Şablon:Muhammed soyağacı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Kilab ibn Murrah
 
 
 
 
 
 
Fatimah bint Sa'd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zühre ibn Kilab
Zühre Aşireti'nin isim babası ve annesinin babasının dedesi
 
 
 
 
 
 
Kusay bin Kilab
dedesinin dedesinin babası
 
 
 
Hubba bint Hulail
dedesinin dedesinin annesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
`Abd Manaf ibn Zuhrah
annesinin dedesi
 
 
 
 
 
 
Abd Menâf bin Kusayy
dedesinin dedesi
 
 
 
Atikah bint Murrah
dedesinin babaannesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wahb ibn `Abd Manaf
anne tarafından dedesi
 
 
 
 
 
 
Hâşim ibn 'Abd Menaf
(Hâşimîlerin Atası)
babasının dedesi
 
 
 
Selma bint Amr
babasının babaannesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatimah bint `Amr
babaannesi
 
 
 
ʿAbd el-Muttalib
baba tarafından dedesi
 
 
 
 
 
 
 
Halah bint Wahb
üvey babaannesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʿÂmine
annesi
 
ʿAbd Allâh
babası
 
Ebu Talib
amcası
 
 
Az-Zubayr
amcası
 
Harith
amcası
 
Hamza
yarı-amcası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuwaybah
first nurse
 
 
Halimah
second nurse
 
 
 
 
Abbâs bin ʿAbd el-Muttalib
yarı-amcası
soyağacı
 
Ebu Leheb
yarı-amcası
 
6 diğer oğulları
and 6 diğer kızları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammed Mustafa
 
Hatice
ilk karısı
 
 
ʿAbd Allâh bin Abbâs
baba tarafından kuzeni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatıma Zehra
kızı
 
 
 
Ali bin Ebâ Tâlib
baba tarafından kuzeni
Ali’yyûl-Mûrtazâ'nın nesli
 
 
 
 
 
El-Kâsım
oğlu
 
`Abd Allah
oğlu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeynep bint Muhammed
kızı
 
Rukiyye bint Muhammed
kızı
 
Osman bin Affan
dâmadı
soy ağacı
 
Ümmü Gülsüm bint Muhammed
kızı
 
Zeyd
mânevî oğlu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali ibn Zainab
torunu
 
Umamah bint Zainab
kız torunu
 
`Abd Allah ibn Uthman
torunu
 
 
 
Reyhâne bint-i Zeyd
(evliliği tartışmalı)
 
 
Usama ibn Zeyd
mânevî torunu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhsin ibn Ali
torunu
 
Hasan ibn Ali
torunu
 
Hüseyin bin Ali
torunu
Kerbelâ Şehidi Hüseyin'in nesli
 
Ümmü Gülsüm bint Ali
kız torunu
 
Zeyneb bint Ali
kız torunu
 
 
Safiyye bint-i Huyey bin Ahtab
onuncu / onbirinci karısı*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebu Bekir
kaynatası
soyağacı
 
 
Sevdâ bint-i Zemʿa ibn Kâyyis ibn ʿAbd Şems
ikinci / üçüncü karısı*
 
 
Ömer bin Hattab
kaynatası
soyağacı
 
 
Ümmü Seleme Hind bint-i Ebî Ümeyye
altıncı karısı
 
 
Cüveyriye bint-i Haris
sekizinci karısı
 
 
Meymûne bint-i Haris
onbirinci / onikinci karısı*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aişe bint Ebu Bekir
ikinci / üçüncü karısı*
soyağacı
 
 
Zeyneb binti Huzeyme
beşinci karısı
 
 
Hafsa bint Ömer bin Hattab
dördüncü karısı
 
 
Zeyneb binti Cahş
yedinci karısı
 
 
Ümmü Hâbibe
dokuzuncu karısı
 
 
Mâriye el-Kıbtiyye
onüçüncü karısı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İbrahim
oğlu