Murabaha

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Murabaha, İslam hukukunda bir satış türüdür. Alış fiyatı veya maliyet üzerine bir miktar kâr ilâvesiyle yapılan satış muamelesidir.

İslam hukukunda murabahalı satış akdi, güven esasına dayalı akitlerdendir. Bu tür akitlerde alıcı, satıcının beyânının doğruluğuna itimad etmekte ve akdi buna bina etmektedir. Bundan dolayı müşterinin rızasına engel olabilecek en küçük yalan beyan veya açıklanması gereken bir hususun açıklanmaması, akdin oluşmasına engeldir.

Murabaha, Osmanlıda mültezimlerin gelirleri toplatma amacıyla tuttuğu kişilere de denmekteydi.