Filimon'a mektup

From Vikipedi
Jump to navigation Jump to search
Yeni Ahit'in Bölümleri
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Mektuplar

Romalılar
1. Korintliler · 2. Korintliler
Galatyalılar · Efesliler
Filipililer · Koloseliler
1. Selanikliler · 2. Selanikliler
1. Timoteos 2. Timoteos
Titus · Filimon
İbraniler · Yakub
1. Petrus · 2. Petrus
1. Yuhanna · 2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Apokalips
Vahiy Kitabı

Filomon'a mektup, Yeni Ahit'te yer alan Pavlus'un mektuplarından en kısa olanıdır. Mektup kendisini İsa'nın tutsağı olarak tanımlayan Pavlus tarafından Kilise önderlerinden Filimon'a yazılmıştır. Mektupta Pavlus tutukluluğu sırasında tanıştığı kaçak köle Onisimos'un affını ister.