Ali Fuat Aydın

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Geleneksel Türk Halk Müziği’nin temel çalgılarından bağlamanın temsilcilerinden olup özellikle zeybek tavrı üzerine yoğunlaşmıştır. 1973’te AydınKarpuzlu - Ektirli Köyü’nde doğdu. Sırasıyla İzmir Mustafa Urcan İlkokulu (1984), İzmir Bornova Anadolu Lisesi (1991) ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu (1998).

ODTÜ’de öğrenim gördüğü yıllarda ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğunda (THBT) iki dönem (1994 ve 1996) yönetim kurulu başkanlığı yanında çeşitli seviyelerde bağlama dersleri verdi, bu kurumun Türk Halk Müziği (THM) korosunu çalıştırdı (1995). Mezuniyetinden sonra askerliği süresince bağlama derslerine devam etti. Daha sonra iki yıl boyunca İzmir’den gelip gitmek suretiyle aynı koroyu çalıştırdı (2002, 2003).

Çeşitli yörelerden, özellikle Aydın, Muğla ve İzmir yöresine ait derlemiş olduğu ezgilerle THM dağarına katkıda bulundu. Daha çok “ağır zeybekler” üzerine inceleme ve araştırma çalışmalarında bulundu. Derlemelerinin ana öğesini ise Aydın – Germencik ve Muğla - Milas’taki “kaba zurna” kültürü oluşturmaktadır.

Derlemelerinden bazılarının Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) THM Repertuvarı ve Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (HAGEM) Türk Halk Ezgileri Repertuvarına alınması ilgili kurullarca uygun bulunmuş, çeşitli yayınlarda bu derlemelere yer verilmiştir. Bunun yanında bazı besteleri de TRT Türk Sanat Müziği (TSM) Repertuvarına kabul edilmiştir.

Zeybek kültürüne ilişkin çeşitli çalışmalarının yanı sıra özellikle ses sistemi, nota yazımı, akort, diyapazon, transpozisyon, çalgı yapısı ve standardizasyon, vb. Geleneksel Türk Müziği'nde henüz çözümü üzerinde tam bir görüş birliğine varılamamış konular üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca Anadolu Rum Müziğinin özellikle Smyrneika kolu üzerinde de çalışmalarda bulunmuş, bu kolla bağlantılı olarak Yunanistan'da ortaya çıkmış olan Rebetika türü ile ilgilenmiştir.

Çeşitli yayınlarda yayınlanmış makale ve röportajları da bulunan Ali Fuat Aydın, yurt içinde ve dışında katıldığı çeşitli panel, sempozyum, konferans vb. etkinliklerin yanı sıra müzikal çalışmalarına ilişkin toplu ve bireysel olarak pek çok konser, stüdyo çalışması ve radyo-televizyon programında yer almıştır.

Albümleri

Bir – Turkish Musical Traditions (Cenk Güray ile birlikte) / Felmay Music, İtalya / Torino-2011

Öte – For the Memory of Tanburi Cemil Bey (Cenk Güray ile birlikte) / Felmay Music, İtalya / Torino-2018

Yer Aldığı Albümler

1) Evlerinde Bir İpekten Halı Var – Gaziantep / Yağmur Öncesi / Nisan / Ada Müzik / İstanbul-2002

2) Yağmur Yağdı Zeybeği – Aydın / Bin Yılın Mirası: Türk Müziği / Metropol Müzik / İstanbul-2009

3) Abdal Havası – Muğla / Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi: Bir Sonsuz Devir / T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – T.C. Merkez Bankası / İstanbul-2010

Bildirileri (Türkçe)

1) Geleneksel Türk Halk Müziğinde Derleme Teknikleri

40. Yıl Anadolu Müziği Sempozyumu / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara / 13.10.2001

2) Anadolu Zeybek Müziği Kaba Zurna Repertuarında Sözlü Aktarım Teknikleri

Zeybek Ateşi 1. Ulusal Efe Kurultayı / Tire Kültür Sanat Çevre ve Turizm Derneği / Tire-İzmir / 17.09.2011

3) Türk Halk Müziğinde Aralık ve Dizge Karmaşasına Çözüm Önerileri

Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu / Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Malatya / 11-13.11.2011

4) Aydın Ağır Zeybek Oyunlarının Eşlik Çalgısı Olarak Kaba Zurna

1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi / İnönü Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu / Malatya / 10-12.05.2012

5) Aydın Kaba Zurna Ekiplerinin Yerel Repertuarında Yer Alan Ağır Zeybeklerin Melodik ve Ritmik Özellikleri

Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu / Zeybek Ateşi 2. Ulusal Efe Kurultayı / Ödemiş Belediyesi - Tire Kültür Sanat Çevre ve Turizm Derneği – Ege Folklor Dernekleri Federasyonu / Ödemiş-İzmir / 06-07.09.2012

6) Muzaffer Sarısözen’in Kişiliğinde Ülkemizdeki “Batılılaşma” Sürecinin Geleneksel Müzikler Üzerindeki Etkisinin Tartışılması: Bir Dönüşümün Öyküsü (Cenk Güray ile birlikte)

Ölümünün 50. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu / Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi / Sivas / 18-20.11.2013

7) Rebetiko Müziğinin Ezgisel Özelliklerine Bir Bakış (Cenk Güray ile birlikte)

5. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / Kütahya Güzel Sanatlar Derneği / Kütahya / 29-31.05.2014

8) Ege Bölgesi’nde İcra Edilen “Abdal” Havalarına Genel Bir Bakış

7. Anadolu Müziği Günleri / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara / 03-06.12.2015

Bildirileri (İngilizce)

1) Anadolu Rum Müziğinin Özellikleri ve Nüfus Mübadelesinin Yunan Müziğine Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Bakış (Cenk Güray ile birlikte)

2. Uluslararası Rebetika Araştırmaları Konferansı: Projeler ve Beklentiler / Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Melina Mercouri Salonu, Hydra Adası, Yunanistan / 17-20.10.2002

2) İzmir Rum Müziğinde Kadın Sesinin Rolü (Cenk Güray ile birlikte)

3. Uluslararası Rebetika Araştırmaları Konferansı: Projeler ve Beklentiler / Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Melina Mercouri Salonu, Hydra Adası, Yunanistan / 16-19.10.2003

3) Türkiye’de Zeybeklerle İlgili Alan Araştırmaları Üzerine

4. Uluslararası Rebetika Araştırmaları Konferansı: Projeler ve Beklentiler / Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Melina Mercouri Salonu, Hydra Adası, Yunanistan / 13-17.10.2004

4) Zeybek Danslarında Tavır (Cenk Güray ile birlikte)

5. Uluslararası Rebetika Araştırmaları Konferansı: Projeler ve Beklentiler / Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Melina Mercouri Salonu, Hydra Adası, Yunanistan / 13-17.10.2005

5) Klasik Osmanlı Müziğinin Gelişiminde Rum Bestekarların Rolü (Cenk Güray ile birlikte)

6. Uluslararası Rebetika Araştırmaları Konferansı: Projeler ve Beklentiler / Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Melina Mercouri Salonu, Hydra Adası, Yunanistan / 12-16.10.2006

6) Anadolu Zeybek Müziği Kaba Zurna Repertuarında Sözlü Aktarım Teknikleri

Zeibekiko ve Zeybek Dansı Konferansı / Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu [SOAS] / Londra, İngiltere / 29.06-01.07.2007

7) Doğu Ayin Geleneklerinin Bir İfadesi Olarak Bizans Müziği (Cenk Güray ile birlikte)

1. Uluslararası Bizans Müzik Kültürü Konferansı / Pittsburgh Üniversitesi Amerikan Bizans Müziği ve İlahiyat Topluluğu / Atina Bilgi Teknolojileri Merkezi, Peania, Yunanistan / 12-15.09.2007

8) Batı Anadolu’da Kaba Zurna Geleneği

Rebetiko ve Türk-Yunan İlişkileri, Sınır Tanımayan Müzik: Rebetiko, Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Talimhane Tiyatrosu, İstanbul / 11.10.2008

9) Batı Anadolu’da Kaba Zurna Geleneği

8. Uluslararası Rebetika Araştırmaları Konferansı: Projeler ve Beklentiler / Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Melina Mercouri Salonu, Hydra Adası, Yunanistan / 16-19.10.2008

10) Osmanlı Hafızasındaki Bizans Mirası: Rum Ortodoks Teorisyenlerin Makam Teorisinin Aktarımındaki Etkileri (Cenk Güray ile birlikte)

2. Uluslararası Bizans Müzik Kültürü Konferansı / Pittsburgh Üniversitesi Amerikan Bizans Müziği ve İlahiyat Topluluğu / Filip Nakas Pavyonu, Peania, Yunanistan / 10-14.06.2009

11) Batı Türkiye’de Kaba Zurna Geleneği

40. ICTM Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Dünya Konferansı / Kwazulu-Natal Üniversitesi, Durban, Güney Afrika Cumhuriyeti / 01-08.07.2009

12) Bağlama İcrasında Kullanılan Düzenler

10. Uluslararası Rebetika Araştırmaları Konferansı: Projeler ve Beklentiler / Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Melina Mercouri Salonu, Hydra Adası, Yunanistan / 14-17.10.2010

13) Batı Anadolu’daki Kaba Zurna Geleneğine Kısa Bir Giriş

7. Uluslararası Müzik ve Toplum Sempozyumu / Saraybosna Müzik Akademisi, Bosna Hersek Federasyonu Müzikoloji Topluluğu / Saraybosna, Bosna Hersek / 28-30.10.2010

14) Batı Türkiye’de Deve Güreşleri

Deve Konferansı, Deve Kültürleri: Tarihi Gelenekler, Tehditler, Beklentiler / Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu [SOAS] / Londra, İngiltere / 23-25.05.2011

15) Türk Zeybek Müziği Repertuarında Sözlü Aktarım Tekniklerinin Değişimi

41. ICTM Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Dünya Konferansı / Memorial Üniversitesi, St. John's, Newfoundland, Kanada / 13-19.07.2011

16) Ekümenik Patrikhane Teorisyenlerinin XVII. Yüzyıl Sonrası Osmanlı Müzik Teorisine Etkileri: Benzerlikler ve Farklılıklar (Cenk Güray ile birlikte)

3. Uluslararası Bizans Müzik Kültürü Konferansı / Pittsburgh Üniversitesi Amerikan Bizans Müziği ve İlahiyat Topluluğu / Atina Bilgi Teknolojileri Merkezi, Peania, Yunanistan / 29.10-02.11.2011

17) Türk Halk Türküleri ve Danslarında Eşek ve Katır Figürleri

Eşek Konferansı / Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu [SOAS], / Londra, İngiltere / 08-09.05.2012

18) Yunan Rebetika Müziğinin Ezgisel Özellikleri: Dromos ve Makam Kavramları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

8. ICTM Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Makam Çalışma Grubu Buluşması / Saraybosna Müzik Akademisi, Bosna Hersek Federasyonu Müzikoloji Topluluğu / Saraybosna, Bosna Hersek / 08-11.11.2012

19) Türkiye Ege Bölgesinde Kaba Zurna Geleneği

19. ICTM Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Halk Müziği Çalgıları Çalışma Grubu Buluşması / Bamberg, Almanya / 20-23.03.2013

20) Aydın Zeybek Müziğinin Ezgisel ve Ritmik Özellikleri

42. ICTM Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Dünya Konferansı / Şangay Müzik Konservatuvarı / Şangay, Çin / 11-17.07.2013

21) Dromos ve Makam Kavramları Üzerine Bir Çalışma: Hicaz Örneği

14. Uluslararası Rebetika Araştırmaları Konferansı: Projeler ve Beklentiler / Rebetoloji Enstitüsü, Londra / Hydra Adası, Yunanistan / 03-05.10.2014

22) Milas Zeybek Müziğinin Ezgisel ve Ritmik Özellikleri

9 Uluslararası Müzik ve Toplum Sempozyumu / Saraybosna Müzik Akademisi, Bosna Hersek Federasyonu Müzikoloji Topluluğu / Saraybosna, Bosna Hersek / 23-25.10.2014

23) Türkiye’de Bağlama İcrasında Kullanılan Düzenler

20. ICTM Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Halk Müziği Çalgıları Çalışma Grubu Buluşması / Luang Prabang, Laos / 10-13.06.2015

24) Aydın Yöresi Zeybek Ezgilerinde Hicaz Makamında Kullanılan Aralıkların Değişimi

43. ICTM Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Dünya Konferansı / Kazak Milli Sanat Üniversitesi / Astana, Kazakistan / 16-22.07.2015

Yayınlanmış Yazıları (Türkçe)

1) Eskişehir'den İki Türkü

Halkbilimi / Sayı 1, s.16 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-1996 / ISSN 1302-1338

2) Kuruoğlu Zeybeği

Halkbilimi / Sayı 3, s.44 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-1997 / ISSN 1302-1338

3) Ramazan Güngör (İrfan Kula ile birlikte)

Halkbilimi / Sayı 4, s.15 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-1997 / ISSN 1302-1338

4) Türk Halk Müziğindeki Aralık Karmaşasına Çözüm Önerileri

Halkbilimi / Sayı 5, s.9-16 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-1998 / ISSN 1302-1338

5) TRT THM Sözsüz Eserler Repertuarında Yer Alan Muğla-Aydın-İzmir ve Ege Yörelerine Ait Çalgısal Ezgilere Eleştirel Bir Bakış

Ulusal Müzikoloji / Sayı 7, s.10-13 / İzmir-1999 / ISSN 1302-1443

6) Geleneksel Türk Halk Müziğinde Nota Yazımı Hakkında Düşünceler

Halkbilimi / Sayı 12, s.66-70 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2000 / ISSN 1302-1338

7) Bağlamada Artık İkili Aralığı İçeren Makamların İcrasında Kullanılabilecek İki Düzen Önerisi

Halkbilimi / Sayı 13, s.42-47 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2000

8) Muğla Yöresinden Bir Derleme Problemi: İnce Hava-İnceoğlu İkilemi

Halkbilimi / Sayı 14, s.51-57 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2001 / ISSN 1302-1338

9) Bağlama Perdelerinin Günümüzde Kullanılan Bağıl Frekans Oranları

Halkbilimi / Sayı 15, s.34-37 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2001 / ISSN 1302-1338

10) Milas Zeybeği / Rodos Ada Zeybeği

Halkbilimi / Sayı 15, s.94-96 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2001 / ISSN 1302-1338

11) Geleneksel Türk Müziğinde "Usta-Çırak" İlişkisinin Gerekliliği Üzerine Çeşitli Görüşler

Halkbilimi / Sayı 16, s.64-67 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2002 / ISSN 1302-1338

12) Geleneksel Türk Halk Müziğinde Derleme Teknikleri*

Halkbilimi / Sayı 17, s.34-38 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2002 / ISSN 1302-1338

13) Aydın Kadıoğlu Zeybeği

Halkbilimi / Sayı 17, s.52-57 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2002 / ISSN 1302-1338

14) TRT THM Repertuarında Bulunan Üç Ayrı "Aydın Zeybeği" Üzerine

Halkbilimi / Sayı 18, s.55-68 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2003 / ISSN 1302-1338

15) Aydın Çine ve Karpuzlu Yörelerine Ait Üç Farklı "İki Parmak Zeybeği" Üzerine

Halkbilimi / Sayı 19, s.46-53 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu / Ankara-2005 / ISSN 1302-1338

16) Aydın Oyun Havaları, Kırık Havalar

Evrensel Kent Eki Aydın / Sayı 13, s.28 / Günlük Evrensel / İstanbul-2006

17) Zeybek Dansları

ODTÜ’lüler Bülteni / Sayı:197 s.34-35 / ODTÜ Mezunları Derneği / Ankara-2010 / ISSN 1303-7390

18) Anadolu Zeybek Müziği Kaba Zurna Repertuarında Sözlü Aktarım Teknikleri

Zeybek Ateşi 1. Ulusal Efe Kurultayı Bildiriler Kitabı / Tire Kültür Sanat Çevre ve Turizm Derneği / s.102-106 / İzmir-2011

19) Anadolu Kültüründe Bir Başkaldırı Simgesi Olarak Zeybeklik ve Geleneksel Müzik-Dans Yapılarına Etkisi (Cenk Güray ile birlikte)

Nikbinlik Kültür Sanat Edebiyat Dergisi / Sayı:36 s.53-56 / Ankara-2012 / ISSN 1303-8117

20) Aydın Kaba Zurna Ekiplerinin Yerel Repertuarında Yer Alan Ağır Zeybeklerin Melodik ve Ritmik Özellikleri

Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri / Zeybek Ateşi 2. Ulusal Efe Kurultayı / s.250-265 / Ödemiş Belediyesi Kültür Yayınları / İzmir-2013 / ISBN 978-975-98971-8-5

Yayınlanmış Yazıları (İngilizce)

1) Batı Anadolu’daki Kaba Zurna Geleneğine Kısa Bir Giriş*

Bildiriler Kitabı / 7. Uluslararası Müzik ve Toplum Sempozyumu / Saraybosna Müzik Akademisi, Bosna Hersek Federasyonu Müzikoloji Topluluğu / ed. Jasmina Talam, Fatima Hadzic, Refik Hodzic / Saraybosna, Bosna Hersek-2012 / s.193-198 / ISBN 978-9958-689-01-7

2) Yunan Rebetika Müziğinin Ezgisel Özellikleri: Dromos ve Makam Kavramları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma*

Makam / Güney Avrupa Müzik Geleneklerinde Tarihsel İzler ve Günümüz Uygulamaları / ed. Jürgen Elsner, Gisa Jahnichen, Jasmina Talam Cambridge Scholars Publishing / İngiltere – 2014 / s.68-75 / ISBN 978-1-4438-5987-5

3) Türkiye Ege Bölgesinde Kaba Zurna Geleneği

Studia Instrumentorum Musicae Popularis III (New Series) / ed. Gisa Jahnichen / Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG / Münster – 2013 / s.51-56 / ISSN 2191-5261 ISBN 978-3-95645-035-8

4) Türkiye’de Bağlama İcrasında Kullanılan Düzenler

Studia Instrumentorum Musicae Popularis IV (New Series) / ed. Gisa Jahnichen / Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG / Münster – 2016 / s.69-84 / ISSN 2191-5261 ISBN 978-3-95645-743-2

5) Cross-Cultural Influences in Makam Theory: The Case of Greek Orthodox Theorists in the Ottoman Empire (Cenk Güray ve Nevin Şahin ile birlikte)

Musicologist: International Journal of Music Studies Volume 2 Issue 2 / Trabzon – 2018 / s.1-12 / e-ISSN: 2618-5652

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]