Kodon

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kısa bir mRNA molekülünde sıra halinde dizilmiş kodonlar. Her bir kodon üç nükleotidden oluşur ve tek bir aminoasiti kodlar

Kodon, bütün yaşayan canlıların genomları DNA'larında kaydedilmiştir (bazı virüslerin RNA temelli genomları vardır). Genomun bir protein ya da RNA molekülünün yapılması için gerekli şifreyi içeren kısımları gen olarak adlandırılır. Proteinlerin sentezlenmesi için gerekli olan kodu içeren genler üçer nükleotidden oluşan kodonlardan oluşmaktadırlar. Her bir kodon protein sentezlenişi esnasında belli bir amino asitin kodunu içerir. Aşağıdaki tablo, hangi kodonların hangi aminoasitleri kodladıklarını göstermektedir.

RNA kodon tablosu[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu tablo 64 kodonu ve her kodonun kodladığı aminoasitleri göstermektedir. Kodonların DNA'daki yönü: 5'→3' şeklindedir.
2. baz
U C A G
1.
baz
U

UUU (Phe/F)Fenilalanin
UUC (Phe/F)Fenilalanin
UUA (Leu/L)Lösin
UUG (Leu/L)Lösin

UCU (Ser/S)Serin
UCC (Ser/S)Serin
UCA (Ser/S)Serin
UCG (Ser/S)Serin

UAU (Tyr/Y)Tirozin
UAC (Tyr/Y)Tirozin
UAA Ochre (Stop)
UAG Amber (Stop)

UGU (Cys/C)Sistein
UGC (Cys/C)Sistein
UGA Opal (Stop)
UGG (Trp/W)Triptofan

C

CUU (Leu/L)Lösin
CUC (Leu/L)Lösin
CUA (Leu/L)Lösin
CUG (Leu/L)Lösin

CCU (Pro/P)Prolin
CCC (Pro/P)Prolin
CCA (Pro/P)Prolin
CCG (Pro/P)Prolin

CAU (His/H)Histidin
CAC (His/H)Histidin
CAA (Gln/Q)Glutamin
CAG (Gln/Q)Glutamin

CGU (Arg/R)Arginin
CGC (Arg/R)Arginin
CGA (Arg/R)Arginin
CGG (Arg/R)Arginin

A

AUU (Ile/I)İzolösin
AUC (Ile/I)İzolösin
AUA (Ile/I)İzolösin
AUG (Met/M)MetiyoninStart[1]

ACU (Thr/T)Treonin
ACC (Thr/T)Treonin
ACA (Thr/T)Treonin
ACG (Thr/T)Treonin

AAU (Asn/N)Asparagin
AAC (Asn/N)Asparagin
AAA (Lys/K)Lizin
AAG (Lys/K)Lizin

AGU (Ser/S)Serin
AGC (Ser/S)Serin
AGA (Arg/R)Arginin
AGG (Arg/R)Arginin

G

GUU (Val/V)Valin
GUC (Val/V)Valin
GUA (Val/V)Valin
GUG (Val/V)Valin

GCU (Ala/A)Alanin
GCC (Ala/A)Alanin
GCA (Ala/A)Alanin
GCG (Ala/A)Alanin

GAU (Asp/D)Aspartik asit
GAC (Asp/D)Aspartik asidt
GAA (Glu/E)Glutamik asit
GAG (Glu/E)Glutamik asit

GGU (Gly/G)Glisin
GGC (Gly/G)Glisin
GGA (Gly/G)Glisin
GGG (Gly/G)Glisin

Ters tablo
Ala GCU, GCC, GCA, GCG Leu UUA, UUG, CUU, CUC, CUA,

CUG

Arg CGU, CGC, CGA, CGG, AGA,

AGG

Lys AAA, AAG
Asn AAU, AAC Met AUG
Asp GAU, GAC Phe UUU, UUC
Cys UGU, UGC Pro CCU, CCC, CCA, CCG
Gln CAA, CAG Ser UCU, UCC, UCA, UCG, AGU,

AGC

Glu GAA, GAG Thr ACU, ACC, ACA, ACG
Gly GGU, GGC, GGA, GGG Trp UGG
His CAU, CAC Tyr UAU, UAC
Ile AUU, AUC, AUA Val GUU, GUC, GUA, GUG
START AUG, GUG STOP UAG, UGA, UAA

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ The codon AUG both codes for methionine and serves as an initiation site: the first AUG in an mRNA's coding region is where translation into protein begins.