Simgesel etkileşim

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Simgesel etkileşim, büyük ölçekli sosyal yapılar yerine insan eylemine odaklanan ve bununla birlikte insanlar ve toplum arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışan teorik yaklaşım. Sembolik etkileşimcilik insan eyleminin ve etkileşimin yalnızca anlamlı iletişim veya sembol alışverişi yoluyla anlaşılabilir olmasıdır. Sembolik etkileşimcilik mikro düzey etkileşimlere odaklanmanın bir sonucu olarak, sosyal ve sosyal sistemlerin makro yapılarının nesnel yönlerini değil, sosyal yaşamın öznel ve kültürel yönlerini incelemeye odaklanmıştır.

Simgesel iletişimcilik ise insanların yaşadıkları dünyadaki nesnelere bir anlam yüklemeleri ve bu anlamlara bağlı olarak dünyaya verdikleri anlamları niteleyen bir kavramdır. Simgesel iletişimcilik terimi Herbert Blumer tarafından ortaya konmuştur. George Herbert Mead’in benlik ile ilgili ileri sürdüğü görüşleri onun simgesel etkileşimin kurucusu olarak bilinmesinde önemli bir yere sahiptir . C. H. Cooley ve W. I. Thomes'in de simgesel etkileşim kavramına katkıları bulunmaktadır. Nesnelere anlamlar yükleyen ve bu anlamlar üzerine düşünebilen tek varlıklar insanlardır.[1]

George Herbert Mead[değiştir | kaynağı değiştir]

Sembolik etkileşimciliğin önemli isimlerinden Mead benliği, kendisinin gerçekleştiği öncül olan “ötekinin rolünü almak” olarak tanımlamıştır. Başkalarıyla etkileşim yoluyla kim olduğumuz hakkında bir kimlik geliştirmeye ve başkalarına empati kurmaya başlarız. Böylelikle insanların diğerleriyle iletişim kurarken roller üzerinden bunu gerçekleştirdiğini ifade eder.

Herbert Blumer[değiştir | kaynağı değiştir]

Herbert Blumer, hocası Mead ile birlikte sembolik etkileşimci ekolünün önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. Sembolik etkileşimciliğin sosyolojinin farklı çalışma alanlarına uygulanabilmesindeki temel ilkelerin kavramsallaştırmasında önemli bir katkısı bulunmaktadır. Sembolik etkileşimcilik nesnelerin kendi içkin anlamlarını konu alırken Blumer'e yaklaşımına göre bireylerin kendi ilgileri doğrultusunda nesnelere yükledikleri anlamlar üzerinden harekete geçtiklerini vurgulamaktadır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Şahin, F. S. & Yorgancılar, S. (?). Sosyoloji. Seçkin: Ankara.

1- Şişman, Mehmet. Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Araştırmada Alternatif Paradigma ve Yaklaşımlar, Eğitim Yönetimi, (1998), s.395-422

2- Gökulu, Gökhan,"Semboli Etkileşimci Teorinin Gündelik Yaşam Sosyolojisine Katkıları", Ekev Akademi Yayınları, Yıl:23 Sayı:80 (Güz 2019), s.173-188

3- Özhan Dedeoğlu, Ayla,"Tüketici Davranışları Alanında Kalitatif Araştırmaların Önemi Ve Multidisipliner Yaklaşımlar", D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:17 Sayı:2, Yıl:2002, s:75-92