Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikası

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikası, Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde belirli bölgelerin refahı ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uygulanan bir politikadır. Avrupa Birliği'nin toplam bütçesinin yaklaşık üçte biri, bu politika için ayrılmıştır. Politikanın amacı Avrupa Birliği içinde bölgelerarası gelir uçurumunu en aza indirgemek, gerilemekte olan sanayi alanlarını yeniden yapılandırmak ve tarımın önemini yitirmeye yüz tuttuğu kırsal bölgelerde tarımsal çeşitliliği arttırmaktır. Avrupa Birliği'nin bugüne kadarki en büyük genişleme hareketi Mayıs 2004'te olmuş ve çoğunluğunu Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin oluşturduğu bu büyüme atılımını 2007'de birliğe Romanya ve Bulgaristan'ın katılması izlemiştir. Birliğe sonradan katılmış olan bu on iki ülkenin pek çoğunun önceden üye ülkelerden ekonomik olarak daha az gelişmiş düzeyde olması nedeniyle Avrupa Birliği'nin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası azalmıştır. Birliğe yeni katılan ülkelerin az gelişmiş bölgelerine bu politika uyarınca "amaç 1" ya "amaç 2" görevleri yüklenmiştir.

İBBS 1 (nuts 1)[değiştir | kaynağı değiştir]

İBBS 1'in kapsadığı bölgeler Nomenklatür'ün (Bölge Birimleri Sınıflandırması) 2 bölümünde yer alan yerlerdir. Politikanın bu ayağından yararlanmak için bölgenin kişibaşı gayri safi yurt içi hasılasının Avrupa Birliği ortalamasının %75'inden az olmalıdır. Ancak Finlandiya ve İsveç seyrek nüfuslanmış alanlar da politikanın bu ayağından ödenek almaya hak kazanabilirler.

İBBS 2[değiştir | kaynağı değiştir]

İBBS 2'nin kapsadığı bölgeler İBBS 1'e oranla daha az yardıma gereksinen bölgelerdir. Avrupa Birliği içindeki sanayi alanları, eğer bölgede işsizlik oranları Avrupa Birliği ortalamasının altındaysa bu adımın ödeneklerinden pay almaya hak kazanabilirler. Kırsal bölgeler de eğer çok seyrek nüfuslanmışsa (sınır kilometrekareye 100 kişiden az olarak belirlenmiştir) ya da nüfus kaybı yaşamaktaysa bu amaçça kapsanabilirler. Balıkçılık sektöründen geçinimi sağlayan bölgeler de eğer nüfus kaybı da yüksek işsizlik oranları gibi sorunlar içindeyse bu amaç içinde değerlendirilir.

İBBS 3[değiştir | kaynağı değiştir]

İBBS 3 ise Avrupa Birliği'nin genelinde eğitim, öğretim ve iş istihdamı politikalarının iyileştirilmesinin ve çağdaşlaştırılmasının desteklenmesini sağlar. Bu adımın ödeneklerinden Amaç 1'den ödenek alan bölgeler dışında tüm Avrupa Birliği bölgeleri yararlanabilirler.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]