II. Vladimir Monomak

Vikipedi, özgür ansiklopedi

1113 yılından 1125 yılına kadar hüküm süren Rus Knezi. Annesi Bizans imparatoru Konstantin Monomach'ın kızıydı. Bu yüzden Vladimir'e "Monomak" adı verilmişti.

Annesinden Rumca öğrendiği ve annesi tarafından Bizans kültürüne aşılandığı bilinir. Vladimir Monomach'ın Büyük Knezlik nizamını çiğneyerek Kiyef'e gelmek istemediği rivayet ediliyorsa da, bunun ne dereceye kadar doğru olduğu belli değildir. Kiyef tahtını kabul etmekle "Büyük Knezlik" prensibi tekrar bozulmuş oldu ve yeniden iç mücadeleler başladı. Vladimir Monomach güçlü bir knez olduğundan Kiyef'teki mevkiini elde tutabildi. Kiyef'e geldiği zaman 60 yaşındaydı. Tecrübeli ve becerikli biri olduğundan hemen kuvvetli bir rejim kurdu, kendisine karşı gelenleri yola getirdi. Bundan ötürü Rus Knezleri onun otoritesini tanımak zorunda kaldılar.

Kiyef knezi, Kumanlara karşı da başarılı savunmalar gerçekleştirmiştir. Bundan ötürü halk arasında da sevilen bir knez oldu. Vakayinamelerde Vladimir Monomach içinoldukça övgü içeren bir dil kullanılmıştır. Onun şahsen namuslu ve mütevazı, cesur ve girişken, dindar ve merhametli bir kimse olduğunu görülür. Çocuklarına hitaben yazdığı "nasihatları" (Pouçenie) ve knezlerden birine gönderdiği "nâmesi" ile Viadimir Monomach'ın yüksek erdemi açığa çıkmaktadır.

Vladimir Monomach, ayrıca Bizans'ın iç işlerine karışmak istemiştir. Aleksi Komnenos'a karşı düşmanca bir siyaset takip etmiş, Tuna boyunda isyan çıkaran Roman Diogenes'in sülâlesinden Leon'a yardımda bulunmuştu. Aleksi Komnenos'un. Rus Knezinin Bizans'ın iç işlerine karışmaması için Kiyef'e kıymetli hediyeler, kıymetli taşlarla bezenmiş bir taç gönderdiği rivayet edilir.

Vladimir Monomach kanunların düzenlenmesine de önem vermiştir. Yaroslav zamanında tertip edilen "Pravda" Vladimir Monomach tarafından genişletilmiştir. Rus vekayinâmesinin bir rus tarihi niteliği alması yine bu zamana aittir. Bu suretle Vladimir Monomach'ın devri, Kiyef Rusyası'nın her itibarla en parlak zamanlarından biri sayılmaktadır.[1]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917'ye Kadar, Akdes Nimet Kurat. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1987. s. s. 41-42.