Aminoglikozit

From Vikipedi
Jump to navigation Jump to search

Bileşiminde yalnız aminli şekerler bulunan bakteri öldürücü (bakteriyosid) antibiyotik.

Aminoglikozitler , aerob ve Gram negatif boyanan bakterilere karşı etkilidirler. Pseudomonas, Enterobakterleri, piyosiyanik basilleri ve bir ölçüde stafikokları öldürebilen antibiyotikler yer alır. İçlerinden streptomisin, kanamisin tüberküloza karşı etkilidir.

Etki mekanizmaları aynıdır; bakterinin ribozom 30S alt ünitesine bağlanarak protein sentezini engellerler.

Sindirim yoluyla emilmezler, bu nedenle tümü kas içine şırınga edilerek verilir.

Yan etkileri[edit | edit source]

Böbrek ve içkulak için toksiktirler, bu yanetki böbrek yetmezliği durumunda artar.

Bu guruptaki başlıca antibiyotikler[edit | edit source]

Neomisin B, framisetin ve paromomisin (protozoerlere etkili) gibi antibiyotikler, genel kullanımdaki toksiteleri nedeniyle yalnız yerel (lokal) olarak kullanılır ya da ağızdan alınırlar. Bağırsak mukozasınca emilmedikleri için, etkilerini burada gösterirler ve sindirim borusunun (esophagus) bazı enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Dış bağlantılar[edit | edit source]