De Humani Corporis Fabrica Libri Septem

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Fabrica, genellikle alegorik pozlarda, insan diseksiyonlarının son derece ayrıntılı çizimleriyle bilinir.

De Humani Corporis Fabrica Libri Septem (Latince, "Yedi kitapta insan vücudunun dokusu üzerine"anlamını taşır), Andreas Vesalius (1514-1564) tarafından yazılan ve 1543'te yayınlanan insan anatomisi üzerine bir dizi kitaptır. Galen'in uzun süredir devam eden çalışması üzerine yazılmış olan kitap anatomi tarihinde büyük bir ilerlemeydi ve bu şekilde tanıtılmıştır.

Kitap koleksiyonu, tartışılan konuları göstermek için bir cesedi parçalara ayırarak yaygın uygulamadan ayrılıyordu ve Paduan derslerine dayanmaktadır. Diseksiyonlar daha önce bir berber cerrahı tarafından, el ile müdahale yapması istenmeyen bir tıp doktorunun talimatıyla gerçekleştirilmişti. Vesalius'un başyapıtı, organların ve insan vücudunun tüm yapısının dikkatli bir incelemesini sunmaktadır. Bu eser Rönesans dönemindeki görsel alandaki sanatsal gelişmeler, rafine gravürler ve baskının teknik gelişimi de dahil olmak üzere birçok ilerleme kaydedilmeden mümkün olmazdı. Bu gelişmeler ve kendisinin dikkatli ve yerinde müdahalesi sayesinde Vesalius, daha önce yapılmış olanlardan daha üstün illüstrasyonlar üretebildi.

Koleksiyondaki kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

Vesalius, çalışmalarını yedi kitap halinde düzenledi.

1. Kitap: Kemikler ve Kıkırdaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk kitap, tüm koleksiyonun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Vesalius'un mezarlıklardan topladığı insan kemikleri ve kıkırdak üzerindeki gözlemlerini sunar. İnsan kemiklerinin fiziksel görünümünü ve kemik-kıkırdak yapılarının fonksiyona göre farklılaşmasını içermektedir. Her bölümde Vesalius, kemikleri ayrıntılı olarak açıklar ve fiziksel niteliklerini değişik yönleriyle anlatır. Açılış bölümlerinde, Vesalius "kemik ve kıkırdak arasındaki doku, güç ve esneklik farklılıklarıyla ilgilenmekte, eklem tipleri arasındaki karmaşık farklılıkları açıklamakta ve tanımlayıcı tekniklerin ve terminolojinin bazı temel unsurlarını gözden geçirerek, kemiklerin ve iskelet organizasyonunun genel yönlerini aktarmaktadır." Bu kitabın ana teması, Galen'in insan iskeletinin kemiklerini tanımlamasının doğru olup olmadığını göstermektir. Vesalius insan iskeleti üzerine ders verdiğinde, Galen'in gözlemlerine inanılırlık kazandırmak için hayvan kemiklerini de sunmak zorunda kaldı.

Andreas Vesalius'un De humani corporis Fabrica eserinden (1543) görüntü, sayfa 163.

2. Kitap: Bağlar ve Kaslar[değiştir | kaynağı değiştir]

Burada Vesalius, kasların yapısını, vücudun hareket yaratmasında kullanılan yapıları ve eklemleri bir arada tutmak için kullanılan dokuları anlatmaktadır. Et kesen kasapları gözlemleyerek, insan vücudunun diseksiyonunda kullandıkları becerileri birleştirmeyi başardı. Vücuttaki her bir kası etkili bir şekilde gözlemlemek için bir insan vücudunun nasıl kesileceği sıralanmıştır. Her çizim, bir insan vücudunu incelerken izlenebilecek şekilde vücudun derinlere doğru inen bir görünümünü gösterir. Vesalius ayrıca bir diseksiyon yapmak için gereken aletlerden de bahseder. Burada Vesalius, Galen'in anatomik tanımlarının kendi gözlemleriyle nasıl uyuşmadığını açıklamaya başlar. Galen'e saygı göstermek için, Galen'in anatomik yapıyı kullanmasının aslında doğru olduğunu, ancak insanlar için olmadığını öne sürüyor. Hatta bazı yapıları Galen'in yapacağı şekilde tarif etmeye devam ediyor.

Kitap 3: Damarlar ve Arterler, Kitap 4: Sinirler[değiştir | kaynağı değiştir]

3. ve 4. Kitaplarda Vesalius damarları, atardamarları tanımlar ve sinirleri damar olarak adlandırır. Ancak farklı fiziksel yapılarına dikkat çeker: damarlar ve atardamarlar içi boş bir kanal içerir, ancak sinirlerde bu durum yoktur. Vesalius, havanın akciğerlerden ve kalpten geçtiği yolu tanımlar. Bu süreci "bir ağacın gövdesinden dalları aracılığı ile çıkan yollar" olarak tanımlar. Ayrıca vücudun dört damar (portal ven, vena kava, arter benzeri ven [şimdi Pulmoner Ven olarak bilinmektedir] ve umblikal ven) ve iki arter (aort ve damar benzeri arter [şimdi Pulmoner Arter olarak bilinmektedir])içerdiğini anlatmaktadır. Ayrıca damarların daha küçük damarlara ve arterlere ayrılan ana damarlar olduğunu anlatmaktadır. Vesalius, atardamar, toplardamar ve sinirler tablosunda yaklaşık altı yüz damarı listeler, ancak ellerde ve ayaklarda bulunan daha küçük damarlardan, kutanöz sinirlerin terminal damarlarından veya akciğer ve karaciğerdeki damarlardan bahsetmez.

5. Kitap: Beslenme ve Üreme Organları[değiştir | kaynağı değiştir]

Vesalius, beslenme organlarının, üriner sistemin ve erkek ve dişi üreme sistemlerinin ayrıntılı açıklamalarını verir. Sindirim ve üreme sistemlerinin her biri bu kitabın yaklaşık yüzde kırkını oluşturur ve böbrek sisteminin tanımı ve onu kesmek için doğru teknik kitabın geri kalanını oluşturur. Tüm koleksiyonun en uzun bölümü olan son bölümde, Vesalius, abdominopelvik organların nasıl kesileceği konusunda ayrıntılı olarak adım adım talimatlar verir. Kitabın ilk yarısında Vesalius, peritonu, yemek borusunu, mideyi, omentumu, bağırsakları ve mezenteri anlatır. Daha sonra karaciğeri, safra kesesini ve dalağı tarif etmeye devam eder. Son olarak böbrekleri, mesaneyi ve üreterleri tanımlar. Vesalius, gebeliğin anatomisine aşina değildi ve bu durum De Fabrica'nın 1543 baskısında yanlışlıkla bir zonary (bant şeklinde) plasenta ve fetal membranın resimlerini sunmasına neden oldu. Vesalius, insan dişi üreme organlarından ziyade köpek üreme organlarını kullanan Galenik tıbba güveniyordu.[1] Çizimler 1555 baskısında düzeltilmiştir. Yeni görüntüler diskoid bir plasenta ve fetal membranı göstermektedir.[2]

6. Kitap: Kalp ve İlişkili Organlar, 7. Kitap: Beyin[değiştir | kaynağı değiştir]

Vesalius' De humani corporis fabrica, 609 plakadaki figürle tezat oluşturuyordu.

Bu kitaplar, kalbin ve solunum organlarının, beynin ve zarlarının, gözün, duyu organlarının ve uzuvların sinirlerinin yapı ve işlevlerini anlatır. Gözün diseksiyonuna da bir bölüm ayrılmıştır. Vesalius, "plevranın torasik duvarlara bağlanmasının değişken gücüne, perikardın diyaframa güçlü bağlanmasına, kalbin ventriküllerinin şekli ve oryantasyonu ve semilunar kapakların tanımı üzerine" yorum yaparak vücudun organlarını ayrıntılı olarak açıklar. Her kitabı sırasıyla kalbi ve beyni incelemenin doğru yolu nedir hakkındaki bir bölümle kapatır.

Galen'in hataları[değiştir | kaynağı değiştir]

Roma imparatorluğunun önde gelen Yunan hekimi, cerrahı ve filozofu Galen, diğer konuların yanı sıra anatomi üzerine çalışmıştı. Ancak çalışmaları Vesalius zamanına kadar büyük ölçüde kontrolsüz kaldı. Fabrica, büyük kan damarlarının karaciğerden geldiği fikri de dahil olmak üzere, Galen'in en belirgin hatalarından bazılarını düzeltti. Bir insan cesedini incelerken, Vesalius, Galen'in hayvan (köpek ve maymun) kadavralarını kullanması nedeniyle, Galen'in gözlemlerinin kendisininkilerle tutarsız olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, Vesalius, Galen'in bazı yanılgılarını devam ettirdi; örneğin, venlerde atardamarlardan çok farklı bir kanın aktığı fikri gibi. William Harvey'in kan dolaşımı üzerine çalışmasına (De Motu Cordis, 1628) kadar Galen'in bu yanılgısının Avrupa'da düzeltilmesi mümkün olmadı.

De humani corporis Fabrica'dan (1543), sayfa 372'den görüntü.

Yayınlanma[değiştir | kaynağı değiştir]

1543 baskısı[değiştir | kaynağı değiştir]

Vesalius, eserini 28 yaşında yayımlatmış, kalitesini sağlamak için büyük çaba sarf etmiş ve Kutsal Roma İmparatoru V. Charles'a ithaf etmiştir. 250'den fazla illüstrasyon büyük sanatsal değere sahiptir. Genellikle modern bilim adamları tarafından Vesalius'un daha önceki risaleleri için çizimler sağlayan Calcar'lı Johannes Stephanus'tan ziyade " Titian'ın stüdyosuna" atfedilir. Gravürler, anatomi profesörlerinin kendileri tarafından asla yapılmayan, günün anatomik atlaslarındaki illüstrasyonlardan çok daha üstündü. Vesalius, eserin zamanın önde gelen matbaacılarından Johannes Oporinus tarafından yayınlanmasını dilediği için gravür blokları İsviçre'nin Basel kentine nakledildi. Vesalius'un Oporinus'a yazılı talimatları (iter) o kadar değerliydi ki matbaacı bunları da dahil etmeye karar verdi. Çizimler, çok ince ayrıntılara izin veren ahşap bloklar üzerine işlenmiştir.[3]

1555 baskısı[değiştir | kaynağı değiştir]

1555'te ikinci baskısı yapıldı. Toronto Üniversitesi Thomas Fisher Nadir Kitaplar Kütüphanesi'ne bağışlanan bu basımın bir nüshasındaki açıklamalar Vesalius'un kendisine ait olarak tanımlandı. Burada üçüncü bir baskıyı düşündüğünü, ancak asla yapamadığını gösterdi.[4]

Sunum[değiştir | kaynağı değiştir]

Fabrica'nın başarısı, çalışmanın önemli masraflarını karşıladı ve kısmen ucuz yetkisiz kopyalar yoluyla Vesalius'a Avrupa ününü getirdi. Kutsal Roma İmparatoru V. Charles'a doktor olarak atandı. Vesalius ona ilk basılmış kopyayı sundu (başka hiçbir kopyada bulunmayan özel olarak elle boyanmış resimlerle süslenmiş ve imparatorluk moru ipekle ciltlenmiş şekilde). Fabrica'ya eşlik etmek için Vesalius, yoğun ve daha ucuz bir Epitome yayınladı. Bu durum 1543'te yayınlandığı zaman, 10 batzen'e mal oldu.[5] Sonuç olarak, Epitome Fabrica'dan daha yaygınlaştı. Epitome Fabrica'dan alınan görsel materyali yoğunlaştıran sekiz anatomik gravür, doğrudan Fabrica'dan alınan insan iskeletinin bir illüstrasyonu ve iki yeni ahşap plaka içeriyordu.[6]

İnsan temini[değiştir | kaynağı değiştir]

16. yüzyılda, insan bedenlerinin diseksiyonu Kilise tarafından şiddetle yasaklandı.[7] Bu nedenle, bu duruma karşın Vesalius, De Humani Corporis Fabrica'da idam suçlularının cesetlerini gizlice almak zorunda kaldı. Suçluların cesetlerini çalma işlemi, anatomistlerin ve sanatçıların insan vücudunu incelemesi için önemli bir yoldu. Örneğin 1828'de cesetlerin diseksiyon için anatomistlere teslim edildiği Burke ve Hare vakası içerisinde finansal hedefler içeriyordu.[7]

Hayatta kalan kopyalar[değiştir | kaynağı değiştir]

1543 ve 1555 baskılarından 700'den fazla kopya günümüze ulaşmıştır.[8] Bunların 2018'e kadar 29 kopyası Londra'da, 20'si Paris'te, 14'ü Boston'da, 13'ü New York'ta, 12'si Cambridge'de (İngiltere) ve 11'er kopyası Oxford ve Roma'daydı.[9] Brown Üniversitesi'ndeki John Hay Kütüphanesi, tabaklanmış insan derisiyle ciltlenmiş bir nüshaya sahiptir.[10]

Metinde birkaç sayfa ile ayrılmış olsalar da bazı resimler yan yana yerleştirildiğinde arka planda birbirini tamamlayan bir manzara panoraması oluşturur.[11]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

 • En pahalı kitapların ve el yazmalarının listesi

Bibliyografya[değiştir | kaynağı değiştir]

 • O'Malley, C.D. Andreas Vesalius of Brussels, 1514-1564. Berkeley: University of California Press, 1964.
 • Vesalius, Andreas. De humani corporis fabrica libri septem [Title page: Andreae Vesalii Bruxellensis, scholae medicorum Patauinae professoris De humani corporis fabrica libri septem]. Basileae [Basel]: Ex officina Joannis Oporini, 1543.

Çeviriler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Vesalius, Andreas. On the Fabric of the Human Body, translated by W. F. Richardson and J. B. Carman. 5 vols. San Francisco and Novato: Norman Publishing, 1998-2009.
 • Vesalius, Andreas. The Fabric of the Human Body. An Annotated Translation of the 1543 and 1555 Editions, edited by D.H. Garrison and M.H. Hast, Northwestern University, 2003.
 • Vesalius, Andreas. La Fabrique du corps humain (1543), livre I dans La fabrique de Vésale et autres textes 3 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. First translation in French by J. Vons et S. Velut, Paris, BIU Santé, 2014.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Persaud, T. V. N. Early History of Human Anatomy From Antiquity to the Beginning of the Modern Era. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publishing, 1984. 60.
 2. ^ Vesalius, Andreas. The Illustrations from the Works of Andreas Vesalius of Brussels: With Annotations and Translations, a Discussion of the Plates and Their Background, Authorship and Influence, and a Biographical Sketch of Vesalius. Translated by Charles D. O'Malley and Jean Bertrand De Cusance Morant Saunders. New York: Dover Publishers, 1973.
 3. ^ Brian S. Baigrie Scientific Revolutions, pages 40–49 has more information and a translation of Vesalius' preface.
 4. ^ "U of T acquires annotated copy of Vesalius's great anatomical book". University of Toronto. 26 Mart 2013. 27 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 5. ^ "De humani corporis fabrica. Epitome (CCF.46.36)". Cambridge Digital Library. 27 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2016. 
 6. ^ M. Kemp, "A drawing for the Fabrica; and some thoughts upon the Vesalius muscle-men." Medical History, 1970
 7. ^ a b Shelbourn (2006). "Bringing the Skeletons out of the Closet: The Law and Human Remains in Art, Archaeology and Museum Collections". Art Antiquity & L. 11: 179-198, 180. 
 8. ^ Margócsy (August 2018). "Sex, religion and a towering treatise on anatomy". Nature. 560 (7718): 304-305. doi:10.1038/d41586-018-05941-0. PMID 30104593. 
 9. ^ "New Money, Old Knowledge". Radical Cartography. 27 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2018. 
 10. ^ "Libraries own books bound in human skin". The Barre Montpelier Times Argus. The Associated Press. 8 Ocak 2006. 10 Ağustos 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2009. 
 11. ^ "The self-publicist whose medical text books caused a stir". BBC. 19 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2017.