Adalet Bakanlığı (Türkiye)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
14.53, 30 Ocak 2021 tarihinde Umutdyb (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 24755695 numaralı sürüm (Yazım hatası düzeltildi)
Türkiye Cumhuriyeti
Adalet Bakanlığı
Dosya:Adaletbakanligi yenilogo.svg
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi1920
TürüBakanlık
BağlılığıTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
AdresMilli Müdafaa Caddesi
06659 Kızılay, Ankara
Yıllık bütçe₺23.973.052.000 (2021)[1]
Yönetici(ler)
Web sitesiadalet.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, adalet ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Görevleri

Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:[2]

 1. Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak. kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek.
 2. Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklifte bulunmak.
 3. Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak.
 4. Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 5. Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek.
 6. Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını yapmak ve görüş bildirmek.
 7. Bakanlıklarca hazırlanan mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek.
 8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlerini düzenlemek.
 9. İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek.
 10. Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek.
 11. Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
 12. Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 13. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı Birimler

Merkez Teşkilatı

 • Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Mevzuat Genel Müdürlüğü,
 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
 • Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,
 • Personel Genel Müdürlüğü,
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 • Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı,
 • İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı,
 • İcra İşleri Dairesi Başkanlığı,
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
 • Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
 • Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra Teşkilatı

 • Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

 • Adli Tıp Kurumu
 • Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Başkanlığı
 • Adalet Akademisi

İlgili Kuruluşlar

Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar

Adalet Bakanları

Kaynakça

Dış bağlantılar