Hazrec

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Hazrec, İslâmiyet’ten önce Medine şehrinde yaşayan bir Arap kabilesinin ismi. [1]

Hazrec ve Evs kabileleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Hazrec ve Evs, Arabistan’ın Medine şehrinde ( İslâmiyet’ten önceki adı "Yesrib" ) yaşayan iki akraba Arap kabilesidir. Medine'ye "Seylü'l-arim" diye adlandırılan sel felâketinden sonra Yemen'den gelmişlerdi.Sık sık aralarında savaşlar olurdu. En sonuncu savaş, aralıklarla 120 yıl kadar süren "Buas" harbidir. Bu süreçte, Medine’de yaşayan Yahudi topluluklarının bir kısmı Evs, bir kısmı da Hazrec kabileleri ile ittifak etmek suretiyle bu savaşın içinde yer almışlardı.[1]Evs ve Hazrec kabîleleri, aralarındaki bu düşmanlığın ancak İslâm peygamberi Muhammed'in hakemliği, İslâm dininin sağladığı adâlet, sevgi ve kaynaşma ile ortadan kalkabileceğine inanarak İslâm dinini seçtiler ve islâm’a sımsıkı bağlandılar. [1] İslâmiyet’in ilk zamanlarında Hazrec, dost ve kardeş kabile durumunda olan Evs ile birlikte; Medine yakınlarında, Medine’den daha kuzeyde, Hayber ve Taymâ’ya kadar olan kesimde bulunmaktaydı. Bu iki kabile, İslâmiyet’in başlangıcında üstlendikleri mühim rol sebebi ile , Ensar (yardımcılar) ünvanı ile onure edilmişlerdi.[2] İslâm peygamberi Muhammed'in Medîne'ye gelmesiyle, bu iki kardeş kabile arasında yıllarca sürmüş olan husumet,kin ve düşmanlık bitmiştir. "Hepiniz, toptan sımsıkı Allah'ın ipine (İslâm Dini'ne ve Kur'ân-ı Kerîm'e) sarılın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinizin düşmanları idiniz de O, kalblerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sâyesinde kardeş olmuştunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarında iken sizi oradan da O kurtarmıştı." ( Âl-i İmrân Sûresi : 103)[1]


Kaynuka, Nadir ve Kureyzaoğulları kabileleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynuka, Nadir ve Kureyzaoğulları kabileleri, İslâm peygamberi Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği dönemde, Medine’de yaşayan Yahûdî kabileleridir. Bu kabileler, Romalıların Kudüs'ü işgal ve tahrip etmelerinin ardından Kudüs'ten gelerek Medine’ye yerleşmişlerdi . Yerleşimden sonra bir müddet orada yaşayan Arap kabileleri (Hazrec ve Evs ) ile iyi geçindiler. Daha sora çıkarcı davranmaları nedeniyle Araplarla arası açıldı, karşılıklı olarak muharabe yaptılar. Araplar, Yahûdîleri yenerek Medine'de hâkimiyeti ele aldılar. Ama çok geçmeden hakimiyeti elinde bulunduran Arap kabileleri Yahûdîlerin entrikaları ile birbirlerine düştüler ve iki kardeş Arap kabîle (Hazrec ve Evs) uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bunların en sonuncusu Buâs Harbi'dir. Hicretten yaklaşık 5 yıl önce sona eren ve aralıklarla tam 120 yıl süren bu savaşta her iki tarafda büyük kayıp vermiş, zayıf düşmüşlerdi. Bu , sebeple Hicret esnâsında Yahûdîler, iktisâdî yönden Medine'de daha üstün durumdaydılar.[1]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]