Muhammed'in evlilikleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Muhammed'in evlilikleri, evlendiği kadınların kimlerden oluştuğu, bazı evliliklerinin gerçekleşme şekli, evlendiği kadınların yaşları, Muhammed'in çocukları, Ehl-i beyt'in kimlerden oluştuğu gibi konular İslam dışı çevrelerce en çok tartışılan konulardandır.[kaynak belirtilmeli]

Evliliklerin sebepleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı yazarlar Muhammed'in evliliklerinin eğitim-öğretim, sosyal, dini-teşrii ve siyasi sebeplerle yapılan evlilikler olduğunu ileri sürerler.[1][2] Bu evliliklerin şekil ve içerik açısından incelenmesi islam fıkıh bilginlerine şeriat'ta sünnet'e kıyaslama yoluyla müslümanların evlilik ve cinsel hayatlarında uymaları gereken kuralları ortaya koyma konusunda yol gösterici olmuştur.

Bu evlilikleri Muhammed'in eleştirisi için kullananlara göre ise evliliklerin mal, statü, cinsel arzular gibi çeşitli amaçları bulunmaktadır.[3] Muhammed' bu evliliklerin gerçekleşme şekli (savaş esiri, evlatlığının eşi), evlendiği kadınların yaşları ve evlilik ve ilişkilerinin sayısı dolayısıyla da eleştirilmiştir.

Bilgi kaynakları, güvenilirlik, rasyonalite[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhammed'in evlilikleri ile ilgili bilgilerin bir bölümü Kur'an'a dayanır. Bunun dışında başlangıç itibariyle bir sözlü kültür ürünü olan Hadis, haber, siyer, meğazi ve tefsir gibi kaynaklardan derlenen bilgiler, bu evliliklerle ilgili bilgi kaynaklarını oluşturmaktadır.[4][5] Bilgi kaynaklarının ve ve bu kaynaklardan elde edilen bilgilerin güvenilebilirliği çeşitli akademisyenler tarafından sorgulanmaktadır.[6] Siyerle ilgili irrasyonel-çelişkili bilgiler, Muhammed'in cinsel hayatı, eş ve çocuklarının sayısı ve bunların kimler olduğu gibi alanlarda da kendisini gösterir.

Evlilikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhammed'in kesin sayısı bilinmeyen, çok sayıda evlilik, esire veya cariye edindiği hadis ve siyer kayıtlarında bulunur. Buna göre Muhammed 9,[7] 11,[8] 11 ya da 13,[9] 12,[10][11][12] 13,[13], 12 evlilik ve iki cariye[14] 15,[15] 19,[16] 22,[17][18] [kaynak güvenilir mi?] 10 evlilik, 10-15 cariye,[19] kadın ile evlilik yapmıştır. Medine döneminde Muhammed'in eşleri için Mescidin duvarlarına bitişik odalar yapılmıştır. Bu odaların sayısının 9'a kadar ulaştığı ifade edilmektedir.

Muhammed'in, çoğunluğu 50 yaşın üzerinde olan kadınlarla gerçekleştirdiği bazı evlilikleri ve onlardan yaşları bilinenlerin yaşları yaklaşık olarak şöyledir;

Esire veya cariyeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Evliliklerinin Zaman Çizelgesi

Tartışmalı ilişkileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Evlilikleri ile ilgili görüşler[değiştir | kaynağı değiştir]

Türk İlâhiyatcı Prof Dr Süleyman Ateş, Aîşe'nin yaşı ile ilgili rivayetlerin Ayşe’nin özgeçmişini yazan tarihçilerin verdiği bilgilerle uyuşmadığını ifade etmektedir. Süleyman Ateş konu ile ilgili açıklamasında:" Tarihçilerin ve bibliyografların tesbitine gore Hz. Ayşe, Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma'dan beş yaş küçüktür. Hz. Fatıma Peygamberlikten 5 yıl önce doğmuştur. Demek ki Hz. Ayşe, Peygamberliğin başlangıç yılında doğmuştur. Hz. Muhammed Peygamber olduktan itibaren 13 yıl Mekke'de kaldı. Peygamber hicret ettiği zaman Ayşe 13 yaşında olmalıdır. Peygamber Medine'ye göçtükten iki yıl sonra Ayşe ile evlendiğine göre (el-İsâbe: 4/359) demek ki evlendiği zaman Hz. Ayşe en az 15 yaşında idi. Ayrıca Hz. Ayşe, Peygamber'le nişanlanmadan önce Cübeyr ibn Mut‘im’e nişanlı veya sözlü idi. Bu da onun, Peygamber, kendisini istemeden önce evlenecek yaşta olduğunu göstermez mi? Bu yaş da her hâlde dokuz yaş değildir. Demek ki Peygamber istediği zaman Ayşe, en azından evlenecek çağ olan 15 yaşlarında idi. Bu yaş da Arabistan gibi sıcak ülkelerde tam evlenme çağıdır. Bizde de eskiden kız çocukları erken evlendirilirdi. "14'üne gelince kızı ya ere veya yere vermeli" cümlesi bir ata sözü gibi söylenir. Zaten evlenecek çağda olmayan birisini Peygamber’e önermezlerdi. Çünkü Hz. Ayşe'yi direkt olarak Peygamber istememiş, halası onu Peygamber'e önermiş, o da uygun görmüştü. Bir başka rivayete göre Hz. Ayşe Peygamberimizin kızı Fatma ile yaşıttır. Fatma’nın doğumunda babası 35 yaşında idi. Bu durumda Ayşe evlendiğinde 20 yaşlarındadır. " ifadesini kullanmaktadır.[28]

Türk İlahiyatçı Prof.Dr. Mehmet Soysaldı [29], Muhammed'in evlilikleri ile ilgili değerlendirmesinde; "Tarih boyunca İslam düşmanları, İslam dinini insanlara kötü göstermek ve Müslümanları dinlerinden soğutmak amacıyla planlı bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. İşte onlardan biri de İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)’e yönelttikleri iftiralar ve batıl sözlerdir..." ifadesine ek olarak "..onların bu iddialarının Muhammed’e, olan kin, haset ve düşmanlıklarından kaynaklandığını ve bütün bunları insanları İslam dininden uzaklaştırmak için ortaya attıklarını.." savunmakta ve Muhammed'in fazla evliliğinin "sebep ve hikmetleri" açısından değerlendirildiğinde ".. İslam düşmanlarının iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı.." görüşüne yer vermektedir.[30]

Hatice ile evliliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhammed ticaretle uğraştığı dönemde zengin bir kadın olan Hatice ile tanışır ve üzerinde iyi bir izlenim bıraktığı Hatice ile evlenir. Evlendiklerinde Muhammed'in 25, Hatice'nin ise 40 yaşlarında olduğu ifade edilir.[31] Muhammed'in Hatice'den, 3 oğlan ve 4 kız olmak üzere 7 çocuğu olmuştur.[32][33][10]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/peygamberimizin-hanimlari-ve-evliliklerindeki-hikmetler-2#.UdpmFDvwnSs
 2. ^ http://kuraninislami.tr.gg/Hz-.--Muhammed-h-in-Evlilikleri.htm
 3. ^ http://www.turandursun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=469:muhammedin-cinsel-hayati-2&catid=44&Itemid=117
 4. ^ http://www.sonmezkutlu.com/?pnum=43&pt=Tarihsel%20Muhammed%20ile%20Menkabevi%20Muhammed'i%20Ay%C4%B1rman%C4%B1n%20%C3%96nemi
 5. ^ http://www.suleyman-ates.com/index.php?option=com_content&view=article&id=425:bn-shaktan-oence-siyer-yazar-var-m&catid=38:haziran-2012&Itemid=118
 6. ^ http://www.sonpeygamber.info/siyer-yaziciligi-uzerine
 7. ^ http://www.ali-gomaa.com/?page=scholary-output&so_details=153
 8. ^ http://www.answering-islam.org/Shamoun/mhd_marriages.htm
 9. ^ http://www.bible.ca/islam/dictionary/M/muhammad.html
 10. ^ a b c [1] Prof.Dr. Mehmet Soysaldı, Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri
 11. ^ http://www.light-of-life.com/eng/reveal/r5405et8.htm
 12. ^ http://www.islamawareness.net/Muhammed/ibn_kathir_wives.html
 13. ^ http://www.answering-islam.org/Shamoun/mhd_marriages.htm
 14. ^ http://mukto-mona.net/Articles/asghar/muhammad_islam12.htm
 15. ^ http://www.bible.ca/islam/dictionary/M/muhammad.html
 16. ^ http://www.islam-watch.org/authors/68-mumin/1164-muhammad-and-wives-a-look-into-the-harem-of-the-holy-prophet.html
 17. ^ http://www.bible.ca/islam/islam-myths-muhammad-sinless-4-wives.htm
 18. ^ http://muslumanlik.angelfire.com/muhammedinkarilaricariyeleri.html
 19. ^ http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/List+of+Muhammad's+wives+and+companions
 20. ^ [hadis.ihya.org/buhari/konu/955.html Sahîh-i Buhârî]
 21. ^ Mehmet Azimli, İslâmi araştırmalar, c.16, sayı 1/2003, Dicle Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi
 22. ^ http://www.bilimfelsefedin.org/?p=144 Aişe'nin evlilik yaşı tartışmaları
 23. ^ http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/aise-validemiz-in-evlilik-yasi#.UeNB_tKG5Ko Dr.Reşat Haylamaz "Aişe Validemizin evlilik yaşı" (Akademik izâhat)
 24. ^ http://www.suleyman-ates.com/index.php?option=com_content&view=article&id=564%3Ahz-ayenin-evlenme-yayla-ilgili-rivayetler-tarihi-bilgilere-terstir&catid=46%3Aubat-2013&Itemid=97 Aîşenin evlilik yaşı, Prof Dr Süleyman Ateş
 25. ^ http://muslumanlik.angelfire.com/muhammedinkarilaricariyeleri.html
 26. ^ http://www.sonpeygamber.info/hz-cuveyriye-ra
 27. ^ Taberi, Tarih, III, 168.
 28. ^ http://www.suleyman-ates.com/index.php?option=com_content&view=article&id=564%3Ahz-ayenin-evlenme-yayla-ilgili-rivayetler-tarihi-bilgilere-terstir&catid=46%3Aubat-2013&Itemid=97 Erişim tarihi: 30 Temmuz 2013
 29. ^ http://perweb.firat.edu.tr/default.asp?content=personelgoster.asp&uid=i-A-0005 Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI
 30. ^ http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/efendimizinevlilikleri.pdf
 31. ^ İbnü'l-Esîr, el-Kâmil 2/39
 32. ^ İbn Hişam, es-Siretü’n-Nebeviyye, I, 190.
 33. ^ İbn Hişam, age., I, 190; İbn Sa’d, Tabakat, I, 133