Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(ABD'nin eyaletleri sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaleti bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri, Birleşik Devletleri oluşturan idari birimlerdir. Birbirleriyle bir politik birlik oluşturan 50 eyalet vardır. Her eyalet belirli bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini Birleşik Devletler federal hükûmeti ile paylaşır. Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.[1] Eyalet vatandaşlığı ve ikamet esnektir ve bir eyaletten diğerine taşınmak için herhangi bir hükûmet iznine gerek yoktur. Şartlı tahliyeyle serbest kalmış hükümlüler ve velayeti paylaşan boşanmış ebeveynlerin çocukları gibi belirli bir mahkeme kararıyla bu hakkı sınırlandırılmış kişiler, anılan kuralın istisnasını oluşturur.

Eyalatlerin nüfusu 600.000'in biraz altından (Wyoming) 39 milyonun üzerine (Kaliforniya) ve yüz ölçümü 3.140 km2'den (Rhode Island) 1.717.860 km2'ye (Alaska) değişiklik gösterir.[2] Dört eyalet tam resmi adlarında commonwealth ifadesini kullanır.

Eyaletler illere ya da ile eşdeğer birimlere ayrılmıştır. Bunlara belli ölçüde yerel idari yetki tanınmıştır, ancak egemenlikleri bulunmaz. İller ve ile eşdeğer birimlerin yapıları eyaletten eyalete farklılık gösterir. Eyalet yönetimleri yetkilerini (her bir eyaletin) halkından, kendi ayrı anayasaları dolayısıyla alır. Bu anayasaların her birinin temelini cumhuriyetçi ilkeler oluşturur ve her biri üç kuvvetten oluşan bir yönetim öngörür: Yürütme, yasama ve yargı.[3]

Birleşik Devletler Anayasasına göre eyaletler, aralarında anayasa değişikliklerinin onanmasının da bulunduğu çeşitli yetki ve haklara sahiptir. Tarihsel olarak bakıldığında, yerel kolluk kuvvetleri, devlet okullarında eğitim, sağlık hizmetleri, eyalet içi ticaretin düzenlenmesi ve yerel ulaşım ile altyapı genel olarak öncelikle eyaletlerin sorumluluk alanındadır. Öte yandan, günümüzde bunların tamamı önemli ölçüde federal kaynaklarca karşılanmakta ve federal düzeyde yasal düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Zaman içinde ABD Anayasası değişikliklere uğradı ve uygulanışı ile hükümleri değişti. Merkezileşmeye ve incorporation'a (Mahkelemerin U.S. Bill of Rights'ı eyaletlere uygulaması) doğru genel bir eğilim oluştu ve federal hükûmetin rolü arttı. Eyaletlerin yetki ve egemenliğinin federal hükûmet ile bireylerin hakları karşısında sınırları ve içeriğine ilişkin bir kavram olan eyaletlerin haklarına ilişkin tartışmalar sürmektedir.

Eyaletler ve buralarda ikamet edenler çift meclisli bir yasama organı olup Senato ile Temsilciler Meclisi'nden oluşan federal Kongre'de temsil edilir. Her eyalet Senato'da iki senatörle temsil edilir ve Meclis'te en az bir temsilci ile temsil edilme hakkına sahiptir. Temsilciler Meclisi üyeleri tek üyeli bölgelerden seçilir. Temsilciler eyaletler arasında, en son on yıllık anayasal nüfus sayımına göre belirlenecek oranlarla paylaştırılır.[4] Her eyalet ayrıca devlet başkanını seçen Seçiciler Kurulu'na belirli sayıda seçici gönderme hakkına sahiptir. Her eyaletin seçici sayısı, o eyaletin temsilci sayısı ile senatör sayısının toplamına eşittir.[5]

Anayasa Kongre'ye[6] Birliğe yeni eyaletleri kabul etme yetkisi tanımıştır. ABD'nin 1776'da kuruluşundan bu yana, eyalet sayısı en baştaki 13'ten 50'ye yükselmiştir. En yeni eyaletler, ikisi de 1959'da eyalet olan Alaska ve Hawaii'dir.

Anayasa eyaletlerin birlikten ayrılma yetkilerinin olup olmadığı konusunda sessiz kalmıştır. Amerikan İç Savaşı'ndan kısa süre sonra ABD Yüksek Mahkemesi, Texas v. White davasında bir eyaletin tek taraflı olarak bunu yapamayacağını hükme bağlamıştır.[7][8]


Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 Eyaleti

Eyalet adı IPA Resmi ad Kod Bayrak Kuruluş tarihi Yüzölçüm Nüfus (1 Temmuz 2011) GSYH (milyon dolar) 2010 Başkent En büyük şehir
Alabama /ˌæləˈbæmə/ State of Alabama AL Flag of Alabama.svg 01819-12-14 Aralık 14, 1819 700513576500000000052,419 mi2 (135.765

 km2)

4,802,740 $174,400 Montgomery Birmingham
Alaska /əˈlæskə/ State of Alaska AK Flag of Alaska.svg 01959-1-03 Ocak 03, 1959 7006171785400000000663,267 mi2 (1.717.854

 km2)

722,718 $45,600 Juneau Anchorage
Arizona /ˌærɪˈzoʊnə/ State of Arizona AZ Flag of Arizona.svg 01912-2-14 Şubat 14, 1912 7005295254000000000113,998 mi2 (295.254

 km2)

6,482,505 $261,300 Phoenix Phoenix
Arkansas /ˈɑrkənsɔː/ State of Arkansas AR Flag of Arkansas.svg 01836-6-15 Haziran 15, 1836 700513700200000000052,897 mi2 (137.002

 km2)

2,937,979 $105,800 Little Rock Little Rock
California /ˌkælɪˈfɔrnjə/ State of California CA Flag of California.svg 01850-9-09 Eylül 09, 1850 7005423970000000000163,700 mi2 (423.970

 km2)

37,691,912 $1,936,400 Sacramento Los Angeles
Colorado /ˌkɒləˈrædoʊ/ State of Colorado CO Flag of Colorado.svg 01876-8-01 Ağustos 01, 1876 7005269837000000000104,185 mi2 (269.837

 km2)

5,116,796 $259,700 Denver Denver
Connecticut /kəˈnɛtɪkət/ State of Connecticut CT Flag of Connecticut.svg 01788-1-09 Ocak 09, 1788 70041435600000000005,543 mi2 (14.356

 km2)

3,580,709 $233,400 Hartford Bridgeport[9]
Delaware /ˈdɛləwɛər/ State of Delaware DE Flag of Delaware.svg 01787-12-07 Aralık 07, 1787 70036452000000000002,491 mi2 (6.452

 km2)

907,135 $62,700 Dover Wilmington
Florida /ˈflɑrɪdə/ State of Florida FL Flag of Florida.svg 01845-3-03 Mart 03, 1845 700517030400000000065,755 mi2 (170.304

 km2)

19,057,542 $754,000 Tallahassee Jacksonville[10]
Georgia /ˈdʒɔrdʒə/ State of Georgia GA Flag of Georgia (U.S. state).svg 01788-1-02 Ocak 02, 1788 700515390900000000059,425 mi2 (153.909

 km2)

9,815,210 $404,600 Atlanta Atlanta
Hawaii /həˈwaɪ.iː/ State of Hawaiʻi HI Flag of Hawaii.svg 01959-8-21 Ağustos 21, 1959 700428311000000000010,931 mi2 (28.311

 km2)

1,374,810 $68,900 Honolulu Honolulu
Idaho /ˈaɪdəhoʊ/ State of Idaho ID Flag of Idaho.svg 01890-7-03 Temmuz 03, 1890 700521663200000000083,642 mi2 (216.632

 km2)

1,584,985 $54,800 Boise Boise
Illinois /ɪlɪˈnɔɪ/ State of Illinois IL Flag of Illinois.svg 01818-12-03 Aralık 03, 1818 700514199800000000054,826 mi2 (141.998

 km2)

12,869,257 $644,200 Springfield Chicago
Indiana /ˌɪndiˈænə/ State of Indiana IN Flag of Indiana.svg 01816-12-11 Aralık 11, 1816 700494321000000000036,418 mi2 (94.321

 km2)

6,516,922 $267,600 Indianapolis Indianapolis
Iowa /ˈaɪ.ɵwə/ State of Iowa IA Flag of Iowa.svg 01846-12-28 Aralık 28, 1846 700514574300000000056,272 mi2 (145.743

 km2)

3,062,309 $147,200 Des Moines Des Moines
Kansas /ˈkænzəs/ State of Kansas KS Flag of Kansas.svg 01861-1-29 Ocak 29, 1861 700521309600000000082,277 mi2 (213.096

 km2)

2,871,238 $128,500 Topeka Wichita
Kentucky /kɪnˈtʌki/ Commonwealth of Kentucky KY Flag of Kentucky.svg 01792-6-01 Haziran 01, 1792 700510465900000000040,409 mi2 (104.659

 km2)

4,369,356 $161,400 Frankfort Louisville
Louisiana /luːˌiːziˈænə/ State of Louisiana LA Flag of Louisiana.svg 01812-4-30 Nisan 30, 1812 700513538200000000052,271 mi2 (135.382

 km2)

4,574,836 $213,600 Baton Rouge New Orleans
Maine /ˈmeɪn/ State of Maine ME Flag of Maine.svg 01820-3-15 Mart 15, 1820 700491646000000000035,385 mi2 (91.646

 km2)

1,328,188 $53,200 Augusta Portland
Maryland /ˈmɛrələnd/ State of Maryland MD Flag of Maryland.svg 01788-4-28 Nisan 28, 1788 700432133000000000012,407 mi2 (32.133

 km2)

5,828,289 $300,000 Annapolis Baltimore[11]
Massachusetts /ˌmæsəˈtʃuːsɪts/ Commonwealth of Massachusetts MA Flag of Massachusetts.svg 01788-2-06 Şubat 06, 1788 700427336000000000010,554 mi2 (27.336

 km2)

6,587,536 $377,700 Boston Boston
Michigan /ˈmɪʃɪɡən/ State of Michigan MI Flag of Michigan.svg 01837-1-26 Ocak 26, 1837 700525379300000000097,990 mi2 (253.793

 km2)

9,876,187 $372,400 Lansing Detroit
Minnesota /ˌmɪnɪˈsoʊtə/ State of Minnesota MN Flag of Minnesota.svg 01858-5-11 Mayıs 11, 1858 700522518100000000086,943 mi2 (225.181

 km2)

5,344,861 $267,100 Saint Paul Minneapolis
Mississippi /ˌmɪsɪˈsɪpi/ State of Mississippi MS Flag of Mississippi.svg 01817-12-10 Aralık 10, 1817 700512544300000000048,434 mi2 (125.443

 km2)

2,978,512 $98,900 Jackson Jackson
Missouri /mɪˈzʊəri, mɪˈzʊərə/ State of Missouri MO Flag of Missouri.svg 01821-8-10 Ağustos 10, 1821 700518053300000000069,704 mi2 (180.533

 km2)

6,010,688 $246,700 Jefferson City Kansas City[12]
Montana /mɒnˈtænə/ State of Montana MT Flag of Montana.svg 01889-11-08 Kasım 08, 1889 7005381156000000000147,165 mi2 (381.156

 km2)

998,199 $37,200 Helena Billings
Nebraska /nəˈbræskə/ State of Nebraska NE Flag of Nebraska.svg 01867-3-01 Mart 01, 1867 700520052000000000077,420 mi2 (200.520

 km2)

1,842,641 $89,600 Lincoln Omaha
Nevada /nəˈvædə/ State of Nevada NV Flag of Nevada.svg 01864-10-31 Ekim 31, 1864 7005286367000000000110,567 mi2 (286.367

 km2)

2,723,322 $127,500 Carson City Las Vegas
New Hampshire /nuː ˈhæmpʃər/ State of New Hampshire NH Flag of New Hampshire.svg 01788-6-21 Haziran 21, 1788 70042421700000000009,350 mi2 (24.217

 km2)

1,318,194 $61,600 Concord Manchester[13]
New Jersey /nuː ˈdʒɜrzi/ State of New Jersey NJ Flag of New Jersey.svg 01787-12-18 Aralık 18, 1787 70042260800000000008,729 mi2 (22.608

 km2)

8,821,155 $497,000 Trenton Newark[14]
New Mexico /nuː ˈmɛksɪkoʊ/ State of New Mexico NM Flag of New Mexico.svg 01912-1-06 Ocak 06, 1912 7005315194000000000121,697 mi2 (315.194

 km2)

2,082,224 $75,000 Santa Fe Albuquerque
New York /nuː ˈjɔrk/ State of New York NY Flag of New York.svg 01788-7-26 Temmuz 26, 1788 700514129900000000054,556 mi2 (141.299

 km2)

19,465,197 $1,156,500 Albany New York City[15]
North Carolina /ˌnɔrθ kærəˈlaɪnə/ State of North Carolina NC Flag of North Carolina.svg 01789-11-21 Kasım 21, 1789 700513950900000000053,865 mi2 (139.509

 km2)

9,656,401 $407,400 Raleigh Charlotte
North Dakota /ˌnɔrθ dəˈkoʊtə/ State of North Dakota ND Flag of North Dakota.svg 01889-11-02 Kasım 02, 1889 700518327200000000070,762 mi2 (183.272

 km2)

683,932 $33,400 Bismarck Fargo
Ohio /oʊˈhaɪ.oʊ/ State of Ohio OH Flag of Ohio.svg 01803-3-01 Mart 01, 1803 700511609600000000044,825 mi2 (116.096

 km2)

11,544,951 $483,400 Columbus Columbus[16]
Oklahoma /ˌoʊkləˈhoʊmə/ State of Oklahoma OK Flag of Oklahoma.svg 01907-11-16 Kasım 16, 1907 700518119500000000069,960 mi2 (181.195

 km2)

3,791,508 $160,500 Oklahoma City Oklahoma City
Oregon /ˈorəɡən/ State of Oregon OR Flag of Oregon.svg 01859-2-14 Şubat 14, 1859 700525502600000000098,466 mi2 (255.026

 km2)

3,871,859 $168,900 Salem Portland
Pennsylvania /ˌpɛnsɪlˈveɪnjə/ Commonwealth of Pennsylvania PA Flag of Pennsylvania.svg 01787-12-12 Aralık 12, 1787 700511928300000000046,055 mi2 (119.283

 km2)

12,742,886 $575,600 Harrisburg Philadelphia
Rhode Island /rɵd ˈaɪlənd/ State of Rhode Island and Providence Plantations RI Flag of Rhode Island.svg 01790-5-29 Mayıs 29, 1790 70033140000000000001,210 mi2 (3.140

 km2)

1,051,302 $49,500 Providence Providence
South Carolina /ˌsaʊθ kærəˈlaɪnə/ State of South Carolina SC Flag of South Carolina.svg 01788-5-23 Mayıs 23, 1788 700482931000000000032,020 mi2 (82.931

 km2)

4,679,230 $164,300 Columbia Columbia[17]
South Dakota /ˌsaʊθ dəˈkoʊtə/ State of South Dakota SD Flag of South Dakota.svg 01889-11-02 Kasım 02, 1889 700519990500000000077,184 mi2 (199.905

 km2)

824,082 $39,900 Pierre Sioux Falls
Tennessee /ˌtɛnɪˈsiː/ State of Tennessee TN Flag of Tennessee.svg 01796-6-01 Haziran 01, 1796 700510924700000000042,181 mi2 (109.247

 km2)

6,403,353 $250,300 Nashville Memphis[18]
Texas /ˈtɛksəs/ State of Texas TX Flag of Texas.svg 01845-12-29 Aralık 29, 1845 7005696241000000000268,820 mi2 (696.241

 km2)

25,674,681 $1,207,432 Austin Houston[19]
Utah /ˈjuːtɑː/ State of Utah UT Flag of Utah.svg 01896-1-04 Ocak 04, 1896 700521988700000000084,899 mi2 (219.887

 km2)

2,817,222 $116,900 Salt Lake City Salt Lake City
Vermont /vərˈmɒnt/ State of Vermont VT Flag of Vermont.svg 01791-3-04 Mart 04, 1791 70042492300000000009,623 mi2 (24.923

 km2)

626,431 $26,400 Montpelier Burlington
Virginia /vərˈdʒɪnjə/ Commonwealth of Virginia VA Flag of Virginia.svg 01788-6-25 Haziran 25, 1788 700511078500000000042,774 mi2 (110.785

 km2)

8,096,604 $427,700 Richmond Virginia Beach[20]
Washington /ˈwɒʃɪŋtən/ State of Washington WA Flag of Washington.svg 01889-11-11 Kasım 11, 1889 700518482700000000071,362 mi2 (184.827

 km2)

6,830,038 $351,100 Olympia Seattle
West Virginia /ˌwɛst vərˈdʒɪnjə/ State of West Virginia WV Flag of West Virginia.svg 01863-6-20 Haziran 20, 1863 700462755000000000024,230 mi2 (62.755

 km2)

1,855,364 $66,600 Charleston Charleston
Wisconsin /wɪsˈkɒnsɪn/ State of Wisconsin WI Flag of Wisconsin.svg 01848-5-29 Mayıs 29, 1848 700516963900000000065,498 mi2 (169.639

 km2)

5,711,767 $251,400 Madison Milwaukee
Wyoming /waɪˈoʊmɪŋ/ State of Wyoming WY Flag of Wyoming.svg 01890-7-10 Temmuz 10, 1890 700525334800000000097,818 mi2 (253.348

 km2)

568,158 $38,200 Cheyenne Cheyenne

Tıklanabilir harita[değiştir | kaynağı değiştir]

Alabama Alaska Arizona Arkansas Kaliforniya Kolorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York (eyalet) Kuzey Karolina Kuzey Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island Güney Karolina Güney Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Vaşington (eyalet) Batı Virginia Wisconsin Wyoming Delaware Maryland New Hampshire New Jersey Massachusetts Connecticut West Virginia Vermont Rhode IslandMap of USA with state names.svg
Resim hakkında
Haritada yer alan eyaletlerin üzerine tıklayarak ilgili maddeye gidebilirsiniz.

Genişleme[değiştir | kaynağı değiştir]

Eyaletlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne katılış tarihleri
  1776-1790
  1791-1799
  1800-1819
  1820-1839
  1840-1859
  1860-1879
  1880-1899
  1900-1950
  1950-

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Erler, Edward. "Essays on Amendment XIV: Citizenship". The Heritage Foundation. 19 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20170119070012/http://www.heritage.org/constitution. 
 2. ^ "Population by State". 21 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20170121144736/http://www.census.gov/search-results.html?q=population&page=1&stateGeo=none&searchtype=web&cssp=SERP. Erişim tarihi: 21 Ocak 2017. 
 3. ^ "Frequently Asked Questions About the Minnesota Legislature". Minnesota State Legislature. 29 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150929040008/http://www.leg.state.mn.us:80/leg/faq/faqtoc.aspx?subject=1. 
 4. ^ Kristin D. Burnett. "Congressional Apportionment (2010 Census Briefs C2010BR-08)". U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration. 20 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20170120093222/http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-08.pdf. 
 5. ^ Elhauge, Einer R.. "Essays on Article II: Presidential Electors". The Heritage Foundation. 19 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20170119070012/http://www.heritage.org/constitution. 
 6. ^ Article IV, Section 3, Clause 1 of the Constitution
 7. ^ Aleksandar Pavković, Peter Radan, Creating New States: Theory and Practice of Secession, p. 222, Ashgate Publishing, 2007.
 8. ^ "Texas v. White 74 U.S. 700 (1868)". 7 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20161107213830/https://supreme.justia.com/cases/federal/us/74/700/. 
 9. ^ The Hartford-West Hartford-Willimantic Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Connecticut.
 10. ^ The Miami-Fort Lauderdale-Miami Beach Metropolitan Statistical Area is the most populous metropolitan area in Florida.
 11. ^ Baltimore City and the 12 Maryland counties of the Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Maryland.
 12. ^ The City of Saint Louis and the 8 Missouri counties of the St. Louis-St. Charles-Farmington Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Missouri.
 13. ^ The 5 southeastern New Hampshire counties of the Boston-Worcester-Manchester Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in New Hampshire.
 14. ^ The 13 northern New Jersey counties of the New York-Newark-Bridgeport Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in New Jersey.
 15. ^ New York City is the most populous city in the United States.
 16. ^ The Cleveland-Akron-Elyria Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Ohio.
 17. ^ The Greenville-Spartanburg-Anderson Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in South Carolina.
 18. ^ The Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Tennessee.
 19. ^ The Dallas-Fort Worth Combined Statistical Area is the most populous metropolitan area in Texas.
 20. ^ The 10 Virginia counties and 6 Virginia cities of the Washington-Baltimore-Northern Virginia Combined Statistical Area form the most populous metropolitan region in Virginia.