İçeriğe atla

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Türkiye Cumhuriyeti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ASHB
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi6 Temmuz 2011 (13 yıl önce) (2011-07-06)
21 Nisan 2021 (3 yıl önce) (2021-04-21) (yeniden kuruluş)
Önceki kurumlar
 • Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
TürüBakanlık
BağlılığıTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
AdresEskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No: 10/A 06510 Çankaya/ANKARA
Yıllık bütçe₺149.868.618.000 (2023)[1]
Yönetici(ler)
Web sitesiaile.gov.tr
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı logosu (2011-2018)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı logosu (2018-2021)
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayrağı

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, sosyal hizmetler ve aile işlerinden sorumlu olan bakanlıktır. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla kuruldu. 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" adını aldı.[2] 21 Nisan 2021’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla bakanlığın adı "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Aile bütünlüğünü korunmak, güçlendirmek ve sosyal refahın arttırılması amacıyla kurulmuştur. Temelleri 1989'da Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu ile atılmıştır. 2004’te yine Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü adını almıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü; 2011’de kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiştir.

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında bir araya getirildi. 10 Temmuz 2018'de bakanlığın adı "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak değiştirildi. 21 Nisan 2021’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasıyla bakanlığın adı "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:[3]

 1. Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
 2. Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 3. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 4. Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 5. Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak.
 6. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 7. Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 8. Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
 9. Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 10. Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu çerçevede denetimini yapmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.
 11. Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.
 12. Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.
 13. Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak.
 14. Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak.
 15. Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak.
 16. İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak.
 17. Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak.
 18. Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak.
 19. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek.
 20. Çalışma hayatını denetlemek.
 21. Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.
 22. Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
 23. Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.
 24. İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak.
 25. İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifıkalandırılmalarını sağlamak.
 26. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı birimler

[değiştir | kaynağı değiştir]

Merkez teşkilatı

[değiştir | kaynağı değiştir]
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü[3]
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği

Yurtdışı teşkilatı

[değiştir | kaynağı değiştir]
 • Dış Temsilcilikler
  • Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği
  • Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
  • Hamburg Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
  • Köln Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği

Koordineli kuruluşlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

İlgili kuruluşlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Aile ve sosyal hizmetler bakanları

[değiştir | kaynağı değiştir]
 1. ^ "2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cetveli" (PDF). 30 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ocak 2023. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2018. 
 3. ^ a b Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (10 Temmuz 2018). "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 30 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Temmuz 2018. 

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]