Türkiye Cumhuriyeti devlet protokolü

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü sayfasından yönlendirildi)
Jump to navigation Jump to search

Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış, en son 8 Mayıs 2008 tarihindeki düzeltmeleri içeren, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü listesi bulunmaktadır.[1] Protokol listesinde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ismi yer almaz. Çünkü Cumhurbaşkanı doğal olarak protokolün başıdır.

 1. TBMM Başkanı
 2. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
 3. Genel Kurmay Başkanı
 4. Ana Muhalefet Partisi Başkanı
 5. Eski Cumhurbaşkanları
 6. Anayasa Mahkemesi Başkanı
 7. Başbakan Yardımcıları
 8. Yargıtay Birinci Başkanı
 9. Danıştay Başkanı
 10. Diyanet İşleri Başkanı
 11. Bakanlar Kurulu Üyeler
 12. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuvvet komutanları
 13. Orgeneraller/Oramiraller
 14. YÖK Başkanı
 15. TBMM Başkan Vekilleri
 16. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları
 17. TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri
 18. TBMM'de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları
 19. TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri
 20. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları
 21. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri
 22. TBMM üyeleri
 23. Sayıştay Başkanı
 24. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 25. Danıştay Başsavcısı
 26. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
 27. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
 28. Anayasa Mahkemesi Üyeleri
 29. Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri
 30. Danıştay Başkan Vekilleri
 31. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili
 32. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili
 33. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
 34. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
 35. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
 36. TBMM Genel Sekreteri
 37. Başbakanlık Müsteşarı
 38. Bakan Yardımcıları
 39. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
 40. Kamu Başdenetçisi
 41. Ankara Valisi
 42. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
 43. Ankara'daki Üniversitelerin Rektörleri
 44. Ankara Garnizon Komutanı
 45. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
 46. Korgeneraller/Koramiraller
 47. MGK Genel Sekreteri/Bakanlık Müsteşarları/AB Genel Sekreteri/Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar
 48. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
 49. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı
 50. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
 51. Merkez Bankası Başkanı
 52. Rekabet Kurumu Başkanı
 53. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı
 54. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
 55. Diyanet İşleri Başkanı
 56. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları
 57. TBMM Genel Sekreter Yardımcıları
 58. Tümgeneraller/Tümamiraller
 59. Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşar Yardımcıları
 60. Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeler
 61. Danıştay Daire Başkanları ve Üyeler
 62. Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeler
 63. Devlet Personel Başkanı
 64. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
 65. TÜBİTAK Başkanı
 66. Ankara'daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları
 67. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri
 68. Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri
 69. Merkezde Görevli Valiler
 70. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
 71. Kamu Denetçiliği Kurumu Denetçileri,
 72. Tuğgeneraller/Tuğamiraller
 73. YÖK Genel Sekreteri
 74. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
 75. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
 76. Anadolu Ajansı Genel Müdürü
 77. TRT Genel Müdürü
 78. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
 79. Vakıflar Genel Müdürü
 80. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
 81. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü
 82. Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri
 83. Ankara'daki Fakültelerin Dekanları, Yardımcıları
 84. Ankara'daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları
 85. Sivil ve Askeri Dernek Başkanları

Taşra (İl, İlçe) Protokol Sıralaması[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri (İlde Vali, İlçede Kaymakam)
 2. TBMM üyeleri
 3. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı
 4. Büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı, il belediye başkanı
 5. Cumhuriyet başsavcısı, adli yargı adalet komisyonu başkanı, bölge adliye ve bölge idare mahkemesi başkanları, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, idare ve vergi mahkemeleri başkanları, üniversite rektörleri, baro başkanı,
 6. Vali yardımcıları, kaymakamlar, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü il genel meclisi başkanı ile ilçe belediye başkanları
 7. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri
 8. Genel ve özel bütçeli kuruluşların üst yöneticileri
 9. Valilikçe belirlenecek sayıda, garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları
 10. Hakimler, savcılar, noter odası başkanı
 11. İktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) il başkanları
 12. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları
 13. Resmî Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sıraya göre bakanlıkların bölge ve il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek ilköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri
 14. Kamu bankalarının müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri
 15. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre)
 16. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri
 17. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri
 18. Özel banka müdürleri
 19. Kamu yararına çalışan dernek başkanları

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izni v.b. maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) TBMM üyelerinden önce yer alırlar.
 2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.
 3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygulanır.
 4. İlçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası ildeki sıraya göre saptanır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ (Türkçe) Başkent Protokolü Öndegelim Listesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2008-05-08, http://www.mfa.gov.tr/baskent-protokolu-ondegelim-listesi.tr.mfa, erişim tarihi: 2009-07-30 

   Taşra Protokol listesini belirleyen “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.