Vikipedi tartışma:Etnik köken, din, mezhep ve cinsiyete göre kategorilendirme

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categorization/Ethnicity,_gender,_religion_and_sexuality

Bu başlık, İngilizce yönergeden alınmıştır:

Genel[kaynağı değiştir]

Etnik köken, din, mezhep, cinsiyetlerine göre kategorilendirmeye aşağıdaki koşullarda izin verilir:

 1. Terminoloji tarafsız olmalıdır. Kategori isimlerinde khiçbir koşulda küçük düşürme ifadelerine tolerans gösterilmez ve hızlı silme için temel teşkil eder. Tarafsız ifadesinin en yaygın ifade biçimi -bir kültürel grubun kendileri dışındakiler tarafından en yaygın biçimiyle kullanılması halinde bile kabul etmedikleri- olması gerekmez.(Mesela çingeneler diye bir kategori veya eskimolar tabiri bu topluluklar tarafından kabul gösmediği ve aşağılanma tabiri olarak algılandığı için açılamaz)
 2. Ülkelere göre Altkategoriler izin verilmektedir, ancak bu terminoloji kişinin hayat hikayesine kültürel bağlamda uygun olmalıdır.
 3. İçerik dış kaynaklar ile doğrulanabilir olmalıdır. Örneğin kişinin cinsel tercihi ile ilgili fikirleriniz ve izlenimleriniz olsa bile sadece doğrulanabilir kaynaklar ile kişiyi homoseksüeller kategorisine alabilirsiniz.
 4. Kategori içeriği kişinin kayda değer faaliyetleri ile ve bu faaliyetin önemli bir parçası ile alakalı olmalıdır. Ancak Kişinin özel ilgi alanı olmasını gerektirmez. Ayrıca bu içerik başka bir faaliyetine ilişkilendirilemez.

Kişilerin gri alanları kategori içine dahil edilmelerine bir geçerli neden sayılamaz; eğer bu içerik uygun değilse, sadece o kişi kategoriye eklenmemelidir.


Destek Destek Bu konuda Ağustos başında Köy Çeşmesi'nde yazılmıştı [1]. Orada belirttiğim gibi, kişinin anne-babası veya büyük anne-babalarının etnik kökeni mutlaka onun etnisitesini belirlemez. Bu konuda çalışmış sosyologlar etnisitenin geçmişe veya biyolojiye dayalı bir veri değil, sosyal bir bilinç (kurgu) olduğunu yazmışlardır. Örneğin etnik ortamlarından başka bir ortama göç edenler, veya hakim bir kültür maruz kalanlar, ailelerinin etnisitesine yabancılaşabilirler. Etnisitenin tanımında kullanılan kıstaslar keyfi olabilmektedir, zamana ve yere göre değişebilmektedir. Kişinin etnisitesi objektif verilerle belirlenebilecek bir özellik değil, kişinin beyanına veya o etnisite lehine yaptığı faaliyetlerine dayandırılabilir ancak.

Bu nedenlerden dolayı, özellikle yukarıdaki belirtilen koşullardan sonuncusu, "Kategori içeriği kişinin kayda değer faaliyetleri ile ve bu faaliyetin önemli bir parçası ile alakalı olmalıdır" a dikkatleri çekerim. Bunun pratik sonucu, bir kişinin X etnik grubuna ait olduğu bilinebilir (meşhur olan bir diğer aile üyesi ailelerinin X grubundan olduğunu söylemiş olabilir), ama eğer o kişi etnisitesinin kendi yaşantısına etki ettiğine dair bir açıklamada bulunmamışsa, o kişi X etnik topluluğu ile ilgili sanatsal, politik vs. bir etkinlikte bulunmamışsa, o kişi X grubuna ait olarak Vikipedi'de kategorilendirilemez. Bu bana doğru geliyor.

Yukarda belirtilen yönergeyi destekliyorum. --İnfoCan 21:26, 1 Eylül 2009 (UTC)

Destek Destek Umarım etnik sorunları çözmekte faydalı olur, İnfoCan Kişinin etnisitesi...veya o etnisite lehine yaptığı faaliyetlerine dayandırılabilir ancak bana burası sorun yaratır gibi geldi. --BIYIKLI 06:20, 2 Eylül 2009 (UTC)

Yorum Yorum -- Daha somut olmalı yani somut örnekler ile birlite yazılmalı. Politikadaki muğlaklıktan her zaman sorun çıkabilir. Yani bu iş sadece Genel ile biterse sorun çıkar. Takabeg ileti 06:36, 2 Eylül 2009 (UTC)

Örneğin Ahmet Han Sultan için SSCB'li pilotlar kategorisi geçerli ama Kırım Tatarları olarak notable faaliyetleri olmadığı için Kırım Tatarları kategorisi geçrsiz mi oluyor ? Muazzez İlmiye Çığ, Halil İnalcık, İlber Ortaylı'nın da Kırım Tatarı asıllı Türk olarak notable faaliyetleri yok. Fakat bildiğim kadarıyla İlber Ortaylı kendini Kırım Tatarı asıllı olarak tanıtıyor. Yine de Kırım Tatarı asıllı Türkler olarak herhangi faaliyetleri olmadığı için Kırım Tatarı asıllı Türkler kategorisi geçersiz mi ? Takabeg ileti 07:10, 2 Eylül 2009 (UTC)
Bulgaristan Türkleri kategorisi de sorunlu. Takabeg ileti 08:40, 2 Eylül 2009 (UTC)

Karşı Karşı bu hali ile desteklemem mümkün değil. Çok muğlak, takabeg'in dediği gibi kesin örnekler verilmelidir. Ayrıca 3. maddedeki homoseksüel örneğine ise karşıyım. Bir kişinin ansiklopedik olmasınının nedeni onun homoseksüel olması değilse böyle bir kategorinin olması zaten bu yönergenin kendisi ile çelişmektedir. Nasıl ünlü bir hetoro müzisyeni hetoro diye kategorilendirmiyorsak bir diğer gey müzisyeni de homo diye kategorilendiremeyiz. Kısacası bence bu yukarıda sıralanan kriterler hem kendisiyle çatışmakta hem de yetrsizdir.--Manco Capac 07:12, 2 Eylül 2009 (UTC)

 • Ben bir şey anlamadım, eğer biri detaylı bir şekilde ve örneklerle açıklarsa, iyi olacak. --Hedda Gabler 10:00, 2 Eylül 2009 (UTC)

Yorum Yorum Biraz açıklık getirmek lazım gerşekten, çünkü iki konu var ve biraz karışmışlar: 1) Vikipedi'ye girilecek bilgilerin doğrulanabilirliği, 2) Maddelerin kategorizasyonu.

Birinci konuyla ilgili olarak denilen, kişinin biyografik bilgisinde annesinin X, babasının Y olduğu yazılabilir ama kendisinden "X etnisiteli" diyebilmek için kendisinin bu yönde bir beyanı olması veya yaptığı sanatsal, siyasi, vb etkinliklerle bu aidiyetin bariz olması gerek. Somut örnek gerekirse İlber Ortaylı Kırımlı Tatar olduğu belirtilebilir, eğer kendisini öyle tanıtmışsa. Veya, Zeki Müren'in eşcinselliğine dair kişisel bir beyanı veya bu yönde bir davranışına dair bir kaynak gösterilebilirse onun bu özelliği madde içinde belirtilebilir.

İkinci konu, ki burada tartışılan asıl konu, kategorizasyon. Yukarıdaki öneriye göre, birisinin, örneğin "X şarkıcı" olarak kategorize edilmesi için X özelliğinin şarkıcılığını kayda değer unsurlarından biri olması gerekir. Şivan Perwer bunun bir örneği olur ve kendisi "Kürt şarkıcı" olarak kategorilendirilir. Leyla Zana'nın mecliste Kürtçe konuşmuş olması de onun "Kürt asıllı Türk" olması için yeter nedendir. Buna karşın Zeki Müren'in eşcinselliği alenen bilinmesine rağmen onun bu özelliği onu bir şarkıcı olarak kayda değer yapmamıştır, dolayısıyla Z. Müren "Eşcinsel şarkıcı" olarak kategorilendirilemez. Veya yukarıda Takabeg'in verdiği örnekleri alırsak, Muazzez İlmiye Çığ, Halil İnalcık, İlber Ortaylı'nın Kırım Tatarı olarak kategorilendirilmemeleri gerekir, eğer kayda değerliklerinde Kırımlılıkları rol oynanmamışsa. Ahmet Han Sultan için de aynı şeyi söyleyebilirim.

Yukarıdaki kıstası Bulgaristan Türkleri kategorisine uygularsak, Yıldız İbrahimova, en:Emel Etem Toshkova bu kategoriye ait sayılabilirler çünkü bunlar Bulgar ve Türk kökenli olmaları ile meşhur olmuşlardır. Ama çoğu Bulgaristan göçmeni (Tahsin Özgüç gibi) bu kıstasa göre "Bulgaristan Türkü" olarak kategorilendirilmemelidir. Bunlar için etnisite dışı bir kategori gereklidir ("Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç edenler"? "Bulgaristan doğumlu Türkler"? Bu konu ayrıca tartışılmalı.).

Umarım öneri biraz daha anlaşılır olmuştur. --İnfoCan 17:18, 2 Eylül 2009 (UTC)

Karşı Karşı -- Çok muğlak. Mesela bana kalırsa Yıldız İbrahimova, Türk asıllı Bulgaristanlı olmasından dolayı değil, sesinden dolayı meşhur olmuştur. Gerekçesi öyle ise kategori uygulanamaz. Fakat kategorilendirme için köken yeterli ise veya yorumladığıo parçalar arasında Türkçe parçasının yer alması yeterli ise Türk asıllı Bulgaristanlı kategorisi uygulanabilir. Emel Etem Toşkova ise Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne bağlı olarak Türk milliyetçi siyasetini takip ettiği için Türk asıllı Bulgaristanlı gibi kategori uygulanabilir. Bence. Böylece şu anki haliyle yani Genel ile sınırlı kalacaksa kullanıcıların yorumlarına bırakılmış olacaktır. Somut guidelines lazım. Takabeg ileti 19:18, 2 Eylül 2009 (UTC)

Yorum Yorum Kabul ediyorum Yıldız İbrahimova iyi bir örnek olmadı, geri alıyorum. Başka itirazınız kalmadı bu durumda. Ama prensip muğlak değil, yukarıda açıkça belirttim. Muğlak durumlar varsa, maddenin tartışma sayfasında tartışılır, açığa kavuşturulur. --İnfoCan 19:32, 2 Eylül 2009 (UTC)

 • Burada maddenin içeriğindeki tanımlamadan bahsetmiyoruz ancak aslınd abu ikisnin birbirinden ayırmak olası değildir. Mutlaka ilerde sorun çıkarcaktır. Madde içeriğinde birinin kürt olduğundan bahsetmek isteyenler ile kategorsinin kürt bilmem ne yapacaklar arasında da tartışma yaşanacaktır. Bu haliyle ve bu kadar muğlak bir durumla bir bir yönerge haline glemesinin sorunlara çözüm getirmeyeceğini daha da karmaşıklaştıracağını düşünmekteyim. Çünkü asıl sorun böyle bir yönergenin eksikliğinden ziyade kullnıcılarımızın çoğunun taraflı bir bakış açısında olmasından kaynaklanmaktadır. yani iyi özümsenmemiş tarafsız bir duruş mutlaka sorun yaratmaya devam edecektir. Ben bu noktada böyle bir yönergenin olmamasından ve her maddenin kendi bacağından asılmasından yanayım. İlerde tarafsız bakabilen kullnıcılar arttıkça bu şekilde diğer minimize girişleri düzenlemek için bir yönerge yazılabilir diye düşünüyorum. herkese teşekkürler,--Manco Capac 07:06, 3 Eylül 2009 (UTC)

Sorun, "kullanıcılarımızın çoğunun taraflı bir bakış açısında olmasından" kaynaklanmaktandaysa Vikipedi:Tarafsız bakış açısı ilkemizi de bir kenara bırakalım mı? Eğer nitelikli bir ansiklopedi oluşturuyorsak bunun için gerekli uğraşıyı da vereceğiz elbette. Vikipedi'nin milli ansiklopedimiz olmadığını, "hazret" gibi saygı terimlerinin ansiklopedik olmadığını nasıl kabul ettirdiysek bu önergeni gerektirdiği objektif ve tarafsız bakış açısını da uygulamaya koyabiliriz.

Bir diğer noktayı da belirteyim. Burada tartıştığımız konu, İngilizce Vikipedi'de bir yönerge (guideline) olarak tanımlanmış. Yani, yazarların izlemeye gayret etmeleri gereken, ama sağduyu ile kullanılması gerekebilecek ve bazen istisnalarının olabileceği bir ilke olarak belirtilmiş. Yukarıda da belirttiğim gibi, karşı görüşler olursa mesele tartışma sayfasında değerlendirilir, maddenin içeriği hakkındaki diğer anlaşmazlıklar gibi. --İnfoCan 13:46, 3 Eylül 2009 (UTC)

 • İngilizce vikideki yönergenin tümünün çevirisi buraya alınmadı, sadece genel altbaşlığının acele bir çevirisi yapıldı. Bu haliyle eksik ve yetersiz ama tüm çeviriyi yapmadan önce tartışılmaya açılmasında bir sakınca yok. İngilizcesi olanlar linki tıklatıp okuyabilir. --Bruno ileti 03:22, 4 Eylül 2009 (UTC)

Yine İngilizcesinden bir altbaşlık:

Soy, Irk, Köken[kaynağı değiştir]

Kategorilerde, kökenin madde konusu ile özel bir ilgisi bulunmadıkça, ırka, soya ve kökene göre kategorilendirme yapılmamalıdır.

Köken ile alakalı kategoriler, kökenin madde konusu ile ilgili olduğu yerlerde uygulanabilse bile mesela Kategori:Irk ın alt kategorilerinin kesişimi hiçbir zaman Kategori:Kişiler in alt kategorilerine uygulanamaz.


 • İngilizce yönerge-politika sayfalarında senelerce tartışılıp kabul görmüş politikaları reddetmemiz için gerekçelerimiz olmalı aksi halde benimsememiz gerekir. İngilizce dilini kullananların sayısı bakımından evrensel olması ve bu konularda bir uzlaşmaya varılıp yönerge yapılması politikaların geçerliliğini güçlendirir. Farklı fikirler olabilir. Bunlar burda tartışılır. Mesela yine İngilizce Biyografilerin Yazım Yönergesi nin Açılış Paragrafını anlatan bölmünde şöyle diyor:

Milliyet

 1. Normal durumlarda bir ülkenin, kişinin milliyetinden olduğu veya belirli bir milliyetten kişi tanınmış olduğu anlamına gelir.
 2. Etnisite, genel olarak kişinin kayda değerliği ile ilgili olmadıkça, açılış paragrafında vurgulanamaz.

--Bruno ileti 03:47, 4 Eylül 2009 (UTC)

 • Merhaba, tartışmadan bağımsız olarak yukarıdaki politika çevirisinin tam olarak yapılmadığını belirtmek durumundayım. Uyruk ile ilgili olarak doğru çeviri:

Uyruk

 1. Normal şartlarda ülke adı bu bahsedilen kişinin uyruğunu, yani hangi ülkenin vatandaşı olduğunu ya da kayda değer olduğu zamandaki uyruğunu belirtmektedir.
 2. Etnisite kavramı konu olan kişinin kayda değerliliği ile ilgili olmadıkça genellikle kullanılmamalıdır.

İlgililerin dikkatine, --Manco Capac 06:38, 4 Eylül 2009 (UTC)

  • Çeviride hata olabilir. Ama Manco Capac sizin düzelttiğiniz de pek doğru görünmüyor. İkinci maddesinde şunlar gözüme çarptı. Opening:Açılış kelimesi kayıp bir de etnisite yerine Etnisite Kavramı diye kelime ilave edilmiş. Çevirinin doğruluğu çok önemli değil, prensipler önemli.

Bakın:

 • (İngilizce: Ethnicity should generally not be emphasized in the opening unless it is relevant to the subject's notability.)
 • Bruno: Etnisite, genel olarak kişinin kayda değerliği ile ilgili olmadıkça, açılış paragrafında vurgulanamaz.
 • Manco Capac: Etnisite kavramı konu olan kişinin kayda değerliliği ile ilgili olmadıkça genellikle kullanılmamalıdır.

Türkçe sözlükte milliyet ve uyruk kelimelerinin anlamları.

Milliyet: Bağlı bulunan millet, tabiiyet: "Bu adamın milliyeti nedir?"- .

Uyruk: Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kimse, tebaa.

--Bruno ileti 18:02, 4 Eylül 2009 (UTC)

 • Karşı Karşı Öncelikle birinin uyruğu bilmem nesi, maddenin içinde belirtilmedikçe kategorilendiremez ve benzeri ifadeler doğru değil. Bizim maddelerimiz, İngilizce maddelerdeki gibi detaylı değil, genelde girişte bir iki cümlelik maddelerimiz var sonrası filmografisi, dikografisi vb şeyler dolu. E, ne olacak şimdi? İçeirkle eşicnel olduğu, Kırım Tatarı olduğu, Kürt olduğu anlatılmamış, kategorilendirilmeyecek mi?
Birinin etnik kökeni, madde girişinde verilmesi o kişinin etnik kökeniyle ilgilerine bakılması olayı ise çok doğru değil. Türkiye gibi bir ülkede etnik kökenini saklayanlar, kendi ana dillerinde şarkı söyleyemeyenler vs gibi durumlar var(dı). İbrahim Tatlıses'in Kürt olması yaptığı iş ile önplana çıkıyor mu? Çıkmıyorsa neden? Siyasi unsurlar, geçmişte bunu etkilemiş olamaz mı? Ahmet Kaya'nın çatallara, marşlara maruz kaldığı dönemden sonra oturup bu olaylara girmeseydi, biz onu ne ile anacaktık? Eşcinsellik ise başlı başına bir olay, Türkiye'de aydın kesim hariç kim çıkıp der "ben gayim". Gay olarak anılınca, neler oluyor (mesela hakemliğinden gay olduğu için ayrılmak zorunda kalan hakemi hatırlayın)? Belli siyasi unsurlar ya da toplumun yapısı, etbik kökene, cinsiyete, mezhebe engel olmaktadır ve bunların önplana çıkmasını engellemektedir. Atıyorum A kişisi gay olduğunu röportajında söylüyor ama yaptığı iş, gaylikle alakalı değil. Bunun girişte verilmesi "gay olduğu" doğru olmayacak mı? Mesela Murathan Mungan'ın yaptığı iş ile cinsiyeti arasında ilişki yok ama biz ona LGBT yazar diyemez miyiz? Mungan, gaylerle ilgili öyle önplana çıkan eserler vermiş mi,? Hayır.
Bir de mezhep, din, köken vb unsurlar, kişi ile doğrudan bağlanmıyorsa neden vatandaşlık bağlanıyor? Vatandaşlığı ile de işi arasında doğrudan bağlantı yok! Hülya Avşar'ın Kürt olması çıkarılacaksa Türklüğü neden kalacak? Ansiklopediye Türk olduğu için mi girdi Avşar? Hayır. Peki, o zaman vatandaşlık belirtiliyorsa-bağlantılı olmasa da etnik köken, din, mezhep ve cinsiyet neden belirtilemiyor? Bir de Türk kelimesinde anlam karmaşası var. Mesela vatandaşlık mı köken mi belli değil. Dolayısı ile herkese "Türk bilmem ne" yazılabilecek fakat ne kastedildiği nereden bilinecek? Bence bu yönerge yarardan çok zarar getirir. Hep aynı şeylerde dönüp dolaşıyoruz.--Hedda Gabler 10:21, 4 Eylül 2009 (UTC)

Hedda'nın karşı olmasına neden gösterdiği çekincelerine aşağıdaki gibi açıklamalar getirirsek sorun kalmaz:

 1. Maddenin kısa olması vikipedi yönergelerine aykırı olmasına bir sebep gösterilemez. Her ne olursa olsun madde kısa bile olsa, içeriği, doğrulanabilir ve ansiklopedik olmalıdır. Bunun dışında etnik kökene göre veya dine, mezhebe, vs.ye göre kategorilendirebilinir ancak bunda da dikkat edilmesi gereken noktalar olacaktır.
 2. Hülya Avşar'ın kürt olmasının kategorisi çıkarılacak diye bir ifade yok. Etnik kökene göre kategoriler olabilir ve olacaktır. Sorunun daha farklı yönleri var.
  1. Birincisi etnik köken kategorileri ile başka kategoriler kesiştirilerek TBA'na aykırı davranılabilir. Kürt gay şarkıcılar kategorisi olmamalı mesela.
  2. İkincisi Türkiye'de pek ırk ayrımcılığı görülmese de kişileri ve etnisiteyi ırklar ile ilişkilendirme ingilizcede yaygın. Mesela Beyaz, Siyah, Kızılderili, vb. ırk kategorileri var. Bu türden ingilizcede ciddi endişe doğuracak içerik ve kategoriler oluşturulmuş.
  3. Kişinin, topluma mal olmamış, özel yaşantısı ile bağlantılı olan ve kısıtlı kaynak ve dedikodulara dayanan bilgileri gene kabul görmüş ve yaygın bilgi ve kanılarmışçasına ansiklopediye almak olmaz.
 3. Mesela Almanya'da yaşayanların çoğunluğu Almanca konuşan halklardandır. Rusyadakilere Rus, Fransadakilere Fransız deniliyor. Etnik köken ile milliyet(tabiiyet, uyruk, vatandaşlık) ayrı şeylerdir. Fransız tabiri ile Breton, Bask, Sakson, Gaskon tabirleri aynı şey değildir. Karışık etnik kökenden olanları sınıflandırabilmek mümkün değildir. Avşar'ın tartışma sayfasında annesi Avşar babası Kürt ise niye Kürt diyoruz diye sormuşlardı mesela. Ansiklopedi yazılmaya başlayalıdır yani birkaç yüzyıldan beridir bugüne kadar ansiklopedilerdeki biyografilerde etnik kökene nadiren rastlanırken milliyete %99 yer veriliyor. Bu milliyet-tabiyet bilgisi tartışması ile ilgili olguyu, bu fakir kendi ihtiyarınca açıklamaya başka ihtiyaç görmüyor:)

--Bruno ileti 05:39, 8 Eylül 2009 (UTC)

Pictogram voting question.png Soru -- Burda "Kategori" mi konuşuluyor. Yoksa "Maddenin açılış cümlesi" mi ? Takabeg ileti 10:43, 4 Eylül 2009 (UTC)

Cevap Cevap Kategori. --İnfoCan 16:45, 4 Eylül 2009 (UTC)

Hedda Gabler doğru anlamış. Murathan Mungan'ın yaptığı iş ile cinsiyeti arasında ilişki yok, dolayısıyla cinsel tercihi biyografisinde belirtilir ama o şekilde kategorize edilmez. Buna karşın eşcinselliği nedeniyle hakemlikten ayrılan kişi, ayrıca kayda değer sayılırsa (ki sayılmalı, hakkında epey yazıldı), eşcinsel olarak kategorize edilir, çünkü eşcinsel olması onun meslek hayatında belirleyici olmuş bir özelliğidir. Bir kural tutarlı bir şekilde uygulanırsa her zaman için bazı bakış açılarına göre istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Eğer arzunuz belli bir kategorinin ne kadar çok üyesi olduğunu kanıtlamaksa bu kuralı istemeyebilirsiniz. Ama burada amaç bir ansiklopedi çıkarmak. Eğer hangi kategorilerin uygun olduğuna dair bir kıstas getirmezseniz aklınıza gelen her tür sıfattan kategori ekleyebilirsiniz: Kategori:Uzun boylu esmerlerden hoşlananlar, Kategori:Saçını en az bir kez sarıya boyamış olanlar, Kategori:Sigarayı bırakmaya çalışanlar, Kategori:Boyu 1,60 ile 1,70 arasında olanlar, vs. vs. Neden bu kategorileri açmıyoruz? Çünkü böyle kategoriler kişilerin kayda değerliği için belirleyici değil. Bu yüzden burada tartıştığımız önerge gündemde. Eğer birisinin eşcinsel olması veya X etnisitesine sahip olması onun kayda değerliğinde rol oynamıyorsa kişi o şekilde kategorilendirilmemeli. --İnfoCan 16:45, 4 Eylül 2009 (UTC)

Vatandaşlık niye önemli? Bir nüfus kağıdı veya pasaport düzeyinde konuya bakarsanız, doğrusu önemsiz. Ama sanırım vatandaşlığı içinde yaşanan ülke ile eşanlamlı anlıyoruz, onun yerine kullanıyoruz. Hülya Avşar'a Türk dediğimiz zaman, aslında kastedilen onun Türkiye'ye ait olması. Türkiye'de yaşıyor, Türkiye'de en çok tanınıyor, onun o yapan önemli bir unsur, Türkiye. Aslında bir sıfat olarak "Türk" yetersiz kalıyor gerçekten. Doğrusu Hülya Avşar'ı "Türkiye'nin şarkıcıları" altında kategorize etmek, belki de. Ama bu ayrı bir tartışma konusu olacak. --İnfoCan 16:45, 4 Eylül 2009 (UTC)

İngilizce Vikideki yönerge gösterilen bazı örneklerden anladığım şu:

Kategori:Dış Türkleri geçersizdir, Kategori:Türk halkları, Kategori:Özbekler, Kategori:Kırgızlar v.s. geçerlidir.

Takabeg ileti 23:19, 4 Eylül 2009 (UTC)


 • Anlatılmak istenen durum, dış türkler veya iç kürtlerden biraz daha farklı ve evrensel gerekçeler dayanıyor. İngilizce yönergenin tartışmalarında örnekler var. Etnisite, kişinin kayda değerliği ile ilgili olmadıkça kategorilendirmek ansiklopedik olmaz , keyfi olur. Mesela bir kişinin çok bilinmeyen ve sınırlı bilgi bulunabilen kamuoyuna mal olmamış özellikleri olabilir. Mesela Said Nursi cuma namazı kılmadığını çünkü şafi mezhebine göre imamın arkasında duracak 100 kişi bulunmadıkça cuma namazının farz olmadığını ve başka şartların da olduğunu söylemiştir. Said Nursi'yi bu bilgiye göre kategorilendiremeyiz. Zira kamuoyuna malolmamış, kişinin özel hayatı ile ilgili ayrıntıları hele bir de dini, mezhebi, etnik kökeni, gay olması vb. konuları içeren kategorilendirmenin ansiklopedik olmanın ötesinde sakıncaları vardır. Etnik kökeni ile ilgili bir iki dedikodu ve söylenti çıkan her kişiyi bir etnik kategoriye koymak ile hakkında gay olduğu, ateist olduğu, ile ilgili söylenti, iddia dedikodu çıkan bir kişiyi kategorilendirmek arasında benzerlikler var.

--Bruno ileti 05:06, 8 Eylül 2009 (UTC)

 • İç Kürtleri diye birşey hiç duymadım :) Problemin en çok yaşanan kategori Kategori:Türk asıllı Almanlar'dır. Sadece babası veya annesi göçmen diye bu kategori eklendiği görünmektedir. Mesela Bur'da "bir Alman olmak kayda değer bir özellikleri ise (Cem Özdemir, Fatih Akın, Kaya Yanar gibi)" diyen var. Fakat Cem kendini Almanyalı olarak görmektedir. Biz Almanyalı Türkler, bazılarının tahmin ettiğinden çok daha fazla Almanız der. Yani konuşulan kayda değerlik kullanıcının yorumlarına göre değişir demektir. Bu durumda Türk asıllı olmak kayda değer mi ? Defalarca anlattığım gibi kayfi uygulanacağı anlaşılıyor. Yine defalarca söylediğim gibi muğlank olmamalı. Takabeg ileti 05:32, 8 Eylül 2009 (UTC)
 • İç Kürtler espriydi tabi.
 1. İngilizce yönergenin kısa ve muğlakolduğu aşikar. Anlamlandırabilmek için tartışma sayfalarına bakmak gerekiyor. Mesela İngilizcede ırkçılık ile ilgili sorunlu madde ve kategorilere karşı da önlem olması düşünülmüş. Türkçe'de böyle bir sorun pek yok.
 2. Ancak etnisite, din, mezhep, gay vb. konularda kategorileri kurala bağlama gereği açık. Bilhassa kategorilendirmenin güvenilir kaynaklandırma ile yapılması şart.
 3. Kullanıcının yorumlarına dayanan içeriklere zaten izin yok. Hoşuna gidiyor diye etnik kökeni konusunda yeterli kaynak olmayan yada sınırlı olan kişileri etnik kategorilere almak doğru değil.
 4. Yine yaşayan kişilerde özel hayata dair ve yoruma açık faaliyetler için de kategorilerde özen gerekiyor. Etnik köken de buna dahildir.

--Bruno ileti 13:01, 8 Eylül 2009 (UTC)

 • Cem Özdemir'in kişisel Web sitesinin Türkçe sayfasında [2] beliren, kendisinin Milliyet gazetesine verdiği bir röportajda [3], "Anadolu kökenli Müslüman bir Türk göçmeniyim” diyor. Aynı röportajin devamında "Başlangıçta, okul hayatımda sorunlar yaşadım. İlkokul dördüncü sınıfa kadar Almancam çok kötüydü. Yetiştiğim bölgenin şivesiyle konuşup yazdığım bir Almancam vardı. Bu nedenle de ilkokul beşte beni en kötü okula gönderdiler. Lisede çok çalışıp tekrar düz liseye geçtim. Ve fark derslerimi verip üniversiteye girdim" diyor. Röportajın biraz daha ilerisinde ise "... Aynı zamanda bu ülkede doğdum, büyüdüm, öğretmenlerim, arkadaşlarım, gençliğim hep burada şekillendi. Türk kökenli bir Almanım." diyor.
Cem Özdemir'i halletmiş bulunuyoruz. Sıradaki?

--İnfoCan 13:53, 8 Eylül 2009 (UTC)

LGBT konusu[kaynağı değiştir]

Infocan'a konuyu biraz daha detaylandırdığı için teşkkürler ancak benim baı itirazlarım var. Genel başlığı altındaki LGBT içeriğinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. bir kişinin heteroseksüel olması heteroseksüel kategorisinde yer almasını gerektirmediği gibi bir homoseksüelinde LGBT kategorilerinde yer almamasını gerektirdiğini düşünüyorum. Ancak kişi Homoseksüel ise ve bir homoseksüellik aktivisti ise ve o kişinin kayda değerliliği bundan kaynaklanıyorsa o zaman kişi için Homoseksüellik aktivistleri gibi bir kategori olabilir, aksi taktirde bir sanatçı ya da bilimadamı için her ne kadar kişi homoseksüel olduğunu açıklamış olsa da onun için bir geyler kategorisinin olmasını TBA açısından doğru bulmuyorum. dolayısıyla bu kısımların başka türlü düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca varolan bu tip kategorilerimizin de silinmesi faydalı olacaktır. Ancak topluluk olarak bir karar verildikten sonra. --Manco Capac 06:52, 11 Eylül 2009 (UTC)

 • "Genel" başlığı altında bu yeterince açık olarak verilmiş sanırım. Birisinin eşcinsel olarak kategorilendirilmesi için iki şart var: 3. maddede belirtildiği üzere, bu doğrulanabilir şekilde kaynaklandırılmış olmalı ve 4. maddede belirtildiği üzere, bu kişinin eşcinselliği onu kayda değerliği ile ilişkili olmalı. İkisi birden olmazsa kategorilendirme bu yönergeye uymamış olacaktır. --İnfoCan 13:44, 11 Eylül 2009 (UTC)
 • aynı şeyin kadın kategorileri için de geçerli olması gerektiğini daha önce de çeşitli yerlerde söyledim. eğer, bir ilk değilse ya da kadınların ayrı yarıştığı bir spor yapmıyorsa, yani kısaca kadınlığının kayda değerliği ile bir ilişkisi yoksa neden böyle bir sınıflandırma yapılıyor? aslında bu tür kategorilerin anlamı açık. bir çeşit wasp diyebiliriz sanırım. biri bana Kadınlar kategorisi varken, dünyanın diğer yarısının niye kategorilendirilmediğini ve 'kişi' olarak değerlendirildiğini açıklarsa sevinirim. (yanlış anlama olmasın, sayfanın içeriğinde buna çözümler getiriliyor) --ki bl 15:35, 11 Eylül 2009 (UTC)

Destek Destek Destekliyorum. --Zoologist 2009 11:00, 12 Eylül 2009 (UTC)