Muhammed'in evlilikleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Muhammed'in evlilikleri, Muhammed'in kesin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte hayatı boyunca 11 ya da 13 kadınla evlendiği, bu evliliklerinden 2'si hariç tümünün Medine döneminde gerçekleştiği kabul edilir. Medine döneminde Muhammed'in eşleri için Mescidin duvarlarına bitişik odalar yapılmıştır. Bu odaların sayısının 9'a kadar ulaştığı ifade edilmektedir. [kaynak belirtilmeli]

Tarihsel değerlendirmeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Arap kültüründe evlilikler kabile ihtiyaçlarına göre planlanır, kabile içinde ve diğer kabileler arasında ittifaklar oluşturma amacıyla yapılırdı.[1] Watt 'a göre Muhammed'in bütün evlilikleri arkadaşlık ilişkilerini güçlendirme politikasına hizmet ediyordu ve Arap gelenekleri üzerine kurulmuştu.[2] Esposito Muhammed'in bazı evliliklerinin dul kadınlara yeni bir yaşam şansı vermeyi amaçladığını ifade eder.[3][4] Francis Edwards Peters'a göre Muhammed'in evlilikleri hakkında genellemeler yapmak zordur; Onlardan bazıları politik, bazıları acıma ve belki de gönül işleri ile alakalıydı.[5] Muhittin Akgül Muhammed'in eğitim-öğretim, sosyal, dini-teşrii (şeriat, ya da yasa koyma) ve siyasi sebeplerle evlilikler yaptığını ifade eder.[6] Turan Dursun'a göre ise evliliklerinin mal, statü, cinsel arzular gibi çeşitli amaçları bulunmaktaydı.[7]

Muhammed'in evlilikleri ile ilgili bilgilerin bir bölümü Kur'an'a dayanır. Bunun dışında Hadis ve tefsir gibi kaynaklardan derlenen bilgiler, bu evliliklerle ilgili bilgi kaynaklarını oluşturmaktadır. Bazı araştırmacılar bu kaynaklarda verilen bir takım bilgilerin doğruluk derecesini sorgulanabilir nitelikte bulmaktadırlar.[8][9]

Evlendiği kadınların sayısı[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhammed'in kesin sayısı bilinmeyen, çok sayıda evlilik, esire veya cariye edindiği hadis ve siyer kayıtlarında bulunur. Buna göre Muhammed 9,[10] 11,[11] 11 ya da 13,[12] 12,[13][14][15] 13,[16], 12 evlilik ve iki cariye[17] 15,[18] 19,[19] 22,[20][21] [kaynak güvenilir mi?] 10 evlilik, 10-15 cariye,[22] kadın ile evlilik yapmıştır.

Ana başlıklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Hatice bint Hüveylid[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhammed, Mekkeli zengin bir kadın olan Hatice'nin üzerinde iyi bir izlenim bıraktı ve Hatice'nin evlenme teklifini kabul ederek onunla evlendi. Evlendiklerinde Muhammed'in 25, Hatice'nin ise 40 yaşlarında olduğu ifade edilir.[13] Hatice ölünceye kadar başka eş almadı.[23][24] Muhammed'in Hatice'den, 2 oğlan ve 4 kız olmak üzere 6 çocuğu olmuştur.[25][26][27] Hatice vefat ettikten 2,5 yıl sonra, 53 yaşından sonra Polijinik evlilikler yapmıştır.[28]

Muhammed ticaretle uğraştığı dönemde zengin bir kadın olan Hatice ile tanışır ve üzerinde iyi bir izlenim bıraktığı Hatice ile evlenir. Evlendiklerinde Muhammed'in 25, Hatice'nin ise 40 yaşlarında olduğu ifade edilir.[29] Muhammed'in Hatice'den, 3 oğlan ve 4 kız olmak üzere 7 çocuğu olmuştur.[25][26][13]

Medine'ye göç[değiştir | kaynağı değiştir]

Sevde bint-i Zem’a[değiştir | kaynağı değiştir]

Hatice'nin ölümünden sonra, Havla bint Hakim'in tavsiyesiyle evlendiği dul ve yaşlı bir kadındı. Muhammedle evlendiğinde 55 yaşlarındaydı.[13]

Aişe bint-i Ebu Bekir[değiştir | kaynağı değiştir]

Sevde bint-i Zem’a ile evliliğinden kısa bir süre sonra da genç bir kız olan Aişe bint Ebu Bekir ile sözlenmiştir.[30][31] Aişe ile sözlendikten 3 yıl sonra yani hicretten sonra evlenmiştir.[32][33] Aişe, Muhammed'in önceden evlilik yapmamış tek eşidir.[32][34]Aişe'nin Muhammed'le evlendiği sırada yaşı değişik kaynaklarda 9,[35] karşılaştırmalı çalışmalarda 13, 15, 18[36][37][38] veya 20[39] olarak geçer.

Prof Dr Süleyman Ateş, Aîşe'nin yaşı ile ilgili rivayetlerin Ayşe’nin özgeçmişini yazan tarihçilerin verdiği bilgilerle uyuşmadığını ifade etmektedir;" Tarihçilerin ve bibliyografların tesbitine gore Hz. Ayşe, Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma'dan beş yaş küçüktür. Hz. Fatıma Peygamberlikten 5 yıl önce doğmuştur. Demek ki Hz. Ayşe, Peygamberliğin başlangıç yılında doğmuştur. Hz. Muhammed Peygamber olduktan itibaren 13 yıl Mekke'de kaldı. Peygamber hicret ettiği zaman Ayşe 13 yaşında olmalıdır. Peygamber Medine'ye göçtükten iki yıl sonra Ayşe ile evlendiğine göre (el-İsâbe: 4/359) demek ki evlendiği zaman Hz. Ayşe en az 15 yaşında idi. Ayrıca Hz. Ayşe, Peygamber'le nişanlanmadan önce Cübeyr ibn Mut‘im’e nişanlı veya sözlü idi. Bu da onun, Peygamber, kendisini istemeden önce evlenecek yaşta olduğunu göstermez mi? Bu yaş da her hâlde dokuz yaş değildir. Demek ki Peygamber istediği zaman Ayşe, en azından evlenecek çağ olan 15 yaşlarında idi. Bu yaş da Arabistan gibi sıcak ülkelerde tam evlenme çağıdır. Bizde de eskiden kız çocukları erken evlendirilirdi. "14'üne gelince kızı ya ere veya yere vermeli" cümlesi bir ata sözü gibi söylenir. Zaten evlenecek çağda olmayan birisini Peygamber’e önermezlerdi. Çünkü Hz. Ayşe'yi direkt olarak Peygamber istememiş, halası onu Peygamber'e önermiş, o da uygun görmüştü. Bir başka rivayete göre Hz. Ayşe Peygamberimizin kızı Fatma ile yaşıttır. Fatma’nın doğumunda babası 35 yaşında idi. Bu durumda Ayşe evlendiğinde 20 yaşlarındadır. " ifadesini kullanmaktadır.[40]

Mekke ile yapılan savaşta dul kalanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Hafsa bint-i Ömer[değiştir | kaynağı değiştir]

Medine'ye hicretten sonra Muhammed, savaşlarda ölen Müslümanların dulları ile evlilikler yapmıştır. Bu durumda olan 3 kadından biri de [13](Uhud'da ölen Huneys b.Huzafe'nin dulu Hafsa bint Ömer bin Hattab idi. [41]

Hind bint-i Ebî Ümeyye[değiştir | kaynağı değiştir]

[28][42] Uhud'da ölen Abdullah bin Abdilesed'in duludur.[43])

Reyhâne bint-i Zeyd[değiştir | kaynağı değiştir]

Benî Kurayza Gazvesi’nde esir düşmüş, sonradan Müslüman olmuştur.İslam Peygamberi Muhammed ile evliliği Müslümanlığı kabul etmesinden sonradır.[44]

Zeynep bint-i Huzeyme[değiştir | kaynağı değiştir]

Bedir'de ölen Ubeyde b. el-Haris'in duludur.[45],

Aile içi ayrılık üzerine[değiştir | kaynağı değiştir]

Zeynep bint-i Cahş[değiştir | kaynağı değiştir]

Evlatlığı olan Zeyd'in ayrıldığı hanımı ve halasının kızıdır.[34][46]

Barış veya ittifak amacıyla yapıldığına inanılanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Cüveyriye bint-i Haris[değiştir | kaynağı değiştir]

Mustalik oğullarının reisi el-Haris’in kızıdır.[47],[28][42]

Safiyye bint-i Huyey[değiştir | kaynağı değiştir]

Medine Yahudilerinden Nadir Oğulları kabilesi reisi Huyey b. Ahtab’ın kızıdır.[48][49]

Ümmü Habibe Remle bint-i Ebî Süfyan[değiştir | kaynağı değiştir]

Kureyş lideri Ebu Süfyan'ın kızıdır.[50],

Mâriye el-Kıbtiyye[değiştir | kaynağı değiştir]

Mısır Mukavkısı'nın hediyesi olarak gelmiş [51]) ve Medine’de İslam Peygamberinin tebliği üzerine İslamı kabul etmiş müslüman ve[42] daha sonra Peygamber ile nikâhlanıp, evlenmiş bir yıl sonra da Muhammed'in erkek çocuklarından İbrahim'i dünyaya getirmiştir.[28][42][52]

Meymûne bint-i Haris[değiştir | kaynağı değiştir]

Âmir b. Sa’sa’a kabilesindendir.[53]

Evliliklerinin Zaman Çizelgesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhammed'in dulları[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhammed öldüğü zaman geride 9 adet dul bırakmış ve bu kadınlar müminlerin anneleri sayıldığı için ömürleri boyunca diğer erkeklerle evlenmemişlerdir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Amira Sonbol, Rise of Islam: 6th to 9th century, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures
 2. ^ Watt (1956), p.287
 3. ^ Esposito (1998), pp. 16–8.
 4. ^ John Esposito. Islam: The Straight Path. Oxford University Press. p.17-18.
 5. ^ F. E. Peters (2003), p.84
 6. ^ http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/peygamberimizin-hanimlari-ve-evliliklerindeki-hikmetler-2#.UdpmFDvwnSs
 7. ^ http://www.turandursun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=469:muhammedin-cinsel-hayati-2&catid=44&Itemid=117
 8. ^ http://www.sonmezkutlu.com/?pnum=43&pt=Tarihsel%20Muhammed%20ile%20Menkabevi%20Muhammed'i%20Ay%C4%B1rman%C4%B1n%20%C3%96nemi
 9. ^ http://www.suleyman-ates.com/index.php?option=com_content&view=article&id=425:bn-shaktan-oence-siyer-yazar-var-m&catid=38:haziran-2012&Itemid=118
 10. ^ http://www.ali-gomaa.com/?page=scholary-output&so_details=153
 11. ^ http://www.answering-islam.org/Shamoun/mhd_marriages.htm
 12. ^ http://www.bible.ca/islam/dictionary/M/muhammad.html
 13. ^ a b c d e [1] Prof.Dr. Mehmet Soysaldı, Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri
 14. ^ http://www.light-of-life.com/eng/reveal/r5405et8.htm
 15. ^ http://www.islamawareness.net/Muhammed/ibn_kathir_wives.html
 16. ^ http://www.answering-islam.org/Shamoun/mhd_marriages.htm
 17. ^ http://mukto-mona.net/Articles/asghar/muhammad_islam12.htm
 18. ^ http://www.bible.ca/islam/dictionary/M/muhammad.html
 19. ^ http://www.islam-watch.org/authors/68-mumin/1164-muhammad-and-wives-a-look-into-the-harem-of-the-holy-prophet.html
 20. ^ http://www.bible.ca/islam/islam-myths-muhammad-sinless-4-wives.htm
 21. ^ http://muslumanlik.angelfire.com/muhammedinkarilaricariyeleri.html
 22. ^ http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/List+of+Muhammad's+wives+and+companions
 23. ^ Bullough (1998), p. 119
 24. ^ Reeves (2003), p. 46
 25. ^ a b İbn Hişam, es-Siretü’n-Nebeviyye, I, 190.
 26. ^ a b İbn Hişam, age., I, 190; İbn Sa’d, Tabakat, I, 133
 27. ^ Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri.
 28. ^ a b c d İbn Sa’d, Ebu Abdillah Muhammed, et-Tabakatü’l-Kübrâ, Beyrut 1985, VIII, 216-220.
 29. ^ İbnü'l-Esîr, el-Kâmil 2/39
 30. ^ D. A. Spellberg, Politics, Gender, and the Islamic Past: the Legacy of A'isha bint Abi Bakr, Columbia University Press, 1994, p. 40
 31. ^ Watt, Aisha, Encyclopedia of Islam
 32. ^ a b Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet, Harper San Francisco, 1992, p. 145.
 33. ^ Tabari, Volume 9, Page 131; Tabari, Volume 7, Page 7
 34. ^ a b Momen (1985), p.9
 35. ^ [hadis.ihya.org/buhari/konu/955.html Sahîh-i Buhârî]
 36. ^ Mehmet Azimli, İslâmi araştırmalar, c.16, sayı 1/2003, Dicle Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi
 37. ^ http://www.bilimfelsefedin.org/?p=144 Aişe'nin evlilik yaşı tartışmaları
 38. ^ http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/aise-validemiz-in-evlilik-yasi#.UeNB_tKG5Ko Dr.Reşat Haylamaz "Aişe Validemizin evlilik yaşı" (Akademik izâhat)
 39. ^ http://www.suleyman-ates.com/index.php?option=com_content&view=article&id=564%3Ahz-ayenin-evlenme-yayla-ilgili-rivayetler-tarihi-bilgilere-terstir&catid=46%3Aubat-2013&Itemid=97 Aîşenin evlilik yaşı, Prof Dr Süleyman Ateş
 40. ^ http://www.suleyman-ates.com/index.php?option=com_content&view=article&id=564%3Ahz-ayenin-evlenme-yayla-ilgili-rivayetler-tarihi-bilgilere-terstir&catid=46%3Aubat-2013&Itemid=97 Erişim tarihi: 30 Temmuz 2013
 41. ^ Nomani (1970), pg. 360
 42. ^ a b c d http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/efendimizinevlilikleri.pdf Prof.Dr.Mehmet SOYSALDI
 43. ^ Umm Salamah. Courtesy of ISL Software. University of Southern California.
 44. ^ http://www.islamkent.org/threads/37323-Her-g%C3%BCn-10-dk-ay%C4%B1r%C4%B1n!-(Hz-Muhammed-(sav)-in-hayat%C4%B1)/page5 Doç Dr Casim AVCI Hz.Muhammed (sav)'in hayatı
 45. ^ Watt(1956), pg.393
 46. ^ Watt (1974), p.156-159
 47. ^ Rodinson, page 196.
 48. ^ Nomani(1970) p. 424.
 49. ^ Watt (1964) p. 195
 50. ^ Umm Habibah: Ramlah Bin Abi Sufyan. IslamOnline.
 51. ^ A. Guillaume (1955), p. 653
 52. ^ İbn Sa’d, age., VIII, 212, 213.
 53. ^ Al-Shati, Bint (2006-12). The wives of the Prophet. Matti Moosa (trans.), D. Nicholas Ranson. Gorgias Press LLC. ss. 52. ISBN 978-1-59333-398-0.