Anadolu Eyaleti

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Eyalet-i Anadolu
Osmanlı İmparatorluğu Eyaleti

1393-1827
 

 

 

Location of Anadolu Eyaleti
Anadolu Eyaleti (1609)
Merkez Bursa, Ankara, Kütahya[1]
Tarih
 - Kuruluş 1393
 - Kaldırılış 1827
Bugün parçası Türkiye Türkiye

Anadolu Eyaleti veya Anadolu Beylerbeyliği, 1393 yılında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. 16. yüzyılda nüfusu 5.455.000 olup bunun 5.410.000'i Müslüman, 45.000'i Gayrimüslimdir[2] ve yüzölçümü 223.114 km² kadardır.[3]

Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

Anadolu Eyaleti, I. Bayezid, 1393 yılında Rumeli'ye geçerken Timurtaş Paşa'yı Andolu Beylerbeyi olarak Ankara'da bırakması ile Batı Anadolu'da kurulmuştur.[4] Anadolu Eyaleti'nin merkezi önceleri Ankara, 1451'de Kütahya olmuştur. Karamanoğulları Beyliği'nden alınan Akşehir, Beyşehir ve çevresi önce 1451-1466 yılları arası Anadolu Eyaleti'ne bağlanmış, daha sonra bu topraklar yeni kurulan Karaman Eyaleti'ne bağlanmıştır. Beylerbeyi hassı 1.000.000 akça olup eyalet protokolde 4. sıradadır.[3]

Anadolu Eyaleti, 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması yani Vaka-i Hayriye'nin ardından Aydın (İzmir), Hüdevandigar (Bursa), Kastamonu ve Ankara olmak üzere 4 eyalete bölünmüştür.[5]

Sancakları[değiştir | kaynağı değiştir]

1609'daki eyaletin sancakları:[6]
 1. Kütahya Sancağı (Uşak, Eğri göz, Gök Höyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altun Taş ve Lazkiye bucakları)
 2. Saruhan Sancağı (Manisa)
 3. Aydın Sancağı
 4. Hüdavendigar Sancağı (Bursa)
 5. Kastamonu Sancağı
 6. Menteşe Sancağı (Muğla)
 7. Bolu Sancağı
 8. Ankara Sancağı
 9. Karahisar-i Sahib Sancağı (Afyonkarahisar)
 10. Teke Sancağı (Antalya)
 11. Kangırı Sancağı (Çankırı)
 12. Hamideli Sancağı (Isparta-Burdur)
 13. Sultanönü Sancağı (Eskişehir)
 14. Karesi Sancağı (Balıkesir)
Eyaletin 1700 ile 1740 arasındaki sancakları:[7]
 1. Kütahya Sancağı
 2. Hüdavendigar Sancağı (Bursa)
 3. Bolu Sancağı
 4. Kastamonu Sancağı
 5. Karesi Sancağı
 6. Sultanönü Sancağı (Eskişehir)
 7. Saruhan Sancağı (Manisa)
 8. Karahisar-i Sahib Sancağı (Afyonkarahisar)
 9. Hamid Sancağı (Isparta-Burdur)
 10. Ankara Sancağı
 11. Kânkırı Sancağı (Çankırı)
 12. Aydın Sancağı (Aydın)
 13. Teke Sancağı (Antalya)
 14. Menteşe Sancağı (Muğla)
 15. Beypazarı Sancağı

Anadolu Beylerbeyliği Yapan Kişilerden Bazıları[değiştir | kaynağı değiştir]

İsmail Hakkı Uzunçarşılı merhumun Bizans ve Selçukilerle Germiyan ve Osmanoğulları Zamanında Kütahya Şehri [8] isimli eserinde listesini verdiği Anadolu Valileri şunlardır:

1451 Öncesi:

1451 Sonrası:

Cenabi Ahmet Paşa'dan Zal Mahmut Paşa'nın son dönemine kadar geçici süreliğine beylerbeylik merkezinin Ankara'ya taşınmasının sebebi olarak bu dönemde Kütahya'da önce Şehzade Bayezid'in daha sonra da II. Selim'in vali olarak bulunmalarıdır. Sonra merkez yine Kütahya'ya taşınmıştır.

Yukarıda sayılan paşaların isimleri ismi geçen eserden alınmış olup devamına yine aynı eserden ulaşılabilir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Google Kitaplar'da Commercial statistics: A digest of the productive resources, commercial... By John Macgregor
 2. ^ Yılmaz Öztuna "Başlangıcından zamanımıza kadar Büyük Türkiye tarihi" cilt 12, sf. 12, Ötüken Yayınevi (1977).
 3. ^ a b Yılmaz Öztuna a.g.e., cilt 12, sf. 18.
 4. ^ Mehmet İpşirli, "Beylerbeyi", İslam Ansiklopedisi, c.6, İstanbul 1992, s.69.
 5. ^ Asaf Gökbel, Hikmet Şölen "Aydın İli tarihi" sf. 110, Ahmed İhsan Basımevi Ltd. (1936).
 6. ^ Çetin Varlık, Anadolu Eyaleti Kuruluşu ve Gelişmesi, Osmanlı, Cilt 6: Teşkilât, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, ISBN 975-6782-09-9, sf. 125.
 7. ^ Orhan Kılıç, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin Eyalet ve Sancak Teşkilatlanması, Osmanlı, Cilt 6: Teşkilât, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, ISBN 975-6782-09-9, sf. 93.
 8. ^ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Bizans ve Selçukilerle Germiyan ve Osmanoğulları Zamanında Kütahya Şehri sf. 158, Maarif Matbası. (1932).