Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış, en son 8 Mayıs 2008 tarihindeki düzeltmeleri içeren, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü listesi bulunmaktadır.[1] Protokol listesinde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ismi yer almaz. Çünkü Cumhurbaşkanı doğal olarak protokolün başıdır.

 1. TBMM Başkanı
 2. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
 3. TSK Genelkurmay Başkanı
 4. Ana Muhalefet Partisi Başkanı
 5. Eski Cumhurbaşkanları
 6. Anayasa Mahkemesi Başkanı
 7. Yargıtay Birinci Başkanı
 8. Danıştay Başkanı
 9. Bakanlar Kurulu üyeleri
 10. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuvvet komutanları
 11. Orgeneraller/Oramiraller
 12. YÖK Başkanı
 13. TBMM Başkan Vekilleri
 14. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları
 15. TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri
 16. TBMM'de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları
 17. TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri
 18. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları
 19. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri
 20. TBMM üyeleri
 21. Sayıştay Başkanı
 22. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 23. Danıştay Başsavcısı
 24. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
 25. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
 26. Anayasa Mahkemesi Üyeleri
 27. Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri
 28. Danıştay Başkan Vekilleri
 29. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili
 30. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili
 31. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
 32. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
 33. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
 34. TBMM Genel Sekreteri
 35. Başbakanlık Müsteşarı
 36. Bakan Yardımcıları
 37. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
 38. Kamu Başdenetçisi
 39. Ankara Valisi
 40. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
 41. Ankara'daki Üniversitelerin Rektörleri
 42. Ankara Garnizon Komutanı
 43. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
 44. Korgeneraller/Koramiraller
 45. MGK Genel Sekreteri/Bakanlık Müsteşarları/AB Genel Sekreteri/Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar
 46. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
 47. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı
 48. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
 49. Merkez Bankası Başkanı
 50. Rekabet Kurumu Başkanı
 51. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı
 52. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
 53. Diyanet İşleri Başkanı
 54. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları
 55. TBMM Genel Sekreter Yardımcıları
 56. Tümgeneraller/Tümamiraller
 57. Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşar Yardımcıları
 58. Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeler
 59. Danıştay Daire Başkanları ve Üyeler
 60. Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeler
 61. Devlet Personel Başkanı
 62. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
 63. TÜBİTAK Başkanı
 64. Ankara'daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları
 65. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri
 66. Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri
 67. Merkezde Görevli Valiler
 68. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
 69. Kamu Denetçiliği Kurumu Denetçileri,
 70. Tuğgeneraller/Tuğamiraller
 71. YÖK Genel Sekreteri
 72. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
 73. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
 74. Anadolu Ajansı Genel Müdürü
 75. TRT Genel Müdürü
 76. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
 77. Vakıflar Genel Müdürü
 78. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
 79. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü
 80. Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri
 81. Ankara'daki Fakültelerin Dekanları, Yardımcıları
 82. Ankara'daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları
 83. Sivil ve Askeri Dernek Başkanları

Taşra (İl, İlçe) Protokol Sıralaması[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri (İlde Vali, İlçede Kaymakam)
 2. TBMM üyeleri
 3. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı
 4. Büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı, il belediye başkanı
 5. Cumhuriyet başsavcısı, adli yargı adalet komisyonu başkanı, bölge adliye ve bölge idare mahkemesi başkanları, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, idare ve vergi mahkemeleri başkanları, üniversite rektörleri, baro başkanı,
 6. Vali yardımcıları, kaymakamlar, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü il genel meclisi başkanı ile ilçe belediye başkanları
 7. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri
 8. Genel ve özel bütçeli kuruluşların üst yöneticileri
 9. Valilikçe belirlenecek sayıda, garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları
 10. Hakimler, savcılar, noter odası başkanı
 11. İktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) il başkanları
 12. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları
 13. Resmî Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sıraya göre bakanlıkların bölge ve il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecek ilköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri
 14. Kamu bankalarının müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri
 15. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre)
 16. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri
 17. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri
 18. Özel banka müdürleri
 19. Kamu yararına çalışan dernek başkanları

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izni v.b. maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) TBMM üyelerinden önce yer alırlar.
 2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.
 3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygulanır.
 4. İlçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası ildeki sıraya göre saptanır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ (Türkçe) Başkent Protokolü Öndegelim Listesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2008-05-08, http://www.mfa.gov.tr/baskent-protokolu-ondegelim-listesi.tr.mfa, erişim tarihi: 2009-07-30 

   Taşra Protokol listesini belirleyen “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.