Bizans savaşları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Fighting between Byzantines and Arabs Chronikon of Ioannis Skylitzes, end of 13th century..jpg
Bu makale, Bizans İmparatorluğu'nun (330–1453) askeriyesi hakkındaki serinin bir parçasıdır.
Yapısal Tarih
Bizans ordusu: East Roman army, Middle Byzantine army (thema • tagmata • Hetaireia), Komninos dönemi ordu (pronoia), Palaiologan-era army (allagia) • Vareg Muhafızlar • Generaller
Bizans donanması: Rum ateşi • Dromon • Amiraller
Seferlerin Tarihi
Savaşlar, isyan ve iç savaşlar ve muharebeler listeleri
Stratejiler ve taktikler
Tactics • Siege warfare • Askeri talimatlar • Fortifications (İstanbul Surları)

Doğu Roma ya da Bizans İmparatorluğu (330-1453) tarihi boyunca gerçekleşmiş savaşlar ya da Harici ihtilafların listesidir. Dahili ihtilaflar için, Bizans isyan ve iç savaşları listesine bakınız.

5. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

6. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

7. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 602-628: Phocas (602-610) ve Herakleios (610-641) dönemlerinde Sasani İmparatorluğu ile nihai Bizans-Sasani Savaşı (602-628).
 • 626: Herakleios (610-641) döneminde Avarların ve bazı Slavların Sasani İmparatorluğu desteği ile Konstantinopolis Kuşatması.
 • 634-638: Herakleios (610-641) döneminde ve Halife Ömer bin Hattab (634 - 644) döneminde Suriye'nin Müslümanlar tarafından fethi
 • 639-642: Herakleios (610-641; II. Konstantin (641-641); Heraklonas (641 - 641) ve II. Konstans (641-688) ve Halife Ömer bin Hattab (634 - 644) dönemlerinde Mısır'ın Müslümanlar tarafından fethi
 • 647-709: II. Konstans (641-688) ve Halife Osman bin Affan (644 - 656); Emeviler Halifeleri I. Muaviye (661 - 680); I. Yezid (680 - 683) ve Abdülmelik (685 - 705 dönemlerinde Kartaca- Tunus (önce geçici olarak) ve İfrikiye'nin Müslümanlar tarafından fethi.
 • 645-656: II. Konstans (641-668) ve Halife Osman bin Affan (644 - 656) dönemlerinde Kıbrıs'ın Müslümanlar tarafından fethi; Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile güney Kafkaslar'nın kısmen Müslümanlar tarafından fethi. Birinci Fitne nedeniyle Müslüman fetihlerinin geçici olarak durması.
 • 668-678: V. Konstantinos (668-685) ve Emeviler Halifesi I. Muaviye (661 - 680) dönemlerinde Emevilerin Bizans İmparatorluğu'na yeniden saldırılara başlaması.
 • 668-669: V. Konstantinos (668-685) ve Emeviler Halifesi I. Muaviye (661 - 680)'nin döneminde "Fadhala ibni Ubayd" komutasındaki Arap ordularının Bizanslılara saldırısında Antik Kalkedon'a kadar ilerlemeleri ve o zaman ikinci büyük Bizans şehri olan Amaorium'u ele geçirmeleri.
 • 672-673: V. Konstantinos (668-685) ve Emeviler Halifesi I. Muaviye (661 - 680)'nin dönemlerinde Emevi donanmasının Bati Anadolu ve Marmara sahilleri kampanyaları. İzmir'in Arap donanmasi tarafından ele geçirilmesi ve kışlak olarak kullanılması. Diğer bir Arap filosunun Tarsus'u ve Rodos'u zaptetmesi.
 • 674-678: V. Konstantinos (668-685) ve Emeviler Halifesi I. Muaviye (661 - 680)'nin dönemlerinde Konstantinopolis'in Emeviler orduları ve donanması tarafından kuşatılması Konstantinopolis Kuşatması (674-678). Arap donanmasının Kapıdağı yarımadasındaki Kyzikos kentini zaptı ve donanma üssü ve ordu kışlağı olarak kullanması. 674de denizden getirilip Hebdomon'da karaya çıkartılan Emeviler ordusunun Konstantinopolis'i kuşatması. Emeviler ordusunun kışları Kyzikos'ta geçirip kuşatmanın ilkbaharlarda devamı. 677/678'de Bizans donanmasının rum ateşi kullanarak Arap donanmasını yenmesi ve Emeviler donanmasının bir fırtınada tamamen tahrip olması. Karada Toroslar ve Lübnan'da Hristiyan "Mardaitler" isyanı ve Bizans ordusunun bir meydan savaşında Arap ordusunu yenmesi. 679'da yapılan barış antlaşması ile Emeviler'in Bizans İmparatorluğu'na yıllık tazminat olarak 50 esir, 50 at ve 5000 dirhem altın para ödemeyi kabul etmesi; Ege adalarının Bizanslılara geri verilmesi; ve Mardailerinin Anadolu'ya nakli edilmesi.
 • 680-681: IV. Konstantinos (668-685) döneminde Bulgar Hanı Asparuh'a karşı sefer. Bizans imparatorunun mağlubiyeti. Bizans İImparatorluğu'nun Moesia eyaletinde Bulgar Hanlığı kurulmasını kabul etmesi.
 • 686: II. Justinianos 685-695 ve 705-711) döneminde ve Emeviler halifesi Abdulmelik döneminde Bizans imparatorunun Güney Kafkasya ve Kafkaslar İberya'ya hücumu ve bu arazilerin Bizans eline geçmesi.
 • 688-689: II. Justinianos 685-695 ve 705-711) döneminde Balkan seferi ve Trakya ve Makedonya arasındaki sahil ve diğer arazilerin Bizans eline geçmesi. Slav ırktan çok sayıda (30,000 kişi üstünde) yakalanıp zorla Anadolu'ya yerleştirilmesi veya Bizans ordularına katılması.
 • 688/689: II. Justinianos 685-695 ve 705-711) ve Emeviler halifesi Abdulmelik 685-705) dönemlerinde Bizans'ın Suriye ve Lübnan'a saldırısı. Arapların bunu durdurması ve yeni bir barış antlaşmasının kabul edilmesi. Lübnan'dan Mardaitlerin büyük bir kısmının Bizans'a göç ettirilmesi. Ermenistan ve Gürcistan'ın doğu bölgelerinden vergilerin paylaştırılması.
 • 691-695: II. Justinianos 685-695 ve 705-711) ile Emeviler halifesi Abdulmelik 685-705) dönemlerinde "Bizans-Emeviler Savaşı (691-695)". Sebastapolis Muharebesi'nde Bizanslıların yenilmesi. Bizanslıların Doğu Anadolu ve güney Kafkaslar topraklarini kaybetmeleri. ı
 • 695-718: Isyan veya komplo ile tahta gelip ama bir hanedan kuramamış imparatorlar olan Leontios (695-698)); II. Tiberius (698-705), II. Justinianos (705-711); Filippikos (711-713), II. Anastasios (713-715), III. Theodosios (715-717) ve III. Leon'un ilk dönemlerinde Bizans İmparatorluğu'na dahil Anadolu topraklarına her yıl Emeviler akınları yapılması ve bu akinlar sonucunda Bizans arazilerinin kısım kısım Emevilere ilhakı. Bazı savaş bölgelerinde hemen hemen devamlı savaş yapılması. Sebastapolis yenilgisinden sonra Bizans'ta içsel istikrarsızlık dolayısıyla Kilikya ve Doğu Anadolu'nun bölüm bölüm Bizans elinden çıkması. II. Tibarios'un kardeşi general Heraklios'un bazı başarılarına rağmen Bizanslılar orduları Arapların Anadolu'ya yıllık akınlara karşı devamlı olarak savunma stratejisi uygulamışlardır.
 • 697-698: Leontios (695-698)) döneminde Kartaca'nın Bizanslılarca Emevilere kaybedilmesi ama hemen sonra tekrar Bizanslılar eline geçmesi. 698 Kartaca Muharebesi'nde Emevilerin Bizans'a galibiyeti ve Kartaca'da Bizans egemenliğinin son bulması.
 • 712 -718: Filippikos (711-713), II. Anastasios (713-715), III. Theodosios (715-717) ve III. Leon'nın ilk dönemlerinde yıllık Arap akınlarının gittikce daha derin olarak Anadolu içlerine girmeye başlamaseı ve Emeviler ordusunun hedefinin Konstantinopolis olması.
 • 717-718: III. Leon ve Emevi halifeleri Süleyman bin Abdülmelik (715 - 717) ve II. Ömer (717-720) dönemlerinde Emevi ordusu komutanı Mesleme bin Abdülmelik tarafından İkinci Arap Konstantinopolis Kuşatması. Bu kuşatmanın Emevilerin tedarik eksikliği yüzünden sona erdirilmesi. Bunun Bizans için bir büyük galibiyet olması ve bundan sonra birkaç sene yıllık Arap akınlarının yapılmaması.

8. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 708: II. Justinian döneminde Bizans-Bulgar savaşlarında Anhialos Muharebesi'nde Bizans'ın yenilgiye uğraması .
 • 720-740: III. Leon (717-741) ve Emevi halifeleri II. Yezid (720-724) döneminde 720'de Bizans Anadolu'suna (savaif olarak anılan) yıllık Arab akınlarının tekrar başlaması. Anadolu'ya bu yıllık Arap akınlari yıl be yıl III. Leon'un hükümdarlığının son yılı olan 740'a kadar, Emeviler halifeleri II. Yezid (720-724) ve Hişam bin Abdülmelik (724-743) dönemlerinde, devam etmiştir.
 • 727: Emeviler halifesi Hisam bin Abdulmelik'in oğullardan olan Muaviye'nin komutasindaki bir Arap akin ordusu Anadolu'nun iclerinden gecerek iki onemli Bizans kalesini fethedip tahrip ettikten sonra onemli "Nicea" (modern İznik) kalesi önüne gelip Temmuz sonunda bu kaleyi kusatma altina alamsi. 40 gun suren kusataa basarisiz kaldi ve Arap ordusu geri cekildi. Bunun icin 730'lu yıllarda Emevilerin yillik akınları Bizans sinir bolgeleri icinde kaldi.
 • 741: Bizanslıların devamlı olarak gelişip güçlenen direnmeleri sonunda 740'taki yıllık Arap akına Bizans güçlerinin karşı gelmesinde yapılan (modern Afyonkarahisar yakınında yapılan) Akroinon Muharebesi sonucunda Araplara karşı büyük bir galibeyet kazanmaları ile sonuç buldu.
 • 741-752: V. Konstantinos (741-775) yaptigi ordu ve yörel idare reformlari, Akrionon Muharebesi galibiyeti ve Emeviler ülkesinde gizliden gelişmekte olan Abbasiler isyanı dolayısıyla Bizans ordusunun güçlenmesi ile Araplar üzerine V. Konstantinos'un yeni bir Bizans askeri kampanyası açıp eski Bizans sınırlaraina genişlemeyi hedefleyen savaşlar ortaya çıkartmıştır..
 • 746: V. Konstantin (741-775) doneminde Emeviler halifesi II. Mervan (744-750) hükümdarlığı altında Müslümanlar arasında çıkan Abbasi ayaklanmasından dolayı zayıflamalarına dayanarak Suriye'ye Bizans Seferi açması. Babası III. Leon'un doğum yeri olan Germanikeia (modern Kahramanmaraş)'ın Bizans eline tekrar alınması. Bu Anadolu'da yeniden alınan bölgelere Trakya'dan Hristiyan halkın getirilip yerleştirilmesi.
 • 747: V. Konstantinos'un döneminde Kibirreoton theması askeri valisi komutasındaki Bizans donanmasının Akdeniz'de Kıbrıs önlerinde Karamaia Deniz Muharebesinde Emevilerinin Mısır donanmasını mağlup etmesi.
 • 755-767: V. Konstantinos'un Tuna Bulgaralri Krallığı ile yaptigi savaslar. Bizanslilar Tuna Bulgarali Hani olan Talents Hani 767'de maglup ederek Bulgarları Bizans lehinde şartlar ihtiva eden bir antlaşma imzalamaya zorlamasi.
 • 772-775: V. Konstantinos yeni Tuna Bulgarları kralı olan Telerig Hanı zorlamak için Bulgarlara savaş açması ile başlayan ve sonunda Bizans galibiyeti ile biten savaş.
 • 775-780: IV. Leon (775-780) ve Abbasi halifesi Mehdi (Abbasi) dönemlerinde Emevilerin yerine kurulan Abbasiler devletinin 775'te Anadolu'ya yıllık Arap akınlarını yeniden başlatması. 778'daki Arap akının misilleme Bizanslı general Mihail Lachanodrakon komutasındaki bir ordunun Germanikeia'yı (modern Maraş) kuşatıp, eline geçirmesi ve takviye için gönderilen Thumama ibni el-Vali komuatsindaki Abbasi ordusunu Germanikeia Muharebesi'nden yenik dusurmesi. 779'da Toroslardaki Ḥadath el-Ḥamra kalesini ele geçirip tahrip ettiler. Halife Hasan ibni Kahtaba komutasinda bir Abbasi ordusu gonderdi. Ama Bizans ordusu muharebe yapmayip kalelere cekip bir muhasaraya direnme stratejisi tatbik etti. 780'de Abbasiler halifesinin oglu Harun komutasinda buyuk bir ordu ile saldiriya gecmesi. Amesia (modern Amasya) merkezli Armeniakon themasin talan etti ve Boğaz kıyılarına Hrisopolis'e (modern Üsküdar) erişti. 780'de Bizans ile Abbasiler arasında 3-yıl süreli bir ateskes anlaşmasi yapıldı ve Bizanslılar her yıl Abbasilere haraç-tazminatı vermeyi kabullendiler.
 • 780-783: V. Konstatinos (771-797) döneminde Tuna Bulgarları Kralı Kardom Han Balkanlardaki Bizans sehirlerine ve arazilerine silahlı saldırılarda bulunmaya başladı. Bizanslılar Bulgarlarla yaptıkları müzakerelerden sonra Bulgarlara verilen yıllık para tazminatı karşılığında Bulgarlarinin saldırılarda kaçınmasını sağladılar.
 • 783: VI. Konstantinos (780-797) döneminde Bizans sarayında genç yaşta imparatorun baş nazırlığını yapan Hadım Stavrakios Balkanlara yerlesmis olan Islav gruplarin merkezi hükümeti dinlemeyen tavır ve hareketlerine karsi bir Bizans devleti icin Yunanistan seferine cikti, Trakya sahillerinden Makedonya'ya sonra oranın güneyinde bulunan Teselya ve sonradan da Mora Yarımadası uzerinde askerî harekât yapip buralarad yaşayan Islavlari Bizans devletine bağlanmalarını sağladı.
 • 791-792 ve 796: V. Konstatin (771-797) doneminde Bulgaralara karşı askeri sefer acildi. 792'de Bizans ordusu Bulgar Kardom Han tarafından (modern Kariobat civarinda) Marcelaes Mugarebesi'nden bir mağlubiyete ugratildi ve Bulgarlaral onlara yillik tazminat vermek üzere bir antlaşma yaptı. 786'da Bizanslıların anlaşılan yıllık tazminatı vermemesi dolayısıyla Bulgar Kardom Han Trakya'yı talan etti ve Bizans imparatoru ile Edirne'de karsilasti. Karsilasan iki ordu savasa girismediler ve 17 gunden sonra 792 anlasmasi sartlarinin uygulanmasini kabul eden bir antlasma imazaladilar.

9. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 803-809: I. Nikiforos 802-811) döneminde ve Abbasiler Halifesi Harun Reşid 786-809) döneminde Bizans-Abbasiler savaşı. Savaş çıkış nedeni Bizanslıların Abbasilere ödemekte oldukları yıllık haracı tazminatını kesmeleri idi. Harun Resid komutasi altındaki Abbasiler orduları savaşın başında önemli başarılar kazanıp Bizans topraklarında ilerlediler ve 804'te Krasus Muharebesi'nde Bizanslılar büyük bir mağlubiyete uğradılar. Fakat Horasan'da çıkan bir ayaklanma ile Abbasi ordularının bir kısmı başlarında halife Bizans ile bu savaştan ayrıldı. Bizanslılar 807-809 döneminde karşı saldıriara geçtiler ve daha önce kaybetmis oldukları arazileri geri aldılar. Yapılan barışla eski sınırlar geri getirildi ama Bizans daha büyük bir meblağı yıllık haraç olarak ödemeyi kabul etti.
 • 808-816: I. Nikiforos (802-811), Stavrakios (811-812, I. Mihail (812-813 ve V. Leon (813-820) dönemlerinde Birinci Bulgar İmparatorluğu hükümdarları Krum Han (803 -814) ve Omurtag Han (814-831)dönemlerinde Bizans-Bulgar Savaşı. Bulgarlar 809'da Serdica Kuşatması ile "Serdica (modern Sofya)" kalesini aldılar. İmparator Stavrakios komutasında büyük bir Bizans ordusu Bulgar Seferi'ne çıktı ama 811'de Pliska Muharebesi'nde Bizans ordusu hezimete uğrayıp imparator yaralanıp çok geçmeden öldü. Krum Han ve Bulgarlar Doğu Trakya'ya saldırdılar. Versinikia Muharebesi'nde Bulgarlar büyük bir zafer kazandılar. Krum Han yerine Omutag Han geçince yeni Bizans İmparatoru V. Leon Bulgarları Mesembria Muharebesi'nde mağlup etti. 816'da V. Leon ve Omurtag Han arasında 815'te 30 yıllık bir barış antlaşması imzalandı.
 • 827-902: Sicilya adasının donanma komutanı Eufemius çıkarttığı bir isyan bastırılınca Tunus'taki Aglebiler Emirliği'nin Sicilya'ya davet etti. Araplar adaya çıktılar. Araplar adanın birçok merkezini ellerine geçirdiyseler de ada merkezi olan Siraküza'yı alamadılar. Bizans karşı taarruzlarına karşı bazı önemli mevkilerde tutunabildiler. İfrikiye ve Endülüs'ten gelen askeri desteklerle 831'de Palermo'yu Araplar ellerine geçirip Müslüman Sicilya merkezi yaptılar. Bizanslıların adanın ortasındaki ana savunma merkezi olan Enna kalesi dayandı ama 859'da Müslümanlar eline geçti. 878'da uzun bir kuşatmadan sonra Sirakuza Müslümanlar tarafından alındı. Bizans gücü adanın kuzey-doğusunda kaldı. Zaman zaman Bizanslılar bu bölgeden Müslüman'lara hücum ederek onları adadan atmak istediler ama bu saldırılar başarısız kaldı. Adada en önemli Bizans kalesi olan Taormina 902'de Müslümanlar eline geçti. Bundan sonra Kalbiler hanedanin yönettiği Sicilya Emirliği Fatimiler'den bağımsızlık kazandı. Sicillya'da Rometta adlı tek bir Bizans kalesi kaldı (Bu da 965'te Bizanslılar elinden çıktı.)
 • 830-841: Theofilos (829-842) döneminde Abbasiler halifeleri Memun (813-833) ve Mutasım (833-842) dönemlerinde Bizans-Abbasiler Savaşı (830-841). 830'da Halife Memun Babek'e yapılan yardımın önlenmesi amacıyla Bizans'a bir sefer düzenleyerek Kappadokia'ya kadar ilerledi. Bundan sonra Abbasiler orduları Memun'un ölümüne kadar seferler yapıp birçok Bizans kentini ele geçirdiler. 837'de Theofilios'un 70,000 kişilik ordu ile seferi ve Melitene ve Samosata'ı işgali. 838'de Halife Mutasımı'ın iki koldan büyük seferi. Afşin komutasındaki kolun İmpartor Theofilis'e karşı Dazimon Muharebesi'ni kazandı. Sonra Abbasi ordusunun iki kolu birleşerek Amorium şehir ve kalesini kuşatıp; eline geçirip; talan etti. Bizanslılar "Gramerci İoannis" başkanlığında bir elçiler heyetini Bağdat'a gönderip hediyeler ve altın sikkeler dağıttılar. 841'de yeni bir barış yapıldı. Ama Bizans-Abbasiler sınırlarında karsılıklı mevsimlik akınlar devam eti.
 • 830'lu yıllar: Theofilos (h. 829-842) döneminde Rusların Paflagonya saldırıları.
 • Yak. 844-875: Theofilos, III. Mihail (h. 842-867) ve I. Basileios (h. 867-886) dönemlerinde Tephrike'de (modern Divriği) yerleşmiş ve bir devlet kurmuş olan Paulusçular ile savaşlar. Paulusçular lideri Chrysocheir idaresinde bu şehri etrafa talan akınları için üs olarak kullanmakta idiler. İmparator I. Basileios ile generali ve damadı general Hristoforos bir askeri sefer yaparak bu şehri aldılar ve bu tarikatın başkanını idam ettirdiler. Böylece Pauluscular devleti yıkıldı ve sarp kaleli şehir Bizans'a ilhak edildi.
 • 851-863: III. Mihail döneminde Abbasiler halifeleri Mütevekkil (h. 847-861); Muntasır (h. 861-862) ve Müstaîn (h. 862-866) dönemlerinde Bizans-Abbasiler Savaşı (851-863). Bizanslılar ile Abbasiler sınırlarında karsilikli talan akınlar devamlı yapılmakta idi. Bizanslılar Girit, Pamfilya ve Suriye sınılarında devamlı yerel yenilgilere uğramaktılmaktaydı. Bizanslılar donanması Abbasiler ve Arap donanmaları ve filoları ile deniz çatışmalarına giriştiler. 853'te 85 gemilik bir Bizans filosu Abbasi donanmasına karşı büyük bir deniz muharebesi kazandı. Bizanslıların kurdukları toplamı 300 gemiden oluşan 3 filo Ege Deniz ve Akdeniz Lübnan ve Suriye sahillerinde harekât yapıp bu sahillerin korunmasını sağladı. III. Mikhail 857'de Abbasiler Malatya Emiri Ömer El-Akta'ya karşı karşı 50.000 kişilik bir Bizans ordusu gönderdi. 859'da III. Mikhail'in şahsi komutasındaki bir Bizans ordusu Samsata (modern Samsat) kalesini kuşattı ama Konstantinopolis'e bir Rus akını olduğu haberi gelince bu kuşatmayı kaldırdı. 860'ta III. Mihail idaresinde bir Bizans ordusu Doğu Anadolu'da sefere çıktı. 860'taki seferde Bizans ordusu Abbasi Halifesi Mütevekil'in ordusu ile yaptığı "Dazimon Muharebesi"'nden yenik olarak çıktı. Fakat 863'te Mihail'in amcası olan Petronas komutasındaki bir Bizans ordusu Malatya Emiri ile Lalakon Muharebesi'ne girişti. Bu muharebeden Bizanslılar galip çıktı ve Malatya Emiri Ömer El-Akta bu muharebede şehit düştü.
 • 860: III. Mihail döneminde Konstantinopolis'e Kiev Rus akınları.
 • 852, 855-856: III. Mihail döneminde ve Bulgar Han/Knezi I. Boris (h. 852-889) döneminde kısa süren Bizans-Bulgar Savaşları. Bizans kuzey Trakya'da Bulgarlar eline geçmemış olan bazı şehirleri tekrar hükmü altına aldı.
 • 871-880: I. Basileios Kutsal Roma İmparatoru II. Ludwig (h. 850-875) ile anlaşıp Arapları Adriyatik Denizi ve kıyılarında sahil şehirlerine yaptıkları saldırıları önlemek amacı ile bir savaş başlattı. 129 gemiden oluşan bir Bizans donanması buna katılmak için Adriyatik Denizi'ne gönderildi. 871'de Bizanslılar ve II. Ludwig Bari şehini elein geçirerek Arap Bari Emirliği'ne son verdi. Bizanslı general "Yaşlı Nikeforos Fokas" güney İtalya'daki Arap yönetim merkezlerini Bizans adına eline geçirmeye başladı. 877'de Taranto Bizanslılar eline geçir 1880'de Kalabriya'nın tümü Bizanslılar eline geçti. Burada Bizanslılar İtalya Katepanlığı adlı özel bir yönetim sistemi kurup bu yöreleri yönetime başladılar.
 • 879-883: I. Basileios döneminde kuzey Mezepotamya (Elcezire) bölgesinde bulunan yerel Müslüman emirlere karşı Bizans orduları devamlı çatışmalarda bulundular. Bağdat'ta bulunan Abbasi halifesi Mutemid'in (h. 870-892) otoritesi gayet zayıftı ve yerel emirler kendi orduları ile Bizanslılara karşı koydular. Bizanslılar doğu sınırlarını güçlendirdiler. Samsota ve Zaperta gibi önemli kale şehirleri ve Fırat Nehri vadisindeki önemli kaleler Bizanslılar eline geçti. Malatya şehri Bizanslıları uğraştırdı ama bu şehri ellerine geçirmeyi başaramadılar. Bu arada bir büyük Bizans ordusu Tarsus Muharebesi'nde mağlubiyete uğradı ama Bizanslılar bu mağlubiyetin kötü sonuçlar çıkarmasını önlediler.

10. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

11. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

12. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

13. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

14. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

15. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]