Evlilik ruhsatı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Evlilik ruhsatı, kilise ya da bir devlet otoritesi tarafından, bir çiftin evliliğine onay verildiğine ilişkin verilen belgedir. Belgenin elde edilmesi prosedürü ülkeden ülkeye değişir ve zaman içinde de değişiklik göstermiştir. Evlilik ruhsatları, evliliklere izin verildiğini göstermek amacıyla Orta Çağ'da düzenlenmeye başlandı.

Günümüzde bunlar bazı yargı yetkisi alanlarında bir yasal gerekliliktir ve eğer çift ve şahitler tarafından da imzalanmışsa, evliliğin kurulduğuna ilişkin bir belge niteliği de taşır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 16. maddesine göre, "Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkını haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır."