İçeriğe atla

Nasyonal Sosyalist Program

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin 25 maddelik programı.

Nasyonal Sosyalist Program, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin 25 maddeden oluşan resmî parti programıdır. 24 Şubat 1920 tarihinde Adolf Hitler ve Anton Drexler tarafından yazılmıştır.

Programın maddeleri şunlardır:

 1. Biz bütün Alman halkının özgür irade prensibi altında Büyük Almanya olarak birleşmesini talep ediyoruz.
 2. Biz Alman ulusunun diğer uluslarla aynı haklara sahip olmalarını ve Versay ile Saint-Germain barış antlaşmalarının iptal edilmesini istiyoruz.
 3. Halkımızın geçimi ve sayıları artan insanlarımızın yerleşmesi için toprak (koloni) istiyoruz.
 4. Sadece bizim milletimizden olanlar vatandaş olabilir. Sadece Alman soyundan gelenler, inancı ne olursa olsun, bizim milletimizdendir. Bu yüzden hiçbir Yahudi bizim milletimizin parçası olamaz.
 5. Vatandaş olmayanlar Almanya'da yabancı olarak ve yabancılar kanununa bağlı olarak yaşamalı.
 6. Hükûmeti seçme ve devletin kanunlarına karar verme hakkı sadece vatandaşlara ait olacaktır. Bu yüzden merkezi hükûmette veya taşrada veya belediyelerde, nerede olursa olsun vatandaş olmayanlar hiçbir resmi makamda görev alamayacaktır. İnsanların parti hatırıyla, karakter ve yeteneğe bakılmaksızın göreve atandığı yolsuz parlamento yönetimine karşı savaş açıyoruz.
 7. Bizce bir hükûmetin ilk görevi her vatandaşın bir işe sahip olduğundan emin olmasıdır. Eğer hükûmet bu görevini yerine getiremiyorsa, vatandaşımız olmayan insanlar Almanya'yı terk etmelidir.
 8. Alman ırkından olmayan hiç kimseye Almanya'da yaşama izni verilmemelidir.
 9. Bütün Alman vatandaşları eşit haklara ve yükümlülüklere sahiptir.
 10. Her vatandaş bir işe sahip olmalıdır.
 11. Alman ırkından olmayan hiç kimsenin, Almanya'da ikamet edilmesine izin verilmemelidir. Biz, Alman ırkından olmayan ancak 2 Ağustos 1914'ten itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan herkesin ülkeyi terk etmesini istiyoruz.
 12. Birçok kişi bir savaş esnasında kendine ait mülkiyetini veya kendi yaşamını kaybederken birtakım insanların savaştan para kazanması yanlış bir şeydir. Savaş sayesinde para kazanan herkesin parasına el konulmalıdır.
 13. Devletin büyük şirketlere el koymasını istiyoruz.
 14. Büyük sanayi kuruluşları, elde ettikleri kârı işçiler ile adil olarak paylaşmalıdırlar.
 15. Yaşlılara emekli maaşı verilmelidir.
 16. Biz çalışan bir orta sınıf oluşturmak için büyük mağazaları bölerek içlerinde küçük tüccarların çalışmasını sağlamak istiyoruz. Devlet ve şehir hükûmetleri bu tüccarlara iş imkânı sağlamalıdır.
 17. Ulusal çıkarlara uygun bir arazi reformu yapılmalıdır.
 18. Toplumun ortak çıkarlarına karşı işlenen suçlar ölüm ile cezalandırılmalıdır.
 19. Alman ortak hukuk sistemini Roma hukuk sistemiyle değiştirmek istiyoruz.
 20. Her çalışkan Alman öğrencinin yükseköğrenim şansına sahip olması için okul ve eğitim sistemini değiştirmek istiyoruz. Öğrencilere pratik bir şekilde nelerin öğretilmesi gerektiği üzerine yoğunlaşılmalı, çocuklara vatandaşlık görevleri öğretilmeli ve onların iyi birer vatandaş olmaları sağlanmalıdır. Eğer yoksul bir öğrenci velisi, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayamıyorsa bu masrafları hükûmet karşılamalıdır.
 21. Sağlık standartları devlet tarafından korunmak zorundadır. Annelerin ve bebeklerinin korunması, çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi, zorunlu jimnastik ve spor etkinlikleri için yasa çıkarılması ve gençler için açılan spor kulüplerinin desteklenmesi gerekmektedir.
 22. Biz zengin subaylardan oluşan eski ordunun lağvedilerek yerine sıradan insanlardan oluşan bir halk ordusunun kurulmasını talep ediyoruz.
 23. Basın tarafından bilinçli olarak yayılan siyasi yalanlara karşı yasal mücadele edilmesi ve ulusal bir Alman basınının oluşturulması için şunları talep ediyoruz:
  a. Almanca yayım yapan tüm gazetelerin editör ve yöneticileri Alman vatandaşı olmak zorundadır.
  b. Almanlara ait olmayan gazeteler yalnız Almanca basılmak koşuluyla özel izin verilerek yayım yapabilmelidir.
  c. Kamu yararına aykırı olan gazeteler yasaklanmalıdır.
 24. Alman ırkının varlığı tehlikeye atılmadığı sürece ve ahlakî duygusu rahatsız edilmediği ölçüde, her inançtan insan devlet içinde çalışabilmelidir. Nasyonal Sosyalist Parti, Hristiyan olmakla beraber herhangi bir mezhebe ait olduğunu belirtmemektedir. Nasyonal Sosyalist Parti, Yahudilerin kişisel çıkarlarına karşı mücadele edecek herkesin ulusumuzun ortak çıkarlarını gözeterek mücadele etmesi gerektiğini ve böylelikle ulusumuzun güçlü olacağına inanmaktadır.
 25. Biz Reich (Almanya) için güçlü bir hükûmet oluşturacağız. Hükûmet ve tüm hükûmet kuruluşları çıkan yasalar üzerinde denetim sağlayacak ve tüm Alman eyaletlerinde yürürlüğe girecektir.