Abdülmuttalib bin Haşim

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Abdülmuttalib bin Haşim
Abd al-Muttalib.png
Doğum Yesrib
Ölüm 578
Mekke
Defin yeri Mekke, Suudi Arabistan
Etnik köken Kureyş
Ebeveyn(ler) Haşim bin Abdümenaf
Selma bint Amr

Abdülmuttalib Şeybe bin Haşim (Arapçaعبد المطّلب), Müslümanların peygamberi Muhammed'in dedesidir. Ölümüne kadar Muhammed'e baktıktan sonra, emaneti oğlu Ebu Talib'e devretmiştir. Künyesi Ebü'l-Haris Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdülmenaf bin Kuseyy şeklindedir. Abdülmuttalib'in diğer isimlerinden biri de Âmir'dir.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Yesrib’de doğdu. Kaynaklarda, Abdülmuttalib’in doğum tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur. Babası Haşim bin Abdümenaf, annesi de Selma bint Amr’dır. Haşim b. Abdumenaf, ticaretle uğraştı. Abdülmuttalib, doğduğu zaman saçında[1][2][3] veya perçeminde bulunan beyazlıktan dolayı ona Şeybe veya “Şeybetü’l-Hamd” denilmiştir.[4] Bazı rivayetlere göre, cömertliğinden dolayı ona “Şeybetü’l-Hamd” lakabını verilmiştir.[5] Muhammed'in dedesi olan Abdülmuttalib, Abdullah ve Amine'nin vefatından sonra Muhammed'e baktı. Kendisinden sonra da bakımını oğlu Ebu Talib’e vasiyet etti. Abdülmuttalib, babasından kendisine geçmiş olan liderlik ruhu ile Kureyş’in liderliğini yapıyordu.[6] Ayrıca Kureyş’in hakimlerinden, Mekke elçilerinden birisi ve Haşimoğulların temsilcisiydi.[7][8] Ebrehe, Hunâta el-Himyerî’yi Mekke’ye gönderdiği zaman bu şehirin lideri Abdülmuttalib'di. Kaynaklara göre Abdülmuttalib, Mekke'nin liderliğinde, gördüğü bir rüya üzerine, Cürhümlüler’in Mekke’yi terkederken kapattıkları zemzem kuyusunun yerini buldu.

Cennetü’l-Muallâ

Rivayetlere göre 578 senesinde, mühtemelen 82 yaşında Mekke’de vefat edip ve Cennetü’l-Muallâ’daki büyük dedesi Kusayy’ın mezarı yanına toprağa verildi.[9]

Çocukları[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Safiyye bint Cündeb
  1. Haris bin Abdülmuttalib
 2. Fatıma bint Amr
  1. Zübeyr bin Abdülmuttalib
  2. Ebu Talib bin Abdülmuttalib
  3. Abdullah bin Abdulmuttalib
  4. Ümmü Hakîm Beyza bint Abdülmuttalib
  5. Berre bint Abdülmuttalib
  6. Erva bint Abdülmuttalib
  7. Atike bint Abdülmuttalib
  8. Ümeyme bint Abdülmuttalib
 3. Lübna bint Hacir
  1. Ebu Leheb
 4. Hale bint Vüheyb
  1. Hamza bin Abdülmuttalib
  2. Safiyye bint Abdülmuttalib
  3. Mukavvim bin Abdülmuttalib
  4. Hacl bin Abdülmuttalib
 5. Nuteyle
  1. Abbas bin Abdülmuttalib
  2. Dirar bin Abdülmuttalib
  3. Kusem bin Abdülmuttalib

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ İbn Hişam, c. 2, s. 137; İbn Sa‘d, c. 1, s. 64
 2. ^ Taberî, c. 2, s. 246
 3. ^ Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve ve Ma‘rifetü Ahvâli Sâhibi’ş-şerî‘a, Beyrut, Daru’l-Kitâb, h. 1405, c. 1, s. 181
 4. ^ İbn Abdilber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdillah b. Muhammed en-Nemrî, el-İstî‘âb fî Ma‘rifeti’l-Ashâb, thk. Ali Muhammed el-Becâvî, Beyrut, Dâru’l-Cîl, 1992, c. 1, s. 27
 5. ^ İbn Kesîr, Ebu’l-Fida İsmâil, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Dâru’l-Fikr, 1986, c. 2, s. 253
 6. ^ İbn Hişam, c. 1, s. 48
 7. ^ İbn Habib, s. 368
 8. ^ Cevad Ali, c. 16, s. 412
 9. ^ islamansiklopedisinde ABDÜLMUTTALİB maddesi