İçeriğe atla

Sosyoloji bibliyografyası

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sosyoloji bibliyografyası listesi sosyoloji ve onun alt disiplinlerine ilişkin eserleri içerir. Eserlerin bir kısmı sosyoloji antolojisi; diğer bir kısmı da sosyoloji tarihi ya da kayda değer eserlerden seçilmiştir.

Temelleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Durkheim[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1893. De La Division Du Travail Social [The Division of Labour in Society]. TürkçeToplumsal İşbölümü.[6][7][8]
 • 1897. Le Suicide: étude de sociologie [Suicide: A Study in Sociology].[7][9][10] Türkçeİntihar
  • Püriten ahlak ve fikirlerin kapitalizmin gelişmesinde etkili olduğunu öne sürmüştür. Weber, dini bağlılıkların beraberinde ekonomik arayış dahil olmak üzere dünyevi işlerin reddedilmesini izlediğini gözlemler. Ancak Protestanların neden böyle olmadığına dair paradoksa değinmektedir.[11]
 • 1912. Les formes élémentaires de la vie religieuse. The Elementary Forms of the Religious Life. Türkçe: Dini Hayatın İlkel Biçimleri.[7][12][8]
 • 1919. Les Règles de la Méthode Sociologique. The Rules of Sociological Method. Türkçe: Sosyolojik Yöntemlerin Kuralları).[7][13]

Kültür[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Bourdieu, Pierre. 1979. La distinction: Critique sociale du jugement [Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste] (Ayrım & Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi).[14]
 • Bourdieu, Pierre ve Jean-Claude Passeron.1970. La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement. Reproduction in Education, Society and Culture. Türkçe: Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri.[15][16]
 • Katz, Jack. 1988. Seductions of Crime: Moral and Sensual Attractions in Doing Evil.[17]
 • Schultz, Alfred. 1967. AlmancaDer sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. İngilizceThe Phenomenology of the Social World. TürkçeFenomenoloji ve Sosyal İlişkiler.[18]

Ekonomi[değiştir | kaynağı değiştir]

Emile Durkehim'ın "Toplumsal İşbölümü" adlı kitabının Fransızca ön kapağı.

Ekonomi sosyolojisi, ekonomik fenomenleri açıklamaya çalışır. Ekonomi sosyolojisi, zaman zaman iktisat çalışmalarıyla örtüşürken, esas olarak sosyal ilişkiler ve kuruluşların rollerine yoğunlaşır.

Endüstri[değiştir | kaynağı değiştir]

Endüstri sosyolojisi, teknolojik değişim, küreselleşme, işgücü piyasası, işin örgütlenmesi, yönetim uygulamaları ve iş bölümüne odaklanır.[34][35]

Mekansal Sosyoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Çevre[değiştir | kaynağı değiştir]

Çevre sosyolojisi, toplum ile çevre arasındaki ilişkiyi araştırır. Özellikle çevre sorunlarına yol açan sosyal faktörleri, bu sorunların toplumsal etkilerini ve bu sorunlara dair çözümleri araştırır.

Demografi[değiştir | kaynağı değiştir]

Demografi insan nüfusuna dair istatistiksel çalışmalar barındırır. Bu çalışmalar, popülasyonun büyüklüğü, yapısı ve dağılımı; doğum, göç,yaşlılık ve ölüme bağlı olarak zamansal veya mekansal değişimlerin incelenmesini kapsar.

Kent[değiştir | kaynağı değiştir]

Kent sosyolojisi, metropol alanlarda yaşayan insanların sosyal ilişkilerini araştırır.

Cinsiyet ve Ayrımcılık[değiştir | kaynağı değiştir]

Bilgi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bilgi sosyolojisi, insan düşüncesi ile onun ortaya çıktığı sosyal bağlam ile ilişkisinin yanı sıra egemen fikirlerin toplum üzerindeki etkilerinin incelenmesine atıfta bulunur.

Politika[değiştir | kaynağı değiştir]

Siyaset sosyolojisi; sosyal eğilimler, dinamikler ve egemen fikirlerin resmi siyasete etkisini; aynı zamanda çeşitli toplumsal güçlerin politikalar üzerinde etkili olabilmek için nasıl birlikte çalıştığını araştırmaktadır.[71] Aynı zamanda, sosyal etkileşim aracılığıyla kimliğin oluşumu, bilgi siyaseti ve sosyal ilişkilerin diğer açılarıyla da ilgilenmektedir.

Irk ve Etnisite[değiştir | kaynağı değiştir]

Din[değiştir | kaynağı değiştir]

Din sosyolojisi, dinin toplum içindeki rolü ve uygulamalarının tarihsel arka planını, gelişimini ve evrensel temasına odaklanır.[82]

Teoriler[değiştir | kaynağı değiştir]

Çatışmacı Kuram[değiştir | kaynağı değiştir]

Başlangıçta Marksist düşünceden etkilenmiştir.[90]:34–6 Çatışma teorisi, ekonomik ve sosyal eşitsizliği, baskı ve suçu olduğu kadar sosyal çatışmayı da vurgular.

Rasyonel Seçim Kuramı[değiştir | kaynağı değiştir]

Rasyonel Seçim Kuramı, olasılıkları fayda zarar yönünden makisimize edip arasından en mantıklı olan seçimi hedefler.

Sosyal Değişim Kuramı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sosyal Değişim Kuramı, sosyal etkileşimi karşılıklılık esasına dayandırır. Olumlu davranışların karşıdaki kişide olumlu davranışlar doğuracağını öne sürer.[100] George C. Homans'a göre değişim kuramı, davranışçıların U-T ilkesine dayandırdığı sosyal yapıların ortaya çıkışını açıklayabilecektir.

 • Blau, Peter. 1964. Exchange & Power in Social Life.[101]
 • Emerson, Richard. 1962. "Power-Dependence Theory." American Sociological Review 27(1):31-41.
 • Homans, George C. 1958. "Social Behavior as Exchange." American Journal of Sociology 63(6):597-606.
 • Homans, George C. 1961. Social Behavior: Its Elementary Forms.

Sosyal Ağ Analizi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ağ yaklaşımından yararlanan sosyal ağ analizi, sosyoloji de norm ve davranışları sosyal ilişkiler zincirleriyle bütünleşik olarak gören yapısal bir yaklaşımdır.

 • Scott, John. 1991. Social Network Analysis: A Handbook.[102]
  • Konuya geniş bir giriş niteliğindedir.
 • Wasserman, Stanley, and Katherine Faust. 1994. Social Network Analysis: Methods and Applications.[103]
  • Yaklaşıma dair kapsamlı bir metodolojik bakış açısı sunar.
 • Wellman, Barry, and S.D. Berkowitz, eds. 1988. Social Structures: A Network Approach.[104]
  • Çok sayıda vaka çalışması kullanarak konuya teorik bir genel bakış sağlar.

Sosyo-sibernetik[değiştir | kaynağı değiştir]

Sosyo-sibernerik, sibernetik ve sistem teorisinin sosyolojiye uygulanmasıdır.

Yapısal İşlevselcilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Yapısal işlevselcilik, toplumu birbiriyle ilişkili kısımlardan oluşan bir yapı olarak yorumlayan geniş bir bakış açısıdır.

Sembolik etkileşimcilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Sembolik etkileşimcilik, gelişim bazında insan davranışların nasıl paylaşıldığını inceler. Tüm toplumsal olguları insanlar arasındaki etkileşime dayandırır. Etkileşim ise semboller aracılığı ile sağlanır. Toplumsal iletişimi sağlayan en başat sembol ise dildir.

Dış Bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Bridges, J. H., transl. 2009. A General View of Positivism (reprint ed.), by Auguste Comte. Cambridge:[Cambridge University Press. ISBN 9781108000642.
 2. ^ Marx, Karl. 2007 [1867]. Das Kapital. Gardners Books. ISBN 9781934568439
 3. ^ Marx, Karl ve Friedrich Engels. 1998 [1867]. The German Ideology, including theses on Feuerbach and an introduction to the critique of political economy, Great Books in Philosophy. Prometheus Books. ISBN 9781573922586.
 4. ^ Appelrouth & Edles 2007, ss. 31–33.
 5. ^ Baehr, Peter, and Gordon C. Wells, trans. 2002. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, by Max Weber. Penguin Books. ISBN 9780140439212.
 6. ^ a b Durkheim, Emile. 1997 [1893]. The Division of Labour in Society (1st pb ed.). New York: Free Press. 978-0-684-83638-6.
 7. ^ a b c d e f Appelrouth & Edles 2007, ss. 103–105
 8. ^ a b c Giddens 2010.
 9. ^ a b Durkheim, Emile. 1997 [1897]. Suicide: A Study in Sociology. New York: Free Press. 0-684-83632-7.
 10. ^ a b c d e Farganis 2011.
 11. ^ Gianfranco Poggi (2000). Durkheim. Oxford: Oxford University Press. Chapter 1.
 12. ^ a b Cladis, Mark S., ed. 2008. The Elementary Forms of the Religious Life (reissue ed.), by Emile Durkheim, translated by C. Cosman. Oxford: Oxford University Press. 978-0-19-954012-9.
 13. ^ Halls, W. D., trans. The Rules of Sociological Method (1st American ed.), by Emile Durkheim, with introduction by Steven Lukes. New York: Free Press. 978-0-02-907940-9.
 14. ^ Bourdieu, Pierre. "Ayrım Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi", (çev:Derya Fırat), Heretik Yayıncılık 2015.
 15. ^ Bourdieu, Pierre, and Jean-Claude Passeron. 1990 [1970]. Reproduction in Education, Society and Culture 6 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., translated by R. Nice, (Theory, Culture and Society Series). London: SAGE.
 16. ^ Bourdieu, Pierre. "Yeniden Üretim", (Çev: Levent Ünsaldı - Aslı Sürmen - Özlem Akkaya).Heretik Yayınları, 2015
 17. ^ Katz, Jack. 1988. Seductions of Crime: Moral and Sensual Attractions in Doing Evil. Basic Books. 9780465076154.
 18. ^ Schultz, Alfred. "Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler", (Çev: Adnan Akan - Seyda Keskioğlu), Heretik Yayıncılık, 2018. ISBN 9786059436335
 19. ^ Boltanski, Luc, and Ève Chiapello. 2005. The New Spirit of Capitalism. London: Verso Books.
 20. ^ Boltanski, Luc, and Laurent Thévenot. 2006. On Justification. The Economies of Worth. Princeton University Press.
 21. ^ Zunz, Olivier, ed. 2004. Democracy in America, by Alexis de Tocqueville, translated by A. Goldhammer. New York: The Library of America. 1-931082-54-5.
 22. ^ Gilbert, Stuart, trans. 1955. The Old Regime and the French Revolution, by Alexis de Tocqueville. New York: Anchor Books.
 23. ^ de Tocqueville, Alexis. "Eski Rejim ve Devrim", (çev: Turhan Ilgaz), İmge Kitabevi Yayınları, 2021. ISBN 9789755334202
 24. ^ Durkehim, Emile. (2006). Toplumsal İşbölümü. Ozankaya, Özer tarafından çevrildi. Cem Yayınevi. s. 480. ISBN 9786057995117. 
 25. ^ Granovetter, Mark. 1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness." The American Journal of Sociology 91(3):481–510. DOI:10.1086/228311.
 26. ^ Polanyi, Karl. 1944. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press. 978-0-8070-5643-1.
 27. ^ Polyani, Karl. (2020). Büyük Dönüşüm. Buğra, Ayşe tarafından çevrildi. İletişim Yayınları. ISBN 9789754708486. 
 28. ^ Frisby, David, ed. 2004 [1978]. The Philosophy of Money 12 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (3rd enlarged ed.), by Georg Simmel, translated by D. Frisby and T. Bottomore. London: Routledge. 0-203-68069-3 (eReader). 0-203-48113-5 (master eBook).
 29. ^ Simmel, Georg. (2018). Paranın Felsefesi. Alogan, Yavuz., Aydın, Öykü Didem. tarafından çevrildi. İthaki Yayınları. s. 520. ISBN 9786053753483. 
 30. ^ Smesler, Neil. Swedberg, Richard (2013). İktisat Sosyolojisi. Gür Omay, Esma Gültüvin tarafından çevrildi. Bursa: Sentez Yayım ve Dağıtım. s. 527. ISBN 9786055790707. 
 31. ^ Weber, Max. 1978 [1922]. Economy and Society. Berkeley: University of California Press.
 32. ^ Weber, Max. (2018). Ekonomi ve Toplum. Yarın Yayıncılık. s. 1646. ISBN 9786059931427. 
 33. ^ White, Harrison C. 2002. Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production. Princeton: Princeton University Press.
 34. ^ Watson, Tony J. (2008). Sociology, work and industry. 5th. Londra: Routledge. s. 392. ISBN 978-0-415-43555-0. 
 35. ^ Donald Emery Wray (1953). Industrial sociology: an annotated bibliography. Institute of Labor and Industrial Relations, University of Illinois. ASIN B003NXV2LW. 
 36. ^ Braverman, Harry. 1974. Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. New York City: Monthly Review Press.
 37. ^ Braverman, Harry. (2018). Emek ve Tekelci Sermaye. Kalkedon Yayınları. s. 448. ISBN 9789944115056. 
 38. ^ Burawoy, Michael. 1979. Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism. Chicago: University of Chicago Press.
 39. ^ Goldthorpe, John, David Lockwood, Frank Bechhofer, and Jennifer Platt. 1968. The Affluent Worker: Industrial Attitudes and Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.
 40. ^ Carson, Rachel. 2002 [1962]. Silent Spring. Mariner Books. 0-618-24906-0.
 41. ^ Carson, Richard. (2004). Sessiz Bahar. Güler, Çağatay tarafından çevrildi. Palme Yayıncılık. ISBN 9789758982073. 
 42. ^ Diamond, Jared. 2006. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York: Penguin Books. 0-14-303655-6.
 43. ^ Diamond, Jared. (2019). Çöküş: Toplumlar Başarısızlığı ya da Başarıyı Nasıl Seçerler?. Baysal, Barış tarafından çevrildi. Pegasus Yayınları. s. 774. ISBN 9786052996126. 
 44. ^ Hannigan, John A. 1995. Environmental Sociology: A Social Constructionist Perspective (reprint ed.). London: Routledge. 978-0-415-11255-0.
 45. ^ Michelson, William. 2002. Handbook of Environmental Sociology (1st pub. ed.), edited by R. E. Dunlap. Westport: Greenwood Press. 978-0-313-26808-3.
 46. ^ Schnaiberg, Allan, and Kenneth Alan Gould. 2000. Environment and Society: The Enduring Conflict. Caldwell, NJ: Blackburn. 1-930665-00-8.
 47. ^ Malthus, Thomas. 1830 [1798]. An Essay on the Principle of Population (1st ed.), including A Summary View and introduction by Antony Flew. Penguin Classics. 0-14-043206-X.
 48. ^ Castells, Manuel. 1977 [1972]. The Urban Question: A Marxist Approach. Cambridge, MA: MIT Press. 978-0-262-03063-2.
 49. ^ Delany, Samuel R. 1999. Times Square Red, Times Square Blue. New York: New York University Press. 0-8147-1919-8.
 50. ^ Gottdiener, Mark, and Ray Hutchison. 2000. The New Urban Sociology (2nd ed.). Boston: McGraw-Hill. 978-0-07-289180-5.
 51. ^ Hutter, Mark. 2012. Experiencing Cities: A Global Approach.(2nd) Boston: Allyn & Bacon. 9780205816859.
 52. ^ Jacobs, Jane. 2011 [1961]. The Death and Life of Great American Cities, with a foreword by the author. New York: Modern Library. 9780679644330.
 53. ^ Robert Fulford (16 Şubat 1992). "When Jane Jacobs Took on the World". The New York Times. 7 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2017. 
 54. ^ Molotch, Harvey, and John R. Logan. 2007 [1987]. Urban Fortunes: The Political economy of Place (20th anniv. ed.). Berkeley, CA: University of California Press. 9780520063419.
 55. ^ Park, Robert E., and Ernest W. Burgess. 1984. [1925]. The City.  (reprint ed.), with introduction by M. Janowitz and R. D. McKenzie. Chicago: University of Chicago Press. 978-0-226-64611-4.
 56. ^ Bem, Sandra Lipsitz. 1994. Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New Haven: Yale University Press. ISBN 9780300056761
 57. ^ Chodorow, Nancy. 1999 [1978]. The Reproduction of Mothering. Berkeley: University of California Press. ISBN 9780520221550
 58. ^ Edles & Appelrouth 2010, ss. 361-369.
 59. ^ a b Edles & Appelrouth 2010, ss. 341–342
 60. ^ Connell, Raewyn W. 1987. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Redwood City, CA: Stanford University Press. ISBN 9780804714303
 61. ^ Connell, Raewyn W. 2002. Gender: Short Introductions. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. ISBN 9780745627151
 62. ^ Harding, Sandra. (1991) "Whose Science? Whose Knowledge?", Cornell University Press. ISBN 9780801497469
 63. ^ Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. 1991 [1966]. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (reprint ed.). London: Penguin Books. 978-0-14-013548-0.
 64. ^ Edles & Appelrouth 2010, ss. 276-277.
 65. ^ Bloor, David. 1991 [1976]. Knowledge and social imagery (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press. 978-0-226-06097-2.
 66. ^ Fuller, Steve (1993). "Critical notice: David Bloor's Knowledge and Social Imagery". Philosophy of Science (Second bas.). 60 (1): 158–170. doi:10.1086/289724. 
 67. ^ Trenn, Thaddeus J., and Robert K. Merton, eds. 1981. Genesis and development of a scientific fact (Phoenix ed.), by Ludwik Fleck, translated by F. Bradley and T. J. Trenn, foreword by Thomas S. . Chicago: University of Chicago Press. 978-0-226-25325-1.
 68. ^ Latour, Bruno, and Steve Woolgar. 1979. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Beverly Hills: SAGE Publications. 0-8039-0993-4.
 69. ^ Shils, Edward, and Louis Wirth, trans. 1985. Ideology and Utopia: An introduction to the sociology of knowledge. facsimile.  by Karl Mannheim. New York: Harvest Books. 978-0-15-643955-8. OCLC 1035595473.
 70. ^ Mannheim, Karl (2009). İdeoloji ve Ütopya. Okyavuz, Mehmet tarafından çevrildi. ISBN 9789944492393. 
 71. ^ Nachtigal M. Paul."Political Trends Affecting Nonmetropolitan America." Journal of Research in Rural Education Vol.10(1994):161-166.Print. From:http://www.jrre.psu.edu/articles/v10,n3,p161-166,Nachtigal.pdf 30 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 72. ^ a b Mills, C. Wright. 2000 [1958]. The Power Elite, edited by Alan Wolfe. Oxford: Oxford University Press. 978-0-19-513354-7.
 73. ^ a b c d Edles & Appelrouth 2010, ss. 84–85
 74. ^ Domhoff, G. William. 1967. Who Rules America?. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall — 2006 [1967]. Who Rules America?: Power and Politics, and Social Change (5th ed.). Boston: McGraw-Hill. 978-0-07-287625-3.
 75. ^ Skocpol, Theda. 1979. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press. 978-0-521-29499-7.
 76. ^ Skocpol, Theda. (2004). Devletler ve Toplumsal Devrimler. Türközü, Erdem tarafından çevrildi. İmge Kitabevi. s. 605. ISBN 9789755333762. 
 77. ^ Piven, Frances Fox, and Richard Cloward. 1988. Why Americans Don't Vote. Pantheon Books. ISBN 9780679723189
 78. ^ Piven, Frances Fox, and Richard Cloward. 2000. Why Americans Still Don't Vote: And Why Politicians Want It That Way. Boston: Beacon Press. 978-0-8070-0449-4.
 79. ^ Du Bois, W. E. B. 2010 [1899]. The Philadelphia Negro: A Social Study. Philadelphia: University of Pennsylvania. 978-1-163-25083-9. [see p. 520.]
 80. ^ a b Appelrouth & Edles 2007, ss. 338–339
 81. ^ Du Bois, W. E. B. 1996 [1903]. The Souls of Black Folk (Penguin Classics reprint ed.), with introduction by D. B. Gibson. New York: Penguin Books. 0-14-018998-X.
 82. ^ Kevin J. Christiano, et al., (2nd ed., 2008), Sociology of Religion: Contemporary Developments, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. 978-0-7425-6111-3
 83. ^ Durkehim, Emile (2011). Dini Hayatın İlkel Biçimleri. Aydın, Fuat tarafından çevrildi. Eski Yeni Yayınları. s. 559. ISBN 9786055978488. 
 84. ^ Berger, Peter L. 2011 [1967]. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Open Road Media. 978-1-4532-1537-1.
 85. ^ Berger, Peter L. (1993). "Dinin Sosyal Gerçekliği". Coşkun, Ali tarafından çevrildi. İnsan Yayınları. ISBN 9789757732556. 8 Ağustos 2018 tarihinde |arşiv-url= kullanmak için |url= gerekiyor (yardım) arşivlendi. 
 86. ^ Berger, Peter L. 2011 [1970]. A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural. Open Road Media. 978-1-4532-1543-2.
 87. ^ Berger, Peter L. (2012). Melekler Hakkında Söylenti & Modern Toplumda Tabiatüstünün Yeniden Keşfi. Coşkun, Ali tarafından çevrildi. Rağbet Yayınları. s. 212. 
 88. ^ Weber, Max. (1958). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Parsons, Talcott tarafından çevrildi. ISBN 9780684164892. 
 89. ^ Weber, Max. (2011). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. Bilgesu Yayıncılık. ISBN 9789944795364. 
 90. ^ Sears, Alan. 2008. A Good Book, In Theory: A Guide to Theoretical Thinking. North York, ON: Higher Education University of Toronto Press. 1-55111-536-0.
 91. ^ Veblen, Thorstein. 1994 [1899]. The Theory of the Leisure Class, with introduction by Robert Lekachman. Penguin Twentieth-Century Classics . New York: Penguin Books. 978-0-14-018795-3. OCLC 31212002.
 92. ^ a b Appelrouth & Edles 2007, s. 24
 93. ^ Veblen, Thorstein (2015). Aylak Sınıfın Teorisi Kurumların İktisadi İncelemesi. Kırmızıaltın, Eren tarafından çevrildi. Heretik Yayınları. s. 349. ISBN 9786056522451. 
 94. ^ Veblen, Thorstein. 1978 [1904]. The Theory of Business Enterprise. New Brunswick, NJ: Transaction Books. 0-87855-699-0.
 95. ^ Mills, C. Wright. 2002 [1951]. White Collar: The American Middle Classes (50th anniv. ed.). New York: Oxford University Press. 978-0-19-515708-6.
 96. ^ Mills, C. Wright. 2000 [1959]. The Sociological Imagination. 40th anniv..  with afterword by T. Gitlin. Oxford: Oxford University Press. 978-0-19-513373-8.
 97. ^ Sharp, Gene. 1985. Making Europe Unconquerable (1st ed.). Cambridge, MA: Harper & Row. 978-0-85066-329-7.
 98. ^ Coleman, James S. (1994). Foundations of social theory (İngilizce). Harvard University Press. ISBN 9780674312265. 
 99. ^ Olson, Mancur. 1971. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Boston, MA: Harvard University Press. 9780674537514.
 100. ^ "Sosyal Öğrenme Kuramı ve Sosyal Değişim Kuramı Perspektifinden Etik Liderlik". Repman.com.tr. 27 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2021. 
 101. ^ Blau, Peter (1964). Exchange & Power in Social Life (İngilizce). ISBN 9780471080305. 
 102. ^ Scott, John. 2000 [1991]. Social Network Analysis: A Handbook (2nd ed.). London: SAGE. 978-0-7619-6339-4.
 103. ^ Wasserman, Stanley, and Katherine Faust. 1999 [1994]. Social Network Analysis: Methods and Applications (reprint. ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 978-0-521-38707-1.
 104. ^ Wellman, Barry, and S. D. Berkowitz, eds. (1991) [1988]. Social Structures: A Network Approach (reprint ed.). Greenwich: Jai Press. 978-0-7623-0290-1.
 105. ^ Bánáthy, Béla H. 1996. Designing Social Systems in a Changing World. New York: Plenum Press. 9781475799811.
 106. ^ Bateson, Gregory. 2000 [1972]. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago: University Of Chicago Press. 9780226039053.
 107. ^ Bateson, Gregory. 1979. Mind and Nature: A Necessary Unity, (Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences). Hampton Press. 9780553137248.
 108. ^ Bateson, Gregory, and M. C. Bateson. 1988. Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred (İngilizce).  Chicago: University Of Chicago Press. 978-0-553-34581-0.
 109. ^ László, Ervin. 1984. The systems view of the world: The natural philosophy of the new developments in the sciences. New York: George Braziller. 0-8076-0636-7.
 110. ^ von Bertalanffy, Ludwig. 1971 [1968]. General system theory: foundations, development, applications (rev. ed.). New York: George Braziller. 0-8076-0453-4.
 111. ^ Wiener, Norbert (1961) [1948]. Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine (2nd revised ed.). Cambridge, MA: MIT Press. 978-0-262-73009-9.
 112. ^ Durkheim, Emile. (2015). İntihar. İlkgelen, Zühre tarafından çevrildi. Pozitif Yayınları. s. 412. 
 113. ^ Parsons, Talcott. 1968. [1937]. The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers (Pbk. ed.). New York: Free Press. 978-0-02-924240-7.
 114. ^ a b c Edles & Appelrouth 2010, ss. 24–25
 115. ^ Parsons, Talcott. 1970 [1951]. The Social System (reprint ed.). London: Routledge & Kegan Paul. 978-0-7100-6902-3.
 116. ^ Parsons, Talcott, and Edward A. Shils. 2001 [1951]. Toward a General Theory of Action: Theoretical Foundations for the Social Sciences (abridged ed.), with introduction by N. J. Smelser. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 978-0-7658-0718-2.
 117. ^ George Herbert, Mead (2017). "Zihin, Benlik ve Toplum", (Heretik Yayınları), (Çev. Erdem, Yeşil). ISBN 9786059436199