İçeriğe atla

"Orta Çağ felsefesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
düzeltme AWB ile
(→‎top: düzeltme AWB ile)
k (düzeltme AWB ile)
{{Dipnotsuz|tarih=Mayıs 2017}}
{{Felsefe kenar}}
[[Dosya:Plato Seneca Aristotle medieval.jpg|thumb|OrtaçağOrta Çağ felsefesine etki etmiş filozoflar : [[Platon]], [[Seneca]] ve [[Aristoteles]]]]
 
'''Orta Çağ felsefesi''' tarihsel dönem itibarıyla [[İlk Çağ felsefesi|ilkçağ felsefesinin]] bitiminden [[Yeniçağ fellsefesi|modern düşüncenin]] başlangıcına kadar olan dönemi kapsar. M.S. 2. yüzyıldan 15. yüzyıl sonlarına-16. yüzyıl başlarına, [[rönesans]]a kadar olan dönem olarak ele alınır. Bu dönemin felsefe tarihi açısından kendine özgü özellikleri vardır. Birçok felsefe tarihi kitabında ortaçağdaOrta Çağda felsefe yok sayılır ya da ortaçağınOrta Çağın karanlık bir çağ olduğu değerlendirmesine bağlı olarak felsefenin de karanlığa gömüldüğü öne sürülür. Bunun yanı sıra ortaçağdaOrta Çağda felsefenin varlığını kabul eden ve bu felsefenin özgül niteliklerini açıklayan [[felsefe tarihi]] çalışmaları da söz konusudur.
 
== OrtaçağOrta Çağ felsefesinin genel özellikleri ==
[[Dosya:Sainta15.jpg|thumb|100px|Athanasius von Antiochia]]
 
OrtaçağOrta Çağ felsefesi, ''klasik batı felsefesi tarihi'' ekseninde bakılacak olunursa, Antikçağ felsefesinin sonlarında belirginleşmeye başlayan din yönelimli ya da dinsel içerikli felsefe tarzının gelişmesi olarak gerçekleşir. Bu noktada belirgin bir özellik olarak felsefenin dinsel tartışmaların bir aracı durumuna gelmiş olduğu, genel [[Batı felsefesi]] tarihçilerinin ortak saptamasıdır. Söz konusu olan din Hristiyanlıktır. OrtaçağOrta Çağ boyunca [[dinsel öğretiler]]i temellendirmek ya da [[dini dünya görüşü]]ne kategorik bir temel sağlamak, ''felsefe yapma tarzının'' genel bir görünümü olmuştur. Hristiyan dininin kendisine felsefe aracılığıyla bir açıklayıcılık sağlamaya, geçerliliğini ispatlamaya yöneldiğini görmekteyiz. Bu dönem boyunca inanç-bilgi-akıl-Tanrı ekseninde yürütülen tartışmaları görmekteyiz. Din ile felsefe ilişkisi bu dönem boyunca çatışmalı durumlarda gösterir; bazı din bilgeleri felsefenin dinden, Hristiyanlıktan uzak tutulmasi gerektiğini söyler ve buna çaba gösterir, buna karşılık başka bazıları inancın ve dinin temellendirilmesinde felsefenin gerek olduğunu söyler.
 
[[Dosya:Abelard and Heloise.jpeg|thumb|sol|100px|[[Peter Abaelard]] und [[Eloise]]]]
 
[[Batı Roma İmparatorluğu]]nun çöküşü meydana getirdiği kaotik ortamda kültürel ve düşünsel gelişmelerde bir bir kesintiye yol açmıştır. Antikçağda oluşan ve süregelen düşünsel gelişmelerden belirgin bir uzaklaşma ve bu gelişmelerin reddedilişi görülür.Din-felsefe ilişkisi bu ortamda grift bir görünüm sunar; bir yanda felsefe din içerisinde kaybolmuş gibi görünürken, bu kayboluş aynı zamanda felsefenin din içinde saklanmasını ve korunmasını getirir. Dinsel düşünce kendisini temellendirmek için felsefeyi muhafaza ederken, bilgi sevgisi olarak anlaşılan haliyle olmasa ve dini amaçlara hizmet için kullanılsa bile belirli bir ölçüde antikçağda şekillenen felsefi düşüncenin korunmasını sağlamıştır. Felsefe bu dönemde açıkça görünür olmasa bile içkin özelliklerini tamamen yitirmemiştir. Bu bağlamda, ''ortaçağOrta Çağ felsefesi'', Kilise öğretileriyle varlığını sürdürmüş, fakat [[Rönesans]]'tan itibaren bilimsel ya da eleştirel düşünceye yönelmeye başlamıştır. Bu söz konusu nitelikteki ortaçağOrta Çağ felsefesini [[Macit Gökberk]] "Hristiyanlaştırılmış Antik Felsefe" olarak değerlendirmektedir. Belirtilmesi gereken başka bir nokta ise, bu felsefenin öteki dönemlerde görülen felsefe yapma tarzından farklı olarak [[statik]] nitelikte oluşudur.
 
OrtaçağOrta Çağ felsefesinde [[Arap felsefesi]]nin ya da [[İslam felsefesi]]nin etkisini de belirtmek gerekir. İslam felsefesi Batı düşüncesinde bu tür gelişmeler olurken, Antikçağ felsefesi ile irtibatlı olmuş, kaynakları çevirmiş, İslam'a özgü iç tartışmalarda bu kavramsal ve yöntemsel araçları kullanmıştır. 1200'lü yıllardan itibaren bu alandaki kaynaklar batı'ya yönelim gösterir, ki felsefe tarihçilerinin çoğu, Batı'daki din-felsefe ayrımlaşmasının hızlanmasında bu etkinin belirgin bir yeri olduğunu söylerler. İslam filozofları da benzer şekilde inancı antikçağ felsefesinden alınan kavramlarla temellendirmeye, akıl ve mantık yoluyla açıklık sağlamaya yönelirler. Bu yönelimle kutsal metinleri yorumlama, tefsir ve mantık ya da dil analizlerinin ortaya konulduğu görülür. Bu yaklaşım ortaçağOrta Çağ felsefesinin genel karakteristiğidir bir anlamda. [[Yorumsamacılık]]'ın kökleri ortaçağOrta Çağ felsefesine uzanır. Diğer ortaçağOrta Çağ filozofları gibi onlar da Tanrı'dan hareket ederek, varlığa ve varoluşa, insan varlığına ve düşüncesine açıklık getirmeye çalışırlar. Bunlarla birlikte antikçağ düşüncesinin taşınması ve geliştirilmesi bakımından [[Farabi]], [[İbni Rüşd]], [[İbn-i Sina]], [[İbni Arabi]] gibi filozofların Batı felsefesi üzerinde etkisi birçok bakımdan belirleyici olmuştur.
 
== OrtaçağdaOrta Çağda felsefe gelenekleri ==
[[Dosya:ClemensVonAlexandrien.jpg|thumb|sol|100px|Clemens von Alexandrien]]
 
OrtaçağOrta Çağ felsefesinin genel özelliklerden anlaşılacağı üzere, genel bir din eksenlilik durumu söz konusudur.Buna bağlı olarak belirgin felsefe geleneklerini belirtecek olursak, şöyle sıralayabiliriz:
:* [[Hristiyan felsefesi]]
:* [[İslam felsefesi]]
:* Bunlara eklenebilecek bir başka gelenek ise, Bizans İmparatorluğu içinde grekce yapılan felsefe olduğu için [[Bizans felsefesi]] olarak adlandılan felsefedir.
[[Dosya:Al-kindi.jpeg|thumb|sağ|[[Kindi]]]]
Bu geleneklerin farklılıklarına rağmen ortak felsefi özellikleri Antikçağ felsefesine dayanıyor olmalarından ileri gelir;bu gelenekler antikçağ felsefesini kendi dinsel niteliklerine göre sürdürür durumdadırlar ve birbirlerini bu temelde sürekli etkilemişlerdir. OrtaçağOrta Çağ felsefe geleneklerinde, antikçağın önemli filozoflarının ve felsefe akımlarının çoğu görülür, [[şüphecilik]] hariç. Din temelli felsefe tarzının şüpheciliği tamamen dışlaması anlaşılır bir durumdur. Merkezinde Tanrı olan bir felsefe geleneğinin şüpheciliğe imkân tanımayacağı açıktır. Bunun dışında [[Platon]]; [[Aristoteles|Aristo]], [[Stoacılık]] vb. varlıklarını sürdürür.
 
OrtaçağOrta Çağ felsefesinin başlangıç evrelerinde [[Apologiacılar]]'ı ele almak gerekir.Bunlar Hristiyan dininin savunuculuğunu yapmaya, Hristiyanlığın söylendiği gibi bir kötülük ve dinsizlik olmadığını kanıtlamaya çalışırlar. Bunun gibi [[Patristik felsefe]]'de din adamlarının Hristiyanlik öğretisinin temellerini kurmaya yönelik bir girişim olarak belirir. Ayrıca dinsel-mistik bir eğilim olarak [[Gnostisizm]]'i de ortaçağOrta Çağ felsefesinin başlangıç evrelerinde görmek mümkün. Söz konusu eğilimin doruğu [[St.Augustinus]]'tur. Augustinus, ''inancın kavramsal formunu'' oluşturmaya çalışarak Hristiyan düşüncesini temellendirmeye yönelmiş ve bu noktada ortaya kyoduğu eseriyle ortaçağOrta Çağ felsefesinin en önemli isimlerinden biri olmuştur. Hristiyan felsefesinin temsilcisi ve temeli olmakla birlikte Augustinus'un pek çok tartışması modern düşünce içinde varlığını sürdürmüştür.
 
Bu sırada Augustunus'un yaklaşımı karşısında [[Yeni Platonculuk]] vardır denilebilir.Augustinus, felsefenin görevinin Kilise öğretisini akılcı bir yolla temellendirmek olduğunu söylerken, [[Yeni Platonculuk|Yeni-Platonculardan]] bireyden hareket ederek, kişisel din arayışını dile getiriler. Böylece ilk yaklaşım felsefeyi [[Skolastisizm]]e, ikincisi ise [[Mistisizm]]'e yöneltir.
== Skolastik Felsefe ==
{{ana madde|Skolastik felsefe}}
Skolastik felsefe, genel olarak bir öğreti durumuna gelmiş olan Hristiyan inancının ''temellendirilmesi'' ve ''sistematikleştirilmesi'' girişiminden doğmuş olarak kabul edilir.Bu anlamda [[Patristik felsefe]]nin devamı niteliğindedir. Bir başka açıdan OrtaçağOrta Çağ felsefesi denildiğinde akla gelen Skoilastik felsefedir. Bu doğal bir durumdur, çünkü skolastik felsefe hem ortaçağOrta Çağ felsefesinin merkezi konumundadır hem de ona genel karakteri vermiştir. Başı ve sonu ortaçağOrta Çağ ile belirlenmiş bir düşünme yönelimidir. Üç ayrı dönemde ele alınması genel bir eğilimdir, yaklaşık tarihlerle bunlar;
:* Erken dönem Skolastik (800-1200 arası)
:* Yüksek dönem Skolastik (1200-1300 arası)
 
== Bağlantılar ==
* [http://www.anlamak.com/gormek/ortacag-estetiginde-sanat-ve-guzellik.htm Umberto Eco, OrtaçağOrta Çağ estetiğinde sanat ve Güzellik]
* [http://www.subjektif.com/felsefe/ortacag_felsefesi.htm OrtaçağOrta Çağ felsefesi]
* [http://www.eflatunyarim.com/modules.php?name=News&file=article&sid=88 Çağlara göre felsefe değerlendirmesi]
* [http://www.felsefeyeyolculuk.com/FYCD2005WEB/Bildiriler/bildiri2.htm OrtaçağOrta Çağ felsefesinde Varlık Anlayışı]
* [http://www.subjektif.com/felsefe/skolastikler.htm OrtaçağdaOrta Çağda Evrenseller Problemi ve Skolastikler]
* [http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1567 Betül Cötüksöken ile OrtaçağOrta Çağ Üstüne]
 
== Kaynakça ==
* ''Felsefe Tarihi'', [[Macit Gökberk]], [[Remzi Kitabevi]], genişletilmiş 2.baskı/1967
* ''OrtaçağOrta Çağ Felsefe Tarihi'', [[Ahmet Cevizci]].
* ''OrtaçağOrta Çağ Felsefesi'', [[İsmet Zeki Eyüboğlu]], Pencere yayınları.
* ''OrtaçağOrta Çağ Felsefesi'', Edauart Jeauneau, çeviren:[[Betül Çotüksöken]], [[İletişim Yayınları]].
* ''Yorum ve OrtaçağOrta Çağ Felsefesi'', [[Frank Tilly]], çeviren:[[İbrahim Şener]].
<br />
{{Felsefe}}
{{OrtaçağOrta Çağ}}
 
[[Kategori:Felsefe tarihi]]
110.791

değişiklik