Atık yönetimi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bir katı atık (çöp) toplama alanı

Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir disiplindir.

Atık Yönetimi Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Atık yönetimi; tıbbi, evsel ve tehlikeli veya tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynak arama ayrı toplama, gerektiğinde depolama oluşturulan atıkların merkezlerine aktarılması, atık işleme, bertaraf, geri dönüşüm, geri kazanmak ve kapatma işlemi ile bertaraf tesisleri, kapatma bakım Bir yönetim biçiminde izleme ve kontrol işlemleri.

Çevre üzerindeki baskının büyük ve tek bir yaklaşımla çözmeye büyüyen atık sorununu oluşturan yeterli değildir. Fakat bütün yöntemlerin kombinasyonları ile etkin bir atık yönetimi oluşturabilir. Uluslararası alanda kabul gören bu yaklaşım, “Entegre Atık Yönetimi” benimsenmesine önayak olmuştur.

Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin öğelerini bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanması hedeflenir. Bu çerçevede, atık yönetiminin sadece bir tek atık türüne veya bir tek kaynağa yönelik olması beklenemez.

Konu ile ilgili sivil toplum örgütleri ve kuruluşlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı-Atık Yönetimi Dairesi
  • Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği
  • Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
  • Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
  • Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]