Kitabü'ş-Şifa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kitabü'ş-Şifa, İbn-i Sina'nın yazmış olduğu İyileşme Kitabı anlamına gelen bir eserdir. Başta mantık, matematik, fizik ve metafizik olmak üzere tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır ve 11 cilttir. Birçok kere Latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur.

Eser, mantıkla temellenen felsefî araştırma tabiat felsefesi ve matematik ilimleriyle bilimsel boyutlar kazanır, metafizikle taçlanır, peygamberliğin ispatı meselesiyle son bulur.