Helenistik felsefe

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Antik Çağ Yunan Felsefesinde Aristoteles'ten itibaren Yeni Platonculuk'un ortaya çıkmasına kadar geçen döneme Helenistik felsefe adı verilir.

Helenistik dönemdeki felsefe okulları[değiştir | kaynağı değiştir]

Pisagorculuk[değiştir | kaynağı değiştir]

Pisagor tarafından geliştirilen ezoterik ve metafizik inançlar sistemi olan Pisagorculuk, Helenistik felsefedeki hemen hemen tüm okullar üzerinde bir etkiye sahiptir. Biri daha çok matematik ve bilime diğeri ise daha çok Pisagor'un ezoterik öğretilerine dayanan fakat ikisinde de ortaklıklar bulunan iki tip Pisagorculuk gelişmiştir.

Sofizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Antik Yunan’da MÖ 5. yüzyılın ikinci yarısından MÖ 4. yüzyılın başlarına değin para karşılığı felsefe öğreten gezgin felsefecilerin (sofistler) oluşturdukları akıma bilgicilik denir.

Kinizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisi olan Kinizm MÖ 4. yüzyıldan MS 5. yüzyıla kadar devam etmiştir. Kiniklerin temel etik ilkesi erdemdir ve onlara göre erdem insanın özgürlüğünü ve kendi iç bağımsızlığı ile yaşamını sürdürmesidir. Bunun da zenginlik, güç, iktidar, şan, şöhret gibi tüm dünyevi hazlardan uzak durmakla sağlanabileceği görüşündedirler.

Kirene Okulu[değiştir | kaynağı değiştir]

Platonizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Antik Çağ Yunan filozofu olan Aristokles (Platon, Eflatun) ve hocası Sokrates'in felsefi düşüncelerini içine alan Sokrates sonrası felsefi bir akım.

Peripatatik Okul[değiştir | kaynağı değiştir]

Septisizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Epikürcülük[değiştir | kaynağı değiştir]

Stoacılık[değiştir | kaynağı değiştir]

Stoacılık, MÖ 3. yüzyılda Citiumlu Zeno tarafından kurulmuştur. Kiniklerin etik fikirlerine dayanarak, yaşamın amacının Doğaya uygun yaşamak olduğunu öğretti. Yıkıcı duyguların üstesinden gelmenin bir yolu olarak özdenetim ve metanetin geliştirilmesini savundu.

Eklektisizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Helenistik dönemde Musevilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Yeni Pisagorculuk[değiştir | kaynağı değiştir]

Helenistik dönemde Hristiyanlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Yeni Platonculuk[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi