Medine Sözleşmesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Medine Sözleşmesi veya diğer yaygın kullanımları ile Medine Anayasası, Medine Vesikası, Medine İmtiyazı, Hicret sonrasında İslam peygamberi Muhammed tarafından 622'de düzenlenmiştir.

Sözleşmenin tarihsel otantisitesi revizyonist ekol dışındaki islam ve batılı alimlerce tanınmaktadır. [1][2][3]

Sözleşme Muhammed ve Müslümanları, Yahudileri ve Paganları da içine alacak şekilde Yesrib şehrinin (daha sonraki ismi Medine) önde gelen aşiret ve aileleri arasında resmi bir antlaşma oluşturmuştur.[4][5] Sözleşme Evs Kabilesi ve Hazrec Kabilesi kabileleri arasındaki şiddetli iç çatışmalara bir son vermek amacıyla hazırlanmıştı. Bu amaç doğrultusunda Medine'deki Müslüman, Yahudi ve Pagan toplulukları Ümmet adı altında tek bir topluluk olarak toplamak için hepsinin payına düşen haklar ve sorumluluklar oluşturuldu.[6]

Siyasi birlik, toplumsal dayanışma, ortak savunma ve konferatif bir yapı öngörmüştür.[7]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Hoyland, Robert G., Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam (Studies in Late Antiquity and Early Islam), The Darwin Press, pp. 548-549
  2. ^ John Burton, Those are the High-flying Cranes, Journal of Semitic Studies, Vol 15 No. 2, pp. 265
  3. ^ Tarif Khalidi, Arab Historical Thought in The Classical Period, Cambridge University Press, pp. 48
  4. ^ *Firestone (1999) p. 118;
    • "Muhammad", Encyclopedia of Islam Online
  5. ^ Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant "The Constitution of Medina." Islamic Quarterly 8 (1964) p.4.
  6. ^ R. B. Serjeant, The Sunnah Jami'ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and translation of the documents comprised in the so-called "Constitution of Medina." Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 41, No. 1. 1978), page 4.
  7. ^ Aydın, M. Akif. "Anayasa" TDV İslam Ansiklopedisi, c. 3, s. 153