Çıldır Eyaleti

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Eyalet-i Çıldır
Osmanlı İmparatorluğu Eyaleti
[[Guria Prensliği|]]
 

1 Temmuz 1579–1867 [[Trabzon Eyaleti|]]
 
[[Erzurum Eyaleti|]]
 
[[Rus İmparatorluğu|]]
Çıldır Eyaleti harita üzerinde
Çıldır Eyaleti (1609)
Merkez Çıldır 1578-1628;
Ahıska 1628-1829
Oltu 1829-1845
Government Paşalık
Tarih
 - Kuruluş 1 Temmuz 1579
 - Kaldırılış 1867
Bugün parçası Türkiye Türkiye
Gürcistan Gürcistan

Çıldır Eyaleti veya Çıldır Beylerbeyliği (Osmanlıca: ایالت چلدر , "Eyalet-i Çıldır"), tarihsel Gürcistan’ın güneybatı kesiminde, 16. yüzyılın sonlarına doğru kurulan Osmanlı eyaletidir. Yaklaşık olarak günümüzde Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin bir bölümü ile Samtshe-Cavaheti bölgesini, Türkiye’de Artvin, Ardahan illeri ile Erzurum ilinin bir kısmını kapsamaktadır. 1578-1628 arasında Çıldır, 1628-1829 arasında Ahısha ve 1829-1845 arasında Oltu Çıldır Eyaleti’nin idari merkezleriydi.

Çıldır Eyaleti, Gürcü atabeglerin devleti olan Samtshe-Saatabago prensliği topraklarının ele geçirilmesiyle kurulmuş ve bu eyaletin yöneticiliğine, Müslüman olmaları şartıyla bu prensliği yöneten Cakeli Hanedanı'ndan kişiler atanmıştır.[1]

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Çıldır eyaletinin kurulduğu bölgede "Atabeg" adı verilen Hristiyan Kıpçak Beyleri hüküm sürmekteydi. "Atabegler Yurdu" olarak da adlandırılan bölge 1540'ta başlayan Osmanlı-Safevi mücadelesinde 1554'te Meskhia (Kür Boyları) Safevilerin, Tav-Eli (Çoruh Boyları) da Osmanlıların egemenliğinde kaldı. Atabeg IV. Kvarkvare (1574-81) ve kardeşi Manuçar, Osmanlı politikalarına karşı çıktılarsa da bir sonuç alamadılar. 1578’de Atabeg topraklarında yaşanan Osmanlı-Safevi savaşının, Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı güçlerinin zaferiyle sonuçlanmasıyla Manuçar (Menuçehr/Minûçihr) Osmanlılar'a itaatini bildirdi. Böylece yaklaşık 300 yıldır bölgede hüküm süren beylik son buldu. Tüm Atabegler Yurdu'nun ele geçirilmesiyle 1 Temmuz 1579' da "Çıldır Eyaleti" kuruldu. Eyaletin ilk beylerbeyi de Müslüman olarak "Mustafa" adına alan "Atabeg Manuçar" oldu. Çıldır Eyaleti beylerbeyleri çoğunlukla Müslüman olan Atabegler'den seçildi[2].

Çıldır Eyâleti ilk kurulduğunda Arpalı, İmirhev, Pertekrek, Ardanuç, Çeçerek, Aspinze ve Ude sancaklarından oluşurken, 1582’de de Livane Sancağı'da eyalete bağlandı. Sınır bölgesinde olmasından dolayı yapılan savaşlarla eyalet bazen büyüdüğü gibi bazen de küçüldüğünden sancak sayısı da değişmekteydi. Eyaletin merkezi de bazen Çıldır bazen de Ahısha olmuştur. 1592 yılı kayıtlarına göre Çıldır eyaleti; Ahısha, Altunkale, Osıkha, Çeçerek, Aspinze, Hırtıs, Ahalkalak ve Poshov (Posof) olmak üzere 8 sancağa sahipken, 1595'te Ahısha, Bedre, Osıkha, Hırtıs, Ahalkalak ve Poshov sancaklarına sahipti[3].

1631-32 kayıtlarına göre eyalet; Ahısha, Acara, Acara-i Süflâ, Acara-i Ulyâ, Altunkale, Ardanuç, Asentuşah, Emirhoy, Beterek, Hacerek, Hartos, Livâne, Mahcil (Macahel), Penek ve Şavşat sancaklarından oluşmaktaydı[4].

Osmanlı-Safevi savaşı sırasında eyalete bağlı Ahısha 1635 yılında Safevilerin eline geçerken, sancakların çoğuda tahribata uğradı. 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile Ahısha, yeniden Osmanlı topraklarına katıldı. 17. yüzyıl ortalarında eyalet; Ahısha, Ardahan-ı Büzürg, Oltu, Ardanuç, Penek, Hırtıs, Çeçerek, Poshov, Macahel, Acara, Ahalkalak, Livâne, Şavşat ve Pertekrek sancaklarından oluşmaktaydı[3].

1717-1730 Osmanlı kayıtlarında eyalet Acara, Acara-i Süflâ, Acara-i Ulyâ, Altunkale, Ahalkalak, Ardahan-ı Büzürk, Ardanuç, Astere, Astaha, Çıldır, Emirhoy, Hacerek, Hartus, Keskim, Macahel, Nısf-ı Livane, Pertek, Pertekrek, Penek, Poshov ve Şavşat'tan oluşan 22 sancağı bulunmaktaydı.

1828–29 Osmanlı-Rus harbinde Ahısha ve Ahalkalak, Ruslar'ın eline geçmiş ve Edirne Antlaşması ile Ruslar'ın hakimiyeti tanınmıştır. Tanzimat Fermanı sonrasında yeniden idari düzenleme neticesinde 1867 tarihinde sancak haline getirilerek eyalet statüsü kaldırıldı. Merkezi Oltu kazası olan Çıldır sancağı da Erzurum Eyaleti'ne bağlandı.

Sancakları[değiştir | kaynağı değiştir]

1582'de eyaletin sancakları:

 1. Arpalı Sancağı
 2. İmirhev Sancağı
 3. Pertekrek Sancağı
 4. Ardanuç Sancağı
 5. Çeçerek Sancağı
 6. Aspinze Sancağı
 7. Ude Sancağı
 8. Livane Sancağı

1592 yılı kayıtlarına göre eyaletin sancakları;

 1. Ahısha Sancağı
 2. Altunkale Sancağı
 3. Osıkha Sancağı
 4. Çeçerek Sancağı
 5. Aspinze Sancağı
 6. Hırtıs Sancağı
 7. Ahalkalak Sancağı
 8. Poshov Sancağı

1631/32'de eyaletin sancakları:

 1. Acara Sancağı
 2. Acara-i Süflâ Sancağı
 3. Acara-i Ulyâ Sancağı
 4. Altunkale Sancağı
 5. Ardanuç Sancağı
 6. Asentuşah Sancağı
 7. Emirhoy Sancağı
 8. Beterek Sancağı
 9. Haçerek Sancağı
 10. Hartos Sancağı
 11. Livane Sancağı
 12. Mahcil Sancağı
 13. Penek Sancağı
 14. Şavşat Sancağı

1682-1702 yılları arasında eyaletin sancakları;

 1. Acara Sancağı
 2. Acara-i Süflâ Sancağı
 3. Acara-i Ulyâ Sancağı
 4. Altunkale Sancağı
 5. Ahalkalak Sancağı
 6. Ardahan-ı Büzürk Sancağı
 7. Ardanuç Sancağı
 8. Astere Sancağı
 9. Astıha Sancağı
 10. Çıldır Sancağı
 11. Emirhoy (İmirhev?)Sancağı
 12. Haçerek Sancağı
 13. Hartos Sancağı
 14. Keskim Sancağı
 15. Mahcil Sancağı
 16. Nısf-ı Livane Sancağı
 17. Nısf-ı Livane ve Pertek Sancağı
 18. Oltu Sancağı
 19. Pertekrek Sancağı
 20. Penek Sancağı
 21. Poshov Sancağı
 22. Şavşat Sancağı

1722-1730 yılları arasında eyaletin sancakları;

 1. Acara Sancağı
 2. Acara-i Süflâ Sancağı
 3. Acara-i Ulyâ Sancağı
 4. Altunkale Sancağı
 5. Ardahan-ı Büzürk Sancağı
 6. Ardanuç Sancağı
 7. Aspinza Sancağı
 8. Haçerek Sancağı
 9. Hartos Sancağı
 10. Emirhoy Sancağı
 11. Mahcil Sancağı
 12. Mamervân Sancağı
 13. Nısf-ı Livane Sancağı
 14. Nısf-ı Livane ve Pertek Sancağı
 15. Oltu Sancağı
 16. Penek Sancağı
 17. Poshov Sancağı
 18. Şavşat Sancağı
 19. Pertekrek Sancağı

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Tao-Klarceti - Tarih ve Kültür Araştırmaları, (Editörler) Buba Kudava ve Goça Saitidze, Tiflis, 2018, s. 175, ISBN 9789941478734.
 2. ^ Kılıç, Ü., "Oltu'da Arslan Paşa Külliyesi". Karadeniz Araştırmaları, Cilt:5, Sayı: 17, Sayfa:113-131, 2008. URL:http://www.karam.org.tr/Makaleler/528299854_kilic.pdf. Erişim: 2016-09-25
 3. ^ a b Emecen, F., "Çıldır Eyaleti". Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt:8, Sayfa:300-301, İstanbul 1993. URL:http://www.tdvia.org/dia/ayrmetin.php?idno=080300. Erişim: 2016-09-25
 4. ^ İnbaşı, M., "XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Çıldır Eyaleti ve İdarecileri". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Erzurum 2006. URL:http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/viewFile/1020000308/1020000303 27 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2016-09-25