • 1926: Dukagjin Angry Katolik köylüler, İşkodra ordu ve jandarma karşı mücadele.
 • 1926: Portekiz Milli Devrim Milli Diktatörlüğe olarak bilinen bir dönemi başlattı.
 • 1926-1929: Meksika'da Cristero Savaşı karşıtı büro hükûmet politikasına karşı bir ayaklanma.
 • 1926-1927: Hollanda Hindie sömürgecilik ve emperyalizme karşı ilk PKI (Endonezya Komünist Partisi) isyan.
 • 1927: Nanchang Ayaklanması ve Halk Kurtuluş Ordusu kurulması işaretleme, ilk Guomindang-Komünist ittifakının sona ermesinden sonra şehrin kontrolünü ele geçirmek için çalışıyorlar O Long ve Çu Enlay'ın öncülüğünde Nanchang ayaklanmasında KMT askerî kuvvetler.
 • 1927: Türkiye'ye karşı Kürt Zazaların tarafından Şeyh Abdurrahman isyanı.
 • 1927-1930: Arabistan'da İbn Suud karşı İhvan Vahhabi İsyanı.
 • 1927-1931: Türkiye'ye karşı Kürtlerin Ağrı İsyanı.
 • 1927-1933: Nikaragua ABD varlığına karşı Augusto César Sandino'nun başkanlığındaki bir isyan.
 • 1928-1931: Hindistan'da İngiliz Kural karşı Bhagat Singh tarafından yönetilen bir isyan.

1930'lar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1930: Getúlio Vargas tarafından yönetilen 1930 Brezilya Devrimi.
 • 1930-1931: Fransız sömürgeciliğine karşı Vietminh liderliğindeki Vietnam Nghe-Tinh İsyanı,
 • 1930-1934: İngiliz sömürgeciliğine karşı Saya San liderliğindeki İngiliz Burma Saya San İsyanı.
 • 1930: Fransız işgaline karşı Vietnamca Milliyetçi Partisi liderliğindeki Vietnam Yen Bai isyan,
 • 1930: Tuz Satyagraha, sömürge Hindistan'daki İngiliz tuz vergisine karşı şiddet içermeyen protesto kampanyası.
 • 1932: Lesko Ayaklanması: Polonya'da köylüler İkinci Polonya Cumhuriyeti'ne karşı ayaklandı.
 • 1932: Getúlio Vargas kısa iç savaşa Brezilya liderliğindeki geçici devlet başkanına karşı Meşrutiyet Devrimi.
 • 1932: Trujillo, Peru Aprista isyanı.
 • 1932: Farabundo Martí tarafından yönetilen, Pipil ve köylü isyan (La Matanza/"Slaughter" olarak da bilinir) 1932 El Salvador Köylü Ayaklanması,
 • 1932: 1932 Siyam darbesi, bazen "Organizatör Devrimi" olarak adlandırılan Tayland mutlak monarşiyi sona erer.
 • 1933: Küba diktatörü Gerardo Machado karşı halk devrimi.
 • 1933: kruvazör HNLMS De Zeven Provinciën isyan Hollandalı denizciler.
 • 1934: Ekim ayında, radikal sosyalistler ve anarşistler de dahil olmak üzere işçiler Asturias ve Katalonya İspanyol bölgelerinde darbe sahneye. acil nedeni kararsız İkinci İspanyol Cumhuriyeti Hükûmeti içine sağcı Katolik partinin giriş oldu. Asturian ayaklanma Genel Francisco Franco tarafından bastırıldı.
 • 1935: Eski Aide-de-kampı Kral Zog, Muharrem Bajraktari Kuzey Arnavutluk'ta hükûmete karşı bir isyan başlattı.
 • 1935: Sır anti-zogist örgüt Fier ve Lushnje'de hükûmet ve Kral Zog karşı bir ayaklanma yol açtı.
 • 1935-1936: Haşimi merkezi yönetimine karşı Iraklı Şii isyanlar.
 • 1935: Rıza Şah'a karşı Şii radikallerin İran'da İmam Rıza Türbesi isyanı.
 • 1935-1936: Etiyopyalılar İtalyan kolonizasyonu deviren hangi İkinci Italo-Etiyopya Savaşı.
 • 1936: Rafael Franco, Paraguay sona erdi oligarşik Liberal Parti kural liderliğindeki Febrerista Devrimi.
 • 1936: General Francisco Franco bir darbe açtı ve İspanyol İç Savaşı'nı başlattı.
 • 1936: Anarşist Komünist ve Sosyalist ikinci İspanyolca Cumhuriyeti'nde, faşist güçlerin darbeye karşı çalışan insanlar tarafından yönetilen Sivil devrimci savaş.
 • 1936-1939: Filistin'deki Arap isyanı İngiliz Mandası denetimini ele geçirmesine çalışır.
 • 1936-1939: Bolivya sözde "askeri sosyalizm" Bir dönem savaş kahramanı David Toro güç alır kutladı hangi bir devrim izler. Bir kurumsal devlet kurma bir anayasa Standard Oil kamulaştırılması ve ilerici emek yasaların geçirilmesi ardından 1938 yılında yürürlüğe edilir.
 • 1937-1938: Dersim İsyanı, modern Türkiye'nin en önemli Zaza isyanı oldu.[22][23]
 • 1937: "Fets de Maig" veya Mayıs Günleri, Katalonya işçi devrimi sırasında anarşistler ve komünistler arasında bir çatışma.
 • 1937: Delvina, Kral Zog karşı jandarma ve yerel köylülerin bir isyanın İsyanı.

1940'lar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1940-1944: Çeçenistan'da Ayaklanma.
 • 1940: Fransız ve Japon işgaline karşı, Vietminh liderliğindeki Vietnam Koçinçin Ayaklanması,
 • 1940: Fransız ve Japon işgaline karşı, Vietminh liderliğindeki Vietnam Bac Oğlu Ayaklanması,
 • 1940-1947: Hindistan Müslümanlar için ayrı bir devlet için Muhammed Ali Cinnah'ın mücadelesi.
 • 1941: Litvanya, Sovyetler Birliği'ne karşı Haziran Ayaklanması.
 • 1941: Lejyoner isyanı ve Bükreş pogromu, Romanya
 • 1941-1945: İkinci Dünya Savaşı Mihver Devletlerine karşı Yugoslav Halk Kurtuluş Savaşı.
 • 1941-1944: Yunan Direniş
 • 1941: Fransız işgaline karşı Doi Cung, liderliğindeki Vietnam Do Luong İsyan,
 • 1942: Sri Lankalı askerler Japon kontrolü adaları aktarmak için başarısız bir girişimi Cocos Adaları isyan tutuşturmak.
 • 1942: Lenin Alman garnizonu imha.
 • 1943: Varşova Gettosu Ayaklanması.
 • 1943: Treblinka imha kampında ayaklanma.
 • 1943: Sobibor imha kampında ayaklanma.
 • 1943: Kuzey Etiyopya Woyane İsyanı yeni restore hükûmeti devirme tehdit ve İngiliz yardımıyla indirdi.
 • 1943-1945: Kuzey İtalya'da 25 Nisan son ayaklanma sonuçlanan İtalyan faşizmi Sosyal Cumhuriyeti'ne karşı İtalyan Direniş Hareketi,.
 • 1944: Guatemala Devrimi liberal subaylar tarafından diktatör Federico Ponce Vaides alaşağı.
 • 1944: Varşova Ayaklanması Alman işgali ve Nazi egemenliğinden Varşova kurtarmak için Polonyalı Ev Ordusu (Armia Krajowa) tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında silahlı bir mücadele oldu. Bu, 1 Ağustos 1944 tarihinde başladı.
 • 1944: Alman Paris garnizonuna karşı Fransız Direniş tarafından sahnelenen Paris Ayaklanması.
 • 1944: Nazi Almanya'sına karşı Slovak Millî Ayaklanması.
 • 1944: Auschwitz toplama kampında ayaklanma.
 • 1944-1947: Filistin'deki Yahudi ayaklanma.
 • 1944-1947: Bir komünist dostu hükûmet darbesi ve Sovyet işgalinin ardından Bulgaristan'da kuruldu.
 • 1944: Arnavutluk kurtuluş ardından, Enver Hoca altında Arnavutluk Komünist Partisi kontrolünü konsolide ve Ocak 1946 yılında Arnavutluk Halk Cumhuriyeti ilan etti.
 • 1944-1949: Yunan İç Savaşı.
 • 1944-1965: Orman Kardeşler isyan Sovyetler Birliği'ne karşı Baltık ülkelerinde.
 • 1945: bayraktars ve aydınlar tarafından yönetilen Koplik, Arnavutluk, Doğu Avrupa'nın ilk anti-komünist ayaklanma.
 • 1945-1949: Japonya kendi bağımsızlık sonrasında Hollandalılara karşı Endonezya Ulusal Devrimi. Van Mook liderliğindeki Hollanda ile vb Soekarno, Hatta, Tan Malaka, liderliğindeki.
 • 1945: İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline karşı Prag ayaklanma.
 • 1945: Fransız ve Japon işgaline karşı Vietminh liderliğindeki Vietnam Ayaklanması, To Ba
 • 1945: Ho Chi Minh ve Vietminh liderliğindeki Ağustos Devrimi Fransız yönetiminden Vietnam Demokratik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti.
 • 1945: Rómulo Betancourt liderliğindeki Venezuela'da bir demokratik devrim.
 • 1946: Bombay İsyanı Bombay gerçekleşir ve Hint bağımsızlık talep, İngiliz Hindistan'ın farklı bölgelerinde yayılır.
 • 1946: hükûmet çıkarmak için Arnavutluk'ta anti-komünist güçlerin bir başka girişimi Shkoder gerçekleşir.
 • 1946: (McMinn İlçe Savaşı olarak da bilinir), Atina, Tennessee Savaşı; görevlilerine karşı yerel isyan yerel seçimlerin arma suçladı.
 • 1946-1951: Telangana İsyanı: Haydarabad Devlet, Hindistan'da bir Komünist liderliğindeki köylü isyanı.
 • 1947: Üç ay başarısız bir darbeden sonra, iç savaş Paraguay patlak verdi. isyan diktatör Higinio Morínigo hükûmeti tarafından ezildi.
 • 1947: Sardar Muhammed İbrahim Han ücretli ve Keşmir Mihrace Hari Singh karşı bir gerilla savaşı açtı ve onun başkanlığında 24 Ekim'de bir devrimci Hükûmeti'ni kurdu. O Azad Keşmir denilen Keşmir geniş bir alanı ele geçirdi.
 • 1947-1952: Arnavut Subversion olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin istihbarat servisleri Komünist yönetimindeki Arnavutluk'ta bir karşı-devrim kışkırtmak için başarısız bir girişim olarak sürgündeki faşistleri, Nazi ve monarşistlerin dağıtılabilir.
 • 1947: Angami Zapu Phizo sadece Hint ordusu tarafından bastırılmış olan Hindistan'dan Nagaland bağımsızlığını ilan etti.
 • 1947: 228 Katliamı adanın KMT erken egemenliği altında hoşnutsuzluk ve yerli Tayvanlı kızgınlık aşağıdaki oluştu.
 • 1947: Hindistan İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.
 • 1948: hükûmet yanlısı temsilcileri tarafından hakim Kosta Rika Yasama oyu ile çöktürülmüş Kosta Rika İç Savaşı, 1948 başkanlık seçim sonuçlarını iptal etmek.
 • 1948: Kore kurtuluş ardından, Kim Il Sung altında Marksist eski gerillalar hızla ülkeyi sanayileşmeye ve son izlerinden kurtulmak için çalışmak "feodalizme.".
 • 1948-1960: Malayan Acil.
 • 1948: Al-Wathbah Irak'ta (Leap) ayaklanma.
 • 1949: Başkan Mao Zedong altında komünistlerin İç Savaşı egemen Milliyetçi Partisi ihraç etti ve Çin Halk Cumhuriyeti kurar. Çin'in kontrolü Cumhuriyeti Tayvan ve Dış Adaları indirgenir.

1950'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1950: Cazin, Bosna Hersek kasabasında Cazin ayaklanması
 • 1950: Porto Riko, Blair House ABD Başkanı Harry S. Truman'ın hayatına girişimi ve kongrede çekim 1950'lerin Porto Riko Milliyetçi Partisi İsyanlar, Porto Rikolu Milliyetçi tarafından Porto Riko'nun bağımsızlığı ve ayaklanma çağrısı oldu parti Porto Riko Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti yönetimine karşı.
 • 1954-1962: Cezayir Bağımsızlık Savaşı: Fransız sömürgeciliğine karşı bir ayaklanma.
 • 1950'ler: Mau Mau isyanı.
 • 1952: Víctor Paz Estenssoro ve Devrimci Milliyetçi Hareketi (mnr) liderliğindeki Bolivya popüler devrim 1964 askerî darbesine kadar süren çok partili bir demokrasi dönemi başlatır.
 • 1952: Lübnan'da Rosewater Devrimi.
 • 1952: 1952 Mısır Devrimi
 • 1953: Vorkuta ayaklanması kanlı Kızıl Ordu ve NKVD tarafından bastırıldı diğer kamp ayaklanmaların gibi 1953 yazında Vorkuta'daki Gulag mahkûmların önemli bir ayaklanma oldu.[24]
 • 1953-1975: Laos Laos İç Savaşı.
 • 1954: Sovyet cezaevi çalışma kampında KENGIR içinde KENGIR ayaklanması.
 • 1954: Hotan Çin yönetimine karşı ayaklanma Uygur.
 • 1955-1960: EOKA (Kıbrıslı Savaşçıların Ulusal Örgütü) liderliğindeki Kıbrıs'ta İngiliz sömürge yönetimine karşı Gerilla savaşı.
 • 1955-1972: Birinci Sudan İç Savaşı Sudan kuzey kesiminde ve daha bölgesel özerklik talep bir güneyi arasında bir çatışma oldu.
 • 1956-1959: Fidel Castro liderliğindeki Küba Devrimi Genel Fulgencio Batista hükûmeti ortadan kaldırır. 1962 yılında Küba ilan sosyalist cumhuriyet dönüşmüştü.
 • 1956-1962: Bağımsız İrlanda Cumhuriyeti ve İngiliz Kuzey İrlanda sınırı boyunca İngilizlere karşı İrlanda Cumhuriyet Ordusu tarafından yönetilen Sınır Kampanyası.
 • 1956: Macar Devrimi, Macaristan Sovyet destekli komünist devlete karşı başarısız bir işçi ve köylü devrimi.
 • 1956: Çin yönetimine karşı Tibet isyanlar Amdo ve Kham patlak verdi.
 • 1958: askerî diktatör Marcos Pérez Jiménez karşı Venezuela'da bir halk ayaklanması bir sivil-askerî darbesine sona eriyor.
 • 1958: Milliyetçi askerler tarafından yönetilen Irak Devrimi (14 Temmuz Devrimi), İngiliz destekli monarşiyi kaldıracağına onun üst düzey yetkililerden oluşan birçok yürütür, hem Soğuk Savaş güç bloklarının gelen ülkenin bağımsızlığını savunmak için başlar.
 • 1959:Küba Devrimi
 • 1959: Dalai Lama uçuş yol açan Çin yönetimine karşı başarısız Tibet ayaklanmasının.
 • 1959-1962: Ruanda Devrimi'nde, Ruanda Tutsi kralı Hutu aşırılık yanlıları tarafından sürgüne zorlanır; ırksal katliamlar Hutu lideri Grégoire Kayibanda yönelik bir suikast girişimini takip edin.

1960'lar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1960: Etiyopya bir grup subay İmparator Haile Selassie görevden ve daha ilerici bir hükûmet ile onun yerine başarısız bir girişimde bulunmak, ancak Etiyopya ordusunun geri kalanı tarafından mağlup edilmiştir.
 • 1960: Nisan Devrimi Güney Kore Birinci Cumhuriyeti sonuna kadar lider, Güney Kore sürer.
 • 1961-1970: Berzenci Hazretleri klan ayaklanma sonucunda ilk Kürt Irak Savaşı patlar.
 • 1961-1991: Etiyopya karşı Isaias Afewerki'nin liderliğindeki Eritre Bağımsızlık Savaşı.
 • 1961-1975: Angola Bağımsızlık Savaşı zorla pamuk hasat başkaldırı olarak başlamış ve Angola Portekiz'in Yurt dışı eyaletinin kontrolü için birçok hizip mücadelesi oldu.
 • 1962-1974: Gine Bağımsızlığı ve Cape Verde (PAIGC) ücret karşılığı solcu Afrika Parti Portekizce Gine bağımsızlık devrimci savaş. 1973 yılında, Gine Bissau bağımsız Cumhuriyeti ilan edilir ve bir sonraki yıl cumhuriyetin bağımsızlık Lizbon reformcu askerî cunta tarafından kabul edilmektedir.
 • 1962: Ülkenin diktatör hâline Genel Ne Win, liderliğindeki Burma 1962 askerî darbesi.
 • 1962: Kuzey Yemen devrim imam devirdi ve Yemen Arap Cumhuriyeti kuruldu.
 • 1962-1975: Umman Dhofar İsyanı.
 • 1963: İran'da Beyaz Devrim.
 • 1963: Güç Baas Partisi getirmek Suriye'de Suriye hükûmet darbesi
 • 1963-1970: Güney Etiyopya'da Balya İsyanı, Amhara yerleşimcilere karşı yerel Somali ve Oromo tarafından bir gerilla savaşı oldu.
 • 1964: Kongo Simba İsyanı.
 • 1964: Zanzibar Devrimi, 157 yaşındaki Arap monarşiyi deviren Zanzibar Halk Cumhuriyeti ilan etti ve Julius Nyerere'nin Tanganika ile birleşme süreci başladı.
 • 1964-1979: ayrıca İkinci Chimurenga olarak bilinen Rodoslu Bush Savaşı, 1979 Temmuz 1964'ten süren ve genel oy hakkı yol açan bir gerilla savaşı oldu Rodezya'daki beyaz azınlık yönetiminin sonu Cumhuriyeti ve Zimbabve'de oluşturulması .
 • 1964: Sudan'da Ekim Devrimi, genel grev ve isyan ile tahrik, bir geçiş sivil hükûmete yürütme yetkisi aktarmak için Başkan İbrahim Abboud zorladı ve sonunda istifa etmek.
 • 1964-1975: 1962 yılında kurulan Mozambik Kurtuluş Cephesi (Frelimo), Portekizce sömürgeciliğe karşı bir gerilla savaşı başladı. Bağımsızlık 25 Haziran 1975 tarihinde verildi; Ancak, Mozambik İç Savaşı siyasi durumu karmaşık ve radikal değişime Frelimo girişimlerini boşa. Hükûmet, devlet ideolojisi olarak Marksizm'i düştü sonra savaş 1990'ların devam etmiştir.
 • 1964-günümüz: Kolombiya Silahlı Çatışma.
 • 1965: Bahreyn Mart intifada: Bahreyn'de İngiliz varlığına son verilmesini talep bir solcu ayaklanma.
 • 1966: Kwame Nkrumah darbeyle Gana güç kaldırılır.
 • 1966-1990: 1966 yılında Güney Batı Afrika Halk Örgütü militanları, Kurtuluş Namibyalı Savaşı kıvılcım ile Güney Afrika Polis devriye çatışmalar. çatışma büyük Güney Afrika Sınır Savaşı parçası ve Angola İç Savaşı Güney Afrika'nın müdahalesi ile yakından bağlantılı olduğunu. Bu büyük ölçüde 1989 yılında Namibya'nın ilk demokratik seçimler ile sona erdi.
 • 1966-1993: Bir gerilla savaşı Sudan merkezli grup FROLINAT gelen François Tombalbaye hükûmetine karşı gerçekleştirilmiştir.
 • 1966-1998: Ulster Gönüllü Gücü İrlanda Cumhuriyet Ordusu ve geniş Katolik toplumunun karşı savaş Kuzey İrlanda militan Protestan İngiliz müdavimleri tarafından yeniden yapıldı.
 • 1966- yıl tahmin edilmektedir Siyah Güç hareketinin kesin resmî bitiş tarihi ile başladı.
 • 1967-1968 Iraklı komünistler güney Irak'taki bir isyan başlattı.[25]
 • 1967-1970: Biafra: Bölgenin başlıca Ibo insanlar bir önceki yılın kuzey Nijerya'da kıyıma maruz sonra eski doğu Nijerya başarısız, Biafra bir ayrılıkçı cumhuriyet için mücadele etti.
 • 1967: Naksalit Hareketi AICCCR liderliğindeki Hindistan başlar.
 • 1967: Aziz Christopher-Nevis-Anguilla İngiliz koloni Kittitian polis ve bağımsızlık ilanını ihraç adanın Kittitian hakimiyeti Anguillans küskün. İngiliz kuvvetleri 1969 yılında adayı retook ve Anguilla tüm bölüm hiçbir kan dökülmesinin yoktu 1980 yılında ayrı bir bağımlılık yaptı.

1967 - 1973: Vietnam Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri katılımı Muhalefet sonra tırmanmadan, şiddet şiddet açmak için başlar. Olaylar Hava Lisesi kaçmaya ve Greenwich Village konağında patlama dahil

 • 1968: Kongo Cumhuriyeti devrimi.
 • 1968: May 1968 isyan: öğrenci ve işçi Fransa'da Charles de Gaulle hükûmetine karşı isyan.
 • 1968: radikal sosyal ve ekonomik reformların ardından Peru Juan Velasco Alvarado tarafından yapılan bir darbe.
 • 1968: Sovyet destekli komünist devlet hiçe sayarak Çekoslovakya serbestleştirme lideri Alexander Dubček A başarısız girişimi Prag Baharı ile sonuçlanacak.
 • 1969-1998: Sorunlar: Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu ve diğer Cumhuriyetçi paramiliterlerle Birleşmiş İrlanda hakkında getirmek için bir girişim İngiliz güvenlik güçleri ve Sadık paramiliterlerle karşı silahlı kampanya yürüttü.
 • 1969: Pakistan çalışanları, öğrenciler ve köylülerin bir kitle hareketi Cumhurbaşkanı Muhammed Ayub Han'ın istifaya zorladı.
 • 1969: Rage Günleri meydana Vietnam Savaşı'nda ABD katılımına Muhalefetin bir parçası.

1970'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1970: Siyah Güç Devrimi Trinidad oluşur.
 • 1970: hükûmetinin Portekiz ajanlar olarak tanımlanan şey tarafından Gine bir isyan.
 • 1970-1971: Kara Eylül olayları
 • 1971: Mukti bahini liderliğindeki Bangladeş Kurtuluş Savaşı eski Doğu Pakistan Bangladeş bağımsız Halk Cumhuriyeti kurar.
 • 1972: Benin bir devrim.
 • 1972: Malagasy Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Philibert Tsiranana sivil hükûmete karşı bir askerî liderliğindeki devrim; Marksist hizip Kim Il Sung tarafından geliştirilen Kuzey Kore Duçe teorisi üzerine modellenmiş, Didier Ratsiraka altında 1975 yılında güç alır.
 • 1973: Wounded Knee Olayı. Amerikan Kızılderili Hareketi aktivistleri ve Oglala Lakota Yerli Amerikalılar ve bozuk Wilson Rejimi yönelik hükûmet politikaları protesto Wounded Knee küçük kasaba kuşattı. Kırmızı Güç hareketin bir parçası
 • 1973: Muhammed Daud Khan monarşiyi alaşağı ve Afganistan'da bir cumhuriyet kurar.
 • 1973: İşçi-öğrenci Tayland kuvvet diktatör Thanom Kittikachorn gösteriler ve iki yakın ortakları demokratik anayasal kuralın kısa bir dönem başlıyor.
 • 1974: Etiyopya bir devrim.
 • 1974-1975: Karanfil Devrimi Portekiz sağcı diktatörlük alaşağı. Gine Bissau'nun kendi kendini ilan bağımsızlık Angola, Cape Verde, Mozambik, Sao Tome ve Principe ve Doğu Timor bağımsızlığını ve tanınması yol açar.
 • 1975-1991: Batı Sahara Savaşı İspanyol sömürgecilerin askerleri kaçarken topraklarına girmiş komşuları, Fas ve Moritanya, ordularına karşı Polisario adlı Sahrawi ulusal kurtuluş hareketi arasında bir çatışma oldu.
 • 1975: Kamboçya bir devrim.
 • 1975: Lübnan İç Savaşı 1975 yılından 1990 yılına kadar sürdü.
 • 1975: Genç subaylar ve Bangladeş'te Şeyh Mujibur Rahman suikast liderliğindeki 15 Ağustos, darbe.
 • 1975: Bangladeş Tuğgeneral Halid Mosharraf ve Albay Shafaat Jamil liderliğindeki darbe Başkanı Khondaker Mostaq Ahmad tahttan indirmek için. Üç gün sonra Albay Ebu Taher tarafından bir karşı-darbe gücü Ziaur Rahman koyar.
 • 1976: Tayland kurşun polis öğrenci gösteriler ve seçimlerle ilgili şiddet olaylarında bir sit-in Thammasat Üniversitesi, yüzlerce öldürme üzerine ateş açmak için. askerî anayasa kuralı biten, ertesi gün güç yakalar.
 • 1977: Mısır Ekmeği isyan alt sınıf insanlar yüzbinlerce tarafından spontane bir ayaklanma vardı ayaklanmalar, en az 79 kişi öldü ve 800 kişi yaralandı.
 • 1977: Gine Pazar Kadın İsyanı ekonomide devletin rolünün azalmasına yol açar.
 • 1978: Afganistan Demokratik Halk Partisi Örgütü'dür hizip tarafından yönetilen Saur Devrimi görevden alarak ve Cumhurbaşkanı Muhammed Daud Karaca öldürür.
 • 1979: Maurice Bishop tarafından yönetilen Yeni Jewel Hareketi silahlı bir devrim başlatmak ve Grenada Eric Gairy hükûmetini devirmek.
 • 1979: ilerici/Marksist Nikaragua Devrimi ile Somoza diktatörlüğünün popüler devrilmesi.
 • 1979: İran Devrimi Şah Rıza Pehlevi, İran İslam Cumhuriyeti'nin oluşumu ile sonuçlanır, alaşağı.
 • 1979: Kamboçya Vietnam destekli Kampuchean Halkın Devrimci Partisi tarafından Kızıl Kmerler rejiminin serbest kalır.
 • 1979-1992: Salvador İç Savaşı

1980'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1980: Nagaland Nasyonal Sosyalist Konseyi Hint yönetimi ve daha Nagaland kurulmasına karşı mücadelesini başlattı.
 • 1980: Yeni Hebrides Anglo-Fransız egemenliği Santo İsyanı
 • 1980-2000: Peru Komünist Partisi Peru iç çatışma başlattı.
 • 1980: Zimbabve İlk Entumbane ayaklanması.
 • 1981: Bangladeş Ziaur Rahman Suikast protestolar ve ayaklanmalara yol açtı.
 • 1981: Zimbabve İkinci Entumbane ayaklanması.
 • 1982: Genel Hussain Muhammed Ershad Bangladeş başkanı Abdus Sattar deposing, kansız bir darbe ile iktidarı ele geçirir.
 • 1983: Yukarı Volta Thomas Sankara önderliğindeki Marksist güçler tarafından iktidardaki Conseil de Salut du peuple (CSP) ve Overthrow, ertesi yıl Burkina Faso değiştirildi.
 • 1983: Grenada Başbakanı Maurice Bishop, devrildi ve daha sonra üst düzey hükûmet yetkilileri tarafından idam edildi.
 • 1983 Temmuz 23, 1983 tarihinde başlayarak, aynı zamanda Tamil Kaplanları olarak bilinen Tamil Kaplanları tarafından Sri Lanka Hükûmeti'ne karşı bir on-ve-off isyan vardı.
 • 1983-2005: İkinci Sudan İç Savaşı büyük ölçüde Birinci Sudan İç Savaşı devam ve daha sonra 20. yüzyılın en uzun ömürlü ve en ölümcül savaşların biriydi.
 • 1984-1985: Kasım 1984 Ocak 1985 tiyo için tiyo ilçesinde bir seçim boykotu takip ve işgal Yeni Kaledonya isyan Pro-bağımsızlık Kanak ve Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) güçleri Elói Machoro öldürülmesinden sonra Fransızlar tarafından tekrarlanır, FLNKS geçici hükûmet ve işgal birincil lideri güvenlik bakanı.[26]
 • 1985: Sovyet ve Afganistan P. O. W.s Badaber üssünde onların esir karşı yükseldi.
 • 1986: İnsanlar Güç Devrimi barışçıl Filipinler onun iki on yıl kuralı sonra Ferdinand Marcos alaşağı.
 • 1986-1991: Somali İsyanı askerî diktatör Siad Barre sonucunda klan tabanlı muhalif grupların saldırı başlıyor.
 • 1986: Khalistan Komando Kuvvetleri Khalistan, bağımsız bir Sih vatan kurulması için silahlı hareketi başladı. Diğer Sih milliyetçi hareketleri ile olduğu gibi hareket, Hint ordusunun Operasyonu Blue Star kısmen körüklendi. Silahlı mücadelenin çoğunlukla sivil ölümlerin binlerce sonuçlandı.
 • 1987-1991: Birinci İntifada veya Filistin ayaklanması, Filistinlilerle İsrailliler arasında şiddet olaylarının bir dizi.
 • 1988-1991: Pan-Ermeni Ulusal Hareketi, Sovyet yönetiminden Ermenistan boşaltır.
 • 1988: Burma veya Myanmar ise 8888 Ayaklanması.
 • 1989: Silahlı direniş Hint yönetimine karşı Keşmir vadisinde patlak[27]
 • 1989-1991: Singing Revolution, Estonya, Letonya ve Litvanya'da komünist yönetimin kansız devrilmesi.
 • 1989: Venezuela şiddet Caracazo ayaklanmalar. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, orada iki darbe girişiminden ve Başkan Carlos Andrés Pérez görevden edilir.
 • 1989-1997: Liberya Birinci Liberya İç Savaşı
 • 1989: 1989 Devrimleri
  • Komünizm barışçıl Polonya ve Macaristan'da devrildi.
  • Tiananmen Meydanı protestoları, Haziran 1989, 15 Nisan ve 4 arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde öğrenciler, aydınlar ve işçi aktivistleri tarafından yönetilen sokak gösterileri bir dizi, Halk Kurtuluş Ordusu tarafından şiddetli bir darbe sona erdi.
  • Doğu Almanya'da gösteriler Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla yol açtı.
  • Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde gösteriler komünist rejimin düşmesine yol açtı.
  • Kansız Kadife Devrim Çekoslovakya'da komünist rejimi alaşağı etti.
  • Rumen komünist diktatör Nikolay Çavuşesku ve eşi, Elena Çavuşesku öldürüldü.

1990'lar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1990-günümüz: asom Birleşik Kurtuluş Cephesi Assam. To tarih Hint yönetimine karşı büyük şiddet faaliyetleri başlatmak, Hint ordusu ile sonuçlanan çatışmalar 10.000'den fazla ölü bırakmış[28]
 • 1990-1993: Ruanda İç Savaşı
 • 1990-1992: antikomünist güçler Başkanı Ramiz Alia deviren ve Arnavutluk'un en büyük antikomünist parti Arnavutluk Demokrat Partisi seçimlerin galibiyetle sona eren Ulusal Demokratik Devrimini yürüttü.
 • 1990-1995: Hırvatistan'da Giriş Devrim Hırvatistan Savaşı tetikleme başlar.
 • 1990-1995: Nijer ve Mali'de ilk Tuareg isyanı.
 • 1991-2002: başkan idaresi, Joseph Saidu Momoh karşı Sierra Leone İç Savaşı.
 • 1991: Irak Kürdistanı'ndaki Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e karşı Kürt ayaklanması.
 • 1991: Kerbela, Irak Şii Ayaklanması.
 • 1991: diktatör Haile Mariam Mengistu ülkeyi kaçar sonra Etiyopya Halkın Devrimci Demokratik Cephesi Etiyopya İç Savaşı sona getirerek, Addis Ababa, Etiyopya başkenti kontrol altına almak
 • 1991: Somali Ulusal Hareketi isyancılar kuzeybatı Somali'de Somaliland yönetimini kurmak ve ülkenin geri kalanından bağımsız olarak bölgeyi beyan ederim.
 • 1992-1995: Kurtuluş Bosna Savaşı.
 • 1992: Afganistan Kurtuluş ya da Kuzey İttifakı'nın Birleşmiş İslam Cephesi tarafından Taliban'a karşı bir Afgan ayaklanma.
 • 1994: Bahreyn, Bahreyn demokrasinin restorasyonu için Şii liderliğindeki isyan 1990'lar Ayaklanması.
 • 1994: Zapatista isyanı: Chiapas Meksika devlet yerli halkların ve Kuzey Amerika'da neo-liberalizme büyüyen muhalefet eşit haklar talep eden bir ayaklanma.
 • 1994-1996: Rusya'ya karşı ilk Çeçen isyanı.
 • 1996: Taliban kurulan Taliban yönetiminin liderliğindeki Afganistan İslami hareket.
 • 1996-1997: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk Kongo Savaşı.
 • 1997: Ponzi şeması arızaları yol açtığı Arnavutluk'ta 1997 isyanı.
 • 1997-1999: Yugoslavya'ya karşı Kosova İsyanı.
 • 1997-1999: Kongo İç Savaşı Cumhuriyeti
 • 1998: Bolivarcı Devrimi olarak bilinen sosyalist lider Hugo Chavez Venezuela seçim.
 • 1998: 1998 Endonezya Devrimi New Order döneminin üç yıl sonra Cumhurbaşkanı Suharto istifa sonuçlandı.
 • 1998-1999: Gine-Bissau İç Savaş Başkanı Joao Bernardo Vieira yönetimi ve hükûmete karşı.
 • 1998-2003: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde İkinci Kongo Savaşı.
 • 1999-2003: Liberya hükûmetine karşı İkinci Liberya İç Savaşı.
 • 1999-günümüz: Rusya'ya karşı İkinci Çeçen isyanı.
 • 1999: İran öğrenci protestoları, Temmuz 1999 idi, zaman, en şiddetli protestolar İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı oluştuğu.

2000'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 2000-2005: Filistinliler ile İsrail arasındaki İkinci İntifada, Birinci İntifada devamıdır.
 • 2000: Dört renkli devrimlerin ilk kansız Bulldozer Devrimi, (2000, 2003, 2004 ve 2005 yılında), Yugoslavya Slobodan Miloseviç rejiminin alaşağı.
 • 2001: 2001 Makedonya çatışma.
 • 2001'den bu: Taliban kuralı deviren Afganistan'da 2001 savaşı sonrasında Taliban ayaklanma.
 • 2001: 2001 EDSA Devrim barışçıl onun görevden alma deneme çöküşünden sonra Filipin Başkanı Joseph Estrada ousts.
 • 2001: şiddetle ve başarısız Filipinler eski cumhurbaşkanı Joseph Estrada destekçileri iktidara onu dönen bir girişim, EDSA Tres sözde, bir mitinge sahne.
 • 2001: Arjantin'de Cacerolazo. toplu ayaklanma ve sivil huzursuzluk bir süre sonra, yaygın protestoların ay içinde hükûmete ve iki ek geçici cumhurbaşkanı oust. Arjantin Aralık 2001 ayaklanmalar
 • 2003: Gül Devrimi, renkli devrimlerin ikinci, Gürcistan, Eduard Şevardnadze başkanı displaces ve yeni seçimler çağırır.
 • 2003'ten bu: Irak direniş Irak ABD işgali, Irak içinde farklı gruplar tarafından ve orada bir liberal demokrasinin kurulması için silahlı direniş anlamına gelir.
 • 2003'ten bu: iki büyük isyancı gruplar tarafından yönetilen Darfur isyanı, kara toprağın işlenmesinde Kürk, Zaghawa ve Massaleit etnik gruplardan öncelikle işe Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/A) ve Adalet ve Eşitlik Hareketi,.
 • 2004-günümüz: Irak'ın ABD önderliğindeki işgaline karşı Şii Ayaklanması.
 • 2004-2005: Ukrayna'da Turuncu Devrim. Viktor Yanukoviç ilan edildikten sonra başkanlık seçimleri halkın kazanan yeni seçimler talep protesto için sokaklara döküldü. Bu üçüncü renk devrimi oldu.
 • 2004: gruplar Yox liderliğindeki Azerbaycan popüler renk tarzı devrim bir başarısız girişimi! ve Azadlig.
 • 2004: Kuzey-Batı Pakistan Savaşı
 • 2004-günümüz: Hindistan Komünist Partisi (Maoist) liderliğindeki Hindistan Naksalit ayaklanma.
 • 2004-2013: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kivu Çatışma.
 • 2005: Eski Başbakan Refik Hariri suikastı ile tetiklenen Sedir Devrimi, Suriye askerlerinin Lübnan'dan çekilmesi için sorar.
 • 2005: Lale Devrimi (olarak da bilinir Pembe/Sarı Devrim) Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev, alaşağı ve yeni seçimler ayarlayın. Bu dördüncü renk devrimdir.
 • 2005: Paraguaylı Halk Ordusu isyan
 • 2005: 15 Nisan intifada - Huzistan İran eyaletinde Arap ayaklanması.
 • 2006: Nepal 2006 demokrasi hareketi.
 • 2006: Ulises Ruiz Ortiz, Meksika Oaxaca eyaleti valisi kaldırılmasını talep 2006 Oaxaca protestolar.
 • 2006-günümüz: Meksikalı Uyuşturucu Savaşı.
 • 2007-2015: İnguşetya'da iç savaş
 • 2007-2009: Nijer İkinci Tuareg isyanı.
 • 2007: Birmanya Budist rahipler safran Devrimi de dahil olmak üzere Burma hükûmet karşıtı protestolar.
 • 2008: 2008 Ermeni başkanlık seçimi protesto
 • 2008: Basra'da bir Şii ayaklanması.
 • 2008: Kumander Bravo ve Umbrfa Kato liderliğindeki Moro İslami Kurtuluş Cephesi tarafından Filipinler'de Lanao del Norte Saldırılar.

İrlanda'da 2008 Anti-kemer sıkma protesto

 • 2009: 2009 İran seçimleri gösterileri, İran Yeşil Hareketi gelişimine yol açan
 • 2009: 2009 Bangladeş Tüfekler isyanı Bangladeş 57 ordu subayları öldürme, Dakka gerçekleşti.
 • 2009-2011: Mutfak Devrim Ekim 2008'de ülkenin mali sisteminin çöküşünden sonra İzlanda hükûmeti deviren olarak halk bilinen bir sivil ayaklanma.
 • 2009: Madagaskar 2009 Madagaskarlı siyasi kriz
 • 2009: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Dongo çatışma.

2010'lar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 2010 Tayland siyasi protestoları
 • 2010: Kırgız Devrimi
 • 2010-2012: Arap Baharı:
  • Tunus devrimi (2010-2011) istifa edip ülkeyi terk etmeye Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali zorlar ve serbest seçimler belirler.
  • 2011 Mısır devrimi Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek rejimini çökertir.
  • 2011 Libya İç Savaşı hangi isyancı güçler yavaş yavaş ülkenin kontrol altına alması ve Libya lideri Muammer Kaddafi’nin ölmesi.
  • Libya'da 2011 Sonrası iç savaş şiddet
  • Suriye'deki iç savaş
 • 2011 Bahreyn ayaklanması
 • 2011-2012 Yemen devrimi: Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'i istifaya götüren isyan.
 • 2011-günümüz: Sina Ayaklanması
 • 2011-12 Maldivler siyasi krizi: Başkan Muhammed Naşid istifa Kamu protestolar ve polis isyan kurşun:
 • 2012-günümüz: Suriye Kürdistanı çatışmaları
 • 2012 Tuareg isyanı
 • 2012-günümüz: Orta Afrika Cumhuriyeti çatışmaları
 • 2012-günümüz: François Bozizé, Orta Afrika Cumhuriyeti Başkanı Michel Djotodia liderliğindeki isyancı koalisyonu Seleka, devirdi.
 • 2012-2013: M23 isyanı

Romanya'da 2012-15 huzursuzlukları Mohamed Morsi yol açan Haziran 2013 Mısır protestolar, kendisinin ve organizasyon olmakla suçladığı ne kaldırılıyor bir "darbe"

 • 2013: Eritre'de ordu isyanı
 • 2013-günümüz: Mozambik'te RENAMO isyanı (2013-günümüz)
 • 2013: Türkiye'de Taksim Gezi Park'ı Eylemleri

Mısır'da isyan (2013-günümüz)

 • 2013 Güney Sudan siyasi krizi

Ennahda liderliğindeki hükûmete karşı 2013-14 Tunuslu protestolar.

 • 2013-2014: Yevromaydan
 • 2014 Ukrayna Devrimi
 • 2014: İsrail'de Yeshiva protestoları patlak verdi. Göstericiler ülkedeki adaletsizlik, askerlik süresi ve zorunlu askerliği protesto etti.
 • 2013-14 Tayland siyasi krizi
 • 2014-günümüz: Yüksek enflasyon ve ekonomik krizlerden dolayı zaman zaman gerçekleşen Venezuela protestoları
 • 2014: Ukrayna'da Rus yanlısı çatışma
 • Donbass Savaşı
 • Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhakı
 • 2014-günümüz: Libya İç Savaşı
 • 2014: Abhazya Devrimi
 • 2014 Burkina Faso Ayaklanması
 • 2015-günümüz: Yemen İç Savaşı
 • 2015 Burundi huzursuzluğu
 • 2015-günümüz: Tunus'ta IŞİD isyanı
 • 2015-2016 Brezilya gösterileri
 • 2016 Nijer Delta çatışması
 • 2016 Etiyopya protestoları
 • 2016-günümüz Kamuina Nsapu Ayaklanması

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ P.E. Newberry, "The Seth rebellion of the 2nd Dynasty", Ancient Egypt., no. 7. 1922. s. 40–46.
 2. ^ Jimmy Dunn,"Khasekhem/Khasekhemwy of Egypt's 2nd Dynasty" Tour Egypt [1] 11 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.,
 3. ^ Siegfried Schott: Altägyptische Festdaten. Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz/Wiesbaden 1950, S. 51.
 4. ^ Benjamin R.Foster, "Social Reform in Mesopotamia", . in K. Irani and M. Silver eds., Social Justice in the Ancient World, 1995, s. 169.
 5. ^ Helmut Uhlig: Die Sumerer. Lübbe, Bergisch-Gladbach 1992, S. 208 ff., 211. ISBN 3-404-64117-5.
 6. ^ Landscape and Power in Early China: The Crisis and Fall of the Western Zhou 1045–771 BC, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-85272-2.
 7. ^ Ober, Josiah (1996). The Athenian Revolution. Princeton University Press. s. 32–52.
 8. ^ Diodorus,Bibliotheke Historike XXXIV (Tarih Kitaplığı) (Ing. cev.:(1935). Library of History: Loeb Classical Library. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
 9. ^ Diodorus,Bibliotheke Historike XXXVI 2, 3-6 (Tarih Kitaplığı) (Ing. cev.:(1935). Library of History: Loeb Classical Library. Cambridge, MA.: Harvard University Press
 10. ^ Jason Burke, "Dig uncovers Boudicca's brutal streak", The Observer, 3 Aralık 2000
 11. ^ /www.datesofhistory.com 25 Aralık 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 12 Ekim 2016.
 12. ^ Britannica[ölü/kırık bağlantı]
 13. ^ Timur 4 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 12 Ekim 2016.
 14. ^ "Shimabara Rebellion", Erişim tarihi: 12 Ekim 2016.
 15. ^ "The Slave Revolts by Herbert Aptheker", Erişim tarihi: 12 Ekim 2016.
 16. ^ Curtis Jacobs, THE FÉDONS OF GRENADA, 1763–1814.
 17. ^ Summary: the First Anglo-Afghan War, 1838–42,
 18. ^ Anniversary Volume Gives New Voice To Pioneer Accounts of Sioux Uprising 19 Haziran 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 12 Ekim 2016.
 19. ^ "Renowned author to speak about 1863 New York draft riots at Fairfield University's DiMenna-Nyselius Library". 14 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2016. 
 20. ^ How The Only Coup D'Etat In U.S. History Unfolded 27 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 12 Ekim 2016.
 21. ^ "Times Online". 12 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2016. 
 22. ^ Ebubekir Pamukçu,Dersim Zaza Ayaklanmasının Tarihsel Kökenleri
 23. ^ Paul J. White, Primitive rebels or revolutionary modernizers?: the Kurdish national movement in Turkey 12 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Zed Books, 2000, s. 79.
 24. ^ "I. Baltic Prisoners of the Gulag Revolts of 1953 – L. Latkovskis" 15 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 12 Ekim 2016.
 25. ^ Tripp, Charles (2005). A History of Iraq. Cambridge University Press. s. 188–189, 196. ISBN 978-0-521-70247-8.
 26. ^ Tripp, Charles (2005). A History of Iraq. Cambridge University Press. s. 116–126. ISBN 978-0-521-70247-8
 27. ^ Kashmir insurgency 22 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 12 Ekim 2016
 28. ^ Five killed in Assam bomb blasts 19 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 12 Ekim 2016.