Portal:Türk tarihi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Vikipedi Portalleri: Sanat • Kültür • Coğrafya • Sağlık • Tarih • Matematik • Bilim • Askeriye • Toplum • Din • Teknoloji •

değiştirTürk tarihi Portali
Hiung nu'lardan kalan altın bir kemer bağı (M.Ö.300)

Türklerin Tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır.

Türklerin siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmaları Hun (Hiung-nu'lar veya Şiongnu'lar) hükümdarlığı ile olmuştur.[1][2] Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilik'ten sonra benimsedikleri yabancı dinlerinde çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks- ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).

devamı...

 1. ^ Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiyenin Yakın Tarihi, İmaj Yayınevi, Ankara, 1996, ISBN 975-7852-18-X, s.1.
 2. ^ Büyük Larousse, Türkler maddesi, İnterpress
değiştirGündemdeki madde
Babür Şah

Zāhir ad-Dīn Muhammad Bābür ya da daha kisa Babür Şah,(14 Şubat 1483, Fergana - 26 Aralık 1530, Agra; (taht: 1526 - 1530) )Dili Çağatay Türkçesi Olan Babür İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.Türkleşmiş olan Barlas sülalesine mensuptur.

Babası Timur'un üçüncü oğlu Miran Şah'ın torunlarından Fergana valisi Ömer Şeyh Mirza, annesi Cengiz Han'in torunlarından Doğu Çağatay hanı olan Yunus Han'ın kızı Kutluğ Nigâr Hanım'dır. Babasının ölümünden sonra amcası ile yaptığı taht mücadesini kaybetmiş ve emri altındaki beylerle birlikte 1504' te Kabil'e gitmiştir.

Devletin başkentini de burası yapmıştır. 1519 yılında Pencap bölgesini ele geçirmiş, 1524 yılında Delhi Sultanını yenilgiye uğratarak Lahor'a girmiştir. Delhi'den sonra Agra'yı alan Babür Şah burayı başkent yapmıştır. 1530 yılında bu şehirde ölmüştür. Babür Şah'dan sonra devletin başına oğlu Hümayun(1530-1556) geçmiştir.

Çağatay dönemi edebiyatına önemli katkıları olmuş, Hatt-ı Baburi denilen yazı şeklini geliştirmiştir. Çağatay Türkçesi ile kaleme aldığı Babürnâme, Mübeyyen, Risaleyi Validiyye, Babür Divanı ve Babür Aruz Risalesi adlı eserleri vardır.

devamı...

değiştirSeçilen devlet
Bayrak

Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ardından kurulan Karaman merkezli beylik. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi devlet yönetimini resmi dili olarak kullanan Anadolu'daki ilk Türk devletidir. 13. yüzyılda Karamanoğulları, Anadoludaki en güçlü Türk beyliği kabul ediliyordu. Bu yüzden Osmanlı Beyliği onlardan ilk başlarda uzak durmuş, iyice büyüyüp güçlendikten sonra Karamanoğullarını kendisine bağlamıştır.

Karamanoğullarının kökeni Azerbaycan'dan Sivas'a göç eden Hoca Saadettin'in oğlu Nur-i Sufi'ye dayanmaktadır. Buradan Torosların eteğinde olan Larende kasabasına gelip yerleşmişlerdir.Karamanoğulları Oğuzların Avşar boyundandırlar. Nur-i Sufi'nin oğlu Kerimeddin Karaman Bey 13. yüzyılda buradan başlamak üzere Kilikya bölgesinin büyük bir kısmında güç sahibi olmuş. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından bölgenin beyi olarak atanmıştır. devamı...

değiştirSeçilen olay
Yeniçeriler

Vaka-i Vakvakiye (Çınar Olayı), Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda çıkan bir askeri ayaklanmadır.

Bu ayaklanma sonunda, isyancılar tarafından ölüme mahkûm edilen kişiler Atmeydanı'nda bulunan büyük bir çınar ağacının dallarına asılmış oldukları için bu ayaklanmaya Çınar Vakası denmiştir. Ayrıca, üzerine cesetler asılmış bu ağacın İslam inancında adı geçen, Cehennem'de bulunan ve meyveleri insan kafası olan Vakvak ağacına benzetilmesi sebebiyle Vaka-i Vakvakiye olarak da adlandırılmıştır.

devamı...

değiştirSeçilen harita
Mohaç Meydan Muharebesi savaş başlangıcını gösteren harita
Mohaç Meydan Muharebesi savaş sonucunu gösteren harita

Mohaç Meydan Muharebesi, 1526 yılında Osmanlı sultanı I. Süleyman ile Macar Kralı II. Lajos arasında yapılmış savaştır. Savaş, 2 saat sürmüş, Osmanlılar binlerce Macarı (kral dahil) öldürmüş Macarları yenilgiye uğratmıştır.

değiştirSözler
"Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana

yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."

İsveç İmparatoru Demirbaş Şarl

değiştirSeçilen savaş
Sekumname1525 Chaldiran battle.jpg

Çaldıran Muharebesi ya da Çaldıran Meydan Muharebesi, Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi hükümdarı I. İsmail arasında 23 Ağustos 1514'te, günümüzde İran sınırları içinde olan Maku şehri yakınında yer alan Çaldıran Ovası'nda yapılan savaş. Muharebe Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlandı.

Savaşın nedeni, özellikle uzun süredir Osmanlı Devleti'nin ve Safevi Tarikatı'nın arasında bulunan kötü ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin II. Bayezid döneminden beri Safevilere karşı kötü baktıkları bilinmektedir. I. İsmail'in babası Şeyh Haydar'ın ölüm (1488) haberini duyunca, II. Bayezid: "Haydar'ın ölümünü işitmiş olmak sevincimi kat kat artırdı" demiştir. Şeyh Haydar'ın takipçileri olan Kızılbaşlara ise "Haydar'ın yolunu şaşırmış sürüsü, Allah onlara lânet etsin!" demiştir.

Safevi pirlerinin Anadolu'da çok sayıda talipleri olduğu bilinmektedir. Bu taliplerın sıkça pirlerini ziyaret ettikleri, beraberinde hediyeler götürdükleri ve pirlerinden eğitim almak için İran'a gittikleri bilinmektedir. Ancak II. Bayezid, Safevi Devleti'nin kurulmasıyla, 1501 yılından beri Kızılbaşların İran'a gitmesini engellemeye çalışmıştır ve böylece İran'a gittiği tespit edilen bütün Kızılbaşların idam ettirilmesini emretmiştir. Kızılbaşlara karşı varolan bu ağır koşullar, Kızılbaş toplumu arasında isyanlara yol açmıştır.

Safevi hükümdarı I. İsmail'in Şii bir inanışa sahip olması ve Anadolu'da çok sayıda destekçisi olması, Osmanlı Devleti tarafından bir tehdit olarak görülmüştür. Bu dönemde gerçekleşen Kızılbaş isyanları da Osmanlı Devleti'ne zor anlar yaşatmıştır ve sorunların daha da büyümesine neden olmuştur.

devamı...

değiştirHaberler
değiştirBunları Biliyor Muydunuz
 • Orhun Yazıtları'nın 1893 yılında Wilhelm Ludwig Peter Thomsen tarafından çözümlendiğini
 • Uygurların, Bögü Kağan döneminde Mani dini 'ni kabul ettiğini
 • Türkler ile Araplar arasındaki ilk ilişkilerin Dört Halife Dönemi'nin Osman bin Affan döneminde olduğunu
 • Türkler ile Araplar halindeki ilk savaşların Hz. Osman döneminde olduğu
 • Talas Savaşı'ndan sonra Müslüman olan ilk boyun Karluklar olduğunu
 • Talas Savaşı'nın sonucunda Türklerin Müslüman olmasının hızlandığını
 • Abbasi Halifesi, Muntasır döneminde, tamamen Türklerin yerleştirildiği Irak yakınlarında Samarra kentinin kurulduğu
 • Malazgirt Meydan Muharebesi'nin sonunda Bizans İmparatoru, IV. Romanos Diogenes 'in esir alınıp, serbest bırakıldığı ancak Kostantinopolis'e geldiğinde tahttan indirildiğini
 • Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu topraklar üzerinde şu an toplam 64 ülke var olduğunu, ayrıca Osmanlı'nın 8 ülkeyi hilafeten kendisine bağladığını ve Osmanlı Devleti Ordusu'nun çeşitli zamanlarda 14 değişik ülkede bulunduğunu
 • I. Murad'ın savaşta ölen tek Osmanlı padişahı olduğunu
 • Fatih Sultan Mehmed 'in 2 kez ve ilkinde 12 yaşında tahta çıktığını,
 • Askeriyle son kez sefere çıkan padişahın II. Mustafa olduğunu
 • Kırım Savaşı 'ndan (1853-1856) Osmanlı Devleti'nin de galip çıkmasına rağmen, İngilizler ve diğer Avrupalılar tarafından yenik sayıldığını,
 • Hiç bir Osmanlı Padişahının Hac'ca gitmediğini

biliyor muydunuz?

değiştirGündemdeki Resim
Şeyh Şamil, Kuzey Kafkasya halklarının, Avar kökenli politik ve dini önderi. Kafkas Savaşı'nda Anti-Rus direnişin lideri
değiştirSeçkin ve Kaliteli içerik
değiştirİlgili Portaller
Flag of Turkey.svg
Türkiye
Flag of Azerbaijan.svg
Azerbaycan
Flag of Kazakhstan.svg
Kazakistan
Oxygen480-actions-view-history.svg
Tarih (M.Ö 3200-...)
Osmanli-nisani.svg
Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)
Mustafakemal16.jpg
Atatürk (1881-1938)
I. Dünya Savaşı • ABD • Afrika • Anime ve Manga • Ankara • Askeriye • Astronomi • Avrupa Birliği • Azerbaycan • Beşiktaş • Bilim • Bizans İmparatorluğu • Coğrafya • Dil • Din • Edebiyat • Enerji • Ermenistan • Evrimsel biyoloji • Fenerbahçe • Fizik • Fransa • Galatasaray • Harry Potter • Havacılık • Hıristiyanlık • İngiltere • İnsan hakları • İnternet • İslam • İstanbul • Japonya • Kazakistan • Kıbrıs • Kuveyt  • LGBT • LiberteryenizmMatematik • Medya • Michael Jackson • Mustafa Kemal Atatürk • Müzik • Orta Doğu • Osmanlı İmparatorluğu • Otomobil • Sanat • Simpsonlar • Sinema • Siyaset • Sosyalizm • Spiritüalizm • Spor • SSCB • Tarih • Tıp • Tiyatro • Türk tarihi • Türkiye • Video oyunları • Yahudilik • Yıldız Geçidi