Ekskubitores

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu makale, Bizans İmparatorluğu'nun (330–1453) askeriyesi hakkındaki serinin bir parçasıdır.
Yapısal Tarih
Bizans ordusu: East Roman army, Middle Byzantine army (thema • tagmata • Hetaireia), Komninos dönemi ordu (pronoia), Palaiologan-era army (allagia) • Vareg Muhafızları • Generaller
Bizans donanması: Rum ateşi • Dromon • Amiraller
Seferlerin Tarihi
Savaşlar, isyan ve iç savaşlar ve muharebeler listeleri
Stratejiler ve taktikler
Tactics • Siege warfare • Askeri talimatlar • Fortifications (İstanbul Surları)

Excubitores (Latinceexcubitores ya da excubiti, kelime anlamıyla "yatağın dışındaki kişiler", "nöbetçi" gibi; Yunanca: Grekçeἐξκουβίτορες or ἐξκούβιτοι) erken dönem Bizans imparatorlarının imparatorluk muhafızları olarak yaklaşık 460 yılında kurulmuştur. Komutanları kısa sürede büyük etki sahibi olmuş, aralarından 6. yüzyılda bir dizi imparator çıkmıştır. Excubitores geç 7. yüzyılda kayıtlarında görülmemeye başlamışlardır, fakat 8. yüzyıl ortalarında, orta dönem Bizans ordusunun çekirdeğini oluşturan seçkin "tagmata" birliklerinden birine dönüşmüşlerdir. Excubitores hakkında son kayıt 1081 yılıdır.

Tahta oturan ilk Excubitores komutanı I. Justinus'in Tremissis'i.
Bir diğer taca ulaşan Excubitores komutanı II. Mihail ve oğlu Theofilos'in Solidus'u.

Bilinen Excubitores komutanları[değiştir | kaynağı değiştir]

İsim Görev dönemi Notlar Kaynakça
Excubitores kontları
I. Justinus 515-518 İmparator olmadan önce, I. Anastasius'un döneminde Excubitores kontu. Bu görevdeyken, rakip donanmaya karşı imparatoluk filosuna konuta ederek Flavius Vitalianus'un isyanını bastırlmasında görev almıştır. [1]
Priscus 529 I. Justinianus'un eski sekreteri (notarius), Excubitores kontu oldu ancak Theodora ile ihtilafa düştü ve önce Kyzikos'a sonra bir manastıra sürgün edildi. [2]
Theodore 535-536 Excubitores kontu olarak Bourgaon Dağı Muharebesi'nde önemli rol oynadığı Kuzey Afrika'da Solomon ile hizmet etti. 536 Paskalayası sırasında Stotzas önderliğinde çıkan isyanda öldürüldü. [3]
Marcellus 541-552 Excubitores kontu, Prokopius tarafından, Artabanes'in komplosunun ortaya çıkarılmasında görev almış birisi olarak ağırbaşlı ve namuslu bir kişi olarak tarif edilir. 552 yılında Papa Vigilius'a giden elçi heyetinde yer aldı. [4]
Marinus 561-562 Excubitores kontu, Konstantinopolis'te yarışmalara sırasında taraftar hiziplerin şiddetini bastırmakla ve Kasım 562'de İmparator I. Justinianus'a suikast komplosunun araştırışmasıyla görevlendirilmiştir. [5]
II. Tiberius 565-574 II. Justinus'un himaye ettiği bir kişidir, I. Justinianus'un ölümünden önce Excubitores kontu olarak atanmıştır. y. 570 yılında Sirmium ve Trakya çevresinde Avarlara karşı bir seferi yönetmiştir. II. Justinus akıl hastası olduğunda, sarayın en etkili kişisi olarak, Sezar unvanı almış ve de facto naip olmuştur. [6]
Mauricius 574?-582? Tiberius'un bir notarius'u, muhtemelen II. Tiberius Sezar olunca, onun yerine atanmıştır. Sasani İmparatorluğu'na karşı magister militum per Orientem görevini de 582 yılında kendisi de Sezar olana kadar beraber yürütmüştür. 577/8'den sonra patricius olmuştur. [7]
Filippikos 582/584-603 Mauricius'un kızkardeşi Gordia'nın kocasıdır, Mauricius'un hükümdarlığının başlarında Excubitores kontu yapılmış ve bu görevi 603 yılında bir manastırda emekli olana kadar elinde tutumuştur. Ayrıca aynı zamanda Sasanilere karşı magister militum' per Orientem olarak da hizmet etmiştir. [8]
Priscus 603?-612 Phokas iktidara geldikten kısa bir süre sonra Excubitores kontu olarak atanmış seçkin general ve patricius. 607 yılında Phokas'ın kızı Domentzia ile evlenmiştir, ancak Phokas'ı tahtan indirmek için Herakleios ile bir komploya katılmıştır. Sasanilere karşı Küçük Asya'da birliklere komuta etmiştir. Fakat Aralık 612'de Herakleios tarafından görevden alınıp, keşiş olarak emekli olmaya zorlanmıştır. [9]
Nicetas (Herakleios'un kuzeni) 612-613 Herakleios'un kuzenidir, Phokas'ı tahtan indirmek için Herakleios ile bir komploya katılmıştır. Patricius yapılmış ve Priscus'tan sonra Excubitores kontu olarak atanmıştır. Mısır'a vali olarak gitmeden önce Sasanilere karşı Antakya çevresinde birliklere komuta etmiştir. [10]
Valentinus 6./7. yüzyıl Patrikios ve "İmparatorluk Exkoubiton kontu" (komēs tou basilikou exkoubitou), yalnızca makamın mühründen bilinmektedir. [11]
Valentinus 641 Ermeni bir aristokrat, Heraklonas ile beraber II. Konstans'ın da ortak imparator olarak tac giymesini zorlamıştır. Kendisine Excubitores kontu görevi verilmiştir. Bu görevde Araplara karşı seferlere komuta etmiştir. Heraklonas ve annesi İmparatoriçe-naibe Martina'nın tahttan indirilmesinden mesul olabilir. Muhtemelen bir önceki ile aynı kişidir. [12]
Stephen 7. yüzyıl "Kutsal Exkoubiton kontu" (komēs tou theiou exkoubitou), yalnızca makamın mühründen bilinmektedir. [13]
Excubitores Domestikosları
Paul 8. yüzyıl başları Patrikios, magistros ve Excubitores Domestikos, Konstantinopolis Ekümenik Patriği Tarasios'un büyükbabasıdır. [14]
Strategios Podopagouros 765 A spatharios (in one text variant patrikios) and Domestic of the Excubitors (domestikos tōn ekskoubitōn [sic](, executed by Constantine V during his purge of iconophiles in 765 [15][16][17]
Constantine 780 Son of a certain Vikarios. A spatharios and Domestic of the Excubitors (domestikos tōn ekskoubitorōn [sic]), he participated in a conspiracy against Empress-regent Irene of Athens and in favour of the Caesar Nikephoros and was arrested and imprisoned in a monastery [15][18][19]
Niketas 750/800 Basilikos prōtospatharios and Domestic of the Excubitors, known only from his seal of office [20][21][22]
Arsaber 750/850 Basilikos prōtospatharios and "Domestic of the Exkoubiton" (domestikos tou exkoubitou), known only from his seal of office [20][21]
Anonymous 811 "Domestic of the Exkoubiton" (domestikos tou ekskoubitou [sic]), killed at the Battle of Pliska [23]
II. Mihail 813-? The future Michael II was appointed to the post of exkoubitos by Leo V in 813, and held it for a number of years [15][24]
Anonymous 829/842 Exkoubitos and simultaneously dēmarchos of the racing faction of the Greens, under Emperor Theophilos [25]
Constantine y. 842 [25]
Leo 869 Patrikios and Domestic of the Excubitors, he is recorded among the attendants at the 869 Church council in Constantinople [25][26]
Ashot 896 An Armenian nobleman, he was regimental commander (exarchōn) and fell at the Battle of Boulgarophygon in 896 [25]
Paul 9th century Basilikos prōtospatharios and Domestic of the Excubitors, known only from his seal of office [20][21][27]
Sergios 9th century Patrikios, basilikos prōtospatharios and Domestic of the Excubitors, known only from his seal of office [20][21]
Symbatios 850/900 Patrikios, basilikos prōtospatharios and Domestic of the Excubitors, known only from his seal of office. Possibly to be identified with Symbatios the Armenian (fl. 860lar) [20][21][28]
Theophilos 9th century Basilikos prōtospatharios and Domestic of the Excubitors, known only from his seal of office [20][21]
Aetios late 9th/early 10th century Basilikos prōtospatharios and Domestic of the Excubitors, known only from his seal of office. Potentially identical with a namesake Domestic of the Scholae, or a Drungary of the Watch of the same name. [29]
John Grapson 917 He commanded the regiment and was killed at the Battle of Acheloos in 917. His father Maroules had been Domestic of the tagma of the Hikanatoi. John Skylitzes describes him as a valiant and distinguished warrior. [25][26][30]
Anonymous 949 Referred to simply as "the exkoubitor", he participated with over 700 men and his topotērētēs in the failed expedition to Crete in 949 [31]
Pothos Argyros y. 958/9 He is mentioned as being a patrikios and Domestic of the Excubitors when he defeated a Magyar raid in the Balkans. Identified by some with a namesake Domestic of the Scholae y. 922. [25][32]
Peter 990 Referred to as an excubitus, he was murdered in southern Italy [33]
Makrotheodoros 997 Referred to as an excubitus, he was murdered at Oria in southern Italy [33]
Theodore 998 Mentioned in a deed from southern Italy, possibly identical with the previous [33]
John (?) 950/1050 Basilikos prōtospatharios, epi tou Chrysotriklinou (uncertain) and Domestic of the Excubitors of the West, known only from his seal of office. [34]
Nikolitzes Kekavmenos turn of 10th/11th century The grandfather of the military writer Kekavmenos, who records him as Domestic of the Excubitors of Hellas [33]
Leo Patianos 1017 An excubitus who was killed during the revolt of Melus of Bari in southern Italy [33]
Leo Choirosphaktes 1030 Commanded the Excubitors during Romanos III's failed campaign into northern Syria [33]
Constantine Opos 1081 Commanded the Excubitors during the Battle of Dyrrhachium against the Italo-Normans [35]
Martinos (possibly also Marianos or Adrianos) 9th/11th century Patrikios, basilikos prōtospatharios and "Domestic of the Imperial Excubitors" (domestikos tōn basilikōn exkoubitōn), known only from his seal of office [36]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Özel
 1. ^ Martindale 1980, ss. 649-650, 1295.
 2. ^ Martindale 1992, ss. 1051, 1510.
 3. ^ Martindale 1992, ss. 1248, 1510.
 4. ^ Martindale 1992, ss. 815-816, 1510.
 5. ^ Martindale 1992, ss. 831, 1510.
 6. ^ Martindale 1992, ss. 1324-1325, 1510.
 7. ^ Martindale 1992, ss. 856, 1510.
 8. ^ Martindale 1992, ss. 1022, 1510.
 9. ^ Martindale 1992, ss. 1052-1057, 1510.
 10. ^ Martindale 1992, ss. 940-942, 1510.
 11. ^ Martindale 1992, ss. 1353, 1510.
 12. ^ Martindale 1992, ss. 1354-1355, 1510.
 13. ^ Martindale 1992, ss. 1197, 1510.
 14. ^ PmbZ, Sisinnios (#6755).
 15. ^ a b c Kühn 1991, s. 96.
 16. ^ Haldon 1984, s. 355.
 17. ^ PmbZ, Strategios Podopaguros (#7130).
 18. ^ Haldon 1984, ss. 355-356.
 19. ^ PmbZ, Konstantinos (#3826).
 20. ^ a b c d e f Kühn 1991, s. 99.
 21. ^ a b c d e f Haldon 1984, s. 356.
 22. ^ PmbZ, Niketas (#35427).
 23. ^ PmbZ, Anonymus (#11339).
 24. ^ PmbZ, Michael II. (#4990/corr.).
 25. ^ a b c d e f Kühn 1991, s. 97.
 26. ^ a b Haldon 1984, s. 357.
 27. ^ PmbZ, Paulos (#5863).
 28. ^ PmbZ, Symbatios (#7170).
 29. ^ PmbZ, Aëtios (#20144).
 30. ^ PmbZ, Ioannes Grapson (#22915).
 31. ^ PmbZ, Anonymus (#31259).
 32. ^ PmbZ, Pothos Argyros (#26730).
 33. ^ a b c d e f Kühn 1991, s. 98.
 34. ^ PmbZ, Ioannes (#23288).
 35. ^ Kühn 1991, ss. 98-99.
 36. ^ Kühn 1991, s. 100.
Genel