Türkiye'de ölüm cezası

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Türkiye Cumhuriyeti'nde ölüm cezası, 1984'ten bu yana uygulanmamaktadır ve 2004'te kaldırılmıştır. Ölüm cezası önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları hâlleri dışındaki suçlar için kaldırılmış, 3 Ağustos 2002'de "savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" şartı ile kaldırılmıştır. 7 Mayıs 2004 tarihli 5170 sayılı Kanun ile Anayasa'dan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, 14 Temmuz 2004 tarihli 5218 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu'ndan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, böylece ölüm cezası Türk Hukuku'ndan tamamen kaldırılmıştır.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1920'de Meclisin kuruluşundan, 1984'te ölüm cezalarının fiilen kaldırılmasına kadar geçen 64 yıllık dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve infazı gerçekleştirilen ölüm cezası kararı sayısı 712'dir. Bunlardan 15'i kadın hükümlüdür. Ancak bu rakama İstiklal Mahkemeleri'nin, Meclis’i devre dışı bırakarak aldığı idam kararları dahil değildir. Meclise gelmeden İstiklal Mahkemeleri tarafından verilen en az 1500 - 2000 civarında idam kararı bulunduğu tahmin edilmektedir.

Prosedüre göre mahkemeler tarafından verilen idam kararları Yargıtay’da onaylandıktan sonra Meclis’e gönderiliyordu. Meclis’in de idam kararını onaylaması halinde ölüm cezaları infaz ediliyordu. İnfaz kurallarına göre ölüm cezası hükümlünün mensup olduğu din ve mezhebin hususi günlerinde yerine getirilmiyor, hamile kadınlar doğum yapana kadar, akıl hastalığı tespit edilenler akli dengesi düzelene kadar idam edilmiyordu. 18 yaşından küçükler ve 65 yaşından büyükler hakkındaki ölüm cezası infaz edilmiyordu.

İnfazlar 1965 yılına kadar gündüzleri ve halkın izleyebilmesi için alenen ve belirli noktalarda İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda, Ankara’da Samanpazarı’nda gerçekleştiriliyordu. 1965 yılında İnfaz Kanunu’nda yapılan düzenlemeden sonraki infazlar cezaevi avlularında, güneş doğmadan önce, gizli olarak yapılmıştır. Askeriyeye bağlı bir kişinin askeri suçtan dolayı aldığı ölüm cezası kurşuna dizilerek infaz edilirdi. Örneğin; Şeyh Said İsyanı ile bağlantıları olan Albay Cibranlı Halit, Molla Abdurrahman, Yusuf Ziya Bey, Teğmen Ali Rıza Bey, Faik Bey kurşuna dizilerek idam edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nde, cezası infaz edilen son idam mahkûmu, 25 Ekim 1984'te infaz edilen Hıdır Arslan'dır. Ekim 1984'ten itibaren mahkemeler tarafından verilen ölüm cezaları Meclis’te onaylanmadığı için infaz edilmemiş, 1991 yılında çıkarılan bir afla 500 civarında ölüm cezası dosyası, 10 yıl ağır hapse dönüştürülmüş ve 2002'deki yasayla da fiilen uygulanmamış olan tüm idam kararları, ömür boyu hapse dönüştürülmüştür. Bunlar arasında, Abdullah Öcalan'ın Öcalan Davası sırasında 29 Haziran 1999'da çarptırıldığı, 25 Kasım 1999'da Yargıtay tarafından onanan ölüm cezası da vardır.

1920–1961 yılları arasında 11’i İstiklal Mahkemeleri tarafından olmak üzere toplam 16 milletvekili idam edilmiştir.

Hukuki prosedür[değiştir | kaynağı değiştir]

Sivil[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir kişinin ölüm cezası ile cezalandırılabilmesi için öncelikle karşılığında ölüm cezası öngörülen bir suçtan dolayı hüküm giymesi gerekiyordu. Daha sonraki aşama cezanın temyiz merciince onaylanması, ardından TBMM'nin cezanın infazını uygun bulması ve Cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmî Gazete'de yayınlanmasıydı. Bu aşamalardan sonra ise cezanın infazı sürecine geçiliyordu.

Uygulamada ölüm cezasını içeren hüküm onanarak kesinleştikten sonra dosya Yargıtay Başkanlığınca Adalet Bakanlığına gönderiliyordu. Adalet Bakanlığı hükümlü hakkında ölüm cezasının yerine getirilmesine dair bir kanun tasarısı hazırladıktan sonra söz konusu tasarı Bakanlar Kurulu teklifi olarak Meclis Başkanlığına intikal ediyor ve Meclis Başkanı dosyayı Adalet Komisyonuna gönderiyordu. Komisyon tarafından incelenen ve geçen tasarı, Meclis Genel Kurulu'na sevk edildikten sonra eğer Meclis ölüm cezasının yerine getirilmemesine karar verirse hükümlü hakkında yararlanma durumu doğuyordu. Eğer ölüm cezasının yerine getirilmesi kabul edilmişse ilanından sonra durum hükümlünün bulunduğu cezaevi nezdindeki Cumhuriyet Savcılığı'na bildiriliyordu. Ölüm cezasının ilamı da diğer mahkûmiyet ilamlarında olduğu gibi ilamat defterine kaydediliyordu. Daha sonra Cumhuriyet savcısı hükmün infazında tereddüt, tavzihi gerektiren bir husus veya hükümlü yararına kanun yollarına başvurulmasını gerekli kılan hukuki noksanlık bulunup bulunmadığını araştırıyordu. Eğer böyle bir durum varsa ilam, mahkemesine iade ediliyordu. Böyle bir durum bulunmadığı takdirde infazla ilgili hususlar inceleniyor ve varsa eksikler gideriliyordu.[1]

765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ölüm cezası öngörülmüş suçlar[2][değiştir | kaynağı değiştir]

Madde Suç Not
125 Devletin ülkesi ve egemenliğine karşı cürümler
126 Vatandaşın devlete karşı harbe katılması
127 Yabancı devletin Türkiye aleyhine harp açmasını tahrik 23.06.1936 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 3038 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.
128 Asker toplama ve hasmane hareketlerde bulunma A
129
131 Askeri tesisleri tahrip 23.06.1936 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 3038 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.
132 Devletin emniyetine ilişkin evrakı tahrip 23.06.1936 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 3038 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.B
133 Devlet güvenliğine karşı casusluk 23.06.1936 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 3038 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.
135 B
136 Devletin güvenliğine ilişkin bilgiyi açıklama 23.06.1936 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 3038 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.
137
138 Devletin güvenliği için gizli kalması gereken keşif, ihtira ve yenilikleri açıklamak 23.06.1936 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 3038 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.B
140 B
141 Devlet düzenini sınıf esasına dayandırmak amacıyla örgütlenme 11.12.1951 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 5844 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.B
146 Anayasaya karşı işlenen suçlar
147
149
152 B
156 Cumhurbaşkanı'na suikast
217 B
285 B
286 Yalan tanıklık B
290 Gerçeğe aykırı bilirkişilik
403 Uyuşturucu ticareti 15.07.1953 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6123 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.B
406 Uyuşturucu ticareti 15.07.1953 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6123 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.B
407 Uyuşturucu ticareti 15.07.1953 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6123 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.B
418 Mevsuf ırza geçmeler 15.07.1953 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6123 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.B
439 Mevsuf kız kaçırmalar 15.07.1953 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6123 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.B
499 Adam kaldırma 03.10.1971 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 1490 sayılı kanun ile ölüm cezası öngörülmüştür.B
450 Adam öldürme
A.^  - 23.06.1936 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 3038 sayılı "Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun" ile ağır hapis cezasına çevrilmiştir.
B.^  - 29.11.1990 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 3679 sayılı "765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun" ile ağır hapis cezasına çevrilmiştir.
21.07.2004 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 5218 sayılı "Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile tüm suçlar için ölüm cezası kaldırılmıştır.

Cezanın infazı[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye Cumhuriyeti'nde ölüm cezası Türk Ceza Kanunu'nun 15 Temmuz 1953 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan 6123 sayılı "Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ile değiştirilen 12. maddesine göre asarak infaz ediliyordu.[3]

Hükümlünün cezasının infazında mahkeme heyetinden bir kişi, cumhuriyet savcısı, doktor, zabıt katibi ve hapishaneler idaresi memurlarından bir kişi hazır olarak şekilde hükmün okunması suretiyle infaz olunuyordu. Hükümlünün mensup olduğu dinin bir ruhani görevlisi, avukatı, infazın gecikmemesi güvenlik ve düzenlik yönünden bir sakınca bulunmaması koşulu ile aile fertlerinden biri, hükümlü yabancı uyruklu ise konsolosu infaz yerinde bulunabiliyordu. Bu kişiler dışında, gardiyan, jandarma ve polis de infaz yerinde bulunabilirdi.

Hükümlü, anne veya babasını öldürmek suçundan hüküm giymiş ise infazın gerçekleştirileceği yalınayak, başı açık ve siyah gömlek giydirilerek götürülüyor ve hüküm bu şekilde infaz ediliyordu.

Kanuna göre ölüm cezasına çarptırılan kişinin mensup olduğu din ve mezhebin özel günlerinde cezanın infaz edilmesi yasaktı. Hamile kadınlar açısından doğum gerçekleşmedikçe, akıl hastalığından muzdarip olanlar ise iyileşmedikçe cezanın infazı gerçekleştirilemiyordu.

Ceza İnfaz Tüzüğü'ne göre infazdan önce hükümlü, soyutlandığı yerden alınarak bir hücreye konuluyor ve infaza buradan götürülüyordu. İnfaz kapalı cezaevinde özel bir bölümde, diğer hükümlülerin göremeyecekleri bir yerde ve güneş doğmadan gerçekleştiriliyordu. Hükümlüler birden fazla ise infaz ayrı ayrı ve birbirlerini göremeyecekleri şekilde yapılıyordu.

İnfaz öncesinde hüküm usulen mahkeme heyetinin seçip gönderdiği hakim tarafından okunuyordu. Ayrıca teamül olarak mahkeme üyesi veya din adamı tarafından veya ayrı ayrı hükümlünün son sözü soruluyordu.

Cezanın infazından sonra doktor tarafından hükümlünün ölmüş olduğu tespit ediliyor ve infaz yerinde hazır bulunanlar bir tutanak düzenleyerek imzalıyorlardı. İnfazdan sonra hükmün özeti; hükmün verildiği yerde, cürümün işlendiği yerde, hükümlünün en son ikamet ettiği mahallenin uygun yerlerine asılarak ilan ediliyordu. Cenaze, merasim yapılmadan mirasçılara teslim ediliyor, eğer mirasçı bulunmuyor veya kabul etmiyorsa belediye tarafından gömülme işlemi tamamlanıyordu.

Ölünün kişisel eşyaları mirasçılarına, yabancı uyruklu ise bağlı bulunduğu devletin konsolosluğuna, bunlar yoksa yerel sulh hâkimine teslim ediliyordu.

Askeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Mareşalden asteğmene kadar subaylar, astsubaylar, Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile askerî öğrenciler olarak tanımlanan askeri şahısların işlediği askeri suçlarda Askeri Ceza Kanunu uygulanır.

Cezanın infazı[değiştir | kaynağı değiştir]

Askeri şahıs askeri bir suçtan dolayı ölüm cezasına çarptırılmışsa Askeri Ceza Kanunu'nun 20. maddesi gereğince kurşuna dizilerek cezanın infazı gerçekleştirilir. Eğer işlenen suç askeri değilse bu durumda Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezanın infazı gerçekleştirilir.

Askeri Mahkemeler'in Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 245. maddesine göre hükümlü, infaz yerine silahlı bir takımın muhafazasında ve üzerinde hiçbir askeri işaret bulunmayarak getiriliyordu. İnfaz yerinde mahkûmiyet ilamı ile infaz lüzumunu gösteren işaret kendisine yüksek sesle okunduktan sonra hükümlünün gözleri bağlanıyor, bu sırada hükümlünün bağlı bulunduğu birliğin veya hükümlü başka bir birlikte ise orada mevcut başka bir birliğin çeşitli bölüklerine mensup en kıdemli erlerinden seçilmiş bir manga, görevlendirilecek bir subayın el işareti üzerine hükümlüye ateş ediyordu.

Hükümlü sivil olup da ölüm cezası asılmak suretiyle infaz edilecekse askeri savcı hükümlüyü dosyası ile birlikte Cumhuriyet savcısına gönderiyordu.

Hükmün infazı için TBMM'nin onayı şart olsa da savaş zamanı halinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı hükmü onaylamaya yetkiliydi. Bu durumda TBMM kararı olmaksızın ölüm cezasının infazı gerçekleştirilebiliyordu.

Başlıca idamlar[değiştir | kaynağı değiştir]

1923–1960 döneminde idamlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Şeyh Said İsyanı sonrasında Diyarbakır'daki Şark İstiklal Mahkemesi kısa süren bir yargılamadan sonra Şeyh Said ve 47 ayaklanma yöneticisi hakkında 28 Haziran 1925 günü ölüm cezası vermiş ve cezaları ertesi gün infaz edilmiştir.
 • Haziran 1926'da İzmir'de Mustafa Kemal'e karşı yapılması tasarlanmış, tarihe İzmir Suikastı olarak geçen suikast girişimi ardından Ziya Hurşit ve arkadaşları İzmir İstiklal Mahkemesi'nde yargılandılar. 2'si gıyabında olmak üzere 15'i ölüm cezasına çarptırıldı. İnfazlar, 13 Temmuz'u 14 Temmuz'a bağlayan gece İzmir'in çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen idamların sonrasında cenazeler önce Merkez Hastanesi'ne götürüldü, üzerindeki eşyaların alınmasının ardından da Kadifekale yakınlarındaki Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.
 1. Ziya Hurşit Bey
 2. "Laz" İsmail
 3. "Gürcü" Yusuf
 4. "Çopur" Hilmi
 5. Ahmet Şükrü Bey
 6. Arif Bey
 7. İsmail Canbulat Bey
 8. Sarı Efe Edip Bey
 9. Abidin Bey
 10. Halis Turgut Bey
 11. Rüştü Paşa
 12. Hafız Mehmet Bey
 13. Miralay Rasim Bey
 14. "Kara" Kemal Bey (idam kararı gıyabında verilirken, bir müddet kaçak hayatı yaşadıktan sonra yakalanmak üzereyken 27 Ağustos 1926 günü intihar etti)
 15. Abdülkadir Bey (idam kararı gıyabında verilirken, Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalandı ve daha sonra Ankara'da yargılanması kararlaştırıldı. Ankara'da tekrar idama mahkûm edildi, 31 Ağustos 1926 gecesi infaz edildi)
 • İzmir suikastının ikinci davası Ankara'da yapıldı. İdama mahkûm edilen dört kişinin cezası 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece, Cebeci'deki Umumi Hapishane önünde infaz edildi. İdam edilenler, hapishanenin avlusuna defnedildiler.
 1. Cavid Bey
 2. Hilmi Bey
 3. Nail Bey
 4. Doktor Nâzım Bey
 • 23 Aralık 1930 günü, İzmir'in Menemen ilçesinde, öğretmen-yedeksubay Mustafa Fehmi Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin bir grup tarafından öldürülmesiyle başlayan, Menemen olayları sonrasında, Divan Harp Mahkemesinde yargılanan sanıklardan 28'i 3 Şubat 1931 gecesi Menemen'de idam edilmiştir.

1961–1972 arasında idamlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Fatin Rüştü Zorlu (16 Eylül 1961, İmralı)
 2. Hasan Polatkan (16 Eylül 1961, İmralı)
 3. Adnan Menderes (17 Eylül 1961, İmralı)
 1. Fethi Gürcan (27 Haziran 1964)
 2. Talat Aydemir (5 Temmuz 1964)
 • 12 Mart 1971 Muhtırası da yarım darbe olarak nitelenmesine rağmen 17 kişiyi idama göndermiştir. 1971'in 18 Temmuz'u ile 28 Temmuz'u arasında -tamamı adli suçlu- 14 hüküm infaz edildi. Bunların içinde 25 Temmuz 1971'de İzmir'de asılan Kadriye Partici, Türkiye Cumhuriyeti'nde idam edilen son kadın hükümlü olmuştur. 12 Mart rejimin diğer 3 infazı ise 1968 kuşağının önde gelen Marksist-Leninistlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'dır. Üçü de 6 Mayıs 1972'de Ankara'da idam edildiler. Bu dönemde idam edilenler:
 1. Nail Kır
 2. Mehmet Karabaş (Karataş)
 3. Cemil Yıldız
 4. Ahmet Balıkçı
 5. Hüseyin Bulut
 6. Hacı Ahmet Tonya
 7. Mahmut Yel
 8. Nurettin Kahraman
 9. Kemal Uluköylü
 10. Kâmil Akman
 11. Mevlût Balcı
 12. Zekeriya Balcı
 13. Faik Vartekli (25 Temmuz 1971, İzmir)
 14. Kadriye Partici (25 Temmuz 1971, İzmir)
 15. Deniz Gezmiş (6 Mayıs 1972, Ankara)
 16. Yusuf Aslan (6 Mayıs 1972, Ankara)
 17. Hüseyin İnan (6 Mayıs 1972, Ankara)

19801984 arasında idamlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi'nden sonra, 1972'den beri infaz edilmeyen ölüm cezaları uygulanmaya başladı. Siyasi hükümlülerin yanında adli hükümlülerin de cezaları uygulanmaya başlandı. Ayrıca mahkemelerden peş peşe yeni ölüm cezası hükümleri çıktı. Sıkıyönetim askerî mahkemelerince 517 sanığa idam cezası verildi. Askerî Yargıtay’ın onayladığı idam kararlarının sayısı 124 oldu. 54 kişinin ölüm cezası yetkili kurumda (12 Eylül 1980-25 Ekim 1981 arası Millî Güvenlik Konseyi, 25 Ekim 1981-14 Ekim 1983 arası Danışma Meclisi, 6 Kasım 1983 sonrası TBMM) onaylandı. Bunların 50'si (24 adli suçlu, 17 sol, 8 sağ, 1 ASALA) infaz edildi. İdam edilenlerin isimleri şöyledir:
 1. Necdet Adalı (sol görüşlü), 7 Ekim 1980 Ankara, Suç: Kahve basıp 2 sağcıyı öldürme
 2. Mustafa Pehlivanoğlu (sağ görüşlü), 7 Ekim 1980 Ankara, Suç: Kahve tarayıp 5 solcuyu öldürme
 3. Serdar Soyergin (sol görüşlü), 25 Ekim 1980 Adana, Suç: Tank Yüzbaşı Bülent Angın'ı öldürme
 4. Erdal Eren (sol görüşlü), 13 Aralık 1980 Ankara, Suç: Piyade Er Zekeriya Önge'yi öldürme
 5. Cevdet Karakaş (sağ görüşlü), 4 Haziran 1981 Elâzığ, Suç: Bir solcu avukatı öldürme
 6. Veysel Güney (sol görüşlü), 10 Haziran 1981 Gaziantep, Suç: Üsteğmen Şahin Akkaya'yı öldürme
 7. Ahmet Saner (sol görüşlü), 25 Haziran 1981 İstanbul, Suç: Bir Amerikalı astsubay ile Türk arkadaşını öldürme
 8. Kadir Tandoğan (sol görüşlü), 25 Haziran 1981 İstanbul, Suç: Bir Amerikalı astsubay ile Türk arkadaşını öldürme
 9. Mustafa Özenç (sol görüşlü), 20 Ağustos 1981 Adana, Suç: 3 askeri ve bir memuru öldürme
 10. İsmet Şahin (adli suçlu), 20 Ağustos 1981 İstanbul, Suç: Biri Piyade Er Mustafa Çelimli olmak üzere 3 kişiyi öldürme
 11. Seyit Konuk (sol görüşlü), 13 Mart 1982 İzmir, Suç: Bir müteahhiti ve MHP il sekreteri eczacıyı öldürme
 12. İbrahim Ethem Coşkun (sol görüşlü), 13 Mart 1982 İzmir, Suç: Bir müteahhiti ve MHP il sekreteri eczacıyı öldürme
 13. Necati Vardar (sol görüşlü), 13 Mart 1982 İzmir, Suç: Bir müteahhiti ve MHP il sekreteri eczacıyı öldürme
 14. Fikri Arkan (sağ görüşlü), 27 Mart 1982 Ankara, Suç: 2 solcuyu öldürme
 15. Sabri Altay (adli suçlu), 23 Nisan 1982 Adapazarı, Suç: Karısını öldürme
 16. Cengiz Baktemur (sağ görüşlü), 30 Nisan 1982 Elâzığ, Suç: Malatya Doğanşehir CHP Gençlik Kolları Başkanı'nı öldürme
 17. Şahabettin Ovalı (adli suçlu), 12 Haziran 1982 Sinop, Suç: Kan davasından bir kişiyi öldürme
 18. Ednan Kavaklı (adli suçlu), 18 Haziran 1982 Ankara, Suç: Tecavüz ettiği 16 yaşındaki erkek çocuğunu öldürme
 19. Ali Bülent Orkan (sağ görüşlü), 13 Ağustos 1982 Ankara, Kahve basıp 7 solcuyu öldürme
 20. Veli Acar (mahkûm) (adli suçlu), 13 Ağustos 1982 Isparta, Suç: Kardeşini öldürme
 21. Eşref Özcan (adli suçlu), 19 Ağustos 1982 Kayseri, Suç: Para karşılığı bir kişiyi öldürme
 22. Halil Fevzi Uyguntürk (adli suçlu), 29 Aralık 1982 Afyon, Suç: 3 kadını öldürme
 23. Kâzım Ergün (adli suçlu), 29 Aralık 1982 Akşehir, Suç: Kan davasından 3 kişiyi öldürme
 24. Muzaffer Öner (adli suçlu), 29 Aralık 1982 Amasya, Suç: Karısını ve kayınbiraderini öldürme
 25. Adem Özkan (adli suçlu), 13 Ocak 1983 Balıkesir, Suç: Dedesini öldürme
 26. Hüseyin Çaylı (adli suçlu), 13 Ocak 1983 Afyon, Suç: Tecavüz ettiği 6 yaşındaki erkek çocuğunu öldürme
 27. Osman Demiroğlu (adli suçlu), 13 Ocak 1983 Antalya, Suç: Tecavüz ettiği 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürme
 28. Ahmet Mehmet Uluğbay (adli suçlu), 22 Ocak 1983 Akşehir, Suç: Paralarını çalmak için 2 kişiyi öldürme
 29. Ali Aktaş (Ağtaş) (sol görüşlü), 23 Ocak 1983 Adana, Suç: Bir sağcıyı öldürme
 30. Duran Bircan (adli suçlu), 23 Ocak 1983 Denizli, Suç: Annesini ve göz koyduğu yeğenini öldürme
 31. Levon Ekmekçiyan (ASALA), 29 Ocak 1983 Ankara, Suç: Havalimanı bombalayarak 9 kişiyi öldürme
 32. Ramazan Yukarıgöz (sol görüşlü), 29 Ocak 1983 İzmit, Suç: Kuyumcu soygunu sırasında bir polis ve bir kuyumcuyu öldürme
 33. Ömer Yazgan (sol görüşlü), 29 Ocak 1983 İzmit, Suç: Kuyumcu soygunu sırasında bir polis ve bir kuyumcuyu öldürme
 34. Erdoğan Yazgan (sol görüşlü), 29 Ocak 1983 İzmit, Suç: Kuyumcu soygunu sırasında bir polis ve bir kuyumcuyu öldürme
 35. Mehmet Kambur (sol görüşlü), 29 Ocak 1983 İzmit, Suç: Kuyumcu soygunu sırasında bir polis ve bir kuyumcuyu öldürme
 36. Ahmet Kerse (sağ görüşlü), 30 Ocak 1983 Gaziantep, Suç: Bakkal dükkânı basıp solcu bir bakkalı öldürme
 37. Rıdvan Karaköse (adli suçlu), 5 Şubat 1983 Akşehir, Suç: Kan davasından 2 kişiyi öldürme
 38. Cavit Karaköse (adli suçlu), 5 Şubat 1983 Akşehir, Suç: Kan davasından 2 kişiyi öldürme
 39. Süleyman Karaköse (adli suçlu), 5 Şubat 1983 Akşehir, Suç: Kan davasından 2 kişiyi öldürme
 40. Fatih Laçingil (adli suçlu), 24 Şubat 1983 Keşan, Suç: Parasını gasbettiği bir kişiyi öldürme
 41. Fayık Güngörmez (adli suçlu), 24 Şubat 1983 Kilis, Suç: Bir kadını öldürme
 42. Mustafa Başaran (adli suçlu), 30 Mart 1983 Edirne, Suç: Para karşılığı bir kişi ve kaçarken de başka bir kişi olmak üzere 2 kişiyi öldürme
 43. Hüseyin Üye (adli suçlu), 30 Mart 1983 Nazilli, Suç: Kan güttüğü ailenin evinin bacasından gaz dökerek bir kadın ve dört çocuğunu yakarak öldürme
 44. Şener Yiğit (adli suçlu), 20 Nisan 1983 Isparta, Suç: Tecavüz etmeye çalıştığı kadını ve annesini öldürme
 45. Cafer Aksu (Altuntaş) (adli suçlu), 20 Nisan 1983 Ordu, Suç: Kan davasından 2 kişiyi öldürme
 46. Abdülaziz Kılıç (adli suçlu), 26 Mayıs 1983 Edirne, Suç: Parasını çalmak için bir kişiyi öldürme
 47. Halil Esendağ (sağ görüşlü), 5 Haziran 1983 İzmir, Suç: Silahla fırın basıp 4 solcu fırıncıyı öldürme
 48. Selçuk Duracık (sağ görüşlü), 5 Haziran 1983 İzmir, Suç: Silahla fırın basıp 4 solcu fırıncıyı öldürme
 49. İlyas Has (sol görüşlü), 7 Ekim 1984 İzmir, Suç: Bekçi Süleyman Tosun'u öldürme
 50. Hıdır Aslan (sol görüşlü) 25 Ekim 1984 Burdur, Suç: Örgüt ve isyanı sevk ve idare etme, polisle çatışma, otomobil gasbı, asker ve polis araçlarına seri ateş, silah eğitimi yaptırma, silah alışverişi, militan saklayıp başka bölgelere militan gönderme, kahve tarama, korsan miting düzenleme, adam yaralama, para gasbı, işkence yapma, silah tehdidi ile mobilet gasbı
 • Son olarak 25 Ekim 1984'te Hıdır Aslan'ın idam edilmesinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nde idam cezası uygulanmadı.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Berk, Bahadır (2003). Askeri Ceza Yargısında İnfaz. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. s. 52. 
 2. ^ Güner Akyazı; Onur Tatar (Haziran 2002). "Yaşama Hakkı ve Ölüm Cezası" (PDF). Ankara Barosu İnsan Hakları Komisyonu. 21 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016. 
 3. ^ "Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" (PDF). Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete. 15 Temmuz 1953. 6 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016.