Makedon milliyetçiliği

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kuzey Makedonya bayrağı.

Makedon milliyetçiliği (Makedonca: Македонски национализам, Makedonski nacionalizam), ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında Makedonya bölgesinin özerkliğini Osmanlı İmparatorluğu'ndan almaya çalışan ayrılıkçılar arasında oluşan etnik Makedonlar arasındaki milliyetçi fikir ve kavramların genel bir adıdır. Fikir, 20. yüzyılın başlarında, Makedonya Slavları arasında etnik milliyetçiliğin ilk ifadeleriyle birlikte gelişti. Ayrı Makedon milleti, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya'nın bir parçası olarak "Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti"nin kurulmasıyla tanındı. Daha sonra Makedon tarih yazımı, Orta Çağ'dan 20. yy'a kadar süregelen olayları anlatırken etnik Makedonlar ile Bulgar figürleri arasında tarihi bağlar kurdu.

Makedonya Cumhuriyeti'nin 20. yüzyılın sonlarında kazandığı bağımsızlığını takiben, Makedon milliyetçiliğinin bazı taraftarları, Makedonizm denilen agresif Makedon milliyetçileri, Antik Makedonlarla (esasen eski bir Yunan halkı) aralarında kesintisiz bir devamlılık olduğu aşırı inancına sahip olduklarından, ülkenin komşuları Makedon ulusal kimliği meselelerine itiraz etti ve modern etnik Makedonların (bir Slav halkı), Yunanistan'ın büyük bir kısmının yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova ve Sırbistan'ın daha küçük bölgeleriyle ilgili toprak iddialarını içeren Birleşik Makedonya talepleri irredantist kavramıyla bağlantılıdır.

"Makedon" kavramı[değiştir | kaynağı değiştir]

İskender romanı, 1845'te Helenik fikir aktivisti tarafından Slav Makedoncasına çevrildi ve Venedik'te yayınlandı.[1] Yunan harfleriyle yazılmış ve yerel Slavlara, eski Makedonların ve ana dilini unutmuş olan Helen dünyasının bir kısmının mirasçıları oldukları ima ediliyordu.

İkinci binyılın ilk yarısında, Balkanlar'daki Makedonya kavramı, Bizanslılar tarafından, günümüz Türkiye'sinde Edirne çevresinde bulunan Makedon eyaletleri ile ilişkilendirildi. 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında Balkanlar'ın Osmanlılar tarafından fethinden sonra, Yunan adı olan Makedonya tabiri birkaç yüzyıl boyunca coğrafi bir isim olarak ortadan kayboldu.[2] Makedon modern isminin arka planı, 19.yüzyılda[3] ve bölgedeki Ortodoks Slavlar arasında, esas olarak Yunan kültürel etkileri nedeniyle kabul edilen "eski Makedon kökeni" efsanesinde bulunabilir. Ancak bu tür fikirlerin tek lokomotifi Yunan eğitimi değildi. O zamanlar bazı pan-Slav propagandacıları, eski Slavların paleo-Balkan kabileleriyle akraba olduğuna inanıyorlardı. Bu etkiler altında bölgedeki bazı entelektüeller, İlk Slavlar ve eski Balkan nüfusu arasında doğrudan bağlantı fikrini geliştirdiler.

Osmanlı döneminde "Aşağı Bulgaristan" ve "Aşağı Mezya" isimleri yerel Slavlar tarafından bugünkü Makedonya coğrafyasının topraklarının çoğunu belirtmek için kullanılmış ve Bulgaristan ve Mezya isimleri birbirleriyle özdeşleştirilmiştir. Kendi dilleri nedeniyle kendilerini "Bulgar" olarak tanımlayan yerel Slavlar, kendilerini "Rum", yani Ortodoks Hristiyan cemaatinin üyeleri olarak görüyorlardı.[4] Bu cemaat, içindeki tüm etnik gruplar için bir kimlik kaynağıydı ve çoğu insan çoğunlukla onunla özdeşleşti. 19. yüzyılın ortalarına kadar Rumlar, Makedonya'daki Slavları "Bulgarlar" olarak adlandırdılar ve onları ağırlıklı olarak Ortodoks kardeşleri olarak gördüler, ancak Bulgar milliyetçiliğinin yükselişi Yunan tutumunu değiştirdi.[5] O sıralarda, Ortodoks Hristiyan cemaati, dini inancın etnik kimlikle sürekli olarak özdeşleştirilmesiyle gerilemeye başlarken,[6] Bulgar ulusal aktivistleri ayrı bir Ortodoks kilisesinin kurulması konusunda bir tartışma başlattı.

Sonuç olarak, baskın Yunan dini ve okul propagandası gerçekleşti ve bölgenin Slavca konuşan nüfusu arasında bir Helenleşme süreci uygulandı.[7][8] Batı Avrupa kökenli Antik Yunan takıntısı ile modern Yunan devletinin kuruluşundan sonra 19. yüzyılın başlarında yeniden canlanan Makedonya adı yerel Slavlara benimsetilmeye çalışıldı.[9] Buradaki fikir, bölgede artan Bulgar kültürel etkisine karşı bir karşı önlem olarak, her iki tarafı da eski Makedonlarla ilişkilendirerek, kendileriyle Yunanlar arasında yakın bağların gelişmesini teşvik etmekti.[10][11] Örneğin, 1845'te İskender romanı, Yunan harfleri ile yazılan Slav Makedon lehçesinde yayınlandı.[12] Aynı zamanda, Rus etnograf Viktor Grigorovich, Bitola'daki Rum Patrikhanesi piskoposunun unvanında son zamanlarda meydana gelen bir değişikliği anlattı: Tüm Bulgaristan Eksarhlığından Tüm Makedonya Eksarhlığına.

Sonuç olarak, 1850'lerden beri bölgedeki bazı Slav aydınları, Makedonca adını bölgesel bir etiket olarak benimsedi ve popülerlik kazanmaya başladı.[13] Petko Slaveykov'a göre 1860'larda Makedonya'dan bazı genç aydınlar Bulgar olmadıklarını, daha çok Makedon olduklarını, Antik Makedonların torunları olduklarını iddia ediyorlardı. Bununla birlikte, Miladinov kardeşler olarak diğer Makedon aydınları, topraklarını Batı Bulgaristan olarak adlandırmaya devam ettiler ve yeni ismin kullanılmasının Yunan ulusuyla özdeşleşme anlamına geleceğinden endişe ettiler.[14][15][16][17]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Atanas Makedonec, Pretskazuvawata na Golem Aleksandar, podgotovka, predgovor i transkripcija Vera Stojcevska-Antic}, Zumpres, Skopje, 1996.
 2. ^ John S. Koliopoulos, Thanos M. Veremis, Modern Greece: A History since 1821. A New History of Modern Europe, John Wiley & Sons, 2009, 1444314831, p. 48.
 3. ^ Bonner, Raymond (14 Mayıs 1995). "The World; The Land That Can't Be Named". The New York Times. New York. 29 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2019. Makedon milliyetçiliği geçen yüzyılın sonuna kadar ortaya çıkmadı. 
 4. ^ "19. yüzyılın sonlarına kadar hem dış gözlemciler hem de etnik bilince sahip Bulgar-Makedonlar, artık iki ayrı milliyetten oluşan gruplarının tek bir halktan, yani Bulgarlardan oluştuğuna inanıyorlardı. Bu nedenle okuyucu, bazı modern eserlerde yer alan Orta Çağ etnik Makedonlara yapılan atıfları görmezden gelmelidir. Orta Çağ'da ve 19. yüzyıla kadar, 'Makedonya' terimi tamamen coğrafi bir bölgeye atıfta bulunmak için kullanıldı. Milliyeti ne olursa olsun, sınırları içinde yaşayan herkese Makedon denilebilir ... Bununla birlikte, geçmişte ulusal bir bilincin olmaması, bugün Makedonları bir milliyet olarak reddetmek için bir gerekçe değildir." "The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century," John Van Antwerp Fine, University of Michigan Press, 1991, 0472081497, pp. 36–37.
 5. ^ Modern Greece: John S. Koliopoulos, Thanos M. Veremis, A History since 1821, John Wiley & Sons, 2009, 1444314831, p. 48.
 6. ^ Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict: Shadows of Modernity, Andreas Wimmer, Cambridge University Press, 2002, 0-521-01185-X, pp. 171–172.
 7. ^ Richard Clogg, Minorities in Greece: Aspects of a Plural Society. C. Hurst & Co. Publishers, 2002, 1850657068, p. 160.
 8. ^ Dimitar Bechev, Historical Dictionary of the Republic of Macedonia, Scarecrow Press, 2009, 0810862956, Introduction, pp. VII–VIII.
 9. ^ Jelavich Barbara, History of the Balkans, Vol. 2: Twentieth Century, 1983, Cambridge University Press, 0521274591, p. 91.
 10. ^ J. Pettifer, The New Macedonian Question, St Antony's group, Springer, 1999, 0230535798, pp. 49–51.
 11. ^ Anastas Vangeli, Nation-building ancient Macedonian style: the origins and the effects of the so-called antiquization in Macedonia. Nationalities Papers, the Journal of Nationalism and Ethnicity, Volume 39, 2011 pp. 13–32.
 12. ^ Dimitar Bechev, Historical Dictionary of the Republic of Macedonia, Scarecrow Press, 2009, 0810862956, Introduction, p. VII.
 13. ^ Roumen Daskalov, Tchavdar Marinov, Entangled Histories of the Balkans, Volume One: National Ideologies and Language Policies, BRILL, 2013, 900425076X, pp. 283–285.
 14. ^ "8 Ocak 1861'de K. Miladinov, G. Rakovski'ye kendisinin ve kardeşinin Makedon halk şarkıları koleksiyonunun başlığında "Bulgar" terimini kullandığını açıklamak için şunları yazdı: "Duyuruda Makedonya Batı Bulgaristan'ı aradım ( denilmesi gerektiği gibi) çünkü Viyana'da Yunanlar bize koyun gibi davranıyorlar. Makedonya'yı bir Yunan ülkesi olarak görüyorlar ve [Makedonya'nın Yunan olmadığını anlayamıyorlar. Miladinov ve diğer eğitimli Makedonlar, Makedon isminin Yunan ulusuna bağlılık veya özdeşleşme anlamına gelmesinden endişe ediyorlar." For more see: Andrew Rossos Macedonia and the Macedonians: A History. Hoover Institution Press, 2008, 0817948813, p. 84.
 15. ^ Miladinov, Makedonya'nın "Batı Bulgaristan" olarak adlandırılması gerektiğini öne sürdü. Açıkçası, klasik unvanın Yunan eğitimi ve kültürü aracılığıyla alındığının farkındaydı. Makedon tarihçi Taskovski'nin iddia ettiği gibi, Makedon Slavlar başlangıçta Makedonyalı olarak tanımlanmayı reddettiler. For more see: Tchavdar Marinov, Famous Macedonia, the Land of Alexander: Macedonian identity at the crossroads of Greek, Bulgarian and Serbian nationalism, p. 285; in Entangled Histories of the Balkans - Volume One: National Ideologies and Language Policies with Roumen Daskalov and Tchavdar Marinov as ed., BRILL, 2013, 900425076X, pp. 273-330.
 16. ^ Dimitar Miladinov'un en ünlü edebi başarısı, 1861'de Zagreb'de Bulgar Halk Şarkıları adı altında geniş bir Bulgar halk şarkıları koleksiyonunun yayınlanmasıydı. Cildi kardeşi Konstantin (1830-1862) ile birlikte yayınladı ve şarkıların çoğu Makedonya'dan olmasına rağmen, yazarlar bu terimi çok Helenik bularak beğenmediler ve Makedonya'dan "Batı Bulgar toprakları" olarak bahsetmeyi tercih ettiler. For more see: Chris Kostov, Contested Ethnic Identity: The Case of Macedonian Immigrants in Toronto, Peter Lang, 2010, 3034301960, p. 72.
 17. ^ Yunanların Slavlar tarafından el konulmasına itiraz ettikleri için, "Makedonya" isminin tarihsel mirası üzerindeki mücadele on dokuzuncu yüzyılda çoktan başlamıştı. Budurum, Makedonya'dan Bulgar türküleri yayınlayan Konstantin Miladinov'un 31 Ocak 1861 tarihli Georgi Rakovski'ye yazdığı bir mektuba yansımaktadır: "Sipariş formumda Makedonya'ya adı olması gerektiği gibi "Batı Bulgaristan" dedim, çünkü Viyanalı Rumlar koyunlar gibi bize emir veriyorlar. Makedonya'nın Yunan toprağı olmasını istiyorlar ve hala Yunan olamayacağının farkında değiller. Ama oradaki iki milyondan fazla Bulgarla ne yapacağız? Bulgarlar hala koyun ve birkaç Rum da çoban mı olacak? O günler geride kaldı ve Yunanlara tatlı rüyalarından başka bir şey kalmayacak. Şarkıların Bulgarlar arasında dağıtılacağına ve bu nedenle onlar için düşük bir fiyat belirlediğine inanıyorum." For more see: Spyridon Sfetas, The image of the Greeks in the work of the Bulgarian revolutionary and intellectual Georgi Rakovski. Balkan Studies, [S.l.], v. 42, n. 1, p. 89-107, Jan. 2001. ISSN 2241-1674. Available at: <https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/3313/3338 31 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.>.