Alan çalışmaları

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Alan çalışmaları (bölgesel çalışmalar olarak da bilinir), belirli coğrafi, ulusal/federal veya kültürel bölgelere ilişkin disiplinlerarası araştırma ve öğrenim alanlarıdır. Terim, öncelikle, bilgi pratiği bakımından, hem sosyal bilimleri hem de beşeri bilimleri kapsayan birçok heterojen araştırma alanının ne olduğu hakkında genel bir tanımdır. Tipik alan çalışma programları arasında uluslararası ilişkiler, stratejik çalışmalar, tarih, siyaset bilimi, siyasi ekonomi, kültürel çalışmalar, diller, coğrafya ve edebiyat vardır. Kültürel çalışmaların aksine, alan çalışmaları genellikle diasporayı ve bölge göçlerini içerir.

Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

Disiplinlerarası alan çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nde ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı araştırmalarında giderek yaygın hale geldi. Bu savaştan önce Amerikan üniversitelerinde Batı dışı medeniyetler hakkında ders veren veya araştırma yapan sadece birkaç fakülte vardı. Yabancı alan çalışmaları neredeyse hiç yoktu. Savaştan sonra, liberaller ve muhafazakarlar, ABD'nin ortaya çıkan Soğuk Savaş bağlamında Sovyetler Birliği ve Çin'den algılanan dış tehditlere etkili bir şekilde yanıt verme yeteneğinin yanı sıra Afrika ve Asya dekolonizasyonunun sonuçlarından endişelendiler.

Bu bağlamda, Ford Foundation, Rockefeller Foundation ve New York şehrinde bulunan Carnegie Corporation, bu bilgi eksikliğini gidermek için ABD'nin uluslararası çalışmalara yatırım yapması gerektiği konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirerek bir fikir birliği sağladılar. Böylece, alanın temelleri Amerika'da güçlü bir şekilde kök salmıştır. Katılımcılar, uluslararası yönelimli siyaset bilimciler ve ekonomistlerden oluşan büyük bir beyinin güveninin acil bir ulusal öncelik olduğunu savundu. Bununla birlikte, sosyal bilimcilerin Batılı modelleri uygulamak yerine, hümanistlerle yakın çalışarak dünyanın çeşitli bölgeleri hakkında kültürel ve tarihsel olarak bağlamsallaştırılmış bilgiler geliştirmesi gerektiğini şiddetle hissedenler ile sosyal bilimcilerin değişim örüntüleri ve farklı coğrafyalar arasındaki ilişkiyi gösteren makrotarihi kapsayan teoriler geliştirilmesi üzerine araştırma yapılması amacında olanlar arasında merkezi bir gerilim vardı. Önceki alan araştırmaları savunucuları, sonradan modernizasyon teorisinin savunucuları oldu.

Ford Foundation sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alan çalışmaları programını şekillendirmede baskın oyuncu haline gelecekti.[1] 1950'de vakıf, Amerika Birleşik Devletleri'nde alan çalışmaları eğitimini destekleyen ilk geniş-kapsamlı ulusal yarışma olan saygın FAFP'ı (Foreign Area Fellowship Program) kurdu. 1953'ten 1966'ya kadar, alan ve dil çalışmaları için 34 üniversiteye 270 milyon dolar katkıda bulundu. Ayrıca bu dönemde, Alan geliştirme çalıştayları, konferansları ve yayın programları için Social Science Research Council ve American Council of Learned Societies tarafından ortaklaşa yürütülen komitelere milyonlarca dolar hibe edildi.[2] Son olarak, Social Science Research Council-American Council of Learned Societies ortak komiteleri FAFP'nin yönetimini devralacaktı.

Ford'u diğer büyük ve önemli programlar izledi. En kayda değer olanı, 1965'te Yüksek Öğrenim Yasası olarak yeniden adlandırılan 1957 Ulusal Savunma Eğitim Yasası, ABD üniversitelerinde Ulusal Kaynak Merkezi programları olarak bilinen 125 üniversite tabanlı alan araştırma biriminin yanı sıra Yabancı Dil ve Bölge Çalışmaları'nda lisans ve yüksek lisans öğrencileri için burslar için fon ayırdı.

Bu sırada, Sovyetler Birliği'nde de alan çalışmaları da gelişme gösterdi.[3]

Alan içi ihtilaflar[değiştir | kaynağı değiştir]

Başlangıcından bu yana alan çalışmaları, alan uzmanlarının kendileri tarafından da dahil olmak üzere, eleştirilere maruz kalmıştır. Uzmanlardan birçoğu, bölge araştırmalarının CIA, FBI ve diğer istihbarat ve askeri teşkilatlarının Soğuk Savaş politikaları ile bağlantılı olması nedeniyle, bu tür programlara katılmanın devletin bir ajanı olarak hizmet etmekle aynı anlamda olduğunu iddia etti.[4] Bazıları, ABD'nin endişelerinin ve araştırma önceliklerinin alan çalışmalarının entelektüel alanını belirleyeceği fikrinin olduğunu iddia etti.[5] Ancak diğerleri, üniversite kampüslerinde kurulduktan sonra, alan araştırmalarının devlet kurumlarının öngördüğünden çok daha geniş ve daha derin bir entelektüel gündemi kapsamaya başladığı ve dolayısıyla Amerikan merkezli olmadığı konusunda ısrar etti.[6]

Tartışmaya açık olmakla beraber, alan çalışmaları projesine yönelik en büyük tehditlerden biri, siyaset bilimi ve ekonomide rasyonel seçim teorisinin popüler hale gelmesiydi.[7] En açık sözlü rasyonel seçim teorisi eleştirmenlerinden birisi ile alay etmek için, Japon bilim adamı Chalmers Johnson şu soruyu sordu: Rasyonel seçim teorisi Japon politikacıların ve bürokratların yaptıkları şeyleri neden yaptıklarını açıklayacak ise neden Japonca, Japonya tarihi veya kültürü hakkında bir şey öğrenmeniz gerekiyor? [8]

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, hayırsever vakıflar ve bilimsel bürokrasiler, alan çalışmalarına verdikleri desteği azaltmak için harekete geçerek bunun yerine "kalkınma ve demokrasi" gibi bölgeler arası temaları vurguladılar. Uzun zaman boyunca alan çalışmalarına fon toplamak ve çalışmaları yönetmek için ulusal bağlantı noktası olarak hizmet etmiş olan Social Science Research Council ve American Council of Learned Societies bölge komitelerini kapatıp otuz yıl içinde ilk büyük yeniden yapılanmalarına maruz kaldıklarında, bilim adamları bunu şu şekilde yorumladılar: Değişen araştırma ortamı hakkında büyük bir işaret.[4]

Alanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Alanlar üniversiteden üniversiteye ve fakülteden fakülteye farklı tanımlanmaktadır, ancak yaygın alan araştırmaları bölümleri şöyledir:

 

Translokal, bölgelerarası, uluslararası ve kıtalararası fenomenlerin incelenmesine artan ilgi nedeniyle, Potsdam merkezli bir araştırma ağı yakın zamanda "TransArea Studies" (POINTS – Potsdam International Network for TransArea Studies) 8 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. terimini ortaya attı.

Kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet araştırmaları engellilik çalışmaları, LGBT araştırmaları ve etnik araştırmalar (Afro-Amerikan çalışmaları, Asyalı Amerika çalışmaları, Latin çalışmaları, Chicano çalışmaları ve Kızılderili çalışmaları dahil) gibi diğer disiplinler arası araştırma alanları alan çalışmalarının bir parçası değildir ancak bazen dahil edilir ve tartışılır.

Alan çalışmaları bazen bölgesel çalışmalar olarak da bilinir. Regional Studies Association 21 Aralık 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., bu disiplinler-arası alanlara yoğunlaşan uluslararası bir kurumdur.

Enstitüler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı yüksek öğretim kurumlarının tamamı (üçüncü düzey öğretim), - Londra Üniversitesi'nin bir parçası olan School of Oriental and African Studies, veya Tokyo University of Foreign Studies - yalnızca araştırmalarını alan çalışmalarına ayırmıştır. Oxford Üniversitesi'nde Disiplinlerarası Alan Çalışmaları Okulu (SIAS) [1] 1 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.(Disiplinlerarası Alan Çalışmaları Okulu, Oxford 1 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) ve St Antony's College, alan çalışmaları konusunda uzmanlaşmıştır ve dünyanın çeşitli bölgelerini kapsayan bir dizi lisansüstü öğretim programı ve araştırma merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Hindistan'da Yeni Delhi'de yer alan Jawaharlal Nehru Üniversitesi, alan araştırmalarını yaygın hala getirmede muazzam katkısı olan tek kurumdur. Yalnızca Alan Çalışmaları ile ilgilenen bir kurum ise, Almanya'daki GIGA'dır (Alman Küresel ve Alan Çalışmaları Enstitüsü). Ek olarak, İsveç'teki Lund Üniversitesi, Kuzey Avrupa'daki en büyük Asya Çalışmaları 21 Aralık 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. yüksek lisans programını imkanını sunar ve SASNet 21 Aralık 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. aracılığıyla Güney Asya ile ilgili çalışmaları teşvik etmeye kendini adamıştır.[9]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Ellen Condliffe Lagemann, The Politics of Knowledge: The Carnegie Corporation, Philanthropy, and Public Policy (University of Chicago Press, 1992), p. 178.
  2. ^ David L. Szanton, "The Origin, Nature and Challenges of Area Studies in the United States," in The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, ed. David L. Szanton (University of California Press, 2004), pp. 10–11.
  3. ^ Note for example: "5: Desk revolutionaries: Soviet Latin Americanists and internationalism in the late Soviet Union". Soviet Internationalism after Stalin. Cambridge: Cambridge University Press. 2015. s. 273. ISBN 9781107102880. 21 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2017. Academics from Moscow State University and IMEMO [founded in 1956] often turned to broader area studies at the ILA [the Institute of Latin America [ru] (founded in 1961 as part of the Soviet Academy of Sciences)] and taught at MGIMO [founded in 1944], Moscow State University or Lumumba University [established in 1960]. Others moved from area studies into international journalism. [...] All state and Party organs that dealt with cultural diplomacy drew on the staff of area studies and their network of contacts. 
  4. ^ a b Cumings (1997). "Boundary Displacement: Area Studies and International Studies during and after the Cold War". Bulletin of Concerned Asian Scholars. 29: 6-26. doi:10.1080/14672715.1997.10409695. 21 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2021. 
  5. ^ See Patrick O'Meara, "Changing perspectives on international education", (Indiana University Press 2010), pp. 81.
  6. ^ Moseley, W.G. 2009. “Area Studies in a Global Context.” Chronicle of Higher Education. Nov 29. http://chronicle.com/article/Area-Studies-in-a-Global-Co/49284/ 14 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  7. ^ See "Rational Choice Theory," by John Scott, in Understanding Contemporary Society: Theories of The Present, edited by G. Browning, A. Halcli, and F. Webster (Sage Publications, 2000). "Archived copy". 27 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2008. . Retrieved 2009-04-23.
  8. ^ See Chalmers Johnson and E. B. Keehn, "A Disaster in the Making: Rational Choice and Asian Studies," The National Interest 36 (summer 1994), pp. 14–22.
  9. ^ "Study Asia in Lund!". lu.se. 27 Haziran 2017. 24 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Nisan 2018. 

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]