Millet

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Bu madde günümüzde kullanılan millet kavramıyla alakalıdır. Osmanlı Devleti'nde kullanılan millet kavramı için Millet (Osmanlı Devleti)'e bakınız.

Ulus ya da Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk. Ulus ya da Millet adı verilen bu topluluk tanımı feodalitenin yıkılışı ve kapitalist düzenin oluşumu sürecinde ortaya çıkmıştır.

Bir topluluğun "ulus" olarak adlandırılabilmesi için:

 1. Toplulukta ortak bir dilin konuşulması,
 2. Topluluğun tarihsel geçmişe sahip olması,
 3. Şimdi bir arada yaşayan bu topluluğun, gelecek için de bir arada yaşama inancında olması,
 4. Topluluktaki bireylerin birlik ve beraberlik içinde, ortak duyguları paylaşması,
 5. Toplulukta kültürel ortaklık bulunması gereklidir.

Milletlerin oluşumuna dair tezler[değiştir | kaynağı değiştir]

Millet'in oluşumuna dair tezler kabaca iki ana yaklaşım altında toplanır: Özcü yaklaşım ve İnşaacı yaklaşım.[1] Özcü yaklaşıma göre milletler toplumsal tarihin doğal ürünü olan birimlerdir. Bu birimlerin temelini kanbağı, dil, din, ortak tarih gibi bir takım kültürel elementler oluşturur. Bu kimlikler birey veya topluluğa doğuştan verilmiştir; bu nedenle birey veya topluluk tarafından reddedilmeleri çok zordur. Bu ortak özellikler kitlelerde doğal olarak bir birliktelik hissi veya milliyetçilik oluşmasını sağlayarak milletin harekete geçmesine ve kendi devletini kurmasına neden olur.

İnşacı yaklaşıma göre, milletler tarihsel sürecin görece daha geç döneminde ortaya çıkmış bir olgudur; ayrıca kapitalizmin ortaya çıkışı, sömürgecilik, modern devletin yapılanması ile yakından ilgisi vardır. Başka bir deyişle, milletin oluşumu insan toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir olgu değildir. Toplumsal gelişimin belli bir safhasında meydana gelmiş bir üründür. Herşeyden önce bir milletin oluşumundan önce bir milliyetçilik akımının ortaya çıkmış olması gereklidir.[2]

Atatürk'ün Millet anlayışı[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. (Gazi Mustafa Kemal)[3]

Türk milleti[değiştir | kaynağı değiştir]

Atatürk'e göre, Türk milletinin teessüsünde müessir olduğu görülen tabiî ve tarihî vâkıalar şunlardır:[4]

 • Dil birliği.
 • Irk ve menşe birliği.

Milletin Umumî Tarifi[değiştir | kaynağı değiştir]

Atatürk'e göre, her millete uyabilecek bir tarifi şunlardır:[5]

 • Zengin bir hâtıra mirasına sahip bulunan;
 • Beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimî olan;
 • Ve sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden vücuda gelen cemiyete millet namı verilir.


Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Jorge Larraín bu iki yaklaşıma bir üçüncüsünü de ekler; tarihsel-yapısalcılık(historical-structural); inşacı yaklaşımı tümüyle reddetmemekle birlikte, toplumu bir araya getiren kimi etmenleri de dikkate almayı savunur. J. Larraín, Identity and modernity in Latin America, Wiley-Blackwell, 2000, sf. 37
 2. ^ Anthony D. Smith, The nation in history: historiographical debates about ethnicity and nationalism, UPNE, 2000, sf. 56
 3. ^ A. Âfetinan, Medenî Bilgiler ve M.Kemal Atatürk'ün el Yazıları, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998, s.18.
 4. ^ Afetinan, a.g.e, s.22. (Atatürk'ün el yazısı: s.371.)
 5. ^ Afetinan, a.g.e, s.23-24.(Atatürk'ün el yazısı: s.379-380.)

Kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, (Verso, 1983, Rev. ed., 1991).

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]