İçeriğe atla

Ekskubitores

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Excubitores sayfasından yönlendirildi)
Bu makale, Bizans İmparatorluğu'nun (330–1453) askeriyesi hakkındaki serinin bir parçasıdır.
Yapısal Tarih
Bizans ordusu: East Roman army, Middle Byzantine army (thema • tagmata • Hetaireia), Komninos dönemi ordu (pronoia), Palaiologan-era army (allagia) • Vareg Muhafızları • Generaller
Bizans donanması: Rum ateşi • Dromon • Amiraller
Seferlerin Tarihi
Savaşlar, isyan ve iç savaşlar ve muharebeler listeleri
Stratejiler ve taktikler
Tactics • Siege warfare • Askeri talimatlar • Fortifications (İstanbul Surları)

Excubitores (Latinceexcubitores ya da excubiti, kelime anlamıyla "yatağın dışındaki kişiler", "nöbetçi" gibi; Yunanca: Grekçeἐξκουβίτορες or ἐξκούβιτοι) erken dönem Bizans imparatorlarının imparatorluk muhafızları olarak yaklaşık 460 yılında kurulmuştur. Komutanları kısa sürede büyük etki sahibi olmuş, aralarından 6. yüzyılda bir dizi imparator çıkmıştır. Excubitores geç 7. yüzyılda kayıtlarında görülmemeye başlamışlardır, fakat 8. yüzyıl ortalarında, orta dönem Bizans ordusunun çekirdeğini oluşturan seçkin "tagmata" birliklerinden birine dönüşmüşlerdir. Excubitores hakkında son kayıt 1081 yılıdır.

Tahta oturan ilk Excubitores komutanı I. Justinus'in Tremissis'i.
Bir diğer taca ulaşan Excubitores komutanı II. Mihail ve oğlu Theofilos'in Solidus'u.

Bilinen Excubitores komutanları

[değiştir | kaynağı değiştir]
İsim Görev dönemi Notlar Kaynakça
Excubitores kontları
I. Justinus 515-518 İmparator olmadan önce, I. Anastasius'un döneminde Excubitores kontu. Bu görevdeyken, rakip donanmaya karşı imparatoluk filosuna konuta ederek Flavius Vitalianus'un isyanını bastırlmasında görev almıştır. [1]
Priscus 529 I. Justinianus'un eski sekreteri (notarius), Excubitores kontu oldu ancak Theodora ile ihtilafa düştü ve önce Kyzikos'a sonra bir manastıra sürgün edildi. [2]
Theodore 535-536 Excubitores kontu olarak Bourgaon Dağı Muharebesi'nde önemli rol oynadığı Kuzey Afrika'da Solomon ile hizmet etti. 536 Paskalayası sırasında Stotzas önderliğinde çıkan isyanda öldürüldü. [3]
Marcellus 541-552 Excubitores kontu, Prokopius tarafından, Artabanes'in komplosunun ortaya çıkarılmasında görev almış birisi olarak ağırbaşlı ve namuslu bir kişi olarak tarif edilir. 552 yılında Papa Vigilius'a giden elçi heyetinde yer aldı. [4]
Marinus 561-562 Excubitores kontu, Konstantinopolis'te yarışmalara sırasında taraftar hiziplerin şiddetini bastırmakla ve Kasım 562'de İmparator I. Justinianus'a suikast komplosunun araştırışmasıyla görevlendirilmiştir. [5]
II. Tiberius 565-574 II. Justinus'un himaye ettiği bir kişidir, I. Justinianus'un ölümünden önce Excubitores kontu olarak atanmıştır. y. 570 yılında Sirmium ve Trakya çevresinde Avarlara karşı bir seferi yönetmiştir. II. Justinus akıl hastası olduğunda, sarayın en etkili kişisi olarak, Sezar unvanı almış ve de facto naip olmuştur. [6]
Mauricius 574?-582? Tiberius'un bir notarius'u, muhtemelen II. Tiberius Sezar olunca, onun yerine atanmıştır. Sasani İmparatorluğu'na karşı magister militum per Orientem görevini de 582 yılında kendisi de Sezar olana kadar beraber yürütmüştür. 577/8'den sonra patricius olmuştur. [7]
Filippikos 582/584-603 Mauricius'un kızkardeşi Gordia'nın kocasıdır, Mauricius'un hükümdarlığının başlarında Excubitores kontu yapılmış ve bu görevi 603 yılında bir manastırda emekli olana kadar elinde tutumuştur. Ayrıca aynı zamanda Sasanilere karşı magister militum' per Orientem olarak da hizmet etmiştir. [8]
Priskos 603?-612 Phokas iktidara geldikten kısa bir süre sonra Excubitores kontu olarak atanmış seçkin general ve patricius. 607 yılında Phokas'ın kızı Domentzia ile evlenmiştir, ancak Phokas'ı tahtan indirmek için Herakleios ile bir komploya katılmıştır. Sasanilere karşı Küçük Asya'da birliklere komuta etmiştir. Fakat Aralık 612'de Herakleios tarafından görevden alınıp, keşiş olarak emekli olmaya zorlanmıştır. [9]
Nicetas (Herakleios'un kuzeni) 612-613 Herakleios'un kuzenidir, Phokas'ı tahtan indirmek için Herakleios ile bir komploya katılmıştır. Patricius yapılmış ve Priscus'tan sonra Excubitores kontu olarak atanmıştır. Mısır'a vali olarak gitmeden önce Sasanilere karşı Antakya çevresinde birliklere komuta etmiştir. [10]
Valentinus 6./7. yüzyıl Patrikios ve "İmparatorluk Exkoubiton kontu" (komēs tou basilikou exkoubitou), yalnızca makamın mühründen bilinmektedir. [11]
Valentinus 641 Ermeni bir aristokrat, Heraklonas ile beraber II. Konstans'ın da ortak imparator olarak tac giymesini zorlamıştır. Kendisine Excubitores kontu görevi verilmiştir. Bu görevde Araplara karşı seferlere komuta etmiştir. Heraklonas ve annesi İmparatoriçe-naibe Martina'nın tahttan indirilmesinden mesul olabilir. Muhtemelen bir önceki ile aynı kişidir. [12]
Stephen 7. yüzyıl "Kutsal Exkoubiton kontu" (komēs tou theiou exkoubitou), yalnızca makamın mühründen bilinmektedir. [13]
Excubitores Domestikosları
Paulus 8. yüzyıl başları Patrikios, magistros ve Excubitores Domestikos, Konstantinopolis Ekümenik Patriği Tarasios'un büyükbabasıdır. [14]
Strategios Podopagouros 765 Spatharios (tek metin versiyonuyla patrikios) ve domestikos tōn ekskoubitōn [sic], V. Konstantinos döneminde ikonofil tasfiyesi sırasında 765'de idam edildi [15][16][17]
Konstantinos 780 Vikarios isimli birisinin oğlu. spatharios ve domestikos tōn ekskoubitorōn ( [sic]), naip imparatoriçe İrini'ye karşı Sezar Nikiforos lehinde bir komploya katıldı; tutuklandı ve bir manastırda hapsedildi [15][18][19]
Nikitas 750/800 Basilikos prōtospatharios ve domestikos tou exkoubitou, yalnızca makam mühründen biliniyor [20][21][22]
Arsaber 750/850 Basilikos prōtospatharios ve domestikos tou exkoubitou, yalnızca makam mühründen biliniyor [20][21]
Anonim 811 domestikos tou ekskoubitou [sic], Pliska Muharebesi'nde öldürüldü [23]
II. Mihail 813-? Geleceğin imparatoru II. Mihail, 813 yılında V. Leon tarafından Ekskubitores görevine atandı ve birkaç yıl bu görevi sürdürdü. [15][24]
Anonim 829/842 Theofilos'un hükümdarlığında Exkoubitos ve aynı zamanda yarış hizbi Yeşillerin dēmarchos'u [25]
Konstantinos y. 842 [25]
Leon 869 Patrikios ve domestikos tou ekskoubitou, 869 Dördüncü Konstantinopolis Konsili'nin katılımcıları arasında kayıtlıdır. [25][26]
Ashot 896 Ermeni bir asizade, alay komutanı (exarchōn) ve 896 Bulgarofigon Muharebesi'nde ölmüştür [25]
Paulus 9. yüzyıl Basilikos prōtospatharios ve domestikos tou ekskoubitou, yalnızca makam mühründen biliniyor [20][21][27]
Sergios 9. yüzyıl Patrikios, basilikos prōtospatharios ve domestikos tou ekskoubitou, yalnızca makam mühründen biliniyor [20][21]
Symbatios 850/900 Patrikios, basilikos prōtospatharios ve domestikos tou ekskoubitou, yalnızca makam mühründen biliniyor. Muhtemelen Simbatios o Armenios (fl. 860lar) ile aynı kişidir [20][21][28]
Theofilos 9. yüzyıl Basilikos prōtospatharios ve domestikos tou ekskoubitou, yalnızca makam mühründen biliniyor [20][21]
Aetios geç 9./erken 10. yüzyıl Basilikos prōtospatharios ve domestikos tou ekskoubitou, yalnızca makam mühründen biliniyor. Potansiyel olarak aynı adı taşıyan Domestikos ton sholon veya aynı adı taşıyan bir droungarios tēs viglēs ile aynı kişidir [29]
İoannis Grapson 917 Alayın komutanıydı ve 917'de Achelous Muharebesi'nde öldürüldü. Babası Maroules, Hikanatoinin tagmasının yerlisiydi. İoannis Skilicis onu yiğit ve seçkin bir savaşçı olarak tanımlıyor. [25][26][30]
Anonim 949 Kısaca "'ekskoubitou" olarak anılır, 949'da Girit'e yapılan başarısız sefere 700'den fazla adam ve topotērētēs ile katıldı. [31]
Pothos Argyros y. 958/9 Balkanlar'da bir Macar akınını bozguna uğrattığında kendisinden bir patrikios ve domestikos tou ekskoubitou olarak bahsedilir. Bazıları tarafından aynı adı taşıyan bir domestikos tou Scholae tanımlanır y. 922. [25][32]
Petros 990 Excubitus olarak anılan bu kişi, Güney İtalya'da öldürüldü. [33]
Makrotheodoros 997 Excubitus olarak anılan bu kişi, Güney İtalya, Oria'da öldürüldü. [33]
Theodore 998 Güney İtalya'da bir belgede bahsediliyor, muhtemelen öncekiyle aynı [33]
İoannis (?) 950/1050 Basilikos prōtospatharios, epi tou Chrysotriklinou (uncertain) and Domestic of the Excubitors of the West, known only from his seal of office. [34]
Nikolitzes Kekavmenos turn of 10th/11th century Askeri yazar Kekavmenos'un büyükbabası, onu Hellas'ın Ekskubitores Domestikos'u olarak kaydeder. [33]
Leon Patianos 1017 Güney İtalya'da Barili Melus isyanı sırasında öldürülen bir excubitus [33]
Leon Choirosphaktes 1030 III. Romanos'un Kuzey Suriye'ye yaptığı başarısız seferde Ekskubitores komuta etmiştir [33]
Konstantinos Opos 1081 İtayan Normanlara karşı yapılan Dirrahium Muharebesi sırasında Ekskubitores komuta etmiştir [35]
Martinos (muhtemelen ayrıca Marianos veya Adrianos) 9./11. yüzyıl Patrikios, basilikos prōtospatharios ve domestikos tōn basilikōn exkoubitōn, yalnızca makam mühründen biliniyor [36]
Özel
 1. ^ Martindale 1980, ss. 649-650, 1295.
 2. ^ Martindale 1992, ss. 1051, 1510.
 3. ^ Martindale 1992, ss. 1248, 1510.
 4. ^ Martindale 1992, ss. 815-816, 1510.
 5. ^ Martindale 1992, ss. 831, 1510.
 6. ^ Martindale 1992, ss. 1324-1325, 1510.
 7. ^ Martindale 1992, ss. 856, 1510.
 8. ^ Martindale 1992, ss. 1022, 1510.
 9. ^ Martindale 1992, ss. 1052-1057, 1510.
 10. ^ Martindale 1992, ss. 940-942, 1510.
 11. ^ Martindale 1992, ss. 1353, 1510.
 12. ^ Martindale 1992, ss. 1354-1355, 1510.
 13. ^ Martindale 1992, ss. 1197, 1510.
 14. ^ PmbZ, Sisinnios (#6755).
 15. ^ a b c Kühn 1991, s. 96.
 16. ^ Haldon 1984, s. 355.
 17. ^ PmbZ, Strategios Podopaguros (#7130).
 18. ^ Haldon 1984, ss. 355-356.
 19. ^ PmbZ, Konstantinos (#3826).
 20. ^ a b c d e f Kühn 1991, s. 99.
 21. ^ a b c d e f Haldon 1984, s. 356.
 22. ^ PmbZ, Niketas (#35427).
 23. ^ PmbZ, Anonymus (#11339).
 24. ^ PmbZ, Michael II. (#4990/corr.).
 25. ^ a b c d e f Kühn 1991, s. 97.
 26. ^ a b Haldon 1984, s. 357.
 27. ^ PmbZ, Paulos (#5863).
 28. ^ PmbZ, Symbatios (#7170).
 29. ^ PmbZ, Aëtios (#20144).
 30. ^ PmbZ, Ioannes Grapson (#22915).
 31. ^ PmbZ, Anonymus (#31259).
 32. ^ PmbZ, Pothos Argyros (#26730).
 33. ^ a b c d e f Kühn 1991, s. 98.
 34. ^ PmbZ, Ioannes (#23288).
 35. ^ Kühn 1991, ss. 98-99.
 36. ^ Kühn 1991, s. 100.
Genel