Faik Bey (Hacı)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Faik Bey (Hacı)
insan
cinsiyetierkek Değiştir
doğum tarihi1831 Değiştir
doğum yeriİstanbul Değiştir
defin yeriKaracaahmet Mezarlığı Değiştir
mesleğiKlasik müzik bestecisi Değiştir

Hacı Faik Bey (1831 – 25 Ocak 1891), Klasik Türk mûsikisinin büyük bestekârlarından biridir. Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Üsküdar'da doğdu ve 1891 yılında öldü. Dîni ve dindışı mûsiki alanında eserler verdi. Yılmaz Öztuna'nın verdiği listeye göre günümüze 170 kadar eserinin notası gelmiştir. TRT repertuvarında ise 120 kadar eseri mevcuttur. Dini mûsiki alanında Mevlevi ayini, tevşih, şugl ve ilahiler bestelemiştir. Durak bestelediği ise bilinmiyor. Dindışı musiki alanında ise özellikle büyük formdaki eserleri dikkat çeker. Kâr, beste, ağır semai ve yürük semai formlarındaki bu eserlerin sayısı 40 kadardır. Ayrıca çok sayıda şarkı da bestelemiştir. Saz eseri bestelediği ise bilinmiyor. Hacı Faik Bey, klasik tarzın gerilemeye başladığı, Hacı Arif Bey ve Şevki Bey gibi müstesna bestekârların şarkı formunu ön plana çıkardığı bir dönemin bestekârıdır. Bununla birlikte, şarkı formunda çok sayıda ve seçkin eserler meydana getiren bestekârımız, klasik formlarda da yüksek bir seviyeyi tutturmuştur. Fantezi şarkı türünün de ilk örneklerine Hacı Faik Bey'in eserleri arasında rastlamak mümkündür.

Tanınmış eserlerinden bazıları şunlardır:

Acem beste: Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir

Bestenigar beste: Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim

Bestenigar şarkı: Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı

Dügah Mevlevi Ayini

Dügah Kâr: Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim

Dügah şarkı: Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır

Dügah şarkı: Sünbül-i zülfün döküp gerdânına

Evcara şarkı: Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan

Gerdaniye beste: Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler

Hicaz ağır semai: Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın

Hicaz şarkı: Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı

Hüseyni şarkı: N'eyleyim bî-çâre dil encâmı kâr

Hüzzam ağır semai: Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle

Hüzzam şarkı: Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı İrem

Hüzzam ilahi: Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ

Nihavend fantezi şarkı: Gelin kızlar annemize soralım

Rast şarkı: Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım

Rast şarkı: Jâleler saçsın nesîm gülzâra dönsün cûybâr

Saba şugl: Cud bi lutfek yâ ilâhi men lehû zadun kalil

Segah şarkı: Zencir-i aşkın dil bestesiyim

Tahir Buselik beste: Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben

Zavil beste: Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi