Fenike alfabesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Fenike alfabesi, tahminen MÖ 1050 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan birçok modern alfabe Fenike alfabesinden türemiştir. Arap alfabesi, Latin alfabesi, Yunan alfabesi ve -Yunan alfabesi üzerinden- Kiril alfabesi gibi. Bugün Fenike alfabesi ile ilgili arkeolojik kalıntılar, Mısır ve Lübnan'ın tarihi bölgelerinde bulunabilir.

Fenike Alfabesi olarak adlandırılan ve ilk alfabe olduğu iddia edilen yazıt, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Marsilya Yazıtı'dır. Kazım Mirşan tarafından Türkçe okunan bu yazıt, bir yazı tahtası olarak adlandırılabilecek yüzeyi düz bir taşın üzerinde bulunmuştur. Yazıtta: "Tanrı namına elde olunan zaferleri halka anlatmayı mümkün kılan yazıları okutan harfler" denmektedir. [1]

Genel Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

1) Sümer alfabesi (Çivi yazısı)
2) Arap alfabesi
3) Latin alfabesi
4) Yunan alfabesi
5) Kiril alfabesi
6) Hiyeroglif yazısı (Antik Mısır alfabesi)

Alfabe[değiştir | kaynağı değiştir]

Harf İsim Transliterasyon Karşılık gelen harf
İbrani Arap Yunan Latin Kiril
Aleph Aleph Elif ʼ א Αα Aa Аа
Beth Beth Bet b ב Ββ Bb Бб, Вв
Gimel Gimel Gimel g ג Γγ Cc, Gg Гг
Daleth Daleth Dalet d ד Δδ Dd Дд
He He He h ה Εε Ee Ее, Єє
Waw Waw Vav w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
Zayin Zayin Zayin z ז Ζζ Zz Зз
Heth Heth Het ח Ηη Hh Ии
Teth Teth Tet ט Θθ Фф
Yodh Yodh Yud y י Ιι Ii, Jj Іі
Kaph Kaph Kaph k כ Κκ Kk Кк
Lamedh Lamedh Lamed l ל Λλ Ll Лл
Mem Mem Mem m מ Μμ Mm Мм
Nun Nun Nun n נ Νν Nn Нн
Samekh Samekh Sameh s ס س Ξξ, Χχ Xx Xx
Ayin Ayin Ayın ʿ ע Οο Oo Оо
Pe Pe Pe p פ Ππ Pp Пп
Sade Sade Tsade צ Ϡϡ Цц, Чч
Qoph Qoph Qaf q ק Ϙϙ Qq
Res Res Reş r ר Ρρ Rr Рр
Sin Sin Şin š ש ش Σσ Ss Сс, Шш
Taw Taw Tav t ת Ττ Tt Тт

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Mirşan, Kazım. Etrüskler, MMB, Bodrum, 1998, s.61

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]