Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan üst kademe subaylar listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan üst kademelerdeki komutanların listesi:

Asker Doğum Ölüm Sicili Binbaşı Kaymakam Miralay Mirliva Ferik I. Ferik Müşir Görev(ler)
Muhittin Akyüz 1870, İstanbul 1940 1304-P.38 1898 1902 1913 1916 Kastamonu Bölge K.
Nazif Kayacık 1872, İstanbul 1951 1306-P.298 1905 1910 1915 1928 3.Kaf.Tüm.K.
İsmail Cevat Çobanlı 1871, İstanbul 1938 1307-P.4 1895 1898 1910 1914 1918 1926 El-Cezire Cep.K.
Cemil Conk 1873, İstanbul 1963 1308-P.18 1901 1914 1916 1923 11-18.Tümen K.
Ahmet Naci Eldeniz 1875, Manastır 1948 1309-P.17 1902 1914 1917 1922 1927 7.Tüm.K.
Rüştü Paşa 1872, Erzurum 1926[1] 1309-Top.8 1911 1914 1917 1920 3.Kaf.Tüm.K.
"Sakallı" Nurettin Paşa 1873, Bursa 1932 1309-P.31 1901 1911 1914 1918 1922 1.Ordu K.
Hasan Mümtaz Çeçen 1876, İstanbul 1941 1309-P.99 1911 1916 1921 57.Tüm.K.
Kâzım Sevüktekin 1877, İstanbul 1949 1311-b-P.5 1906 1914 1918 1922 8.Tüm.K.
Osman Nuri Koptagel 1874, Erzincan 1942 1311-b-P.17 1912 1915 1920 1922 12.Tüm.K.
Mustafa Münip Uzsoy 1878, İstanbul 1950 1311-b-P.32 1911 1915 1921 61.Tüm.K.
Süleyman Sabri 1873, Manastır 1941 1311-b-Sv.50 1912 1915 1921 1929 7.Sv.Tüm.K.
Mehmet Rüştü Sakarya 1877, İstanbul 1951 1311-b-P.70 1903 1909 1912 1921 61.Tüm.K.
Veysel Özgür 1877, Trabzon 1931 1311-b-P.83 1912 1916 1921 7.Tüm.K.
Mehmet Emin Yazgan 1876, İstanbul 1961 1311-b-P.88 1911 1916 1921 1927 7-18.Tüm.K.
Ali Sait Akbaytogan 1872, Manyas 1950 1311-c-P.1 1907 1911 1913 1915 1923 1927 Doğu Cep.K.Vek.
Mustafa Fevzi Çakmak 1876, İstanbul 1950 1311-c-P.7 1902 1910 1913 1915 1918 1921 1922 Başvekil, Millî Müdafaa Vekili, Genkur.Bşk.
Vehbi Kıpçak 1875, Servi 1946 1311-c-P.8 1907 1910 1915 1928 10.Kor.As.Al.Hyt.Bşk.
Ali 1874, İstanbul ? 1311-c-P.11 1914 1916 1922 2-5.Tüm.K.Vek.
Hacı Mehmet Arif Örgüç 1876, İstanbul 1940 1311-c-Sv.69 1910 1914 1921 Mürettep Tüm.K.
Reşat Çiğiltepe 1879, İstanbul 1922 1311-c-P.80 1914 1916 1922 57.Tüm.K.
Mehmet Nihat Anılmış 1876, Filibe 1954 1312-P.4 1907 1912 1914 1915 1928 El-Cezire Cep.K.
Yakup Şevki Subaşı 1876, Harput 1939 1312-P.5 1907 1912 1914 1916 1922 1926 2.Ordu K.
Yusuf İzzet Met 1876, Yozgat 1922 1312-Sv.6 1907 1912 1914 1915 3.Grup K.
Sami Sabit Karaman 1877, Şam 1957 1312-Sv.10 1914 1917 1923 6.Sv.Tüm.K.
Mehmet Muhittin Kurtiş 1876, Şam 1952 1312-P.14 1907 1911 1915 1931 60-61.Tüm.K.
Akif Erdemgil 1876, Debre 1962 1312-Sv.46 1911 1915 1921 1927 2.Tüm.K.
Mehmet Şefik Aker 1877, Kesriye 1964 1312-P.84 1908 1914 1916 57.Tüm.K.
Mehmet Sabri Erçetin 1876, Bursa 1956 1313-Top.17 1914 1917 1921 1922 8-4.Tüm.K.
Hüseyin Nurettin Özsu 1879, İstanbul 1937 1313-P.256 1911 1914 1917 1922 7-17.Tüm.K.
Mehmet Emin Çolakoğlu 1878, Şarkîkaraağaç 1939 1314-P.13 1914 1916 1918 1924 Kars.Müs.Mev.K.
Şükrü Naili Gökberk 1876, Selanik 1936 1314-P.16 1907 1915 1918 1922 1926 15.Tüm.K.-3.Kor.K.
Ali Hikmet Ayerdem 1877, Bursa 1939 1314-P.39 1907 1914 1918 1922 1926 11.Tüm.K.-2.Kor.K.
İbrahim Refet Bele 1881, Selanik 1963 1314-P.44 1913 1915 1916 1922 Güney Cep.K.
Hüseyin Nazmi Solok 1876, Balıkesir 1956 1314-Sv.48 1915 1916 1921 1924 1930 2.Sv.Tüm.K.-6.Tüm.K.
Mehmet Atıf Ateşdağlı 1876, Girit 1947 1314-Sv.48 1916 1917 24.Tüm.K.
Şerif Yaçağaz 1876, Pazarcık 1938 1314-P.94 1914 1916 1921 41.Tüm.K.
Sıtkı Üke 1876, Selanik 1941 1314-İs.505 1910 1915 1921 1927 11.-9.Tüm.K.
Ahmet Nuri Diriker 1876, Rusçuk 1951 1312-P.23 1911 1916 1921 1929 23.Tüm.Tug.K., 18.Tüm.K.V.
Fahrettin Altay 1880, İşkodra 1974 1315-P.1 1909 1914 1915 1921 1922 1926 12.Kor.K.-5.Sv.Kor.K.
Ethem Servet Boral 1876, Kafkasya 1956 1315-P.16 1911 1915 1921 2.Sv.Tüm.K.
Bekir Sami Günsav 1879, Bandırma 1934 1315-P.17 1910 1915 1916 17.Kor.K.Vek.-56.Tüm.K.
Ahmet Nuri Öztekin 1876, Bandırma 1912 1315-P.26 1914 1921 3.Kaf.Tüm.K.
Kâzım İnanç 1880, Diyarbakır 1938 1315-P.29 1909 1915 1915 1918 1924 6.Kor.K.
Mehmet Kâzım Dirik 1881, Manastır 1941 1315-P.87 1913 1915 1916 1924 1928 9.Or.Kur.Bşk.-Erzurum Müs.Mev.K.
Mehmet Selâhattin Adil 1881, İstanbul 1961 1315-b-Top.2 1908 1914 1915 1923 Adana Cep.K.-2.Kor.K.
Celâl (Dz.) 1879, İstanbul ? 1315-Gv.315 1915 1922 1928
Mehmet Hayrettin (Dz.) 1878, İstanbul 1918 1315-Gv.321 1921
Asım Gündüz 1880, Kütahya 1970 1316-P.2 1911 1915 1918 1922 1926 1937 Batı Cep.Kur.Bşk.
Mehmet Hayri 1879, Konya ? 1316-Ağ.Top.2 1910 1915 41.Tüm.K.
Cafer Tayyar Eğilmez 1877, Priştine 1958 1316-Sv.4 1910 1914 1915 1923 1.Kor.K.-Trakya Mil.Kuv.K.
Mürsel Bakü 1881, Erzurum 1945 1316-Sv.7 1911 1914 1918 1922 1.Sv.Tüm.K.
Mustafa Muğlalı 1882, Muğla 1951 1316-P.21 1914 1915 1922 1927 1931 1942 18-13.Tüm.K.
Ömer Lütfi Argeşo 1879, İstanbul 1975 1316-P.25 1915 1918 23.Tüm.K.
Mehmet Suphi Kula 1881, Manastır 1948 1316-Sv.57 1916 1921 1922 1927 14.Sv.Tüm.K.
İbrahim Çolak 1881, Bursa 1944 1316-P.157 1916 1921 1922 3.Sv.Tüm.K.
Mahmut Nedim Hendek 1880, Kafkasya 1920 1316-Sv.484 1916 1918 24.Tüm.K.
Ali İhsan Sabis 1882, İstanbul 1957 1317-Top.1 1911 1914 1915 1917 1.Ordu K:
Mehmet Hayri Tarhan 1880, Tırnovacık 1934 1317-P.4 1912 1916 1921 1929 9.Tüm.K.
Mustafa Kemal Atatürk 1881, Selanik 1938 1317-P.8 1911 1914 1915 1916 1921 TBMM Reisi, Başkomutan
Cavit Erdel 1884, Edirne 1933 1317-P.14 1933 1912 1916 1922 1927 11.Kaf.Tüm.K.
Mehmet Arif Bey 1882, Adana 1926[1] 1317-P.17 1915 1918 1921 11.Tüm.-3.Grup K.
Ali Fuat Cebesoy 1882, İstanbul 1968 1317-P.28 1911 1914 1915 1917 1923 1926 20.Kor.K.-Batı Cep.K., Moskova Sefiri
İsmail Hakkı 1883, İstanbul 1923 1317-P.59 1913 1916 1921 11.Kafkas Tümeni Komutanı
Ahmet Fuat Bulca 1881, Selanik 1962 1317-P.80 1915 1921 1924 24.Tüm.K.-Ankara Komutanı
Musa Kâzım Karabekir 1882, İstanbul 1948 1318-P.1 1912 1914 1915 1915 1920 1923 15.Kor.K.-Doğu Cep.K.
Mehmet Emin Koral 1881, İstanbul 1959 1318-Ağ.Top.1 1912 1915 1916 1922 1926 1.Ordu Kur.Bşk.
Sadullah Güney 1883, İstanbul ? 1318-Kale Top.1 1912 1916 1921 46.Tümen K. - Ankara Menzil Müfettişi
Mehmet Kenan Dalbaşar 1886, İstanbul 1935 1318-Sv.7 1915 1918 1922 1926 1931 5.Tüm.K.
Şevket Seyfi Düzgören 1880, İstanbul 1948 1318-P.14 1912 1916 1921 1927 13.Kaf.Tüm.K.
Mehmet Nuri Conker 1882, Selanik 1937 1318-P.15 1912 1915 1920 41.Tüm.K.
Mehmet Hulusi Conk 1881, İzmir 1950 1318-P.24 1913 1918 1922 24.-18.Tüm.K.
Kazım Fikri Özalp 1882, Köprülü 1968 1318-P.29 1914 1915 1917 1921 1922 1926 61.Tüm.-Mürettep Kor.K.-Millî Müdaffa Vekili
Ethem Necdet Karabudak 1882, Çal 1946 1318-P.31 1915 1921 1922 14.Tüm.K.
Cemil Cahit Toydemir 1883, İstanbul 1956 1318-P.311 1915 1918 1921 1927 1933 1942 5.Kaf.-10.Tüm.K.
Mustafa İsmet İnönü 1884, İzmir 1973 1318-Sah.Top.1 1912 1914 1915 1921 1922 1926 Genelkurmay Başkanı - Batı Cep K.
Şefik Avni Özüdoğru 1884, Samsun 1960 1319-İs.1 1915 1918 15.Tüm.K.
İzzettin Çalışlar 1882, Yanya 1951 1319-Top.2 1914 1916 1921 1922 1926 1930 61.Tüm.K.-1.Kor.K.
Abdurrahman Nafiz Gürman 1882, Bodrum 1966 1319-P.5 1913 1917 1921 1926 1930 1940 1.Tüm.K.
Alaâddin Koval 1882, İstanbul 1930 1319-P.8 1914 1916 1922 1927 55.Tüm.K. - 41.Tüm.K.
Aşir Atlı 1881, Kilis 1967 1319-P.23 1914 1916 1921 1925 16.Tüm.K.
Halit Karsıalan 1883, İstanbul 1925 1319-P.257 1915 1916 1920 1922 9.Kf.Tüm.K. - Kocaeli Grp K. - 12.Grup K.
İbrahim Münir (Dz.) 1885, İstanbul 1930 1319-Gv.696 1921 1926
Cemal Çakar (Dz.) 1883, Safranbolu ? 1319-Gv.704 1921 1927
Osman Zati Korol 1880, İzmir 1946 1320-Ağ.Top.1 1915 1921 1922 1927 1.Sv.Tüm.K.
Mehmet Kazım Orbay 1887, İzmir 1964 1320-Sah.Top.1 1914 1916 1918 1922 1926 1935 Doğu Cep.Kur.Bşk.-3.Kaf.Tüm.K.
Ahmet Naci Tınaz 1882, Serfice 1964 1320-P.3 1916 1921 1922 1926 1930 Batı Cep.Kur.Bşk.-15.Tüm.K.
Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet 1883, İstanbul 1958 1320-P.5 1915 1917 1922 1926 2.Ordu Kur.Bşk.
Kemalettin Sami Gökçen 1884, Sinop 1934 1321-İs.1 1914 1917 1921 1922 1926 1.Tüm.K. - 4.Kor.K.
Ahmet Zeki Soydemir 1883, Selanik 1954 1321-P.5 1915 1921 1922 1927 Mürettep Tüm.-2.Sv.Tüm.K.
Mehmet Sabit Noyan 1887, İstanbul 1967 1321-P.30 1914 1921 1922 1927 1935 1945 190.A.K. - 57.Tüm.K.Vek.
Ömer Halis Bıyıktay 1883, Erzincan 1939 1321-P.44 1918 1921 1922 1927 1934 23.Tüm.K.
Halit Akmansü 1884, Kastamonu 1953 1322-Top.2 1916 1921 1922 3.Kaf. - 5.Kaf.Tüm.K.
Ahmet Derviş 1884, Selanik 1932 1322-P.26 1914 1921 1922 1926 1930 7. - 11.Tüm.K.
Mehmet Salih Omurtak 1889, İstanbul 1954 1323-P.1 1916 1921 1922 1926 1930 1940 61.Tüm.K.
Mehmet Nazım 1886, Kayseri 1921 1323-P.3 1916 1921 1921[2] 4.Tüm.K.
Hulusi Gökdalay (Dz.) 1883, İzmir 1955 1323-Gv.803 1921 1925 1931 1937
Mustafa Fahri (Dz.) 1887, Edremit ? 1323-Gv.809 1921 1925
Şevket Doruker (Dz.) 1884, İstanbul 1956 1323-Gv.814 1921 1922
Necip Okaner (Dz.) 1886, İstanbul 1959 1323-Gv.817 1922
Mehmet Fazıl (Hv.) 1889, İşkodra 1923[3] 1326-Hv.41 1922

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b 1926'da İzmir Suikastında suçlu bulunarak idam edildi.
  2. ^ Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sırasında şehit olduktan sonra 16 Temmuz 1921'de TBMM'nin kararıyla
  3. ^ 27 Ocak 1923'te İzmir'de uçağının düşmesi neticesinde öldü.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]