İçeriğe atla

"Mantık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

temizlik
k (düzeltme)
(temizlik)
! Eser Adı
! Eserin Yazarı
|-----
| [[Kitabü'ş-Şifa]]
| [[İbn-i Sinâ]]
|-
|-{{gri çizgi}}
|-----
| [[Îsâgûcî’nin Külliyât-ı Hams’ı]]
| [[Esireddin el-Ebherî]]
|-----
| [[Beyânül-Hak, Metâif-ul-Envâr ve Menâhic]]
| [[Ermûyin]]
|-
|-{{gri çizgi}}
| [[Keşfül-Esrâr ve Mûcir]]
| [[Hûncî]]
|-----
| [[Şemsiyye]]
| [[Kazvinî]]
|-
|-{{gri çizgi}}
| [[Telhâvât ve Metârihât]]
| [[Sühreverdî]]
|-----
| [[El-Mûteber]]
| [[Ebü’l-Berekât]]
|-
|-{{gri çizgi}}
| [[Mulahhas ve Şerh-i İşârât]]
| [[Er-Râzî]]
|-----
| [[Ta’dîlül-Mîzan]]
| [[Sadr-uş-Şerîa]]