Dünya enerji tüketimi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

‎Dünya enerji tüketimi‭ ‬bütün insan‭ ‬uygarlığı‭ ‬tarafından kullanılan toplam‭ ‬enerji‭yi ‬ifade eder.

Genellikle her yıl ölçülen,‭ ‬o bizim kullandığımız her enerji kaynağından yararlanılan tüm enerjiyi gerektirir,‭ ‬her‭ ‬sanayi‭ ‬ve‭ ‬teknolojik‭ ‬sektör genelinde insanlığın gayreti doğru uygulandığını kapsar her ülke genelinde.‭ ‬Uygarlığın güç kaynağı metrik olan,‭ ‬Dünya Enerji Tüketimi insanların‭ ‬sosyal‭ ‬-‭ ‬ekonomik‭ ‬-‭ ‬politik‭ ‬çemberi için derin etkilere sahiptir.

‎Uluslararası Enerji Ajansı‭ (IEA‭)‬,‭ ‬ABD Enerji Bilgi İdaresi‭ (‬EIA) ‬ve‭ ‬Avrupa Çevre Ajansı‭ ‬gibi kuruluşlar periyodik olarak enerji verilerini kaydeder ve yayımlar.‭ ‬Geliştirilmiş Dünya Enerji Tüketimi verisi ve kavrayışı toptan yararlı çözümlere doğru hareketi destekleyebilen ve enerji akışı çerçevesi sorununa yardım edebilen sistemik eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarabilir.

Fosil enerji kullanımı en çok‭ ‬2000-2008‭ ‬yılında arttı.‭ ‬Ekim‭ ‬2012‭ ‬yılında,‭ ‬IEA kömür yenilenebilir bütün enerji kaynaklarından daha hızlı büyüyen önceki on yılın yarısı artan enerji kullanımının nedenini açıkladığını kaydetti.‭ ‬1986'daki‭ ‬Çernobil‭ ‬felaketinden beri,‭ ‬nükleer güçteki yatırımlar küçük olmuştur.

Enerji kullanımı terawatt-saat olarak
Fosil‭ Nükleer‭ ‬Yenilenebilir ‬Toplam‭
1990 83,374 6,113 13,082 102,569
2000 94,493 7,857 15,337 117,687
2008 117,076 8,283 18,492 143,851
Değişim‭ 2000-2008 +23.9% +5.4% +20.6% +22.2%

1‏ ‎terawatt-saat‭ (‬TWh‭) = ‬1‭ ‬milyar‭ ‬kilowatt-saat‭ (‬kWh‭) = ‬10‭<‬sup‭>‬12‭<‬/sup‭> ‬watt-saat‭

Eğilimler ‏[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya birincil enerji tüketimi‭ ‬katrilyon‭ ‬Btu‭‬.‭
‬Dünya Enerji Kullanımı Oranları‭
‬farklı ekonomilerin enerji yoğunluğu‭ ‬Grafik enerji kullanımı ve seçilen ülkeler için GSYH arasındaki oranı gösterir.‭ ‬GSYH‭ ‬2004‭ ‬tarihindeki enerji benzerliği alımına ve enflasyon için ayarlı‭ ‬2000‭ ‬dolara dayanmaktadır.‭
‬Japonya'da GSYH ve enerji tüketimi‭ ‬,‭ ‬1968‭–‬2012‭ ‬Veriler GSYH ve enerji kullanımı arasındaki ilişkiyi gösterir‭; ‬fakat,‭ ‬o ayrıca bu linkin bozulabileceğini gösterir.‭ ‬Japonya GSYH büyümeye devam ederken,‭ ‬1985‭'‬ten sonra, ucuz petrol etkisi altındaki etkisi‭,‭ ‬1973‭ ‬ve‭ ‬1979‭ ‬petrol şokları sonrasında enerji kullanımı durakladı enerji kullanımı GSYH'ye tarihsel ilişkisini sürdürdü.

2010‏ ‎güçlü artışından sonra,‭ ‬G20‭ ‬de enerji tüketimi büyümesi‭ ‬2011‭ ‬yılında‭ ‬%‭2‭ ‬yavaşladı.Ekonomik kriz bu yavaş büyümeden büyük ölçüde sorumludur. Birkaç yıldır,‭ ‬dünya enerji talebi boğa Çin ve Hint pazarları ile karakterize edinilir,‭ ‬gelişmiş ülkeler durgun ekonomiler,‭ ‬yüksek petrol fiyatları sabit veya azalan enerji tüketimi ile sonuçlanan‭ ‬ile mücadele ediyorken‭ ‬.

1990-2008‏ ‎IEA‭ ‬verilerine göre,‭ ‬Dünya nüfusu‭ ‬%‭27‭ ‬artarken,‭ ‬kişi başına ortalama enerji kullanımı‭ ‬%‭10‭ ‬artmıştır.‭ ‬1990‭'‬dan‭ ‬2008‭'‬e,‭ ‬bölgesel enerji kullanımı da büyüdü.‭ ‬Orta Doğu‭ ‬%‭170,‭ ‬Amerika Birleşik Devletleri‭ ‬%20,‭ ‬Afrika‭ ‬%‭70,‭ ‬Latin Amerika‭ ‬%‭ ‬66,‭ ‬Çin‭ ‬%‭ ‬146‭ ‬,‭ ‬Hindistan‭ ‬%91,‭ ‬EU-27‭ ‬bloğu‭ ‬%7‭ ‬arttı ve Dünya genel‭ ‬%‭39‭ ‬büyüdü‭ ‬.

2008‏ ‎yılında,‭ ‬dünya çapında toplam enerji tüketimi‭ ‬474‭ ‬exajoules‭ ( ‬132,000‭ ‬TWh‭ ) ‬idi.‭ ‬Bu‭ ‬15‭ ‬terawatt büyüklüğünde‭ ( ‬2,0‭ ×‬ 1010‭ ‬hp‭ ) ‬ortalama güç kullanımına eşdeğerdir.‭ ‬Yenilenebilir enerji için yıllık potansiyel:

‏*‎Güneş enerjisi‭ ‬1,575‭ ‬EJ‭ (‬438,000‭ ‬TWh‭)‬,

‏*‎Rüzgâr gücü‭ ‬640‭ ‬EJ‭ (‬180,000‭ ‬TWh‭)‬,

‏*Jeotermal enerji‭ ‬5,000‭ ‬EJ‭ (‬1.400.000‭ ‬TWh‭)‬,

‏*‎Biyokütle‭ ‬276‭ ‬EJ‭ (‬77,000‭ ‬TWh‭)‬,

‏*‎Hidrogüç‭ ‬50‭ ‬EJ‭ (‬14,000‭ ‬TWh‭) ‬and

‏*‎Okyanus enerjisi‭ ‬1‭ ‬EJ‭ (‬280‭ ‬TWh‭)‬.

G20'de enerji tüketimi‭ ‬2009‭'‬da hafif bir düşüşün ardından‭ ‬2010‭ ‬yılında‭ ‬%‭‬5‭'‬ten fazla arttı.‭ ‬2009‭ ‬yılında,‭ ‬dünya enerji tüketimi‭ ‬30‭ ‬yıl içinde ilk kez‭ ‬%‭‬-1,1‭ ‬– petrolün‭ ‬130‭ ‬megatonuna eşdeğer‭ ( ‬130.000.000‭ ‬uzun ton ve‭ ‬140.000.000‭ ‬kısa ton‭ )‬-‭ ‬düştü‭ ‬-‭ ‬2009‭ ‬yılında‭ ‬%‭ 0,6‭ ‬oranında Dünya GDP azaltan finansal ve ekonomik krizin bir sonucu.

Bu evrim iki zıt eğilimin sonucudur.‭ ‬Enerji tüketimi büyümesi,‭ ‬‬birçok gelişmekte olan ülkelerde güçlü kalmıştır,‭ ‬özellikle Asya'da‭ (‬%‭4‭) ‬olarak.‭ ‬Aksine,‭ ‬OECD de,‭ ‬tüketim‭ ‬2009‭ ‬yılında‭ ‬%‭4,7‭ ‬oranında şiddetle kesildi ve neredeyse aşağı‭ ‬2000‭ ‬yılı seviyelerine indi.‭ ‬Kuzey Amerika,‭ ‬Avrupa ve CIS,‭ ‬tüketimleri ekonomik aktivitedeki yavaşlamadan dolayı sırasıyla‭ ‬%‭ ‬4,5‭‬,‭ ‬%‭ ‬5‭ ‬ve‭ ‬%‭ ‬8,5‭ ‬küçüldü.‭ ‬Tüketimin ‭(2008‭ ‬yılında‭ ‬%‭ ‬4‭'den yukarı‭) ‬2009‭ ‬yıllarında‭ ‬%‭ ‬8‭ ‬oranında artışından beri Çin Dünya‭’‬nın en büyük enerji tüketicisi‭ (‬toplam‭ ‬%‭ ‬18‭) ‬oldu.‭ ‬Petrol payı zamanla azalmakta olmasına rağmen en büyük‭ ‬enerji kaynağı‭ (%‭ ‬33‭) ‬kalmıştır.‭ ‬Kömür dünyanın enerji tüketiminde artan bir rol oynadı:‭ ‬2009‭ ‬yılında,‭ ‬bu toplam enerjinin ‬% ‬27‭'‬sini karşıladı.

Biten ürünleri taşımak ham maddeyi taşımaktan daha ucuz olduğundan,‭ ‬çoğu enerji merkezin şehrinde kullanıldı.‭ ‬2008‭ ‬yılında yakıt ile toplam enerji üretiminin ihracat payı:‭ ‬Petrol‭ ‬%50‭ (1952/3941‭ ‬Mt‭) ‬,‭ ‬gaz‭ ‬%‭ ‬25‭ (‬800‭/3,‭149‭ ‬bcm‭),‭ ‬taşkömürü‭ ‬%‭14‭ (793‭/‭5,845‭ ‬Mt ) ‬ve elektrik‭ ‬%‭1‭ (‬269‭/‭20,181‭ ‬TWh‭ ) ‬.

Dünyanın en yüksek enerji kaynaklarının‭ ‬gezegenlerin üzerine olay olduktan sonra güneş ışınlarının diğer enerji formlarına dönüşümündendir.‭ ‬Bu enerjinin bazısı fosil enerji olarak muhafaza edilmiştir,‭ ‬bazıları doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabiliyor‭; ‬Örneğin,‭ ‬güneş PV‭/‭termal rüzgâr,‭ ‬hidro ‭‬-‭ ya da dalga gücü ile.‭ ‬Enerji miktarı güneşten Dünya'nın değişen mesafesinden dolayı yıl içinde yaklaşık‭ ‬%‭ 6,9‭ ‬oranında dalgalanmalar olsa da metrekare başına yaklaşık‭ ‬1368‭ ‬watt‭ (‬1,835‭ ‬hp‭) ‬olarak uydu ile ölçülür.‭ ‬Bu değer gezegenin tarafından alınan‭ ‬güneş enerjisinin toplam oranı‭; ‬yaklaşık yarısı,‭ ‬89‭ ‬petawatts‭ (‬1.19‭×‬10‭^‬14‭ ‬hp‭), Dünya‭’‬nın yeryüzüne ulaşır.

Kalan olmayan yenilenebilir dünya çapındaki enerji kaynaklarının tahminleri kalan fosil yakıtları toplamı tahminen‭ ‬0.4‭ ‬YJ‭ (‬1‭ ‬YJ‭ = ‬10‭^‬24J‭) ‬ve bu tür‭ ‬2,5‭ ‬YJ aşan uranyum gibi mevcut nükleer yakıt ile değişir.‭ ‬Metan klatratların kaynaklarının tahminleri doğru ve teknik olarak çıkartılabilir hale gelirse fosil yakıtlar‭ ‬0.6'dan‭ ‬3‭ ‬YJ‭’‬ye kadar değişir.‭ ‬İnsan tüketimi için bunun tümü kullanılabilir olmamasına rağmen güneşten toplam enerji akımı,‭ ‬3.8‭ ‬YJ‭/yıldır.‭ ‬Dünya için küresel enerjiyle tanışmak IEA tahminleri‭ ‬2015'ten‭ ‬2035‭'e kadar‭ ‬20‭ ‬yıl talep eder o‭ ‬$48‭ ‬trilyon yatırım ve‭ inandırıcı politika çerçeveleri‭ gerektirecek.

IEA‭ (‬2012‭) ‬göre,‭ ‬2°‭C ısınma sınırlama hedefi her geçen yıl daha zor ve masraflı hale geliyor.‭ ‬Eylem‭ ‬2017'den önce alınmaz ise,‭ ‬CO‭2 ‬emisyonları‭ ‬2017‭ ‬yılında mevcut enerji altyapısı tarafından kilitlenecekti.‭ ‬Fosil yakıtlar‭ ‬2011‭ ‬yılında‭ ‬$523‭ ‬milyar sübvansiyon,‭ ‬2010‭ ‬yılında neredeyse‭ ‬%‭‬30‭'‬a kadar ve yenilenebilir sübvansiyonlardan altı kat daha fazla desteklenen küresel enerji karışımında hâkimdir.

Diğerleri:‭ ‬Matematiksel hesaplanan örneğin içerir Asya ve Avustralya'da ülkeleri.‭ ‬Örneğin:‭ ‬enerji kullanımı,‭" ‬diğer ülkeler‭ " ‬arasında değişir Avustralya,‭ ‬Japonya‭,‭ ‬ya da Kanada'da enerji Bangladeş veya Burma'da kişi başına daha çok kullanılır‭ ‬.

Bölgesel enerji kullanımı‭ (‬kWh/capita‭ & ‬TWh‭) ‬ve büyüme‭ ‬1990‭–‬2008 (%)
kWh/capita ‭Nüfus‭ (‬milyon‭) Enerji kullanımı (1,000 TWh)
1990 2008 artış 1990 2008 artış 1990 2008 artış
ABD 89,021 87,216 – 2% 250 305 22% 22.3 26.6 20%
EU-27‭ 40,240 40,821 1% 473 499 5% 19.0 20.4 7%
Orta Doğu 19,422 34,774 79% 132 199 51% 2.6 6.9 170%
Çin 8,839 18,608 111% 1,141 1,333 17% 10.1 24.8 146%
Latin Amerika 11,281 14,421 28% 355 462 30% 4.0 6.7 66%
Afrika 7,094 7,792 10% 634 984 55% 4.5 7.7 70%
Hindistan 4,419 6,280 42% 850 1,140 34% 3.8 7.2 91%
Diğerleri* 25,217 23,871 nd 1,430 1,766 23% 36.1 42.2 17%
Dünya 19,422 21,283 10% 5,265 6,688 27% 102.3 142.3 39%
Kaynak:‭ ‬IEA/OECD,‭ ‬Nüfus OECD/Dünya Bankası

‏* ‎Enerji kullanımı‭ = ‬kWh/capita‭* ‬Mrd.‭ ‬capita‭ (‬nüfus‭) = ‬1000‭ ‬TWh

‏* ‎Diğerleri:‭ ‬Matematiksel olarak hesapladı,‭ ‬Asya ve Avustralya'nın içindeki ülkeler içerir.‭ ‬Enerji kullanımı‭ "‬diğer ülkeler‭" ‬arasında değişir:‭ ‬örneğin:‭ ‬Avustralya,‭ ‬Japonya,‭ ‬ya da Kanada'da enerji Bangladeş ya da Burma'da kişi başına daha çok kullanılır.

Son Kullanım ve Enerji Kaynağı ‏[değiştir | kaynağı değiştir]

Toplam dünya enerji kaynağı‭ (ya da tüketimi) ‬enerji kaybı nedeniyle gerçek dünya enerji kullanımından farklıdır.‭ ‬Örneğin,‭ ‬2008‭ ‬yılında,‭ ‬Son kullanım‭ ‬98022‭ ‬TWh iken toplam dünya enerji arzı‭ ‬143.851‭ ‬TWh idi.‭ ‬Enerji kaybı enerji kaynağının kendisine,‭ ‬hem de kullanılan teknolojiye bağlıdır.‭ ‬Örneğin,‭ (2008‭ ‬itibarıyla‭) ‬Nükleer Enerji soğutma sistemlerinin enerjisinin‭ ‬%‭67‭'‬sini su soğutma sistemlerine kaybeder.

2008‏ ‎yılında Nükleer enerji son kullanımı‭ ‬2.731‭ ‬TWh iken Dünya nükleer enerjisi‭ ‬8,283‭ (‬toplam dünya enerjisinin‭ ‬%5,8‭ '‬ini oluşturan‭) ‬TWh‭’‬dı.‭

Önemli enerji arz‭ ‬-‭ ‬kullanım oranları verilmesi,‭ ‬çeşitli enerji kaynakları arasında bu farklılıkları dikkate almak önemlidir.

Bir enerjinin farklı nitelikleri olduğunu akılda tutmak gerekiyor.‭ ‬Elektrik yüksek kaliteli enerji iken ısı,‭ ‬özellikle diğerlerine göre düşük bir sıcaklıkta,‭ ‬düşük kaliteli enerjidir.‭ ‬Bu elektriğin‭ ‬1‭ ‬kWh üretilmesi için ısının yaklaşık‭ ‬3‭ ‬kWh alır.‭ ‬Fakat aynı şekilde,‭ ‬bu yüksek kaliteli elektrik bir kilovat‭‬-‭saat bir ısı pompası kullanarak bir binaya ısı birkaç kilovat‭ ‬-‭ ‬saat pompalamak için kullanılabilir.‭ ‬Ve elektrik ısı olmayan birçok yönden kullanılabilir.‭ ‬Yani elektrik üretilirken ortaya çıkan enerji‭ " ‬kaybı‭ "‬,‭ ‬diyelim ki enerji hatlarındaki dirençten dolayı bir kayıp olarak aynı değildir.

Emisyonlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Enerji üretiminden kaynaklanan‭ ‬küresel ısınma‭ ‬emisyonları çevresel bir sorundur.‭ ‬Bu sorunu gidermek için çabalar ulusların bir dizi imzaladığı zararlı iklim etkilerini azaltmak amacıyla bir UN anlaşması olan‭ ‬Kyoto Protokolü‭ ‬içerir.‭ ‬Küresel sıcaklık artışını‭ ‬SEI‭ ‬tarafından bir risk olarak düşünülen‭ ‬2‭ ‬santigrat dereceye sınırlayıcı olması artık şüphelidir.

Nüfus‭ ‬2050‭ ‬yılında‭ ‬10‭ ‬milyar ise varsayımsal‭ ‬2‭ ‬santigrat derece yükselmesine küresel sıcaklığı sınırlamak için,‭ ‬2050‭ ‬yılında endüstriyel ülkelerdeki karbon emisyonlarında‭ ‬%‭75‭ ‬düşüş talep edilebilecekti.‭ ‬40‭ ‬yıl karşısında bu her yıl‭ ‬%‭2‭ ‬azalış ortalamasını bulur.‭ ‬2011‭ ‬yılında,‭ ‬enerji üretimi emisyonları temel sorununun uzlaşmasına bakılmaksızın yükselmeyi devam ettirdi.‭ ‬Varsayımsal olarak,‭ ‬Robert Engelman‭’‬a‭ ( ‬Worldwatch Enstitüsü‭) ‬göre çöküşü önlemek için,‭ ‬insan uygarlığı ekonomi veya nüfusa aldırmadan‭ (2009‭) ‬bir on yıl içinde emisyonlar artmayı durdurmak zorunda kalacak.

‎ Birincil enerji ‭[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya enerji tüketimi ve elektrik kaynağı (TWh)
Toplam Enerji Tüketimi Elektrik üretimi
1990 102 569 11 821
2000 117 687 15 395
2005 133 602 18 258
2008 143 851 20 181
‬Kaynak:‭ ‬IEA/OECD‭

ABD‭ ‬Enerji Bilgi İdaresi‭ ‬düzenli bir şekilde birincil enerji kaynaklarının türlerinin çoğu için dünya tüketiminin üzerinde bir rapor yayınlar.‭ ‬IEA‭’‬ya‭ ‬göre toplam dünya enerji arzı‭ (tüketim‭) ‬102.569‭ ‬TWh‭ (‬1990) ‬oldu‭; ‬117.687‭ ‬TWh‭ (2000‭); ‬133.602‭ ‬TWh‭ (2005) ‬ve‭ ‬143.851‭ ‬TWh‭ (2008‭ ) ‬.‭ ‬Dünya enerji üretimi‭ (elektrik‭) ‬11,821‭ ‬TWh‭ (‬1990‭) ‬oldu‭; ‬15.395‭ ‬TWh‭ (2000‭); ‬18.258‭ ‬TWh‭ (‬2005) ‬ve‭ ‬20.181‭ ‬TWh‭ (‬2008‭) ‬.‭ ‬Güç kaynağı‭ ‬20,181‭ ‬TWh karşılaştırıldığında‭ ‬2008‭ ‬yılında AB27‭ ‬2‭.857‭ ‬TWh,‭ ‬Çin‭ ‬2‭.883‭ ‬TWh ve ABD‭ ‬4‭.533‭ ‬TWh‭ ‬dahil son kullanım sadece‭ ‬16.819‭ ‬TWh idi.‭ ‬2008‭ ‬yılında kişi başına enerji kullanımı ABD‭’‬de‭ ‬4,1‭ ‬kat,‭ ‬AB‭’‬de‭ ‬1,9‭ ‬kat ve Ortadoğu'da‭ ‬1,6‭ ‬dünya ortalamasında ve dünya ortalamasının Çin'de‭ ‬%‭87‭ ‬ve Hindistan'da‭ ‬%‭30‭ ‬idi.

2008‏ ‎yılında güç kaynağı tarafından enerji kaynağı‭ ‬%‭ ‬33,5‭ ‬petrol,‭ ‬%‭ ‬26.8‭ ‬kömür,‭ ‬%‭ ‬20.8‭ ‬gaz‭ ( ‬fosil‭ ‬%‭ ‬81‭ ) ‬,‭ ‬%‭ ‬12.9‭ '‬diğer‭' ( ‬hidro,‭ ‬turba kömürü,‭ ‬güneş,‭ ‬rüzgar,‭ ‬jeotermal güç,‭ ‬biyoyakıt‭)‬,‭ ‬ve‭ ‬5.8‭ ‬%‭ ‬nükleer.‭ ‬Petrol en popüler enerji yakıt oldu.‭ ‬Petrol ve kömür birleşimi‭ ‬2008‭ ‬yılında dünya enerji arzının‭ ‬%‭ ‬60‭ ‬üzerinde temsil etti.

Yıllık enerji arz artışı yüksek olduğundan beri,‭ ‬örneğin‭ ‬2007-2008‭ ‬4,461‭ ‬TWh,‭ ‬toplam nükleer güç sonu ile karşılaştırıldığına‭ ‬2731‭ ‬TWh Greenpeace gibi çevre aktivistleri yenilenebilir enerji kapasitesi ve enerji verimliliğinin artışını destekler.‭ ‬Bunlar çok daha fazla adresli AB‭ ‬2009‭ ‬Yenilenebilir Enerji Yönergesi ve ilgili ulusal planlar gibi uluslararası sözleşmeler ve ulusal Enerji Eylem Planlarıdır.‭ ‬Küresel yenilenebilir enerji arzı,‭ ‬toplam‭ ‬3.155‭ ‬TWh olarak‭ ‬2000’den‭ ‬2008’e yükselmiştir ayrıca‭ ‬2008‭ ‬yılında nükleer enerji kullanımı‭ ‬2.731‭ ‬TWh den daha fazla.‭ ‬Aşağıdaki enerji kaynakları yenilenebilir enerjinin kaynaklarını göstermektedir.

Güç kaynağı tarafından enerji‭ ‬2008
TWh %
Petrol 48 204 33.5%
Kömür 38 497 26.8%
Gaz 30 134 20.9%
Nükleer 8 283 5.8%
Hidro 3 208 2.2%
Diğer‭ YE‭* 15 284 10.6%
Diğerleri 241 0.2%
Toplam 143 851 100%
Kaynak:‭ ‬IEA‭ *`=‬güneş,‭ ‬rüzgar,‭ ‬jeotermal ve biyoyakıtlar
Bölgesel enerji kullanımı (kWh/cap.)
kWh/capita Nüfus‭ (‬mil‭)
1990 2008 1990 2008
ABD 89 021 87 216 250 305
AB-27‭ 40 240 40 821 473 499
Orta Doğu 19 422 34 774 132 199
Çin 8 839 18 608 1 141 1 333
Latin Amerika 11 281 14 421 355 462
Afrika 7 094 7 792 634 984
Hindistan 4 419 6 280 850 1 140
Dünya 19 421 21 283 5 265 6 688
Kaynak:‭ ‬IEA/OECD,‭ ‬Nüfus OECD/Dünya Bankası
Yakıt Tipi‭ Ortalama‭ ‬güç‭ TW
1980 2004 2006
Petrol‭ 4.38 5.58 5.74
Gaz 1.80 3.45 3.61
Kömür 2.34 3.87 4.27
Hidroelektrik 0.60 0.93 1.00
Nükleer güç 0.25 0.91 0.93
‬Jeotermal‭‬,‭ ‬rüzgâr,‭<‬br/‭>‬güneş enerjisi‭‬,‭ ‬odun 0.02 0.13 0.16
Toplam 9.48 15.0 15.8
Kaynak: ABD‭ ‬Enerji Bilgi İdaresi‭

Fosil yakıtlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Yirminci yüzyıl fosil yakıtların kullanımında hızlı bir yirmi kat artış kaydetti.‭ ‬1980‭ ‬ve‭ ‬2006‭ ‬yılları arasında,‭ ‬dünya çapında yıllık büyüme oranı‭ ‬%‭2‭ ‬idi.‭ ‬ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin‭ ‬2006‭ ‬tahminine göre,‭ ‬2004‭ ‬yılında tahmini‭ ‬471,8‭ ‬EJ toplam tüketim yukarıdaki tabloda olduğu gibi bölündü,‭ ‬dünyanın enerjisinin %‭86‭ ‬fosil yakıtların tedariki ile:

Kömür‭[değiştir | kaynağı değiştir]

bölgesel kömür kaynağı‭ (‬TWh‭)‬,‭ ‬2010‭ ‬payı‭ (‬%‭) ‬ve değişim payı‭ ‬2000‭–‬2010
2000 2008 2009* 2010* %* değişim
2000–2009*
Kuzey Amerika 6,654 6,740 6,375 6,470 16% -1,2%
Çin hariç Asya 5,013 7,485 7,370 7,806 19% 18,9%
Çin 7,318 16,437 18,449 19,928 48% 85,5%
AB 3,700 3,499 3,135 3,137 8% -3,8%
Afrika 1,049 1,213 1,288 1,109 3% 0,4%
Rusya 1,387 1,359 994 1,091 3% -2,0%
Diğerleri 1,485 1,763 1,727 1,812 4% 2,2%
Toplam 26,607 38,497 39,340 41,354 100% 100%
‬Kaynak:‭ ‬IEA,‭ * ‬2009‭ ‬yılında,‭ ‬2010‭ ‬BP‭*<‬br‭> ‬Değişim‭ ‬2000‭–‬2009:‭ ‬Dünya değişiminin bölgelerin payı‭ ‬+12,733‭ ‬TWh from‭ ‬2000‭ ‬to‭ ‬2009‭

2000‏ ‎yılında,‭ ‬Çin dünya kömür tüketiminin‭ ‬%‭28,‭ ‬diğer Asya‭ ‬%‭19,‭ ‬Kuzey Amerika‭ ‬%‭25‭ ‬ve AB‭ ‬14‭ ‬%‭ ‬oluşturdu.‭ ‬En çok kömür tüketen ülke Çin'dir‭ ‬.‭ ‬Dünya kömür üretiminin payı‭ ‬2000‭ ‬yılında‭ ‬%‭ ‬28‭ ‬iken‭ ‬2009‭ ‬yılında‭ ‬%‭ ‬48‭'‬e yükselmiştir.‭ ‬Kömür tüketiminde Çin'in‭ ~ ‬%‭ ‬70‭ ‬artışının aksine,‭ ‬dünya kömür kullanımı‭ ‬2000den‭ ‬2009a‭ ‬%‭ ‬48‭ ‬artmıştır.‭ ‬Uygulamada,‭ ‬bu büyümenin çoğunluğu Çin ve diğer Asya‭’‬nın kalanından oluştu.

2011‏ ‎yılında‭ ‬%‬70‭'‬inin Çin ve Hindistan‭ ‬%‭‬8‭ ‬olan‭ ‬2005‭ ‬yılına kıyasla Dünya yıllık kömür üretimi‭ ‬6‭ ‬yıl içinde‭ ‬1.905‭ ‬Mt ya da‭ ‬%32‭ ‬artmıştır.‭ ‬Kömür üretimi,‭ ‬2011‭ ‬yılında‭ ‬7.783‭ ‬Mt ve‭ ‬2009da‭ ‬6.903‭ ‬Mt oldu ve iki yıl içinde‭ ‬%‭12.7‭ ‬üretim artışına eşitti.

Kömür üretim ve tüketimi‭ ‬2008‭ ‬yılında olduğu gibi hızla devam ederse,‭ ‬kömürün kanıtlanmış ve ekonomik olarak geri kazanılabilir dünya rezervlerinin yaklaşık‭ ‬150‭ ‬yıl boyunca sürecekti.‭ ‬Bu geri dönüşü olmayan bir iklim felaketi için gerekli olandan çok daha fazladır.‭ ‬Kömür,‭ ‬dünyada karbon dioksit emisyonlarının en büyük‭ ‬kaynağıdır.‭ ‬IEA Kömür Bilgiler‭’‬e‭ (‬2007‭) ‬göre,‭ ‬dünya üretimi ve kömürün kullanımı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.‭ ‬James Hansen göre,‭ ‬iklim krizini çözmek için gereken en önemli tek eylem kömürden kaynaklanan‭ ‬karbondioksit‭ ‬emisyonlarını azaltmaktır.

‎Endonezya‭ ‬ve‭ ‬Avustralya‭ ‬2011‭ ‬yılında birlikte dünya kömür ihracatının‭ ‬%‭57,1‭ ‬ihraç etti.‭ ‬Çin,‭ ‬Japonya,‭ ‬Güney Kore,‭ ‬Hindistan ve Tayvan‭ ‬2011‭ ‬yılında tüm dünya kömür ithalatının‭ ‬%‭ ‬65‭ ‬payına sahiptir.

Top 10 kömür ihracatçıları (Mt)
2010 2011 pay
2011 %
2012
1 Endonezya 162 309 29,7% 383
2 Avustralya 298 285 27,4% 302
3 Rusya 89 99 9,5% 103
4 ABD 57 85 8,2% 106
5 Kolombiya 68 76 7,3% 82
6 Güney Afrika 68 70 6,7% 72
7 Kazakistan 33 34 3,3% 32
8 Kanada 24 24 2,3% 25
9 Vietnam 21 23 2,2% 18
10 Moğolistan 17 22 2,1% 22
x Diğerleri 19 14 1,3%
Toplam (Mt) 856 1,041 1,168
Top 10 97,8% 98.7%

Petrol‏[değiştir | kaynağı değiştir]

Kömür‭ ‬18.‭ ‬ve‭ ‬19.‭ ‬yüzyılda sanayi devrimini hızlandırdı.‭ ‬Otomobil,‭ ‬uçak ve elektrik yayılan kullanımı gelişi ile birlikte,‭ ‬petrol‭ ‬yirminci yüzyılda egemen yakıt oldu.‭ ‬Büyük fosil yakıt olarak petrolün büyümesi‭ ‬1920’den‭ ‬1973‭ ‬yılına kadar daha istikrarlı fiyatları düşürme ile sağlanmıştır.‭ ‬1973‭ ‬ve‭ ‬1979‭ ‬petrol şoklarından sonra,‭ ‬petrolün fiyatı varil başına‭ ‬5 $‭’dan ‬45‭ ‬$’a yükselme sırasında,‭ ‬petrolden uzak bir değişim vardı.‭ ‬Kömür,‭ ‬doğal gaz ve nükleer elektrik üretimi ve enerji verimliliğin arttıran koruma önlemleri için tercihin yakıtlar oldu.‭ ‬ABD‭'‬de ortalama araç galon başına mil sayısını ikiye katladı.‭ ‬Petrol şokların darbesini yemiş Japonya muhteşem gelişimler yaptı ve şimdi dünyanın en yüksek enerji verimliliğine sahiptir.‭ ‬1965’den‭ ‬2008’e,‭ ‬fosil yakıtların kullanımı büyümeye devam etmiştir ve enerji arzının payları artmıştır.‭ ‬2003‭ ‬yılından‭ ‬2008‭ ‬yılına,‭ ‬kömür en hızlı büyüyen fosil yakıt oldu.

1850‏ ‎ve günümüz arasında bu petrol milyar‭ ‬100‭ ‬ila‭ ‬135‭ ‬ton tüketildiği tahmin edilmekteydi.

Gaz[değiştir | kaynağı değiştir]

Regional gas supply (TWh) and share 2010 (%)
Arazi 2008 2009 2010 %
Kuzey Amerika 7,621 7,779 8,839 8,925 27%
Çin hariç Asya 2,744 4,074 4,348 4,799 14%
Çin 270 825 1,015 1,141 3%
Avrupa Birliği 4,574 5,107 4,967 5,155 16%
Afrika 612 974 1,455 1,099 3%
Rusya 3,709 4,259 4,209 4,335 13%
Latin Amerika 1,008 1,357 958 nd nd
Diğerleri 3,774 5,745 6,047 7,785 23%
Toplam 24,312 30,134 31,837 33,240 100%
‬Kaynak:‭ ‬IEA,‭ ‬2009‭ ‬yılı,‭ ‬2010‭ ‬BP

2009‏ ‎yılında gazın dünyada kullanımı‭ ‬2000‭ ‬yılına göre‭ ‬%‭131‭ ‬idi.‭ ‬Bu büyümenin‭ ‬%‭‬66‭’‬sı AB,‭ ‬Kuzey Amerika,‭ ‬Latin Amerika ve Rusya'nın dışında oldu‭ ‬.‭ ‬Diğerleri Ortadoğu,‭ ‬Asya ve Afrika‭’‬yı içerir.‭ ‬Gaz kaynağı ayrıca önceki bölgelerde de arttı:‭ ‬AB'de‭ ‬%‭ ‬8,6‭ ‬ve Kuzey Amerika'da‭ ‬%16‭ ‬2000-2009.

‎Nükleer enerji ‭[değiştir | kaynağı değiştir]

7‏ ‎Mart‭ ‬2013‭ ‬itibarıyla,‭ ‬dünya şu anda yapım aşamasında‭ ‬66‭ ‬başkaları ile‭ ‬434‭ ‬işletilebilir reaktörleri vardı.‭ ‬Ticari nükleer enerji‭ ‬1950‭'‬lerin ortalarında başladı,‭ ‬2008‭ ‬yılı hiçbir yeni nükleer güç santralin sisteme bağlı olmadığı ilk yıl oldu,‭ ‬ikisi‭ ‬2009‭ ‬yılında bağlanmış olmasına rağmen.

Dünya çapında çoğu ülkelerde üretimde artış olmasına rağmen Almanya ve Japonya önemli düşüş göstermezken,‭ ‬2007‭ ‬yılından bu yana nükleer güç yıllık üretimi hafif bir düşüş trendine girmiş,‭ ‬2009‭ ‬yılında‭ ‬%‭ ‬1.8‭ ‬ile‭ ‬2558‭ ‬TWh‭’‬a düşüş,‭ ‬ve diğeri‭ ‬2011‭ ‬yılında‭ ‬%‭ ‬1.6‭ ‬ile‭ ‬2518‭ ‬TWh‭’‬a.‭ ‬Nükleer güç dünyanın elektrik talebinin‭ ‬%‭ ‬13-14‭ ‬karşılamaktadır.

Yenilenebilir enerji[değiştir | kaynağı değiştir]

Yenilenebilir enerji,‭ ‬yenilenebilir olan‭( ‬doğal olarak doldurulan‭) ‬güneş ışığı‭‬,‭ ‬rüzgar,‭ ‬yağmur,‭ ‬gel-git‭ ‬ve‭ ‬jeotermal‭ ‬ısı gibi‭ ‬doğal kaynaklardan‭ ‬gelir.‭ ‬2010‭ ‬yılı itibarıyla,‭ ‬küresel nihai enerji tüketiminin yaklaşık‭ ‬%‭ ‬16‭’‬sı başlıca ısıtmak için kullanılan geleneksel biyokütlenin ve hidroelektrikten‭ ‬3,4‭ ‬%‭ ‬gelen ile‭ ‬%‭ ‬10‭ ‬‘u ile yenilenebilir enerjiden gelir.‭ ‬Yeni yenilenebilir‭ ( ‬küçük hidro,‭ ‬modern‭ ‬biyokütle‭‬,‭ ‬rüzgar,‭ ‬güneş,‭ ‬jeotermal ve biyoyakıtlar‭)‬,‭ ‬başka bir‭ ‬%‭ ‬2,8‭ ‬olduğunu açıkladı ve çok hızlı büyüyor.‭ ‬Elektrik üretiminde yenilenebilir payı‭ ‬%‭ ‬19‭ ‬civarındadır,‭ ‬%3‭ ‬yeni yenilenebilirden ve‭ ‬hidroelektrik‭ten ‬gelen küresel elektriğin‭ ‬%‭ ‬16‭’‬sı ile.

‎ Hidroelektrik‭[değiştir | kaynağı değiştir]

Hidroelektrik‭ ‬hidrogüç‭ ‬tarafından üretilen elektriği tanımlayan terimdir‭; ‬suyun düşme veya akışının kinetik enerjisinin kullanımı ile elektrik enerjisi üretimi.‭ ‬2003‭ ‬ve‭ ‬2009‭ ‬yılları arasında yaşanan artış oranını hızla devam eden‭ ‬2010‭ ‬yılında elektrik üretiminin‭ ‬12,340‭ ‬PJ‭ ( ‬3.427‭ ‬TWh‭ ) ‬ve küresel elektrik tüketiminin‭ ‬%‭ ‬16‭’‬sı hesaplanılan yenilenebilir enerjinin en yaygın olarak kullanılan şeklidir.

Hidroelektrik‭ ‬2010‭ ‬yılında küresel hidroelektriğin‭ ‬%‭32‭'‬sini üreten Asya‭ ‬-‭ ‬Pasifik bölgesi ile‭ ‬150‭ ‬ülkede üretilmektedir. ‬Çin yerli elektrik kullanımının yaklaşık‭ ‬%‭ ‬17‭'‬sini temsil eden‭ ‬2010‭ ‬yılında üretimin‭ ‬2.600‭ ‬PJ‭ ( ‬721‭ ‬TWh‭ ) ‬ile en büyük hidroelektrik üreticisidir.‭ Şimdi üç hidroelektrik santralleri‭ ‬10‭ ‬GW daha büyük olan:‭ ‬Çin'deki Three Gorges Barajı,‭ ‬Brezilya‭’‬da Itaipu Barajı ve Venezuela'da Guri Barajı.

‎ Rüzgâr enerjisi‭[değiştir | kaynağı değiştir]

Rüzgar enerjisi:‭ ‬Dünya çapında kurulu kapasite‭ (‬gerçek enerji üretimi değil‭)

Rüzgar enerjisi‭ ‬2011‭ ‬yılı sonunda‭ ‬238.351‭ ‬megavat‭ ( ‬MW‭ ) ‬dünya çapında bir kurulu kapasite‭ ‬ile‭ ‬yıllık‭ ‬%‭ ‬30‭ ‬oranında büyüyor‭ ‬ve yaygın olarak Avrupa,‭ ‬Asya ve Amerika Birleşik Devletlerinde kullanıldı.‭ ‬Bazı ülkeler nispeten‭ ‬2010‭ ‬yılında Danimarka‭’‬da gibi durağan elektrik üretiminin‭ ‬%‭ ‬21‭ ‬olarak,‭ ‬Portekiz‭ ‬%‭ ‬18,‭ ‬İspanya'da‭ ‬%‭ ‬16,‭ ‬İrlanda‭ ‬%‭ ‬14‭ ‬ve‭ ‬Almanya'da‭ ‬%‭ ‬9‭ ‬gibi rüzgar enerjisi penetrasyonun yüksek seviyelerine ulaştı.‭ ‬2011‭ ‬itibarıyla,‭ ‬dünyada‭ ‬83‭ ‬ülke ticari olarak rüzgâr gücünü kullanıyor.‭

Güneş Enerjisi ‏[değiştir | kaynağı değiştir]

‬354‭ ‬MW‭ ‬SEGS‭ ‬güneş kompleksinin parçasıdır kuzey‭‬San Bernardino County,‭ ‬Kaliforniya‭‬.‭

Güneş enerjisi,‭ ‬güneşten‭ ‬gelen parlak‭ ‬ışık‭ ‬ve‭ ‬ısı‭‬,‭ ‬sürekli gelişen teknolojileri bir dizi kullanarak eski zamanlardan‭]] ‬beri insanlar tarafından yararlanılmıştır.‭ ‬Güneş enerjisi teknolojileri‭ ‬güneş ısıtma‭ ‬,‭ ‬güneş fotovoltaik‭ ‬,‭ ‬güneş termik elektrik‭ ‬ve‭ ‬güneş mimarisi‭ ‬içerir ve dünyanın şimdi karşı karşıya olduğu en acil sorunların bazılarını çözmeye önemli katkılar yapabilir.‭ " ‬Uluslararası Enerji Ajansı‭ " ‬CO2‭ ‬emisyonları çok düşük seviyelere inecek iken,‭ ‬2060‭ ‬sonrası küresel nihai enerji talebinin üçü.‭ " ‬güneş enerjisinin sağlayabileceği öngörülmektedir.

Güneş teknolojileri yaygın olarak onlar yakalama dönüştürmek ve güneş enerjisini dağıtmak şekilde bağlı olarak ya‭ ‬pasif güneş‭ ‬ya da‭ ‬aktif güneş‭ ‬olarak karakterize edilirler.‭ Aktif güneş teknikleri enerjiden yararlanmak için fotovoltaik paneller ve‭ ‬termal güneş‭ ‬kolektörleri kullanımını içerir.‭ ‬Pasif güneş teknikleri Güneş'e bir bina yönlendirilmesi,‭ ‬olumlu‭ ‬termal kütle‭ ‬ya da özelliklerini dağıtıcı ışık malzemelerini seçilmesi ve‭ ‬doğal hava sirküle boşluğu tasarlaması‭ ‬yer alıyor.

‎ Jeotermal[değiştir | kaynağı değiştir]

Jeotermal enerji‏ ‎70‏ ‎ülkede ticari olarak kullanılmaktadır.‭ ‬2004‭ ‬yılında,‭ ‬elektriğin‭ ‬200‭ ‬petajoules‭ (‬56‭ ‬TWh‭) ‬jeotermal kaynaklardan üretilirdi,‭ ‬ve jeotermal enerjinin ek bir‭ ‬270‭ ‬petajoules‭ (75‭ ‬TWh‭) ‬çoğunlukla mekan ısıtma için doğrudan kullanıldı.‭ ‬2007‭ ‬yılında dünya,‭ ‬elektrik üretiminin‭ ‬10‭ ‬GW ve‭ ‬jeotermal ısı pompaları‭ ‬ile çıkarma dahil olmak üzere doğrudan ısıtmanın ek‭ ‬28‭ ‬GW küresel bir kapasitesi vardı.‭ ‬Isı pompaları,‭ ‬küçük ve yaygın olarak dağıtılan,‭ ‬bu yüzden onların toplam kapasitesinin tahminleri belirsiz ve‭ ‬100‭ ‬GW kadar değişmektedir.

‎Biyokütle ve biyoyakıtlar‭[değiştir | kaynağı değiştir]

19.‏ ‎yüzyılın başlangıcına kadar biyokütle baskın yakıttı,‭ ‬bugün genel enerji arzının sadece küçük bir payına sahiptir.‭ ‬Biyokütle kaynaklarından üretilen elektrik‭ ‬2005‭ ‬yılı için‭ ‬44‭ ‬GW olarak tahmin edilmiştir.‭ ‬Biyokütle elektrik üretimi Almanya,‭ ‬Macaristan,‭ ‬Hollanda,‭ ‬Polonya ve İspanya'da‭ ‬%‭100‭'‬ün üzerinde arttı.‭ ‬Bir başka‭ ‬220‭ ‬GW‭ (2004‭'de) ‬ısıtma için kullanılmıştır,‭ ‬biyokütleden gelen yaklaşık‭ ‬264‭ ‬GW için tüketilen toplam enerji getiriyordu.‭ ‬Yemek pişirmek için biyokütle yangınların kullanımı hariç tutulur.

‎Biyoetanolün‭ ‬dünya üretimi Brezilya'da tüketim seviyelerine o seviyeye getiren Amerika Birleşik Devletleri'nde artışın çoğu ile‭ ‬33‭ ‬gigalitres‭ (‬8.7‭×‬109‭ ‬US gal‭) ‬ulaşmak için‭ ‬2005‭ ‬yılında‭ ‬%‭8‭ ‬oranında artmıştır.‭ ‬Biyodizel‭ ‬2005‭ ‬yılında en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kaynağı yapan‭ ‬3,9‭ ‬gigalitres‭ (1,0‭ ×‬ 109‭ ‬US gal‭) ‬%85‭ ‬arttı.‭ ‬%‭50‭’‬nin üstünde Almanya'da üretilmektedir.

Ülkelere göre[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya Bankası‭ ‬:‭ ‬Kilogram petrol eş değeri‭ (‬2011‭) Dünya‭ Bankası‏ ‎:‏ ‎PPP‭ ‬$‭ ‬kilogram başına petrol eşdeğeri‭ (‬2011‭)

Enerji tüketimi genel olarak‭ ‬brüt milli ürün‭ ‬ve iklim ile ilişkilidir,‭ ‬ancak Japonya ve kişi başına‭ ‬6‭ ‬kW'lık bir enerji tüketim oranı ile Almanya ve kişi başına‭ ‬11.4‭ ‬kW enerji tüketimi oranı ile Amerika Birleşik Devletleri gibi en gelişmiş ülkeler arasında bile büyük bir fark vardır.‭ ‬Gelişmekte olan ülkelerde,‭ ‬Hindistan gibi yarı-tropikal ya da tropikal olanlarda,‭ ‬kişi başına enerji kullanım oranı‭ ‬0.7‭ ‬kW daha yakındır.‭ ‬Bangladeş kişi başına‭ ‬0.2‭ ‬kW ile en düşük tüketim oranına sahiptir.

ABD‭ ‬%‭‬22‭ ‬de küresel GSYİH‭’‬nin payı ve‭ ‬%‭4.59‭ ‬da dünya nüfusunun payı ile dünyanın enerjisinin‭ ‬%‭25‭'‬ini tüketir.‭ ‬Enerji tüketiminin en önemli büyümesi şu anda son‭ ‬25‭ ‬yıl boyunca yılda‭ ‬%‭5,5‭ ‬düzeyinde büyüyen Çin'de yer alıyor.‭ ‬1,3‭ ‬milyar insan‭ (‬dünya‭ ‬nüfusunun‭ ‬%‭ ‬19,6‭) ‬nüfusu kişi başına‭ ‬1,6‭ ‬kW bir oranda enerji tüketiyor.

Verimliliğinin bir ölçümü de enerji yoğunluğudur.‭ ‬Bu brüt yerli ürünün bir dolarını üretmek için bir ülkeyi kapsayan enerji miktarının ölçüsüdür.

Petrol[değiştir | kaynağı değiştir]

Suudi Arabistan,‭ ‬Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri‭ ‬2011‭ ‬yılında petrol üretimini‭ ‬%‭34‭ ‬olarak gerçekleşmiştir.‭ ‬Suudi Arabistan,‭ ‬Rusya ve Nijerya‭ ‬2011‭ ‬yılında petrol ihracatını‭ ‬%‭36‭ ‬olarak gerçekleşmiştir.

Top 10 petrol üreticileri (Mt)
2005 2008 2009 2010 2011 pay
2011
2012
1 Suudi Arabistan 519 509 452 471 517 12,9% 544
2 Rusya 470 485 494 502 510 12,7% 520
3 ABD 307 300 320 336 346 8,6% 387
4 İran 205 214 206 227 215 5,4% 186
5 Çin 183 190 194 200 203 5,1% 206
6 Kanada 143 155 152 159 169 4,2% 182
7 Birleşik Arap Emirlikleri nd 136 120 129 149 3,7% 163
8 Venezuela 162 137 126 149 148 3,7% 162
9 Meksika 188 159 146 144 144 3,6% nd
10 Nijerya 133 nd nd 130 139 3,5% nd
x Kuveyt nd 145 124 nd nd nd 152
x Irak nd nd nd nd nd nd 148
x Norveç 139 nd nd nd nd nd nd
Toplam 3,923 3,941 3,843 3,973 4,011 100%
Top 10 62% 62% 61 % 62% 63%
Top 10 petrol ihracatçıları (Mt)
2011 pay
2011 %
2012
1 Suudi Arabistan 333 17,0%
2 Rusya 246 12,5%
3 Nijerya 129 6,6%
4 İran 126 6,4%
5 Birleşik Arap Emirlikleri 105 5,4%
6 Irak 94 4,8%
7 Venezuela 87 4,4%
8 Angola 84 4,3%
9 Norveç 78 4,0%
10 Meksika 71 3,6%
x Diğerleri 609 31,0%
Toplam (Mt) 1,962

Kömür ‏[değiştir | kaynağı değiştir]

Top 10 kömür üreticileri (Mt)
2005 2008 2009 2010 2011 pay %
2011
2012
1 Çin 2,226 2,761 2,971 3,162 3,576 46% 3,549
2 ABD 1,028 1,076 985 997 1,004 13% 935
3 Hindistan 430 521 561 571 586 8% 595
4 Avustralya 372 397 399 420 414 5% 421
5 Endonezya 318 284 301 336 376 5% 443
6 Rusya 222 323 297 324 334 4% 354
7 Kuzey Afrika 315 236 247 255 253 3% 259
8 Almanya nd nd nd nd 189 2% 197
9 Polonya 160 144 135 134 139 2% 144
10 Kazakistan 79 108 101 111 117 2% 126
11 Kolombiya 65 79 73 74 1% nd nd
Toplam 5,878 6,796 6,903 7,229 7,783 100% 7,831
Top 10 89% 87% 88% 88% nd 90%
sert kömür ve linyit kömür *içerir
Top 10 kömür ithalatçıları (Mt)
2005 2008 2009 2010 2011
1 Çin 25 nd 114 157 177
2 Japonya 178 186 165 187 175
3 Güney Kore 77 100 103 119 129
4 Hindistan 37 58 66 88 101
5 Tayvan 61 66 60 63 66
6 Almanya 38 46 38 45 41
7 İngiltere 44 43 38 26 32
8 Türkiye nd 19 20 27 24
9 İtalya 24 25 19 22 23
10 Malezya nd nd nd 19 21
x İspanya 25 19 16 nd nd
x Fransa nd 21 nd nd nd
x ABD 28 nd nd nd nd
Toplam 778 778 819 949 1,002
Top 10 69% 75% 78% 79% 79%
üretimin ithalatı 16% 13% 14% 15% 13%
* 2005-2010 sert kömür

Doğal gaz ‏[değiştir | kaynağı değiştir]

Top 10 doğalgaz üreticileri (bcm)
2005 2008 2009 2010 2011 pay
2011
1 Rusya 627 657 589 637 677 20,0%
2 ABD 517 583 594 613 651 19,2%
3 Kanada 187 175 159 160 160 4,7%
4 Katar nd 79 89 121 151 4,5%
5 İran 84 121 144 145 149 4,4%
6 Norveç 90 103 106 107 106 3,1%
7 Çin nd 76 90 97 103 3,0%
8 Suudi Arabistan 70 nd nd 82 92 2,7%
9 Endonezya 77 77 76 88 92 2,7%
10 Hollanda 79 85 79 89 81 2,4%
x Cezayir 93 82 81 nd nd nd
x İngiltere 93 nd nd nd nd nd
Toplam 2,872 3,149 3,101 3,282 100% 3,388
Top 10 67% 65% 65% 65% 67%
bcm = milyar kübik metre
Top 10 doğalgaz ithalatçıları (bcm)
2005 2008 2009 2010 2011 pay
2011
1 Japonya 81 95 93 99 116 13,9%
2 İtalya 73 77 69 75 70 8,4%
3 Almanya 91 79 83 83 68 8,2%
4 ABD 121 84 76 74 55 6,6%
5 Güney Kore 29 36 33 43 47 5,6%
6 Ukrayna 62 53 38 37 44 5,3%
7 Türkiye 27 36 35 37 43 5,2%
8 Fransa 47 44 45 46 41 4,9%
9 İngiltere nd 26 29 37 37 4,4%
10 İspanya 33 39 34 36 34 4,1%
x Hollanda 23 nd nd nd nd nd
Toplam 838 783 749 820 834 100%
Top 10 70% 73% 71% 69% 67%
üretimin ithalatı 29% 25% 24% 25% 25%
bcm = milyar kübik metre

Rüzgâr gücü‏[değiştir | kaynağı değiştir]

Top 10 ülke
rüzgâr gücü kapasite tabelası
(2011 yıl sonu)
ülke Rüzgâr gücü kapasite
(MW) ǂgeçici
% dünya toplamı
Çin 62,733ǂ 26,3
ABD 46,919 19,7
Almanya 29,060 12,2
İspanya 21,674 9,1
Hindistan 16,084 6,7
Fransa 6,800ǂ 2,8
İtalya 6,747 2,8
İngiltere 6,540 2,7
Kanada 5,265 2,2
Portekiz 4,083 1,7
(dünyanın kalanı) 32,446 13,8
dünya toplamı 238,351 MW 100%
Top 10 ülke
rüzgâr gücü elektrik üretimi
(2010 toplam)
ülke rüzgargücü üretimi
(TWh)
% dünya toplamı
ABD 95,2 27,6
Çin 55,5 15,9
İspanya 43,7 12,7
Almanya 36,5 10,6
Hindistan 20,6 6,0
İngiltere 10,2 3,0
Fransa 9,7 2,8
Portekiz 9,1 2,6
İtalya 8,4 2,5
Kanada 8,0 2,3
(dünyanın kalanı) 48,5 14,1
dünya toplamı 344,8 TWh 100%

Sektöre Göre ‏[değiştir | kaynağı değiştir]

sektör başına dünya enerji kullanımı
2000 2008 2000 2008
TWh %*
Sanayi 21,733 27,273 26,5 27,8
Ulaşım 22,563 26,742 27,5 27,3
Konut ve servis 30,555 35,319 37,3 36,0
Enerji kullanımı olmayan 7,119 8,688 8,7 8,9
Toplam* 81,970 98,022 100 100
Kaynak:‭ ‬IEA‭ ‬2010,‭ ‬verilen sektörlerden toplamı hesaplanır
Sayılar enerji nihai kullanım vardır
Toplam dünya enerji talebi‭ (‬2008‭) ‬143,851‭ ‬TWh

Endüstriyel kullanıcılar‭ ( ‬tarım,‭ ‬madencilik,‭ ‬imalat ve inşaat‭ ) ‬toplam‭ ‬15‭ ‬TW’ın yaklaşık‭ ‬%‭ ‬37‭ ‬tüketir.‭ ‬Kişisel ve ticari ulaşım‭ ‬%‭ ‬20‭ ‬tüketir‭; ‬konut‭ ‬ısıtma,‭ ‬aydınlatma,‭ ‬alet kullanımı‭ ‬%11‭; ‬ve ticari kullanımlar‭ ( ‬aydınlatma,‭ ‬ısıtma ve ticari binaların soğutması,‭ ‬su ve kanalizasyon hizmetlerinin sağlanması‭ ) ‬miktarı toplamının‭ ‬%‭ ‬5‭’‬ini tüketir.‭

Dünyanın enerjisinin diğer‭ ‬%‭ ‬27‭’‬si enerji iletimi ve üretiminde kaybolur.‭ ‬2005‭ ‬yılında,‭ ‬küresel elektrik tüketimi‭ ‬2TW ortalamaydı.‭ ‬Elektriğin‭ ‬2‭ ‬TW’ını üretmek için kullanılan enerji oranı yaklaşık‭ ‬5‭ ‬TW,‭ ‬tipik mevcut güç santralinin verimi yaklaşık‭ ‬%‭ ‬38‭’‬dir. Gaz yakıtlı santrallerin yeni nesli‭ ‬%‭ ‬55‭ ‬verimlilikten‭ ‬çok daha yüksek verimine ulaşır.‭ ‬Kömür dünyanın elektrik santralleri için en yaygın yakıttır.

Sektör başına toplam dünya enerji kullanımı‭ ‬2008‭ ‬sektöründe‭ ‬%‭ ‬28,‭ ‬ulaşım‭ ‬%‭ ‬27‭ ‬ve konut ve hizmet‭ ‬%‭ ‬36‭ ‬idi.‭ ‬Bölünme‭ ‬2000‭ ‬yılında yaklaşık olarak aynı oldu.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Çevre Ajansı‭ ( ‬AÇA‭ ) ‬nihai enerji tüketimini‭ ( ‬üretimde kullanılan ve ulaşım kayıp enerjiyi içermez‭ ) ‬ölçer ve ulaştırma sektörü nihai enerji tüketiminin‭ ‬%31,5,‭ ‬sanayi‭ ‬%‭ ‬27,6,‭ ‬evlerin‭ ‬%‭ ‬25,9,‭ ‬hizmetler‭ ‬%‭ ‬11,4‭ ‬ve tarım‭ ‬%‭ ‬3,7‭ ‬sorumlu olduğunu bulur.‭ ‬Enerji kullanımı sera gazı emisyonları‭ ( ‬%‭ ‬79‭)‬,‭ ‬temsili enerji sektörü‭ ‬%‭ ‬31,‭ ‬ulaşım‭ ‬%‭ ‬19,‭ ‬endüstri‭ ‬%‭ ‬13,‭ ‬hane‭ ‬%‭ ‬9‭ ‬ve diğerleri‭ ‬%‭ ‬7‭ ‬ile çoğunluğundan sorumludur.

Verimli enerji ve kaynak verimliliği kamu politikası konuları olarak büyüyor olsa da,‭ ‬Avrupa Birliği kömür bitkilerin‭ ‬%‭ ‬70‭ ‬den fazlası‭ ‬20‭ ‬yaşından fazla ve‭ ‬%32-40‭ ‬arasında bir verimlilikte etki eder.‭ ‬Teknolojik gelişmeler‭ ‬1990‭'‬larda yeni tesislerinde‭ ‬%‭ ‬40-45‭ ‬aralığında verimliliği sağladı.‭ ‬Fakat‭ ‬Avrupa Komisyonu tarafından bir etki değerlendirmesine göre,‭ ‬bu halen‭ ‬%‭ ‬46-49‭ ‬mevcut en iyi teknolojik‭ ( ‬BAT‭ ) ‬verimlilik seviyelerinin altında seyretmektedir.‭ ‬Gaz yakıtlı santraller ile en iyi teknoloji‭ ( ‬BAT‭ ) ‬ile‭ ‬%58-59‭ ‘a kıyasla ortalama verim‭ ‬%‭ ‬52’dir‭ ‬ve gaz ve petrol kazanı tesisi‭ ( ‬BAT‭ ‬47‭ ‬sunar‭ ) ‬ortalama‭ ‬%‭ ‬36‭ ‬verimle çalışması ile karşılaştırılır.‭ ‬Avrupa Komisyonu‭ ‬tarafından aynı etki değerlendirmesine göre,‭ ‬2020‭ ‬yılında‭ ‬%‭ ‬51,5‭ ‬ortalama üretim verimliliğine tüm yeni tesislerin verimliliği ve mevcut tesislerin çoğunluğu ve bütün yeni tesislerin artması,‭ ‬koşulları izin azalması ve yetki ayarı ile‭ ‬doğal gazın‭ ‬15‭ ‬km‭^‬3‭ (‬3,6‭ ‬cu mi‭) ‬ve kömürün‭ ‬25‭ ‬Mt‭ ( ‬25.000.000‭ ‬uzun ton‭; ‬28.000.000‭ ‬kısa ton‭ ) ‬yıllık tüketiminde bir azalmaya sebep olabilecekti.

Ayrıca Bakınız‭[değiştir | kaynağı değiştir]

Bölgesel:‏

Kaynakça ‏[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]