Vefa Lisesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Koordinatlar: 41°00′52″K 28°57′30″D / 41.014337°K 28.958404°D / 41.014337; 28.958404

Vefa Lisesi
Vefalisesi-logo.jpg
Motto Bilim, sevgi, hoşgörü
Kuruluş 1872
Ülke Türkiye
Şehir Fatih, İstanbul
Türü Anadolu Lisesi
Müdür Banu Kayacan
Eğitim dili Türkçe
Yabancı dil(ler) İngilizce
Almanca
Fransızca
Sınıflar 28
Öğrenci sayısı 717
Öğretmen sayısı 56
Adresi Dede Efendi Cad. No:5 Şehzadebaşı
Fatih/İstanbul
Resmî sitesi http://vefalisesi.meb.k12.tr

Vefa Lisesi 1872 yılında İstanbul'da kurulan, günümüzde Anadolu lisesi statüsündeki ortaöğretim kurumu.

İsmini Tarihi Yarımada'da yerleşkesinin bulunduğu Vefa semtinden alan okul, ana dille öğretim yapılan ilk sivil lise olma özelliğini taşır.[1][2] Türkiye'de 10, İstanbul'da 7 tane bulunan, yabancı dil hazırlık eğitimiyle beraber 5 yıl eğitim veren Anadolu liselerinden biridir.[3]

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuruluş[değiştir | kaynağı değiştir]

Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. yüzyıla kadar eğitim, mahalle mektebi, medrese gibi klâsik eğitim kurumlarında yapılmıştır. Ancak, 18. yüzyılda askeri yükseköğretim kurumlarıyla modern eğitim hayatı başlamıştır. 19. yüzyılda düzensiz bir biçimde ilköğretim alanında sıbyan mektepleri, ortaöğretim alanında rüşdiye (ortaokul), idadi (lise) ve sultanî (lise+yüksekokul) olmak üzere çeşitli modern eğitim kurumları kurulmuştur. Düzensiz olarak kurulan modern eğitim kurumları, 1869 yılında Maarif Nazırı Mehmed Esad Safvet Paşa döneminde hazırlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile bir sisteme bağlanmıştır.[4] Bu nizamnameye göre modern eğitim kurumları; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere üç kademede yapılandırılmıştır. İlköğretim kurumları mahalle ve sıbyan mektepleri, yükseköğretim kurumu ise Darülfünun olarak belirlenmiştir. Ortaöğretim kurumları ise rüşdiye, idadi ve sultani olmak üzere üç türde yapılandırılmıştır.[5]

Bugünkü lise türünün tam karşılığı olan okul türü, idadilerdir. "Ana dille öğretim yapılan ilk mülkiye lisesi (Sivil Lise)", 1872 yılında "Mekteb-i Mülkiye"nin bünyesinde idadi sınıfları olarak kurulan bugünün Vefa Lisesi'dir.[6]

İdadi dönemi (1872-1914)[değiştir | kaynağı değiştir]

Mekteb-i Mülkiye'nin bünyesindeki idadi sınıfları, Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Hukuk gibi yüksek öğretim kurumlarının bünyesindeki idadi sınıflarıyla birleşmiş ve 1872 yılında "Dersaadet İdadi-i Mülkiye-i Şâhâne" adıyla bağımsız bir okul haline gelmiştir. 1881 yılında okul, Maarif Nezareti'nce satın alınan Mütercim Rüştü Paşa'ya ait üç katlı konağa taşındı ve İstanbul'un Türkçe eğitim veren ilk mülkiye idadisi olarak eğitim ve öğretime devam etti. Okul, 1900 yılında bulunduğu semtten dolayı "Vefa İdadi-i Mülki-i Şahanesi" adını almıştır.[7]

Sultani dönemi (1914-1924)[değiştir | kaynağı değiştir]

Okul, 1914 yılında "Vefa Mekteb-i Sultanisi" adıyla sultani statüsüne çıkarılmıştır. Bu dönemde okul, bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri bulunan 12 yıl öğrenim sürekli bir eğitim kurumu haline gelmiştir.

1910 yılındaki büyük yangın sonrası Mütercim Rüştü Paşa Konağı ailelere verildiğinden, okul Vezneciler'deki Saffet Paşa Konağı'na taşındı. 1912'deki Balkan Savaşı sırasında birçok öğrenci ve öğretmen gönüllü olarak cepheye gitti ve geri dönmedi. Bu sırada Mütercim Rüştü Paşa Konağı Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Hastanesi olarak kullanıldı.[8]

Çanakkale Savaşı patlak verdiğinde Vefa Sultanisi'nin 1915-1916 eğitim dönemindeki öğrencileri ve öğretmenleri, asker üniforması giyerek ve okulun bahçesinde toplanıp marşlar söyleyerek Şehzadebaşı'na çıkmışlardı. Meydanda toplanan İstanbullular, Vefalıları, alkışlar ve dualarla savaşa uğurlamıştı. Vefa Sultanisi son sınıf öğrencileri erken mezun edilerek bazı öğretmenleriyle birlikte gönüllü olarak cepheye gitmişlerdi. Bu yüzden sayıları azalan Vefa Sultanisi öğrencilerinin geride kalanları ise, İstanbul İnas Sultanisi -bugün Cağaloğlu Anadolu Lisesi- olarak kullanılan binaya taşınmıştır. Fakat, diğer orta öğretim kurumlarında olduğu gibi, çoğu geri gelemeyen öğrencileri sebebiyle Vefa Sultanisi, 1918 sonrasına kadar mezun verememiştir.[9]

Lise dönemi (1924-1990)[değiştir | kaynağı değiştir]

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu‘nun kabulüyle, okul, diğer bütün idadi ve sultanilerle birlikte Lise adını alarak "Vefa Erkek Lisesi" olmuştur. Okul 1925 yılından sonra bazı liselerle birlikte ortaokula dönüştürülmüş ve Kadırga’daki Eczacılık Okulu binasına taşınmıştır. Okul burada "Vefa Orta Mektebi" adıyla 1933′e kadar eğitim yapmıştır. 1933 yılında 300′ün üzerinde Vefa Lisesi mezununun girişimi ve yine Vefa mezunu o zamanki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemalettin Gedeleç'in desteğiyle okul yeniden lise statüsüne kavuşmuş ve Vefa’daki tarihi binasına dönerek "Vefa Erkek Lisesi" adıyla öğretimine devam etmiştir. Okulun bünyesinde, Anadolu lisesi statüsüne geçtiği 1990 yılına kadar, hem ortaokul, hem de lise kısmı yer almıştır.[10]

Uzun süre sadece Mütercim Rüştü Paşa Konağı'nda öğretim yapan Vefa Lisesi 1937 yılında Yüksek Öğretmen Okulu binası olarak kullanılmaya başlanan üst bahçedeki binanın bu okulun 1949 yılında Çapa’ya taşınması üzerine devri ile kapasitesini arttırarak iki binada öğretime başlamıştır. Ayrıca alt bahçedeki pavyonlarda okulun spor, kültür etkinlikleri ile fen laboratuarları yer almıştır. 1950'li yılların sonlarına doğru değerli mezunlarından merhum Necip Akar, üst bahçedeki Şehzade Mehmet Tabhanesi'ni Kimya Laboratuarı olarak düzenleyerek hizmete sokmuştur. Yüksek Öğretmen Okulundan devrolan binanın üst katında 1959 yılında Erkek Öğrenci Pansiyonu da açılmıştır. Bu pansiyonda öğrenci mevcudu zamanla 300′e kadar çıkmıştır. 1970'li yıllardaki olaylar nedeniyle Pansiyon 12 Eylül 1980′de kapatılmış, ancak 1984'te yeniden düzenlenerek Kız Öğrenci Pansiyonu olarak açılmıştır.[11]

Akşam lisesi dönemi (1958-1978)[değiştir | kaynağı değiştir]

1958 yılında Vefa Lisesi’nin bünyesinde İstanbul’un ilk Akşam lisesi açılmıştır. "Vefa Akşam Lisesi" adıyla öğretim yapan bu lise Pertevniyal Lisesi’ne aktarıldığı[12] 1978 tarihine kadar beş bin civarında mezun vermiştir. Bu mezunlar içinden bakan, milletvekili, sanatçı, bilim adamı ve işadamları yetişmiştir.

Okul binalarının yetersizliği nedeniyle alt bahçedeki pavyonlar kaldırılarak yerine 1967 yılında yeni bir okul binasının yapımına başlanmış ve iki yılda tamamlanan bu bina 1969-1970 öğretim yılında hizmete girmiştir. Bu arada harap duruma düşen Mütercim Rüştü Paşa Konağı öğretime kapatılmıştır. Bu bina, Vefa mezunlarının kurduğu Vefa Lions Kulübü tarafından onarıma alınmış ve 1984 yılında yeniden Vefa Lisesi’nin öğretimine kazandırılmıştır.[13]

Anadolu lisesi dönemi (1990-günümüz)[değiştir | kaynağı değiştir]

1970′li ve 1980′li yıllarda Vefa semti sakinlerinin birer birer semtten ayrılmaları ve bunların yerine işyerleri ve işçi pansiyonlarının açılması semtte öğrenci potansiyelini tamamen yok etmiş, okul İstanbul’un çeşitli semtlerinden öğrencilerin geldiği karma bir okul durumuna düşmüştür. Bunun üzerine mezunların 1989 yılında kurduğu Vefa Vakfı'nın kurucu başkanı merhum Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in çabalarıyla okulun statüsü Milli Eğitim Bakanlığınca Anadolu Lisesi’ne dönüştürülerek adı "Vefa Anadolu Lisesi" olmuştur.[14]

Mezunların isteği ve okul yönetimi ile öğretmenler kurulunun uygun görmesi üzerine 2001 yılında, okulun statüsü değiştirilmeden, adındaki "Anadolu" kelimesinin çıkartılarak tarihi adına dönülmesi Milli Eğitim Bakanlığına teklif edilmiştir. Bakanlık bu teklifi derhal değerlendirerek okulun adını tekrar "Vefa Lisesi"ne dönüştürmüştür.[15][16]

Okulun iki tarihi binası (Pansiyon ve Mütercim Rüştü Paşa Konağı) 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görerek öğretime kapatılmıştır. Başta değerli mezunlarımız Uğur Dündar ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın girişimleri ile İMKB'nın büyük maddi katkısı sağlanmış, eksik kalan kısmı da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanarak 2000 yılında Pansiyon binası, 2001 yılında da Mütercim Rüştü Paşa Konağı hizmete girmiştir.[17] Bakanlıkla temasların yürütülmesinde okulun mezunlarından İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel’in de katkıları olmuştur.[18]

Okulun iç fiziki görünümü ile eğitim donanımının yenilenmesi ve eğitim teknolojisindeki eksiklerin giderilmesi amacıyla okul müdürlüğünce hazırlanan "21. Yüzyıla Uyum Projesi" 4 Mayıs 2000 tarihinde Güneş Otel'de yapılan bir toplantı ile Vefalılara sunulmuştur. Proje Vefalılarca benimsenerek iki yıl içinde hayata geçirilmiştir. Bu projenin bu kadar kısa bir sürede hayata geçirilmesinde Vefa Lisesi Eğitim Vakfı'nın, Vefalılar Derneği'nin öncülüğünün ve organizasyonunun büyük rolü olmuştur. Böylece okul, fiziki anlamda çağ atlayarak kısa sürede 21. yüzyılın okulu olmuştur.[19]

2005-2006 yılında Anadolu Liselerinin Hazırlık Sınıflarının kapatılarak bütün liselerin dört yıl öğrenim süreli okullar haline gelmesi üzerine, okulun yabancı dil ağırlıklı eğitiminin aksayacağı düşüncesiyle, okul statüsünün (Hazırlık+4 yıl) toplam beş yıl öğretim süreli Anadolu Lisesi olma girişimi Uğur Dündar'ın yakın ilgi ve desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul görmüş ve okulumuz 2006-2007 öğretim yılından itibaren bu statüdeki altı liseden biri durumuna gelmiştir.[20]

2006 Haziranında yapılan Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri Törenini onurlandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a Okul Müdürlüğünce sunulan "Multimedya Destekli Eğitim Projesi" kabul görmüş ve 2006-2007 öğretim yılında hayata geçirilmiştir. Bu durumda okulun tüm sınıf, atölye ve laboratuarlarına sabit projeksiyon makinesi takılmış ve her öğretmene okulda kaldığı sürece eğitim amaçlı kullanmak üzere birer dizüstü bilgisayar sağlanmıştır.[21]

Vefa Lisesi günümüzde beş yıllık statüsü, modern sınıfları, eksiksiz eğitim teknolojisi, yeterli sosyal etkinlik alanlarıyla seçkin bir eğitim kurumu olarak öğretimini sürdürmektedir.

Binalar[değiştir | kaynağı değiştir]

"Orta Bina" olarak adlandırılan tarihi "Mütercim Rüştü Paşa Konağı"

Vefa Lisesi, 4481 metrekarelik hazineye ait bir alanda eğitim-öğretim yapmaktadır. Bu alanın 2000 metrekaresinde okul binaları, 2500 metrekaresinde de bahçe yer almaktadır. Okul binaları, biri pansiyon, ikisi eğitim-öğretim binası olmak üzere üç binadan ibarettir. Ayrıca okul bahçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Şehzade Mehmet Tabhanesi ve Şehit Ali Paşa Kütüphanesi yer almaktadır. Bu binalar, okulun eğitim-öğretim hizmetlerine tahsisli olup, Vefa Lisesi Eğitim Vakfı tarafından onarım çalışmaları sürdürülmektedir.[22]

1949'a kadar "Yüksek Öğretmen Okulu" olarak hizmet veren, günümüzde "Kız Öğrenci Pansiyonu" olarak kullanılan tarihi bina

Ana Bina[değiştir | kaynağı değiştir]

Okulun "Ana Bina" adı verilen yeni binasında: okul müdürlüğü, idari birimler ile 18 derslik, 3 Fen Laboratuarı (Fizik, Kimya, Biyoloji), 2 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Ölçme-Değerlendirme Merkezi, Rehberlik Servisi, Resim Atölyesi, Okul Müzesi, Arşiv, Konferans Salonu, 2 Öğretmenler Odası, Okul Aile Birliği Odası, Sosyal Etkinlikler Kurulu Odası ile Okul Kantini ve Çayocağı (Osman Amca'nın Yeri) yer almaktadır. Konferans Salonu 400 kişi kapasitelidir.

Orta Bina (Mütercim Rüştü Paşa Konağı)[değiştir | kaynağı değiştir]

Okulun "Orta Bina" adı verilen Mütercim Rüştü Paşa Konağı‘ında ise 8 derslik, Müzik Dershanesi, Sinevizyon Salonu, Kütüphane, 1 Müdür Yardımcısı Odası, Rehberlik Servisi, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı ve Kurs Merkezi yer almaktadır. Sinevizyon Salonu 70 kişi, Kütüphane 50 kişi kapasitelidir.

Pansiyon Binası[değiştir | kaynağı değiştir]

Pansiyon binasında ise bodrum katında 250 kişilik yemekhane, 1. katında ambar ve depolar, 2. ve 3. katında 10 yatakhane, 1 Televizyon Odası ve Belletmen Odaları bulunmaktadır. Pansiyon 112 öğrenci kapasitelidir.

Vefa Marşı[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefa Marşı

Vefa Marşı, 1953 yılında okulun edebiyat öğretmeni merhume Behice Kaplan tarafından yazılmış, okulun müzik öğretmeni merhum Şahap Öktem tarafından bestelenmiştir.[23]

Biz Vefa Lisesi öğrencileri
Bilgi ordusunun gönüllü eri
Kalbi sevgi dolu, fikri ileri
Aydınlatacağız yurtta her yeri

Senin için ilim, irfan, şeref, şan
Senin için her şey, ey güzel vatan

Kalbimizde bu hür, mukaddes toprak
Elimizde ecdat, ruhu al bayrak
Nesil nesil, alev alev yanarak
Vefalılar sana geliyorlar bak

Senin için ilim, irfan, şeref, şan
Senin için her şey, ey güzel vatan

Vefalılık Andı[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefa Lisesi'ne yeni katılan öğrencilerin "Vefalı" oldukları Rozet Takma Günü'nde içtikleri anddır.[24]

Biz Vefalı Gençler olarak;
Atatürk’ün ilke ve inkılaplarından ayrılmayacağımıza,
Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağımıza,
Akıl, bilim ve çağdaş uygarlık yolundan sapmayacağımıza,
Sevgi ve hoşgörü ile tüm insanlığı kucaklayacağımıza,
Okulumuzu başarı ile temsil edeceğimize,
Namusumuz ve şerefimiz üzerine and içeriz.

Okul etkinlikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Geleneksel günler ve haftalar[değiştir | kaynağı değiştir]

Rozet Takma Töreni[değiştir | kaynağı değiştir]

Okula yeni kaydolan öğrencilere ve velilere kurumu tanıtmak ve benimsetmek, onlara kuruma aidiyet duygusunu kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir. Törende okul yöneticileri okulun tarihi, amaçları, hedefleri, ilkeleri, işleyişi ve uyulması gereken kurallar; Yabancı Diller Bölüm Başkanı yabancı dil öğretimi hakkında bilgi verir. Yeni kaydolan öğrenciler adına (En Küçük Vefalı) duygularını ifade eden bir konuşma yapar ve sonrasında tüm öğrenciler tarafından "Vefalılık Andı" içilmektedir. Öğrenciler sınıf sınıf sahnedeki platformda yerlerini aldıktan sonra öğretmenler ve mezunlar tarafından yakalarına Vefa Lisesi rozeti takılmaktadır. Tören Okul Aile Birliği’nin kantinde verdiği ikramla sona ermektedir.[25]

Fidan Dikim Günü[değiştir | kaynağı değiştir]

Alibeyköy Barajı havzasında DSİ tarafından 1974 yılında tahsis edilen Vefa Ormanı’na her yıl Nisan ayının ilk Pazar günü Vefalılarca fidan dikilir. Okul Müdürlüğü ve Vefalılar Derneği'nce ortaklaşa düzenlenen bu etkinliğe öğretmenler, öğrenciler, veliler ve mezunlar katılır. Dernek tarafından sağlanan fidanlar dikildikten sonra piknik yapılır.[26]

Boza Günü ve Kültür Haftası[değiştir | kaynağı değiştir]

1876 yılından bu yana Vefa semtinde meşhur Vefa Bozası'nı üreten Vefa Bozacısı, Vefa Lisesi'nin oldukça yakınında bulunmaktadır.[27] Vefa Lisesi mezunları, öğrencilik dönemlerini anmak için okullarında toplanmak üzere belirledikleri geleneksel mezunlar gününe Boza Günü adını vermişlerdir. Her Mayıs ayının ilk pazar günü düzenlenen Boza Günü'nde ziyaretçilere Vefa Bozası ikram edilir. Boza Günü’nü takip eden hafta ise Boza Kültür Haftası olarak konser, tiyatro, konferans, söyleşi, panel, sergi, dia gösterisi gibi çeşitli etkinliklerle kutlanır.[28]

Bahar Festivali[değiştir | kaynağı değiştir]

2003 yılından bu yana düzenlenmekte olan Vefa Lisesi Bahar Festivali, Haziran ayının ilk on günü içinde üç gün süreli olarak, öğrencilerin yaşadığı sınav stresini üzerlerinden atmak, sevdikleri sanatçı ve gruplarla bir araya gelmelerini sağlamak, katıldıkları kültürel etkinliklerin sayısını ve çeşitliliğini artırmak ve en önemlisi, tüm öğrencilerin koşulsuz eğlenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Festival boyunca Vefa Lisesi çeşitli müzik, kültür-sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapar.[29]

Her yıl Öğrenci Meclisi tarafından oluşturulan Festival Komitesinin organize ettiği festivalin ilk günü, tüm öğrencilerin katıldığı bir anket sonucunda seçilen[30] sinema, müzik, tiyatro, edebiyat ve medya alanında başarılı kişilere Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri dağıtılır.[31][32][33] Diğer günlerde ise gençlik konserleri, söyleşi, panel ve dinleti gibi etkinlikler gerçekleştirilir.

Mezuniyet Töreni[değiştir | kaynağı değiştir]

Okul Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen bu tören, ders yılının sona erdiği günü takip eden ilk hafta içinde belirlenen bir günde yapılır. Bu törene o yıl mezun olan öğrencilerle velileri ve Vefa Kuruluşlarının temsilcileri katılır. Törende Okul Müdürü, son sınıfların Müdür Yardımcısı, Okul Birincisi, Kuruluş temsilcileri duygularını ifade ederler. İlk üç dereceye giren mezunlar kuruluşlarca ödüllendirilir. Daha sonra Okul Birincisi yaş kütüğüne plaket çakar ve okul flamasını törenle Lise 2. sınıf birincisine teslim eder. Mezunlar keplerini attıktan sonra, Okul Aile Birliğince mezunlara ve konuklara ikramda bulunulur.[34]

Kariyer Günü[değiştir | kaynağı değiştir]

ÖSYS takvimine göre her öğretim yılı Mart ya da Nisan ayında planlanan bir eğitim etkinliğidir. 12. sınıf öğrencileri başta olmak üzere diğer sınıfların da katıldığı ve gelecekte tercih etmeyi arzuladıkları mesleklerin öğretim üyeleri ve öğrencileri ile görüşme fırsatı buldukları bir eğitim etkinliğidir. Bu etkinlik her yıl 15-20 üniversiteden yaklaşık 60 akademisyenin katılımıyla gerçekleşmektedir.[35][36]

Kulüpler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Avrupa Birliği Projeleri Kulübü
 • Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü
 • Bilişim-İnternet ve Matematik Kulübü
 • Çevre Koruma ve Güzelleştirme Kulübü
 • Gezi, Turizm ve Fotoğrafçılık Kulübü
 • Girişimcilik Kulübü
 • Kültür ve Edebiyat Kulübü
 • Modern United Nations Kulübü (MUN)
 • Müzik Kulübü
 • Resim ve Görsel Sanatlar Kulübü
 • Satranç Kulübü
 • Sivil Savunma Kulübü
 • Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü
 • Spor Kulübü
 • Tarih Kulübü
 • Tiyatro Kulübü
 • Yayın ve İletişim Kulübü

Yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Yeşil-Beyaz[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefa Lisesi edebiyat öğretmenleri öncülüğünde lisenin öğrencileri tarafından yazılan ve yayına hazırlanan, ismini okulun ve spor klübünün renklerinden alan dergidir. Başta edebiyat olmak üzere tarih, sanat, teknoloji ve genel kültür konularında yazılar yazılır. Yıllık olarak çıkarılır. Öğrencilere öğretmenlere ve Vefalılar Derneği'ne dağıtılır.[37]

Kardeş okulları[değiştir | kaynağı değiştir]

Okul Şehir Ülke Yıl
Sint Janslyceum 's-Hertogenbosch  Hollanda 1993
Müjdat Gezen Sanat Merkezi İstanbul  Türkiye 2005
Gesamtschule Horst Gelsenkirchen  Almanya 2007

Uluslararası etkinlikler[değiştir | kaynağı değiştir]

Okullar: Geleceğin Ortakları (PASCH)[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefa Lisesi 2013 yılından beri, Almanya'nın 2008 yılında "Okullar: Geleceğin Ortakları" (PASCH) adı altında hayata geçirdiği ve Türkiye genelinde belli kriterleri sağlayan okulların seçildiği bu girişiminin bir üyesidir.[38] İlgili proje modern multimedya ders materyalleri, teknik donanımlar, eğitim seminerleri, branş geliştirme programları, öğrenci değişim programları, kardeş okul programları, eğitimciler ve öğrenciler için uzman danışmanlıkları gibi çok sayıda hizmetlerle okulları yurt içinde ve yurt dışında desteklemektedir. Öğrencilere yurt içinde veya yurt dışında yaz kursları, kamplar ve çeşitli proje ve yarışmalara katılım olanağı verilmekle birlikte, ileri seviyedeki öğrencilere Almanya’da yüksek öğrenim bursu alma olanakları mevcuttur.[39]

Proje kapsamında Vefa Lisesi'nde Almanca tiyatro çalışmaları yapılmış, Almanya'ya değişim öğrencileri gönderilmiştir.[40][41] 2013 yılında Bavyeralı Alman müzik grubu "Bavaturca", Vefa Lisesi'nde konser vermiştir.[42] 2014 yılında Vefa Lisesi öğrencileri Almanya'da Münih yakınlarındaki Landsberg am Lech şehrinde Alman öğrencilerle birlikte "Stelzentheater" gösterisi sunmuştur.[43]

Önemli mezunları[değiştir | kaynağı değiştir]

Devlet ve Siyaset[değiştir | kaynağı değiştir]

Bilim[değiştir | kaynağı değiştir]

Edebiyat[değiştir | kaynağı değiştir]

Sanat[değiştir | kaynağı değiştir]

Basın ve Medya[değiştir | kaynağı değiştir]

Sinema-Tiyatro ve Müzik[değiştir | kaynağı değiştir]

İş Dünyası[değiştir | kaynağı değiştir]

Tanınmış öğretmenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefa kuruluşları[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefalılar Derneği[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefa Lisesi mezunları, öğretmenleri ve mensupları tarafından kurulan ilk dernek, 21 Temmuz 1947 yılında faaliyete geçen "Vefa’dan Yetişenler Derneği"dir. Başlangıçta başarılı hizmetler veren "Vefa’dan Yetişenler Derneği"nin zaman içerisinde fonksiyonunu yitirmesi üzerine, bir devamı olarak 27.12.1973 tarihinde "Vefalılar Derneği" kurulmuştur.[44]

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, 1989 yılında görev yapmakta olan Vefalılar Derneği Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu ve Divan Kurulu üyelerinin ortak girişimiyle 41 kişilik kurucular kurulu oluşturularak 20 Haziran 1990 tarihinde "Vefa Vakfı" adıyla kurulmuş olup, ülkemize eğitim alanında katkı sağlamayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın adı 11 Nisan 2002 tarihinde "Vefa Lisesi Eğitim Vakfı" olarak tescil edilmiştir. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefa Lisesi’nde okumuş, okutmuş, spor yapmış ve Yeşil-Beyazlı camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş olan Vefalıları çatısı altında toplamayı amaçlamıştır.[45]

Vefa Spor Kulübü[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefa SK futbol takımının 1919'da çekilmiş bir fotoğrafı.

Vefa Spor Kulübü'yle ilgili daha fazla bilgi için: Vefa SK

Vefa Lisesi gençliğini spora yönlendirmek, böylece bedenen ve ahlaken sağlıklı nesiller olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan Vefa Spor Kulübü'nün tarihçesini, kulübün 1 numaralı kurucusu Saim Turgut Aktansel, Aylık Ansiklopedi’nin 2.Cilt 15. sayısında özetle şöyle anlatmıştır:[46]

Vefa İdman Yurdu olarak resmen kurulmasına doğru müteşebbislerin bir araya gelişi ve ilk hareketler 1908 yılında Vefa’da başlamıştır. Bir yurt kurma teşebbüsü ve bu gaye etrafında çalışmalar okul içinde evvela bir sınıfın şubesinde doğmuş, sonra ikinci bir şubeye de geçmiş ve bir zaman sonra da bütün okula yayılmıştır. Vefa Yurdu Nizamnamesi daha mükemmel bir şekilde 1910 yılında yapıldı. Yurdun ilk forması yollu yeşil-beyazdı, rozeti de aynı renklerde idi. Vefa Lisesi Müdürü, öğretmen ve öğrencileri tarafından himaye gören kulüp daha da güçlendi.

Popüler kültürde Vefa Lisesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Okul filmi afişinde yer alan "Mütercim Rüştü Paşa Konağı"

Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı, 2004 yılında gösterime girmiş olan Okul filminin bazı sahneleri Vefa Lisesi'nde çekilmiştir.[47] Filmin afişinde "Orta Bina" (Mütercim Rüştü Paşa Konağı) yer almaktadır.[48]

Ulaşım[değiştir | kaynağı değiştir]

Vefa Lisesi, Tarihi Yarımada'nın Vefa semtinde, Şehzade Camii'nin hemen bitişiğinde yer almaktadır.

Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan "Vefa" ya da "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" İETT durakları ile Şehzadebaşı Caddesi üzerindeki "Şehzadebaşı" İETT durağından geçen otobüsler kullanılarak okula ulaşmak mümkündür.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının "Vezneciler" istasyonu okula yaklaşık 500 m uzaklıkta bulunmaktadır. T1 Bağcılar - Kabataş tramvay hattının "LaleliÜniversite" ve "Beyazıt-Kapalıçarşı" durakları da yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Tarihçe" (Türkçe). Vefa Lisesi. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160129223823/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/tarihce_123720.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 2. ^ Manisalı, Erol. "İlk Türkçe Eğitim Yapan Lise Hangisi?" (Türkçe). Cumhuriyet. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127212727/http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/246660/ilk_Turkce_Egitim_Yapan_Lise_Hangisi___.html. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2011. 
 3. ^ Kaplan, Pervin. "Hazırlık sınıflarıyla fark yaratıyorlar" (Türkçe). Habertürk. 9 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150809042306/http://www.haberturk.com/gundem/haber/1101729-hazirlik-siniflariyla-fark-yaratiyorlar. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2015. 
 4. ^ "Safvet Paşa'nın Hazırladığı Maarif Nizamnamesi" (Türkçe). Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmed_Esad_Safvet_Pa%C5%9Fa#Safvet_Pa.C5.9Fa.27n.C4.B1n_Haz.C4.B1rlad.C4.B1.C4.9F.C4.B1_Maarif_Nizamnamesi. Erişim tarihi: 2 Şubat 2016. 
 5. ^ "Türk Eğitim Tarihi" (Türkçe) (PDF). Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi. http://edebiyat.karabuk.edu.tr/pformasyon/icerikler/ztekin/6.%20HAFTA.pdf. 
 6. ^ "Tarihçe" (Türkçe). Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160202005532/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/tarihce_123720.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 7. ^ "Vefa Mütercim Rüştü Paşa Konağı" (Türkçe). Tas İstanbul. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127223211/http://www.tas-istanbul.com/portfolio-view/vefa-mutercim-rustu-pasa-konagi/. 
 8. ^ Kalkan, Ersin (11 Mayıs 2002). "Vefalı olmak buna denir" (Türkçe). Hürriyet. 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160130000136/http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/05/11/124485.asp. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2002. 
 9. ^ Bal, Mehmet Akif. "Vefa Lisesi'nin Birinci Dünya Savaşındaki Rolü" (Türkçe). Mehmet Alif Bal. 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160130000507/http://www.mehmetakifbal.gen.tr/2015/03/29/canakkale-savaslarinda-vefa-lisesinin-rolu/. Erişim tarihi: 29 Mart 2015. 
 10. ^ "Tarihçe" (Türkçe). Vefa Lisesi. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160129223823/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/tarihce_123720.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 11. ^ "Tarihçe" (Türkçe). Vefa Lisesi. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160129223823/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/tarihce_123720.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 12. ^ "Vefa Akşam Lisesi öğrencileri Pertevniyal Lisesi'ne aktarıldı" (Türkçe). Milliyet: s. 11. 1 Kasım 1978. http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/0oXvLsOJlhLAE2nFu9lH7w_x3D__x3D_. 
 13. ^ "Tarihçe" (Türkçe). Vefa Lisesi. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160129223823/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/tarihce_123720.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 14. ^ "Anadolu Liseleri Sınav Rehberi" (Türkçe). Milliyet: s. 12. 10 Mart 1990. http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/6G_x2F_850Fv42LwoWGVVKrlpA_x3D__x3D_. 
 15. ^ "Tarihçe" (Türkçe). Vefa Lisesi. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160129223823/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/tarihce_123720.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 16. ^ Kalkan, Ersin (11 Mayıs 2002). "Vefalı olmak buna denir" (Türkçe). Hürriyet. 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160130000136/http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/05/11/124485.asp. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2002. 
 17. ^ Kalkan, Ersin (11 Mayıs 2002). "Vefalı olmak buna denir" (Türkçe). Hürriyet. 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160130000136/http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/05/11/124485.asp. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2002. 
 18. ^ "Tarihçe" (Türkçe). Vefa Lisesi. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160129223823/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/tarihce_123720.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 19. ^ "Tarihçe" (Türkçe). Vefa Lisesi. 29 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160129223823/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/tarihce_123720.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 20. ^ "Üç lisede daha eğitim beş yıl" (Türkçe). Radikal. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/save/http://www.radikal.com.tr/turkiye/uc-lisede-daha-egitim-bes-yil-775311/. Erişim tarihi: 23 Mart 2006. 
 21. ^ "Başkan Kadir Topbaş’tan Vefa Lisesi’ne ‘vefa…’" (Türkçe). İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127211224/http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=13101. Erişim tarihi: 13 Haziran 2006. 
 22. ^ "Fiziki Durum" (Türkçe). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127131217/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/fiziki-durum_243527.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 2 Mart 2015. 
 23. ^ Kaplan, Behice; Öktem, Şahap. "Vefa Marşı" (Türkçe). Vefa Lisesi. 23 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160123143645/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/vefa-marsi_123491.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 24. ^ "Vefalılık Andı" (Türkçe). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127141431/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/vefalilik-andi_123513.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 25. ^ "Vefa Lisesi Geleneksel Rozet Takma Töreni İle 148. Dönem Yeni Vefalılarına Kavuştu" (Türkçe). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127132533/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/vefa-lisesi-geleneksel-rozet-takma-toreni-ile-148-donem-yeni-vefalilarina-kavustu_2081368.html. Erişim tarihi: 21 Ekim 2015. 
 26. ^ "Vefa Ormanı'na Fidan Dikme" (Türkçe). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127134915/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/vefa-ormanina-fidan-dikme-2012_274328.html?CHK=39695033d513aee6253617ce165f1910. Erişim tarihi: 16 Ocak 2013. 
 27. ^ "Vefa Bozacısı". Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Vefa_Bozac%C4%B1s%C4%B1. 
 28. ^ "Vefa Lisesi 143. Kuruluş Yıl Dönümünü Geleneksel Boza Günü ve Kültür Sanat Haftası Etkinlikleri İle Kutluyor" (Türkçe). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127133922/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikdetay.php?KATEGORINO=1920413. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2015. 
 29. ^ "Vefa'da festival zamanı" (Türkçe). Vefalılar Derneği. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/save/http://www.vefalilardernegi.org.tr/etkinlikler/vefada-festival-zaman. Erişim tarihi: 4 Haziran 2007. 
 30. ^ "Vefa Lisesi 2012 - 2013 Kemal Sunal Kültür Sanat Ödül Töreni Anketi" (Türkçe) (PDF). Vefa Lisesi. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/dosyalar/2013_03/04033009_dl.pdf. Erişim tarihi: 2012. 
 31. ^ "Vefalıların Kemal Sunal vefası" (Türkçe). Hürriyet. 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160130000911/http://www.hurriyet.com.tr/vefalilarin-kemal-sunal-vefasi-4578287. Erişim tarihi: 14 Haziran 2006. 
 32. ^ "Vefa Lisesi 8. Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri Töreni ve Bahar Festivali" (Türkçe). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127135912/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/vefa-lisesi-8-kemal-sunal-kultur-sanat-odulleri-toreni-ve-bahar-festivali_640924.html. Erişim tarihi: 10 Haziran 2013. 
 33. ^ "Vefa Lisesi Kemal Sunal 9. Kültür Sanat Ödülleri Dağıtım Töreni" (Türkçe). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127134526/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/vefa-lisesi-kemal-sunal-9-kultur-sanat-odulleri-dagitim-toreni_1286822.html. Erişim tarihi: 4 Haziran 2015. 
 34. ^ "Vefa Lisesi 143. Dönem Mezuniyet Töreni Yapıldı" (Türkçe). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127134302/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/vefa-lisesi-143-donem-mezuniyet-toreni-yapildi_1968683.html. Erişim tarihi: 5 Haziran 2015. 
 35. ^ "10. Kariyer Günü" (Türkçe). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127133200/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/10-kariyer-gunu-27022015_1669752.html. Erişim tarihi: 10 Nisan 2015. 
 36. ^ "Vefa Lisesi 10. Kariyer Günü Katılımcı Listesi" (Türkçe) (PDF). Vefa Lisesi. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/dosyalar/2015_03/02013046_2702201510karyergnkat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lstesveprogram%C4%B1.pdf. Erişim tarihi: 27 Şubat 2015. 
 37. ^ Türkkan, Yaren; Akarslan, Kerem, ed. (Mayıs 2014). (Türkçe) (PDF)Yeşil-Beyaz (İstanbul: Vefa Lisesi) (20). http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/dosyalar/2014_08/30032920_yes807ilbeyazmays2014basks.pdf. Erişim tarihi: Mayıs 2014. 
 38. ^ "PASCH-Schulen: Türkei" (Almanca). PASCH. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160131223510/http://weltkarte.pasch-net.de/2015/showland.php?land=TUR. Erişim tarihi: 2015. 
 39. ^ "Okulumuz PASCH (Partner Schule der Zukunft) Okulu oldu" (Türkçe). Vefa Lisesi. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160131223339/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/okulumuz-pasch-partner-schule-der-zukunft-okulu-oldu_694488.html. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2013. 
 40. ^ "Okulumuzda Almanca tiyatro çalışması yapıldı" (Türkçe). Vefa Lisesi. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160131225213/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/okulumuzda-almanca-tiyatro-calismasi-yapildi_939762.html. Erişim tarihi: 9 Aralık 2013. 
 41. ^ "Pasch: Okullar Geleceğin Ortakları Projesi" (Türkçe). Vefa Lisesi. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160131225310/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/pasch-okullar-gelecegin-ortaklari-projesi_1083362.html. Erişim tarihi: 4 Mart 2014. 
 42. ^ "Alman Müzik Gurubu Bavaturca Okulumuzda konser verdi" (Türkçe). Vefa Lisesi. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160131230849/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/alman-muzik-gurubu-bavaturca-okulumuzda-konser-verdi_974460.html. Erişim tarihi: 26 Aralık 2013. 
 43. ^ "Vefa Lisesi öğrencileri Pach etkinlikleri çerçevesinde Almanya´da Alman öğrencilerle Stelzentheater gösterisi sundu" (Türkçe). Vefa Lisesi. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160131225441/http://vefalisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/vefa-lisesi-ogrencileri-pach-etkinlikleri-cercevesinde-almanyada-alman-ogrencilerle-stelzentheater-gosterisi-sundu_1222947.html. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2014. 
 44. ^ "Vefalılar Derneği" (Türkçe). Vefalılar Derneği. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/save/http://www.vefalilardernegi.org.tr/kuruluslar/vefalilar-dernegi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2016. 
 45. ^ "Vefa Lisesi Eğitim Vakfı" (Türkçe). Vefalılar Derneği. 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/save/http://www.vefalilardernegi.org.tr/kuruluslar/vefa-lisesi-egitim-vakfi. 
 46. ^ "Vefa Kuruluşları" (Türkçe). İstanbul: Vefa Lisesi. 18 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20151018105420/http://vefalisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/969664/icerikler/vefa-kuruluslari_243545.html. Erişim tarihi: 18 Ekim 2015. 
 47. ^ "Taylan biraderler 'Okul'da" (Türkçe). Radikal. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160127171733/http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=90178. Erişim tarihi: 27 Eylül 2003. 
 48. ^ "Okul filminin afişi" (Türkçe). Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Okul_(film)#/media/File:Okul_filmi.jpg. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2011. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]