Göç sosyolojisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Göç sosyolojisi ya da göç hareketleri insanlık tarihi kadar eskiye dayanan toplumsal bir olgudur.[1] Öyle ki göç, bir kişinin veya belirli bir kitlenin farklı amaçlarla, belli bir zaman aralığında, bulundukları noktadan farklı noktalara gerçekleştirdikleri nüfus hareketleridir. Göç eden bireylerin geldikleri kaynak nokta ve ulaşmayı amaçladıkları hedef noktalar üzerinden tanımlanan bu demografik geçişler, toplumların sahip oldukları sosyal yapıyı ve değişim hacmini etkilemektedir.

Söz konusu nüfus hareketleri siyasi, iktisadi, kültürel ya da çevresel faktörlere dayalı olarak gerçekleşebilmektedir. Toplum veyahut topluluklarda sosyal değişim ve dönüşüme neden olan bu faktörler, göçün sosyolojik açıdan incelenmesini ve tartışılmasını mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla göç, bireylerarası ya da toplumlararası etkileşime neden olmakta ve sürecin dinamizmine ivme kazandırmaktadır.[2]

Göçü kategorize etmek, çok aktörlü ve yönlü bir süreç olmasından dolayı oldukça zordur. Ancak kavramsal açıdan göçün farklı tasniflere tabi tutulduğu da görülmektedir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Abadan-Unat, Nermin (2017). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulusötesi Yurttaşlığa (3. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. s. 1. 
  2. ^ Karpat, Kemal H. (2010). Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler. İstanbul: Timaş Yayınları. ss. 9-11.