Sadullah Ağa (Hacı)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Klasik Türk mûsikisinin seçkin bestekârlarından biridir. İstanbul'da doğdu ve öldü. Doğum ve ölüm tarihleri tartışmalı olmakla birlikte 1730 yılı civarında doğup 1801 ile 1812 yılları civarında öldüğü kabul edilebilir. Sultan III. Selim devri bestekârlarındandır. Yüzlerce eser bestelemiş olan Hacı Sadullah Ağa'nın günümüze kadar gelen eserlerinin sayısı 30 civarındadır. Bu eserlerin hepsi dindışı büyük formda sözlü eserlerdir. Eserleri yüksek bir lirizm ve müzikaliteye sahiptir. Özellikle Bayati-Araban takımı oluşturan eserlerin tümü klasik mûsiki repertuvarının en güzel örnekleri arasında yer alır. Diğer seçkin ve tanınmış eserlerinden bazıları şunlardır: Nevrûziyye olarak bestelenmiş olan Arazbar-Buselik kâr (Mevsim-i Nevrûz erişti geldi eyyâm-ı bahar), Şedaraban ağır semai (Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz), Muhayyer ağır semai (Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir), Muhayyer yürük semai (Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece), Muhayyer-Sünbüle nakış yürük semai (Şâhım hemîşe lûtfun umar bu fütâdecik), Hicaz-Hümâyun nakış yürük semai (N'ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok).

Hacı Sadullah Ağa'nın hayatı "Üçüncü Selim'in Gözdesi" adlı bir filme konu olmuştur. 1950 yılında çevrilen bu filmde Hacı Sadullah Ağa'yı ünlü bestekâr ve hanende Münir Nurettin Selçuk canlandırmıştır.