Manavlar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Manavlar
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
Din
Koyu mavi Manavların yoğun olarak yaşadığı illeri, açık mavi ise belirli oranda Manav nüfusunun bulunduğu illeri gösteriyor.

Manavlar kuzeybatı Anadolu'da yaşayan Hanefi Sünni yerleşik Türkmenlerdir.

Manavların Yörük olmayan katmanları Gacallar ve Gagavuzlarla uzaktan akrabadır. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14][15][16][17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] Manavlar için yöredeki Yörükler yörüğün yörümeyenine manav deris («Yörüğün yürümeyenine Manav deriz») demektedir.[32] Samsun Vezirköprü , Bafra, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Eskişehir, Bolu ve Düzce illerinde yaşayan Manavlara "Yerli" de denilmektedir.[33] Manavlar, Sakarya ve Kocaeli illerindeki nüfusun % 60’ını, Rumeli bölgesinden ve Kafkaslar'dan göç edenler, nüfusun %20’sini, iç göçle diğer şehirlerden gelenler ise nüfusun % 20’sini oluşturmaktadır.[32]

Kökeni[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkologlara göre Manavlık, Anadolu'da yerleşik hayata ilk geçen Yörükleri tanımlamada kullanılan bir sıfat olup XX. yüzyılın başında bile hâlen yerleşik hayata geçmemiş Yörüklerden ve Türkçe konuşan Rumeli muhâcirlerinden ayırmak için daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Manavlar hakkında kabul edilen resmi görüş: Yörüklükten vazgeçmiş; ziraat, küçük ticaret ve el sanatlarıyla uğraşan Yörükler'dir. Anadolu'ya Moğol ve Selçuklu tehlikesinden dolayı Latinler, Bizans ve İznik İmparatorluğu döneminde yerleşen ve yerleştirilen Uz, Peçenek, Kuman, Bulgar Türklerinin yerleşik hayata geçen yörüklerle kaynaşmasıyla oluşan bir halktır. Gacallar ve Gagavuzlarla uzaktan akrabadırlar. [18] [34] [29] [30] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [19]

Takriben 1950'de çekilmiş fotoğrafta Veyisler köyünde bir Manav çifti

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ “Bizans Ordusunda Ücretli Türk Askerler (XI.-XII. Yüzyıllar)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 25, 2009, s. 53-69.
 2. ^ “Batı Anadolu’daki Türk Yayılışına Karşı Bizans İmparatorluğu’nun Kuman-Alan Topluluklarını Balkanlardan Anadolu’ya Nakletmesi”
 3. ^ “IV. Haçlı Seferi’nin Ardından Batı Anadolu’da Mücadele Eden İki Rakip: İstanbul Latin Krallığı ve İznik İmparatorluğu”, Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S.1., Temmuz, 2015, s. 9-25.
 4. ^ The Late Byzantine Army Arms and Society 1204-1453, University of Pennsylvania Press, Philedelphia, 1992
 5. ^ BASKICI, M. Murat, Bizans Döneminde Anadolu İktisadi ve Sosyal Yapı (900-1261), 2. Baskı, Phoneix Yayınevi, Ankara, 2009.
 6. ^ BELDİCEANU-STEİNHERR, Irene, “Bitinya’da Gayrimüslim Nüfus (14. Yüzyılın ikinci yarısı- 15. Yüzyılın ilk yarısı)”, Osmanlı Beyliği 1300-1389, ed. Elizabeth A. Zacharıadou, çev. Gül Çağalı Güven, İsmail Yergun, Tülin Altınova, 2. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1997, s. 8-22.
 7. ^ GOLUBOVSKİY, P.V., Peçenegi, Torki i Polovtsı Rus i Step Do Naşestviya Tatar, Veçe, Moskva, 2011.
 8. ^ Bizans’ın Son Yüzyılları 1261-1453, çev. Bilge Umar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016.
 9. ^ ÖZTÜRK, Meriç T., The Provıncıal Arıstocracy In Byzantine Asia Minor (1081-1261), Boğaziçi Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.
 10. ^ VASARY, Istvan, Kumanlar ve Tatarlar Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Doğulu Askerler (1185-1365), 2. Baskı, çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2015.
 11. ^ WOLF, Robert Lee, “The Latın Empire Of Constantinople 1204-1261”, A History Of The Crusaders, Volume II Later Crusades (1189-1311), General ed. Kenneth M. Setton, ed. By. Robert Lee Wolf and Harry W. Hazard, The Unıversıty Of Wısconsın Press, Madıson, Milwaukee and London, 1969, s. 187-233.
 12. ^ “A Broken Miror: The Kıpçak World In The Thırteenth Century”, The Other Europe ın the Middle Ages, Avars, Bulgars, Khazars and Cumans, ed. By. Florin Curta, Roman Kovalev, Brill, Leiden-Boston, 2008, s. 379-412.
 13. ^ KEÇİŞ, Murat, “XIII.-XIV. Yüzyıl Bizans ve İslam Kaynaklarına Göre Kuzeybatı Anadolu Yol Ağları”, Belleten, C. LXXVII, S. 280, 2013, Ankara, s. 849-874.
 14. ^ Altun, Işıl ( 2003 ); Kocaeli-Kandıra Türkmenlerinde (Manavlar) Geçiş Dönemleri (Doğum, Evlenme, Ölüm), SAÜ, SBE Sakarya, Haziran 2003. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Türker Eroğlu, Yayımlanmamış Doktora Tezi ).
 15. ^ Aktaş, Ali (2002). “Sakarya’da Yaşayan Manavlar”, Irmak Kültür Sanat Dergisi, 14.,15. Sayıları, Sakarya 2002 .
 16. ^ İyiyol, Fatih (2003). Sakarya Türkmenleri (Manavları)’nde İnanışlar (Tavuklar, B. Esence Köyü Örneği), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 17. ^ Gülensoy, Tuncer (1995). “Manavların Türklüğü ve Gökbörüler”, Yesevi Dergisi, Ankara 1995, s. 39.
 18. ^ a b www.gazetetrakya.com. "BIR ZAMANLAR GAGAUZ TÜRKLERI TRAKYA'DA YASADILAR". www.gazetetrakya.com. Erişim tarihi: 29 Haziran 2022. 
 19. ^ a b [1] 28 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Manavların kökenleri ve bunlarla ilgili bilgiler
 20. ^ (%C3%87engilli)%2C%20G%C3%B6kmenler%20(,Anadolu'da%20yo%C4%9Funla%C5%9Fan%20T%C3%BCrk%20halk%C4%B1 6 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Manavların İlk katman ataları hakkında bilgi Anadolu'ya yerleşen Kumanlar Ve Uz Bulgar Peçenek Toplulukları.
 21. ^ a b [2] manavlar ve onların ata tabakaları.
 22. ^ a b /901B29FC81A2B9DCB41B730B7FD7888A Bizans İmparatorluğu'nda Peçenekler
 23. ^ a b [3] 2 Temmuz 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Batı Anadolu'daki Türk Yayılmasına Karşı Bizans İmparatorluğu'nun Balkanlar'dan Anadolu'ya Kumanlar ve Alan Topluluklarını Nakletmesi.
 24. ^ a b [4] 28 Haziran 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Paphlagonya'daki Kumanlar.
 25. ^ a b [5] 8 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. manavlarla ilgili yazı
 26. ^ a b [6] 30 Mayıs 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Manav Türkleri Kimdir
 27. ^ a b [ https://www.turkcebilgi.com/manavlar 28 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.] manavlar hakkında
 28. ^ a b [7] 8 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. manavlarla ilgili yazı
 29. ^ a b [8] 30 Mayıs 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Manav Türkleri Kimdir
 30. ^ a b [ https://www.turkcebilgi.com/manavlar 28 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.] manavlar hakkında
 31. ^ Türkay, Cevdet (1979). Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre: Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar. Tercüman Kaynak Eserler Dizisi: I, İstanbul, 1979, s.576
 32. ^ a b Öçalan, Muharrem (2006). “Sakarya- İzmit Yöresi Yerleşik Türkmenleri (Manav) Ağızlarında Ötümsüz Patlayıcı Ünsüz Değişmeleri” 12 Kasım 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu,, 20-22 Nisan, 2006, Kocaeli Üniversitesi.
 33. ^ Sümeyye Köktürk Gergerlioğlu, Kocaeli Türkmenleri (Manavlar) 10 Temmuz 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Kocaeli Kandıralılar Derneği, 18 Aralık 2011
 34. ^ "Dağlı Kadim Manav Türkleri". 19 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]